URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2016


  

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Nišavić Mara Bijelo Polje-2052 i 2053 27. decembar 2016. god. 06/2-199/2-16
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1111/1 26. decembar 2016. god. 06/2-197/3-16
Joksimović Radenko Bijelo Polje-2102/13 i 2102/14 19. decembar 2016. god. 06/5-186/1-16
Mulić Hadžo Resnik-953/3 14. decembar 2016. god. 06/5-141/1-16
Popara Džemal Bijelo Polje-2480/6 13. decembar 2016. god. 06/5-179/1-16
Žujović Mijodrag Bijelo Polje-1853/2 07. decembar 2016. god. 06/2-194/2-16
DOO "Ekopromet" Bijelo Polje-4712 06. decembar 2016. god. 06/2-190/5-16
Idrizović Mirsad Bistrica-922/2 29. novembar 2016. god. 06/2-189/5-16
Lakićević Bojan Resnik-526/6 22. novembar 2016. god. 06/2-187/2-16
Čabarkapa Radomir Bijelo Polje-4046 21. novembar 2016. god. 06/2-159/2-16
Međedović Šaban Bijelo Polje-3707 23. novembar 2016. god. 06/5-174/1-16
Kljajević Laleta Bliškovo-1186/1 22. novembar 2016. god. 06/2-186/2-16
Hasanović Nedžad Gubavač-645/3 i 644/5 08. novembar 2016. god. 06/5-153/1-16
Jokić Željko Bijelo Polje-2099/30 09. novembar 2016. god. 06/2-181/2-16
Ličina Hazbo Bijelo Polje-1639/1 28. oktobar 2016. god. 06/4-57
Crnovršanin Selman Resnik-200/3 31. oktobar 2016. god. 06/5-163/1-16
Gogić Nemanja Zaton-807/2 03. novembar 2016. god. 06/2-167/4-16
DOO "Telenor" Bijelo Polje-3794/2 02. novembar 2016. god. 06/2-175/2-16
Damjanović Danilo Resnik-526/1 19. oktobar 2016. god. 06/2-161/2-16
Mešter Nikola Bijelo Polje-1859/1 11. oktobar 2016. god. 06/2-158/2-16
Avdić Hajriz Ravna Rijeka-69/4 12. oktobar 2016. god. 06/2-164/2-16
Đurović Milosav Bijelo Polje-1841/3 21. septembar 2016. god. 06/2-137-16
Stijović Arso Poda-1310 24. oktobar 2016. god. 06/5-159/1-16
Beganović Rifat Unevina-694/1 21. oktobar 2016. god. 06/4-51/3
Suljević Mirzet Potkrajci-259/4 18. oktobar 2016. god. 06/5-151/1-16
Ćatović Salem Potkrajci-276/1 18. oktorar 2016. god. 06/5-136/1-16
AD "Crnogorski Telekom" Bijelo Polje-2968 10. oktobar 2016. god. 06/2-166/2-16
AD "Crnogorski Telekom" Barice-2703 10. oktobar 2016. god. 06/2-165/2-16
Hašanin Ramija Bijelo Polje-1092 11. oktobar 2016. god. 06/5-149/1-16
Korać Predrag Bijelo Polje-1883/2 i 1883/1 05. oktobar 2016. god. 06/2-157/2-16
DOO "M-tel" Njegnjevo-10 03. oktobar 2016. god. 06/2-151/2-16
Nišavić Vukola Bijelo Polje-2079/4 29. septembar 2016. god. 06/6-141/2-16
Nedović Ljubica Bijelo Polje-2102/3 30. septembar 2016. god. 06/2-148/2-16
Rakonjac Božidar Bijelo Polje-2087 i 2088 29. septembar 2016. god. 06/2-140/2-16
Balić Sabahudin Boljanina-5/2/3 29. septembar 2016. god. 06/4-54
DOO "Auto Centar DAS" Bijelo Polje-2350/2 22. septembar 2016. god. 06/2-147/2-16
Božović Željko Bijelo Polje-188/5 i 1885/6 21. septembar 2016. god. 06/2-144/2-16
