URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2017


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1619/1 28. decembar 2017. god. 06/4-66
DOO "PUT-GROSS" Bijelo Polje-1599 21. decembar 2017. god. 06/4-64
Karišik Stanomirka Bijelo Polje-1487/1 16. oktobar 2017. god. 06/4-56
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1449/1, 1453/4, 1453/3, 1453/19 i 1453/2 13. oktobar 2017. god. 06/4-55
Bulatović Slavica Bijelo Polje-363 20. septembar 2017. god. 06/4-53/4
DOO "Merkator Internacional" Nedakusi-90/13 29. decembar 2017. god. 06/2-145/7
DOO "INTESA" Bijelo Polje-392 22. decembar 2017. god. 06/2-142/6
Milošević Milovan Bijelo Polje-22/1, 22/3 i dio kp 22/2 27. decembar 2017. god. 06/2-141/7
Međedović Fuad Bijelo Polje-3739/4 16. novembar 2017. god. 06/5-109/1-17
Rudić Časlav Ravna Rijeka-840 13. decembar 2017. god. 06/2-136/9
Đaković Milisav Njegnjevo-207 29. novembar 2017. god. 06/2-127/7
Dizdarević Murat Gubavač-303/2 i 302/2 08. novembar 2017. god. 06/2-134/5
Mehović Rešad Resnik-518/3 21. novembar 2017. god. 06/2-129/7
DOO "Put company" Ravna Rijeka-950/1 i 947/4 03. novembar 2017. god. 06/2-125/5
Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Bijelo Polje-840/3, 836 i 1799/1 26. oktobar 2017. god. 06/2-124/6
Muratović Edin Potkrajci-117 13. oktobar 2017. god. 06/2-123
Eparhija Budimljansko-Nikšićka Majstorovina-2703 26. oktobar 2017. god. 06/2-122/4
Bošković Željko Bijelo Polje-2233/5 i 2234/1 17. oktobar 2017. god. 06/2-119/6
Osmanović Mirsad Potkrajci-109/2 19. oktobar 2017. god. 06/2-105/7
Perišić Svetislav Resnik-509/4 25. oktobar 2017. god. 06/5-127/1-17
Mrdak Branislav Bijelo Polje-3262/3 19. oktobar 2017. god. 06/5-125/1-17
Dizdarević Muris Bijelo Polje-1267 11. oktobar 2017. god. 06/5-120/1-17
Radmanović Milan Majstorovina-3766 13. oktobar 2017. god. 06/5-124/1-17
Zoronjić Safet Gubavač-642 i 644/1 12. oktobar 2017. god. 06/5-110-113/1-17
Hadžibulić Rahim Resnik-691/6 27. oktobar 2017. god. 06/5-106/1-17
Mujović Asim Gubavač-591 02. oktobar 2017. god. 06/5-71/1-17
Bučan Rifat Gubavač-110 02. oktobar 2017. god. 06/5-66/1-17
Smailović Kamber Bijelo Polje-1533 13. oktobar 2017. god. 06/2-90/7
Dobardžić Abdulah Resnik-521/3 10. oktobar 2017. god. 06/4-54/1
Šebek Žarko Njegnjevo-948 10. oktobar 2017. god. 06/4-57/4
Jeremić Neđeljko Bijelo Polje-2186/1 i 2187 09. oktobar 2017. god. 06/4-46/3
Dizdarević Muzafer Bijelo Polje-214/1 05. septembar 2017. god. 06/2-107/2
Ramović Rasim Potkrajci-41/2 25. septembar 2017. god. 06/2-102/5
Vreva Mujo Crnča-Laholo-1802 25. septembar 2017. god. 06/2-104/4
Joksimović Radenko Bijelo Polje-2102/13 18. septembar 2017. god. 06/4-2802-48/1
DOO "Veritas" Bijelo Polje-1885/1 i 1885/2 14. septembar 2017. god. 06/4-47/5
Direkcija za izgradnju i investicije Majstorovina-4371, 4395 i 4370 11. septembar 2017. god. 06/2-91/5
