ZAHTJEVI - LEGALIZACIJA 2022


 

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA
Alilović Hamdo KO Bijelo Polje-903/2 19. oktobar 2022. god. 06-332/22-5044
Drobnjak Blagoje  KO Bijelo Polje-1504/4 21. septembar 2022. god.  06-332/22-4985
Karalić Mirsad KO Potkrajci-957 19. septembar 2022. god. 06-332/22-4981
Međedović Besalet KO Bijelo Polje-431 09. septembar 2022. god. 06-332/22-4963
Zaimović Nermin i Zaimović Nedžad KO Bijelo Polje-177/2 09. septembar 2022. god. 06-332/22-4961
Tomović Vukosav KO Bijelo Polje-3469 06. septembar 2022. god. 06-332/22-4974
Veličković Branko KO Njegnjevo-930/2 29. avgust 2022. god. 06-332/22-4937
Šćekić Duška KO Ravna Rijeka-211/1 12. avgust 2022. god. 06-332/22-4916
Ljuca Muzafer KO Ravna Rijeka-62/1 i 61/2 08. avgust 2022. god. 06-332/22-4910
Ćorović Mirko KO Rasovo-366 08. avgust 2022. god. 06-332/22-4905
Luković Dragan KO Resnik-532 01. avgust 2022. god. 06-332/22-4893
Šabanović Almis KO Bijelo Polje-2997/4 29. jul 2022. god. 06-332/22-4840
Šabanović Rafet i Šabanović Alen KO Bijelo Polje-1180 21. jul 2022. god. 06-332/22-4681
Međedović Anes KO Bijelo Polje-431 08. jul 2022. god. 06-332/22-4462
D.O.O. "ELAS" KO Bijelo Polje 04. jul 2022. god. 06-332/22-4322
Martinović Redžo KO Bijelo Polje-366 30. jun 2022. god. 06-332/22-4213
Moračanin Ljubislav KO Bijelo Polje-194 29. jun 2022. god. 06-332/22-4173
Omerović Medžid KO Potkrajci-837 23. jun 2022. god. 06-332/22-4054
Bakić Nikola KO Bojišta-1291/2 21. jun 2022. god. 06-332/22-3979
DOO "AUTO centar DAS" KO Bijelo Polje-303/1 17. maj 2022. god. 06-332/22-2706
Popović Mira KO Bijelo Polje-195 13. maj 2022. god. 06-332/22-2657
Damjanović Marjan KO Tomaševo-393 13.maj 2022. god. 06-332/22-2656
Mušović Huzeir KO Bijelo Polje-1700 28. april 2022. god. 06-332/22-2352
Alilović Sanel KO Potkrajci-281/2 26. april 2022. god. 06-332/22-2257
Grbović Suad KO Bijelo Polje-974/7 18. april 2022. god. 06-332/22-1813
Joksimović Viktor KO Resnik-747/1 15. april 2022. god. 06-332/22-1766
Joksimović Viktor KO Resnik-741/1 15. april 2022. god. 06-332/22-1765
Mušović Kemal KO Nedakusi-124 13. april 2022. god. 06-332/22-1703
Mušović Ruždija KO Ravna Rijeka-68/1 11. april 2022. god. 06-332/22-1661
Ćorović Sead KO Lozna-1378/1 11. april 2022. god. 06-332/22-1643
Nasufović Rizo KO Bijelo Polje-796/2 11. april 2022. god. 06-332/22-1636
Drndar Nusreta KO Nedakusi-86/1 06. april 2022. god. 06-332/22-1556
Kuč Slavko KO Bijelo Polje-2151/2 30. mart 2022. god. 06-332/22-1385
Cvijović Milijana KO Nedakusi-250/2 25. mart 2022. god. 06-332/22-1319
Šukurica Sead KO Crnča-Laholo 23. mart 2022. god. 06-332/22-1254
Hot Sinan KO Bijelo Polje-1157 22. mart 2022. god. 06-332/22-1201
Caković Miloje KO Bijelo Polje-2221/4 17. mart 2022. god. 06-332/22-1123
Kočović Pero KO Bijelo Polje-3761/1 11. mart 2022. god. 06-332/22-1651
Hot Sead KO Bijelo Polje-419/5 11. mart 2022. god. 06-332/22-1023
Ljuca Šefka KO Bijelo Polje-1787 09. mart 2022. god. 06-332/22-968
Šekularac Milan KO Bijelo Polje-1802/3 07. mart 2022. god. 06-332/22-927
Rizvanović Almasa KO Bijelo Polje-1455/1 04. mart 2022. god. 06-332/22-878
Vreva Samir KO Resnik-95/3 25. februar 2022. god. 06-332/22-787
Mujašević Sabahudin KO Nedakusi-739/2 23. februar 2022. god. 06-332/22-737
D.O.O. "SELEKTOR" KO Gubavač-621/1 16. februar 2022. god. 06-332/22-623
Orović Slavoljub KO Majstorovina-3157/2 15. februar 2022. god. 06-332/22-607
Orović Vukoman KO Majstorovina-3153 15. februar 2022. god. 06-332/22-606
Milićević Vladimir KO Bijelo Polje-3424/31 08. februar 2022. god. 06-332/22-486
Pućurica Admir KO Bijelo Polje-407/2 02. februar 2022. god. 06-332/22-409
Suljević Aldin i Ansela KO Bijelo Polje-225/1 31. januar 2022. god. 06-332/22-353
Spahić Halil KO Bijelo Polje-2184/7 31. januar 2022. god. 06-332/22-352
Šabotić Zenun KO Resnik-791/1 26. januar 2022. god. 06-332/22-317
DOO "GRADNJA" KO Bijelo Polje 8/4 25. januar 2022. god. 06-332/22-289
Idrizović Kemal KO Bijelo Polje-367 25. januar 2022. god. 06-332/22-288
Martinović Numan KO Bijelo Polje-937/1 25. januar 2022. god. 06-332/22-287
Franca Vahid KO Resnik-319 24. januar 2022. god. 06-332/22-242
Halilović Hajrija KO Resnik-511/5 20. januar 2022. god. 06-332/22-212
Knežević Milan KO Bijelo Polje-120 14. januar 2022. god. 06-332/22-120
Omerović Medžid KO Potkrajci-838 14. januar 2022. god. 06-332/22-119
Delić Rifat KO Bijelo Polje 13. januar 2022. god. 06-332/22-81
Čavić Rosanda KO Bijelo Polje-1606/1 13. januar 2022. god. 06-332/22-91
Ustić Latif  KO Bijelo Polje-   10. januar 2022. god.  06-332/22-30 