Demović Rešad i Rasim Bijelo Polje-524 28. septembar 2016. god. 06/5-133/1-16
Radojević Miloica Muslići-622 27. septembar 2016. god. 06/5-120/1-16
Šabanović Edin Resnik-523/8 26. septembar 2016. god. 06/5-132/1-16
Softić Omer Resnik-84/2 14. septembar 2016. god. 06/2-146/2-16
Knežević Dragiša Sutivan-187, 188 i 189 26. septembar 2016. god. 06/4-50
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-2244, 1918, 1917, 1885/1, 1855/2, 2045/2, 2045, 2046, 2048, 2047, 2049, 2050, 2051, 2052 i 2069 23. septembar 2016. god. 06/2-146/1-16
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1113 19. septembar 2016. god. 06/4-52
Knežević Miodrag Pavino Polje-1090 09. septembar 2016. god. 06/2-139/2-16
DOO "Milkraft Leche" Pavino Polje-280/1 06. septembar 2016. god. 06/2-132/5-16
Direkcija za izgradnju i investicije Rakonje-2004, 1989, 1988, 1986, 1982/2 i 1982 29. avgust 2016. god. 06/2-116/4-16
Sijarić Muhedin Resnik-92/17 19. avgust 2016. god. 06/2-122/2-16
Cmiljanić Stanica Resnik-477/3 17. avgust 2016. god. 06/2-131/2-16
Višnjić Amer Bijelo Polje-91/5 08. avgust 2016. god. 06/2-118/1-16
Ćorović Senad Bijelo Polje-1530 08. avgust 2016. god. 06/2-119/1-16
Mekić Rifat Rasovo-486 10. avgust 2016. god. 06/2-125/2-16
DOO "CEDIS" Zaton-1131/3 09. avgust 2016. god. 06/2-128/1-16
Idrizović Ermin Bijelo Polje-192 09. avgust 2016. god. 06/4-47
Lukač Dženita Ravna Rijeka-68/4 04. avgust 2016. god. 06/2-114/1-16
Direkcija za izgradnju i investicije Potkrajci-1089/18, 1089/17, 1089/16, 1089/15, 1089/14, 1089/13, 1089/29, 1089/11, 1089/26, 1089/25, 1089/23, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4 i 1087/2 03. avgust 2016. god. 06/1-45/1
Softić Mevludin Potkrajci-821/3 08. avgust 2016. god. 06/4-46
Božović Milan Zaton-1279 05. avgust 2016. god. 06/2-115/1-16
Radulović Rajko Nedakusi-352/1 03. avgust 2016. god. 06/2-110/2-16
Čikić Hajrudn Bijelo Polje-1003 11. jul 2016. god 06/2-101/2-16
Srpska Pravoslavna Crkvena Opština Bijelo Polje Bijelo Polje-1503 25. jul 2016. god 06/4-41
Gorčević Salko Bijelo Polje-508 22. jul 2016. god 06/5-94/1-16
Direkcija za izgradnju i investicije Resnik-607 19. jul 2016. god 06/2-106/6-16
Direkcija za izgradnju i investicije Resnik-576 19. jul 2016. god 06/2-106/5-16
Drobnjak Đorđije Bijelo Polje-1473/1 12. jul 2016. god. 06/4-31/3
Balić Mirsad Resnik-157/4 07. jul 2016. god. 06/4-36
Nedović Dragić Bijelo Polje-95/1 07. jul 2016. god. 06/4-35
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-239 06. jul 2016. god. 06/2-107/2-16
Direkcija za izgradnju i investicije Pavino Polje-1243 06. jul 2016. god. 06/2-105/1-16
Konatar Dragoljub Mioče-4/1, 5, 3, 51, 2617, 2618, 651, 650, 48, 631, 760, 2619, 755 04. jul 2016. god. 06/2-102/5-16
Kujović Halil Metanjac-17/1 i 18 22. jun 2016. god. 06/5-88/1-16
Šukurica Senadija Potkrajci-198/1 30. jun 2016. god. 06/4-30/2