Šipkar Safet Bistrica-941 07. septembar 2017. god. 06/5-99/1-17
Drašković Danijela Voljavac-681/3 11. jul 2017. god. 06/5-70/1-17
Ljuca Almir Ravna Rijeka-110 11. septembar 2017. god. 06/4-2979-49
Muhović Asmir Poda-1303/2 11. septembar 2017. god. 06/5-103/1-17
Šukurica Hamid Crnča-Laholo-1612 11. septembar 2017. god. 06/5-104/1-17
Šebek Žarko Njegnjevo-940 11. avgut 2017. god. 06/4-27/4
Nedović Radisav Prijelozi-1139 09. avgust 2017. god. 06/4-37/2
Femić Lidija Bijelo Polje-1453 14. avgust 2017. god. 06/4-36/4
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/8 17. avgust 2017. god. 06/4-32/4
Perović Slađana Njegnjevo-1307/1 18. avgust 2017. god. 06/4-43/4
Konatar Dragan Unevina-659 28. jul 2017. god. 06/4-28
Gugać Medo Lozna-84 28. jul 2017. god. 06/5-87/1-17
Idrizović Aida Resnik-456/14 07. jul 2017. god. 06/4-21
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-279/1 i 151 27. jun 2017. god. 06/2-72/6
Muzurović Raza Resnik-539/9 i 539/10 26. jun 2017. god. 06/2-82/2
Balšić Nebojša Gubavač-678/4 i 679/4 21. jun 2017. god. 06/2-79/2
Direkcija za izgradnju i investicije Gubavač-166 14. jun 2017. god. 06/2-78/1
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-284/1 20. jun 2017. god. 06/2-74/6
Crnovršanin Nedžib Resnik-369/7 19. jun 2017. god. 06/2-61/2
Bošković Đurđa Bijelo Polje-2096/8 13. jun 2017. god. 06/2-75/2
DOO "TDM mix" Zaton-1859 i 1860 24. maj 2017. god. 06/4-13/3
Šćekić Velibor Zaton-805/2 i 805/3 30. maj 2017. god. 06/2-59/3
Mekić Nafija Rasovo-294 30. maj 2017. god. 06/2-54/4
DOO "PUT GROSS" Bijelo Polje-1599 15. maj 2017. god. 06/2-65/2
Vuković Mileva Bijelo Polje-1808/12 24. april 2017. god. 06/2-52/1
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-17, 15/2, 16/1, 15/1, 12/1 i 2350 25. april 2017. god. 06/2-51/4
Ružić Milan Nedakusi-98/1 02. jun 2017. god. 06/2-73/1
DOO "Milkraft Leche" Pavino Polje-280/1 19. maj 2017. god. 06/4-15
Raičević Radoslav Potkrajci-148/1 16. maj 2017. god. 06/2-64/2
Čoković Šefko Nedakusi-82/2 09. maj 2017. god. 06/5-50/1-17
Mekić Nedžad Potkrajci-655/51 09. maj 2017. god. 06/2-53/2
Radojević Goran Zaton-1445 10. maj 2017. god. 06/4-12
Lukač Bernad Nedakusi-82/15 i 82/16 03. maj 2017. god. 06/5-29/1-17
DOO "Gradnja" Bijelo Polje-8/4 21. april 2017. god. 06/5-54/1-17
DOO "Milka-MDK" Bijelo Polje-9/2 i dio kp 11/2 20. april 2017. god. 06/2-44/4
Mrdović Zvonimir Bijelo Polje-241/2 19. april 2017. god. 06/2-50/2
Zemljoradnička zadruga "Zaton" Zaton-1176 13. april 2017. god. 06/2-41/4
Rudić Novelja Resnik-172 13. april 2017. god. 06/5-49/1-17
Gojačanin Bajo Lješnica-1925 10. april 2017. god. 06/2-48/2
Softić Reho Resnik-93/3 11. april 2017. god. 06/5-41/1-17
DOO "NORDIC COMPANY" Unevina-692/1, 692/2 i 692/3 11. april 2017. god. 06/5-38/1-17
DOO "SELEKTOR" Nedakusi-107 10. april 2017. god. 06/2-32/5