 

 

 

ZAHTJEVI - LEGALIZACIJA 2021


 

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA
Vesković Rifat KO Bijelo Polje-2080/34 22. decembar 2021. god. 06-332/21-9306
Obradović Milan KO Bijelo Polje-1625/2 15. decembar 2021. god. 06-332/21-9076
Terzić Velimir i Ljiljana KO Bijelo Polje-1413/1 15. decembar 2021. god. 06-332/21-9082
Crnovršanin Almir KO Nedakusi-198/2 i 200/6 15. decembar 2021. god. 06-332/21-9075
Femić Aleksandar KO Ravna Rijeka-935/1 08. decembar 2021. god. 06-332/21-8705
Hodžić Džemal i Dževad KO Nedakusi-213 i 213/1 01. decembar 2021. god. 06-332/21-8387
Kijamet Zehbo KO Resnik-69/3 26. novembar 2021. god. 06-332/21-8301
Stešević Slavko KO Zaton-2442/2 22. novembar 2021. god. 06-332/21-8202
Dulović Dragan KO Ravna Rijeka-196/1 15. novembar 2021. god. 06-332/21-7936
Femić Vlajko KO Resnik-783/1 03. novembar 2021. god. 06-332/21-7536
Pilica Kemal KO Bijelo Polje-509 26. oktobar 2021. god. 06-332/21-7366
Čindrak Izet KO Resnik-705/9 20. oktobar 2021. god. 06-332/21-7269
Kuč Ismeta i Kuč Nermin KO Resnik-224/12 15. oktobar 2021. god. 06-332/21-7203
Pućurica Admir KO Bijelo Polje-407/2 15. oktobar 2021. god. 06-332/21-7202
Međedović Mehmedalija KO Resnik-563/1 14. oktobar 2021. god. 06-332/21-7157
Šćekić Željko KO Nedakusi-90/23 08. oktobar 2021. god. 06-332/21-7073
Knežević Milan KO Bijelo Polje-1404/2 30. septembar 2021. god. 06-332/21-6914
Rosić Ljubica KO Bijelo Polje-2152/4 13. septembar 2021. god. 06-332/21-6520
DOO Vodovod "BISTRICA" KO Bijelo Polje-1300 10. septembar 2021. god. 06-332/21-6489
Hasić Džemail KO Resnik-686/4 09. septembar 2021. god. 06-332/21-6469
Ljuca Šefka KO Bijelo Polje-1787 09. septembar 2021. god. 06-332/21-6456
Bubanja Milenko KO Kovren-3226/3 02. septembar 2021. god. 06-332/21-6395
Gorčević Salko KO Bijelo Polje-508 13. avgust 2021. god. 06-332/21-5882
Gordić Jelena KO Potkrajci-655/30 06. avgust 2021. god. 06-332/21-5766
Vlaović Milomir KO Majstorovina-2314/2 06. jul 2021. god. 06-332/21-5223
Rovčanin Martin KO Orahovica-435 i 438 24. jun 2021. god. 06-332/21-4898
Reković Rasim KO Bijelo Polje-395 28. maj 2021. god. 06-332/21-3267
DOO "MATADOR" KO Bijelo Polje-395 28. maj 2021. god. 06-332/21-3266
Brčvak Muhedin KO Bijelo Polje-395 28. maj 2021. god. 06-332/21-3265
Mušović Kemal KO Nedakusi-124 18. maj 2021. god. 06-332/21-3010
Kasumović Omer KO Gubavač-158/7 14. maj 2021. god. 06-332/21-2643
Alilović Sanel KO Potkrajci-281/2 29. april 2021. god. 06-332/21-2339