Kovačević Senad Bijelo Polje-3713/3 30. jun 2016. god. 06/4-27
Gredić Hivzo Rasovo-359/4 28. jun 2016. god. 06/4-33
Knežević Veljko Potkrajci-32/1 23. jun 2016. god. 06/4-28
DOO "R-Rirex" Čokrlije-128/2 16. jun 2016. god. 06/2-88/2-16
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 10. jun 2016. god. 06/2-85/3-16
Pavlović Miladin Bijelo Polje-3801/2 10. jun 2016. god. 06/5-83/1-16
Crnovršanin Elvir Bijelo Polje-1307/2 10. jun 2016. god. 06/4-21
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1504/1 02. jun 2016. god. 06/2-92/1-16
Dizdarević Muris Bijelo Polje-1267 01. jun 2016. god. 06/2-91/1-16
Direkcija za izgradnju i investicije Potrk-2816, 2813 02. jun 2016. god. 06/2-80/5-16
Burdžović Husein Bijelo Polje-1720 25. maj 2016. god. 06/2-86/2-16
Radović Ivan Bijelo Polje-2233/6 02. jun 2016. god. 06/5-63/1-16
Sarić Momčilo Mioče-1342, 1343 27. maj 2016. god. 06/5-80/1-16
Ramović Hana Bijelo Polje-1366 27. maj 2016.god. 06/4-23
Dervišević Amir Poda-472 25. maj 2016. god. 06/5-66/1-16
Šebek Slavoljub Njegnjevo-709 25. maj 2016. god. 06/5-72/1-16
Mulalić Mirsad Bijelo Polje-1778/2 19. maj 2016. god. 06/2-81/2-16
Musić Smail Bijelo Polje-51/4 19. maj 2016. god. 06/2-79/2-16
Luković Dragan Resnik-524/4 25. maj 2016. god. 06/2-78/5-16
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-220 i 221 12. maj 2016. god. 06/2-77/2-16
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/18 20. maj 2016. god. 06/2-85/2-16
Dulović Dragan Ravna Rijeka-196/1 16. maj 2016. god. 06/4-18/3
Šahman Nermin Lozna-1279/1 13. maj 2016. god. 06/2-33/15-67/6-16
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-975/1, 976, 962, 963/1 12. maj 2016. god. 06/4-17/4
Kolić Edin Resnik-519/4 11. maj 2016. god. 06/2-63/4-16
Damjanović Miloje Bijelo Polje-2236/1 11. maj 2016. god. 06/2-72/6-16
Međedović Munir Bijelo Polje-3789/2 05. maj 2016. god. 06/2-76/4-16
Hasanović Rešad Dobrakovo-26 05. maj 2016. god. 06/5-58/1-16
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-152 25. april 2016. god. 06/2-61/4-16
Sredojević Goran Resnik-712 20. april 2016. god. 06/5-53/1-16
Crnovršanin Amel Resnik-93/1 19. april 2016. god. 06/5-45/1-16
DOO "Magik-Mont" Tomašev-201/1 19. april 2016. god. 06/2-58/5-16
Direkcija za izgradnju i investicije Lozna-1586, 1577, 2805 i 1402 20. april 2016. god. 06/5-55/1-16
Alilović Fahrudin Potkrajci-527/1 19. april 2016. god. 06/5-51/1-16
Kljajević Mile Bliškovo-1156 18. april 2016. god. 06/2-32/6-16
Halilović Emir Potkrajci-105 15. april 2016. gog. 06/2-55/5-16
Mehović Fatima Bijelo Polje-1275 12. april 2016. god. 06/5-44/1-16
Dulović Dragan Ravna Rijeka-193/1 13. april 2016. god. 06/2-54/4-16
Petrić Živan Bijelo Polje-4712 12. april 2016. god. 06/2-52/6-16
Franca Asad Njegnjevo-811, 812 11. april 2016. god. 06/2-53/5-16
Agić Rasim Ravna Rijeka-185/15 08. april 2016. god. 06/2-44/4-16