Femić Dragomir Bijelo Polje-1453 04. april 2017. god. 06/4-9/3
Bećirović Nusret Kukulje-342 31. mart 2017. god. 06/5-45/1-17
Mujanović Mujko Bijelo Polje-869/8 31. mart 2017. god. 06/5-44/1-17
Hodžić Asad Resnik-661 29. mart 2017. god. 06/2-39/2
Erović Sulejman Poda-882/1 30. mart 2017. god. 06/2-38/4
Mekić Muharem Bijelo Polje-353 15. mart 2017. god. 06/5-28/1-17
Zajmović Armin Bijelo Polje-1003 24. mart 2017. god. 06/5-31/1-17
Spahić Tale Potkrajci-266/14 27. mart 2017. god. 06/5-40/1-17
Rakonjac Božidar Bijelo Polje-2091 21. mart 2017. god. 06/2-35/2
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-974/3 28. mart 2017. god. 06/2-34/1
Direkcija za izgradnju i investicije Mojstir, Korita i Srednje Brdo-više kat.parcela 28. mart 2017. god. 06/4-4/4
Crnovršanin Amel Resnik-93/1 16. mart 2017. god. 06/5-36/1-17
Kasumović Mirha Bistrica-1350/1 i 1350/2 23. mart 2017. god. 06/2-36/4
Omerović Zihno Potkrajci-901 15. mart 2017. god. 06/2-25/5
Šćekić Marko Bijelo Polje-2099/37 i dio kp 2101/26 13. mart 2017. god. 06/2-24/2
Vujičić Danilo Nedakusi-90/100 15. mart 2017. god. 06/2-10/4
Martinović Saldin Nedakusi-82/13 i 82/12 15. mart 2017. god. 06/2-29/6
Trubljanin Rasim Resnik-365/4 14. mart 2017. god. 06/5-32/1-17
Sošić Velizar Bijelo Polje-3496 10. mart 2017. god. 06/5-27/1-17
Adžibulić Vehbija Resnik-795/5 08. mart 2017. god. 06/5-21/1-17
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-3797/2 15. mart 2017. god. 06/4-5
DOO "ELKOS" Bijelo Polje-1374/1, 1374/2, 1374/3, 1374/7 i 1374/8 07. mart 23017. god. 06/4-6
Muzurović Muharem Bistrica-1349/1 08. mart 2017. god. 06/2-17/4
Omerović Ruždija Potkrajci-227/3, 225/1, 225/1 i 225/2 22. februar 2017. god. 06/2-19/2
Kujović Halil Metanjac-17/1 i 18 02. mart 2017. god. 06/5-26/1-17
Radojević Sandra Bijelo Polje-4244/5 24. februar 2017. god. 06/2-15/4
Bahović Rifat Resnik-519/9 15. februar 2017. god. 06/5-20/1-17
DOO "Building Biro" Bijelo Polje-303/1 09. februar 2017. god. 06/5-12/1-17
Međedović Munir Bijelo Polje-3789/2 14. februar 2017. god. 06/2-22/2
Milošević Milovan Ravna Rijeka-56/1 15. februar 2017. god. 06/2-5/1
Burić Dragan Lekovina-2034 13. februar 2017. god. 06/2-198/16-1/5
Dervišević Sahret Poda-478 02. februar 2017. god. 06/5-15/1-17
Kuč Delija Gubavač-96 23. januar 2017. god. 06/5-6/1-17
Bećirović Seud Kukulje-554 31. januar 2017. god. 06/2-12/2-17
Beganović Denis Resnik-531/23 30. januar 2017. god. 06/5-9/1-17
Kasumović Omer i Edisa Gubavač-158/7 23. januar 2017. god. 06/5-4/1-17
Direkcija za izgradnju i investicije Majstorovina-4441, 731 i 4453 19. januar 2017. god. 06/5-3/1-17
Ružić Rajko Bijelo Polje-3632/5 i 3633/2 19. januar 2017. god. 06/5-189/16-8/1-17
Mujanović Emira Gubavač-644/4 13. januar 2017. god. 06/2-13/2-17
Direkcija za izgradnju i investicije Crnča-Laholo-2532 13. januar 2017. god. 06/2-4/1-17