Omerhodžić Nermin KO Resnik-93/8 28. april 2021. god. 06-332/21-2316
Aličković Feko KO Bistrica-891/1 26. april 2021. god. 06-332/21-2227
Šćepanović Marija KO Bijelo Polje-492/1 21. april 2021. god. 06-332/21-2119
Drašković Danijela KO Voljavac-681/3 21. april 2021. god. 06-332/21-2118
Zejak Miloš KO Bijelo Polje-1946/58 01. april 2021. god. 06-332/21-1725
Duborija Božo, Duborija Dragomir i Duborija Dragoljub KO Bijelo Polje-1200 26. mart 2021. god. 06-332/21-1648
Kalezić Milovan KO Bijelo Polje-1930/3 25. mart 2021. god. 06-332/21-1624
Hajdarpašić Sabira KO Bijelo Polje-2250 17. mart 2021. god. 06-332/21-1484
Balić Husein KO Resnik-480/3 12. mart 2021. god. 06-332/21-1301
Mekić Mensur KO Voljavac-164/2 23. februar 2021. god. 06-332/21-985
Jeremić Miomir KO Majstorovina-4000/4, 4000/6 i 4000/7 16. februar 2021. god. 06-332/21-782
Adamović Novelja KO Nedakusi-201/1 29. januar 2021. god. 06-332/21-498
Ustić Latif KO Bijelo Polje-3798/1 12. januar 2021. god. 06-332/21-743

 


ZAHTJEVI - LEGALIZACIJA 2020


 

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA
Sijarić Emira KO Bijelo Polje-1654/1 09. decembar 2020. god. 06-332/20-6780
Šehović Fuad KO Bijelo Polje-167 09. decembar 2020. god. 06-332/20-6781
Dulović Nikola KO Bijelo Polje-1111/2 08. decembar 2020. god. 06-332/20-6706
Franca Adis KO Resnik-247/2 03. decembar 2020. god. 06-332/20-6576
AD "Lovćen osiguranje" KO Bijelo Polje-825/6 24. novembar 2020. god. 06-332/20-6259
Erović Nasib KO Poda 06. novembar 2020. god. 06-332/20-5785
Hot Sinan KO Bijelo Polje-1158/1 20. oktobar 2020. god. 06-332/20-5527
Burdžović Mirsad KO Bijelo Polje-869/3 19. oktobar 2020. god. 06-332/20-5492
Kajević Emin i Kajević Hajro KO Bijelo Polje-1144, 1146/3, 1146/5, 1131/3 i 1131/2 05. oktobar 2020. god. 06-332/20-5307
Nišavić Nikola - Dulović Slavica KO Bijelo Polje-1980/1 29. septembar 2020. god. 06-332/20-5216
Mušović Kemal KO Nedukasi-124 25. septembar 2020. god. 06-332/20-5175
Femić Lidija KO Bijelo Polje-1537 12. septembar 2020. god. 06-332/20-5092
DOO "STOŽER" KO Čokrlije-453/2 04. septembar 2020. god. 06-332/20-4809
Kuruglić Sabahudin, Aida i Samir KO Bijelo Polje-1359/1 i 1359/2 24. avgust 2020. god. 06-332/20-4661
DOO "ETNO SELO BALLI PARADIZO" KO Orahovica-435, 436, 437 i 438 14. avgust 2020. god. 06-332/20-4382
Kuč Slavko KO Bijelo Polje-2151/2 02. jul 2020. god. 06-332/20-3513
Nišavić Nikola KO Bijelo Polje-1980/1 29. jun 2020. god. 06-332/20-3446