Madžgalj Dragojle Lješnica-1315/2 08. april 2016. god. 06/5-49/1-16
Miljević Hankija Potkrajci-266/4 08. april 2016. god. 06/5-43/1-16
Rahović Milovan Bijelo Polje-3779/1 04. april 2016. god. 06/5-37/1-16
Kasumović Adis Resnik-93/22 04. april 2016. god. 06/5-32/1-16
Čelebić Fehim Ravna Rijeka-185/6 04. april 2016. god. 06/2-51/4-16
Čelebić Izet Ravna Rijeka-185/19 04. april 2016. god. 06/2-45/4-16
Direkcija za izgradnju i investicije Voljavac-461/2 31. mart 2016. god. 06/2-49/5-16
Marašević Vasoje Njegnjevo-965/1 22. mart 2016. god. 06/5-27/1-16
Hadžajlić Mustafa Bijelo Polje-1387/2 21. mart 2016. god. 06/6-38/4-16
Brahaj Blerim i Nazmi Bijelo Polje-829/2, 829/3 21. mart 2016. god. 06/2-36/6-16
DOO "Mikromont" Ravna Rijeka-63 21. mart 2016. god. 06/4-3/3
Brzać Almir i Rašid Bijelo Polje-864/25 15. mart 2016. god. 06/4-8
Direkcija za izgradnju i investicije Resnik 07. mart 2016. god. 06/2-28/5-16
Zejnilović Suljo Resnik-318 01. mart 2016. god. 06/5-19/1-16
Šćepanović Vladislav Bijelo Polje-492/2 03. mart 2016. god. 06/2-26/4-16
Zejnilović Haris Bijelo Polje-3742/1 29. februar 2016. god. 06/5-17/1-16
DOO "Mikro Grupa" Bijelo Polje-4/1 25. februar 2016. god. 06/5-12/1-16
Hadžajlić Iso Lješnica-513 26. februar 2016. god. 06/5-25/1-16
Crnovršanin Hasib Resnik-388/22 25. februar 2016. god. 06/2-20/4-16
Husović Ifeta Resnik-956/1 23. februar 2016.god. 06/5-13/1-16
Rovčanin Hamdija Ravna Rijeka-68/8 18. februar 2016.god. 06/2-25/4-16
Erović Rahim Poda-885/2 15. februar 2016.god. 06/2-16/4-16
Suljević Farid Bijelo Polje-1803/1 12. februar 2016.god. 06/5-15/1-16
Jocović Ranko Bijelo Polje-2236/7 11. februar 2016.god. 06/2-166/15-3/5-16
Erović Osman Voljavac-647/2 08. februar 2016. 06/5-2/1-16
DOO "Meso-Promet" Bijelo Polje-9/1 i 10/1 10. februar 2016.god. 06/2-9/6-16
DOO "Eko Meduza" Bijelo Polje-13/2 i djelovi kp 12/1 i 14/2 10. februar 2016.god. 06/2-12/7-16
Ćorović Refko Lozna-2382 05. februar 2016.god. 06/5-10/1-16
Crnovršanin Samir Bijelo Polje-2034/12 02. februar 2016.god. 06/2-100/15-13/6-16
Softić Rahim Resnik-560/4, 560/8 27. januar 2016.god. 06/5-178/1-15-14/16
Destanović Jupo Gubavač-335 01. februar 2016.god. 06/5-180/1-15-16/16
Pajović Miodrag, Rakočević Jela, Moračanin Nadežda, Poleksić Milutin Bijelo Polje-197, 198 i dio kp 199 01. februar 2016.god. 06/4-1/2016
Kosović Milovan Potkrajci-76/1 21. januar 2016. god. 06/2-11/2-16
Mušović Faruk Bijelo Polje-1069/2 19. januar 2016.god. 06/5-169/1-15-11/16
Korać Đorđije Zaton-1819/2, 1820 19. januar 2016.god. 06/2-7/2-16
Đurović Milko Lješnica-1978/47 15. januar 2016.god. 06/5-168/1-15-7/16
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-284 18. januar 2016.god. 06/2-165/15-2/1-16
Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Bijelo Polje-1799 15. januar 2016.god. 06/2-170/15-4/1-16