 


ZAHTJEVI - LEGALIZACIJA 2019


  

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA
Kujović Rahim KO Kukulje-993/2 23. decembar 2019. god. 06/1-5663
Zoronjić Nusret KO Pećarska-905/2 16. decembar 2019. god. 06/1-5379
Bibuljica Zuka KO Kradenik-273/1 16. decembar 2019. god. 06/1-5384
Dulović Željko KO Lješnica-1042 06. decembar 2019. god. 06/1-5080
Varagić Milić KO Kovren-2600 29. novembar 2019. god. 06/1-4960
Milićević Vesko KO Grab-3082 28. novembar 2019. god. 06/1-4939
Šabanović Rasim KO Srednje Brdo-1520 27. novembar 2019. god. 06/1-4920
Rudić Milorad KO Bijelo Polje-4302 25. novembar 2019. god. 06/1-4834
Marković Momir KO Bliškovo-200 25. novembar 2019. god. 06/1-4821
Kovačević Dragan KO Lozna-409 22. novembar 2019. god. 06/1-4799
Kadić Timka KO Dobrinje-539/1 18. novembar 2019. god. 06/1-4696
Rondović Srđa KO Muslići-478 13. novembar 2019. god. 06/1-4652
Vojinović Branko KO Jabučno-1079 12. novembar 2019. god. 06/1-4622
Pućurica Asmir KO Boljanina 11. novembar 2019. god. 06/1-4617
Pilica Fazlija KO Bistrica 07. novembar 2019. god. 06/1-4556
Raković Ranko KO Boljanina-19 07. novembar 2019. god. 06/1-4550
Kandić Blagomir KO Pećarska-1102 06. novembar 2019. god. 06/1-4522
Božović Milan KO Bijelo Polje-2329/1 05. novembar 2019. god. 06/1-4493
Perović Željko KO Njegnjevo-1237/2 01. novembar 2019. god. 06/1-4463
Đurišić Miljan KO Bijelo Polje-4244 31. oktobar 2019. god. 06/1-4448
Mekić Senad KO Korita-2456 29. oktobar 2019. god. 06/1-4414
Braunović Milutin KO Radulići-649 28. oktobar 2019. god. 06/1-4384
Kos Hakija KO Pećarska-2356 25. oktobar 2019. god. 06/1-4359
Konatar Nađa KO Jabučno-221 24. oktobar 2019. god. 06/1-4351
Ramović Hidajet KO Potkrajci-41/2 22. oktobar 2019. god. 06/1-4283
Vujošević Milan KO Grančarevo-807 22. oktobar 2019. god. 06/1-4275
Sijarić Sadik KO Bijelo Polje-48/1 21. oktobar 2019. god. 06/1-4268
Nedović Zoran KO Prijelozi-3110 18. oktobar 2019. god. 06/1-4262
Šipkar Hedija KO Resnik-539/4 18. oktobar 2019. god. 06/1-4261
Ćirković Zamir KO Resnik-539/3 18. oktobar 2019. god. 06/1-4260
Minić Batrić KO Bijelo Polje-3298/4 18. oktobar 2019. god. 06/1-4252
Pućurica Asmir KO Boljanina-11/6 18. oktobar 2019. god. 06/1-4253
Mustajbašić Šućo KO Goduša-1843 17. oktobar 2019. god. 06/1-4231
DOO "AUTO CENTAR" KO Bijelo Polje-303/1 16. oktobar 2019. god. 06/1-4206
Vukadinović Ana KO Majstorovina-1329 16. oktobar 2019. god. 06/1-4204
Kijamet Jasmin KO Godijevo-283 16. oktobar 2019. god. 06/1-4203
Alić Azbo KO Metanjac-114 16. oktobar 2019. god. 06/1-4202
Bošković Momčilo KO Potrk 15. oktobar 2019. god. 06/1-4195
Femić Dragoljub KO Femića Krš-837 15. oktobar 2019. god. 06/1-4178
Rakočević Milan KO Muslići-602 15. oktobar 2019. god. 06/1-4189
Božović Mladen KO Ravna Rijeka-251 15. oktobar 2019. god. 06/1-4188
Drobnjak Boris KO Majstorovina-1300/1 15. oktobar 2019. god. 06/1-4187
Mekić Senad KO Korita-2456 14. oktobar 2019. god. 06/1-4174
DOO "FARMA FRANCA" KO Dobrinje-517 i 518 11. oktobar 2019. god. 06/1-4152
Radović Milentije KO Potkrajci-42/3 09. oktobar 2019. god. 06/1-4105
Gredić Tufik KO Gubavač-355 08. oktobar 2019. god. 06/1-4078
Mrdak Veselin KO Barice-645 08. oktobar 2019. god. 06/1-4077
Mucević Nevzeta KO Poda-767 07. oktobar 2019. god. 06/1-4042
Nedović Milovan KO Prijelozi-2524 04. oktobar 2019. god. 06/1-4026
Mušović Kemal KO Nedakusi-124 04. oktobar 2019. god. 06/1-4020
Konjević Obrad KO Bliškovo-1969 03. oktobar 2019. god. 06/1-4012
Čelebić Fehim KO Ravna Rijeka-185/6 03. oktobar 2019. god. 06/1-4000
Rmandić Marko KO Dobrinje-529 01. oktobar 2019. god. 06/1-3957
Varagić Obrad KO Bliškovo-1647 27. septembar 2019. god. 06/1-3900
Varagić Blažo KO Bliškovo-1644 27. septembar 2019. god. 06/1-3899
Živković Dražen KO Bliškovo-1211 26. septembar 2019. god. 06/1-3857
Lalević Milovan KO Orahovica-1159 26. septembar 2019. god. 06/1-3839
Tomašević Dragan KO Grab-3481 25. septembar 2019. god. 06/1-3833
Mujašević Sabahudin KO Nedakusi-739/2 25. septembar 2019. god. 06/1-3802
Bajčeta Momčilo KO Lekovina-594 23. septembar 2019. god. 06/1-3757
Adrović Safet KO Korita-705 20. septembar 2019. god. 06/1-3735
Hamzić Esad KO Resnik-433/2 19. septembar 2019. god. 06/1-3712
Šćekić Miladin KO Boljanina-5/3/2 19. septembar 2019. god. 06/1-3710
Rakonjac Radovan KO Njegnjevo-941 19. septembar 2019. god. 06/1-3708
Šaronjić Rifat KO Voljavac-571 17. septembar 2019. god. 06/1-3692
Hodžić Admir KO Gubavač-630/631 17. septembar 2019. god. 06/1-3629
Aličković Ankuša KO Bistrica-1908 16. septembar 2019. god. 06/1-3589
Rutović Radenko KO Barice-492 16. septembar 2019. god. 06/1-3586
Đalović Danko KO Korita-545/2 12. septembar 2019. god. 06/1-3540
Pešić Veselin KO Nedakusi-304 12. septembar 2019. god. 06/1-3553
Softić Ramzija KO Kradenik 12. septembar 2019. god. 06/1-3554
Coković Ferhat KO Mojstir-1193 11. septembar 2019. god. 06/1-3536
Rudić Miroslav KO Bijelo Polje-2252 11. septembar 2019. god. 06/1-3531
MZ Lijeska KO Lijeska-550 11. septembar 2019. god. 06/1-3527
Gutić Ranko KO Nedakusi-454/1 11. septembar 2019. god. 06/1-3523
Zoronjić Halil KO Pećarska-1671 10. septembar 2019. god. 06/1-3497
Damjanović Dobrija KO Potrk-1847/1 10. septembar 2019. god. 06/1-3496
Žugić Miodrag KO Pećarska-2047 09. septembar 2019. god. 06/1-3465
Avdić Elzan KO Goduša-31/2 06. septembar 2019. god. 06/1-3457
Zekić Kenan KO Gubavač-111/2 06. septembar 2019. god. 06/1-3453
Radović Božo KO Sokolac-611 06. septembar 2019. god. 06/1-3450
Čoković Enver KO Mojstir-1327 06. septembar 2019. god. 06/1-3447
Kuveljić Božidar KO Lekovina-755 05. septembar 2019. god. 06/1-3436
Tvrdišić Dragoslav KO Njegnjevo-20/2 05. septembar 2019. god. 06/1-3417
Brčvak Semir KO Bistrica-820 04. septembar 2019. god. 06/1-3390
Kuveljić Sava KO Lekovina-748/1 04. septembar 2019. god. 06/1-3389
Suljević Idriz KO Kanje-210 03. septembar 2019. god. 06/1-3374
Obradović Stanija KO Boljanina-32/5/3 03. septembar 2019. god. 06/1-3378
Gorčević Rasim KO Bijelo Polje-1784 03. septembar 2019. god. 06/1-3358
Suljević Elmir KO Kanje-538 03. septembar 2019. god. 06/1-3357
Nedović Nikola KO Potkrajci-741 02. septembar 2019. god. 06/1-3308
Kijamet Rasim KO Resnik-947/2 i 949/2 30. avgust 2019. god. 06/1-3283
Čindrak Amir KO Kostenica-792 30. avgust 2019. god. 06/1-3281
Čindrak Amir KO Bistrica-890 30. avgust 2019. god. 06/1-3280
Leković Dragić KO Nedakusi-514/1 30. avgust 2019. god. 06/1-3279
Bjelić Miljan KO Poda-1788 30. avgust 2019. god. 06/1-3278
Spahić Safet KO Poda-728 29. avgust 2019. god. 06/1-3266
Đalović Radoman KO Korita-16 29. avgust 2019. god. 06/1-3261
Tomović Vukosav KO Bijelo Polje-3469 28. avgust 2019. god. 06/1-3237
Šebek Milan KO Resnik-456/6 28. avgust 2019. god. 06/1-3228
Kosović Goran KO Potkrajci-44/4 27. avgust 2019. god. 06/1-3214
Spahić Denis KO Crnča-Laholo-39 27. avgust 2019. god. 06/1-3213
Knežević Miro KO Pećarska-31/42 27. avgust 2019. god. 06/1-3202
Softić Esad KO Potkrajci-655/22 27. avgust 2019. god. 06/1-3200
Alilović Suad KO Potkrajci-655/21 27. avgust 2019. god. 06/1-3199
Ćatović Ezat KO Potkrajci-527/15 27. avgust 2019. god. 06/1-3198
Zejak Gojko KO Bijelo Polje-203 27. avgust 2019. god. 06/1-3195
Muratović Edin KO-Potkrajci-117 26. avgust 2019. god. 06/1-3181
Lalević Milomir KO-Orahovica-665 26. avgust 2019. god. 06/1-3175
DOO "SELEKTOR" KO-Gubavač-621/1 26. avgust 2019. god. 06/1-3169
Kojović Momčilo KO Kovren-1006/1 26. avgust 2019. god. 06/1-3168
Čindrak Isat Ko Kostenica-173 21. avgust 2019. god. 06/1-3132
Bošković Lidija KO Grab-2344, 2362, 2372 i 2373 21. avgust 2019. god. 06/1-3121
Kijamet Elvis KO Resnik-427 20. avgust 2019. god. 06/1-3101
Bojadžić Šaćir KO Voljavac-523 19. avgust 2019. god. 06/1-3082
Premtić Elsan KO Dubovo-710/2 19. avgust 2019. god. 06/1-3081
Zulović Sabit KO Bijelo Polje-1453/11 19. avgust 2019. god. 06/1-3084
Kasumović Edin KO Resnik-1346/1 16. avgust 2019. god. 06/1-3016
Crnovršanin Fahrudin KO Resnik-693/9 16. avgust 2019. god. 06/1-3015
Rovčanin Hamdija KO Ravna Rijeka-68/7 14. avgust 2019. god. 06/1-2924
Durović Enver KO Goduša-29/2 14. avgust 2019. god. 06/1-2923
Karalić Muzafer KO Bijelo Polje-4167 13. avgust 2019. god. 06/1-2909
Karalić Muho KO Bijelo Polje-4236 13. avgust 2019. god. 06/1-2907
Karalić Mujo KO Bijelo Polje-4167 13. avgust 2019. god. 06/1-2906
Janković Irena i Šekularac Jadranka KO Resnik-131/6 13. avgust 2019. god. 06/1-2905
Sijarić Suad KO Resnik-716/8 13. avgust 2019. god. 06/1-2903
Šćekić Dragiša KO Poda-484 12. avgust 2019. god. 06/1-2898
Kuruglić Tahir KO Bijelo Polje-1360 12. avgust 2019. god. 06/1-2895
Šćekić Zorica KO Bijelo Polje-1946/54 09. avgust 2019. god. 06/1-2861
Jovanović Milorad KO Bijelo Polje-3424/29 09. avgust 2019. god. 06/1-2882
Stojanović Boban KO Bijelo Polje-2330 09. avgust 2019. god. 06/1-2881
Šćekić Vukosav KO Bijelo Polje-3425/7 09. avgust 2019. god. 06/1-2880
Bećirović Safet KO Kukulje-574 08. avgust 2019. god. 06/1-2826
Šipkar Safet KO Bistrica-941 08. avgust 2019. god. 06/1-2827
Ramović Muris KO Pećarska-2177 08. avgust 2019. god. 06/1-2828
Mahmutović Ifeta KO Bistrica-104 08. avgust 2019. god. 06/1-2839
Zejnilović Demir KO Bijelo Polje-3742/6 07. avgust 2019. god. 06/1-2808
Hodžić Dragan KO Godijevo-1793 30. jul 2019. god. 06/1-2621
Kovijanić Siniša KO Pali-275  25. jul 2019. god. 06/1-2570
Perović Slađana KO Njegnjevo-1307/1 25. jul 2019. god. 06/1-2560
Hadžajlić Adil KO Lješnica-488 22. jul 2019. god. 06/1-2507 
Tvrdišić Radivoje KO Pećarska-3/5/3 18. jul 2019. god. 06/1-2468 
Varagić Milorad KO Bliškovo-1356 18. jul 2019. god. 06/1-2455
Sijarić Muzafer KO Resnik-948/2 16. jul 2019. god. 06/1-2426
Perović Milenko KO Njegnjevo-979/1 16. jul 2019. god.  06/1-2420 
Zeković Seid KO Dobrinje-727 10. jul 2019. god.  06/1-2357 
Merdović Miljan KO Bijelo Polje-2315/4  05. jul 2019. god.  06/1-2286
Filipović Siniša KO Njegnjevo-173 04. jul 2019. god. 06/1-2271 
Kolić Nijaz  KO Resnik-188 26. jun 2019. god.  06/1-2200
Dulović Biljana KO Voljavac-430 25. jun 2019. god. 06/1-2165
Merdović Radomir KO Pećarska 19. jun 2019. god. 06/1-2105
Knežević Milan KO Orahovica-3543 19. jun 2019. god. 06/1-2098
Knežević Ranko KO Orahovica-3710/1 18. jun 2019. god. 06/1-2074
Andrić Danijel KO Resnik-1072 17. jun 2019. god. 06/2-2048
Martinović Draga KO Resnik-1049/2 14. jun 2019. god. 06/1-2030
Hajrović Rasim KO Orahovica-232 13. jun 2019. god. 06/1-2016
Beganović Aladin KO Bijelo Polje-214/1 12. jun 2019. god. 06/1-2010
Tomić Milica KO Orahovica-3021 07. jun 2019. god. 06/1-1952
Korać Milorad KO Bojišta-1127 07. jun 2019. god. 06/1-1915
Džaković Batrić KO Grančarevo-111 03. jun 2019. god. 06/1-1900
Joksimović Bogdan KO Babajići-585 03. jun 2019. god. 06/1-1898
Rudić Miroslav KO Bijelo Polje-2252 03. jun 2019. god. 06/1-1894
Brajković Borislav KO Muslići-60 03. jun 2019. god. 06/1-1893
Gorčević Salko KO Gubavač-615 i 614 03. jun 2019. god. 06/1-1890
Bulatović Ljeposava KO Potrk-690 31. maj 2019. god. 06/1-1882
Mustajbašić Mevludin KO Goduša-24/21 30. maj 2019. god. 06/1-1868
Durović Mithat  KO Goduša-25/4/2 29. maj 2019. god. 06/1-1856
Raičević Radoslav KO Potkrajci-148 28. maj 2019. god. 06/1-1852
Spahić Selman KO Voljavac 24. maj 2019. god. 06/1-1822
Gordić Danilo KO Njegnjevo-979/3 24. maj 2019. god. 06/1-1821
Šehović Murat KO Bijelo Polje-1258 24. maj 2019. god. 06/1-1820
Jovanović Radomir KO Potrk 20. maj 2019. god. 06/1-1777
Rovčanin Željko KO Njegnjevo-984 20. maj 2019. god. 06/1-1769
Zavišić Zvonko KO Majstorovina-481/1 16. maj 2019. god. 06/1-1737
Mujović Mirsad KO Gubavač-473 16. maj 2019. god. 06/1-1720
Mjesna zajednica Rasovo KO Rasovo 15. maj 2019. god. 06/1-1715
Gogić Bogdan KO Pećarska-802 15. maj 2019. god. 06/1-1712
Zejak Vukoman KO Tomaševo-648 14. maj 2019. god. 06/1-1696
Adamović Novelja KO Nedakusi-201/1 13. maj 2019. god. 06/1-1690
Caković Miloje KO Bijelo Polje-2221/4 13. maj 2019. god. 06/1-1689
Premtić Elsan KO Dubovo-320 13. maj 2019. god. 06/1-1685
Suljević Enver KO Rasovo-109/2 13. maj 2019. god. 06/1-1684
Gredić Almir KO Rasovo-441/7 i 441/10 13. maj 2019. god. 06/1-1683
Odbor za izgradnju "Goduša" KO Goduša-15/17 10. maj 2019. god. 06/1-1654
Hasanagić Ekrem KO Poda-515/2 10. maj 2019. god. 06/1-1652
Šabović Almedin KO Crnča-Laholo-2269 10. maj 2019. god. 06/1-1646
Odbor Islamske zajednice KO Lozna-2767/2 i 2757/2 09. maj 2019. god. 06/1-1644
Bučan Sinan KO Gubavač-110 09. maj 2019. god. 06/1-1642
Stanojević Miloslavka KO Bijelo Polje-2338 09. maj 2019. god. 06/1-1642
Čampar Vladan KO Pećarska-1666 09. maj 2019. god. 06/1-1640
Barudžija Senad KO Resnik-523/10 09. maj 2019. god. 06/1-1635
Rabrenović Panto KO Srednje Brdo-1128 09. maj 2019. god. 06/1-1634
Hadžibegović Sanel KO Bistrica-1398 08. maj 2019. god. 06/1-1625
Šestović Miloš KO Stožer-1759 08. maj 2019. god. 06/1-1617
Crkveni odbor za izgradnju i obnovu manastira "Sokolac" KO Sokolac-442/1, 443 i 450/2 08. maj 2019. god. 06/1-1610
Ličina Ćerim KO Lozna-220  07. maj 2019. god.  06/1-1607
Rovčanin Vuk KO Kovren-1266 07. maj 2019. god. 06/1-1602
Mehović Alisa KO Bijelo Polje-49 06. maj 2019. god. 06/1-1580
Šestović Dobrilo KO Stožer 06. maj 2019. god. 06/1-1579
Mjesna zajednica Galica KO Lijeska-1890 06. maj 2019. god. 06/1-1576
Šćekić Bojan KO Bistrica-1788 30. april 2019. god. 06/1-1557
Bahović Mervan KO Resnik-519/9 29. april 2019. god. 06/1-1547
Bahović Irfan KO Resnik-519/9 29. april 2019. god. 06/1-1546
Žujović Željko KO Grančarevo-2756 25. april 2019. god. 06/1-1537
Jovanović Božo KO Barice-65 23. april 2019. god. 06/1-1512
Šipkar Jusuf KO Gubavač-310/4 23. april 2019. god. 06/1-1504
Šestović Vid KO Stožer-1056 22. april 2019. god. 06/1-1491
Žujović Slobodan KO Grančarevo-2725 19. april 2019. god. 06/1-1478
Bošković Jovan KO Pape-336 08. april 2019. god. 06/1-1321
Fulurija Refadil KO Bistrica-1754 08. april 2019. god. 06/1-1320
Erović Nasib KO Bijelo Polje-694 04. april 2019. god. 06/1-1282
Bojović Željko KO Mioče-2519 03. april 2019. god. 06/1-1259
Bojović Milivoje KO Mioče-2519 03. april 2019. god. 06/1-2519
Šemović Suad KO Ravna Rijeka-185/9 01. april 2019. god. 06/5-1222
Bošković Miljan KO Grančarevo-1885 01. april 2019. god. 06/1-1218
Moračanin Ljubislav KO Bijelo Polje-194 29. mart 2019. god. 06/1-1206
Adžibulić Selčan KO Boljanina-7/28 27. mart 2019. god. 06/1-1181
Dulović Radovan KO Jabučno-401 27. mart 2019. god. 06/1-1180
Zejak Bogoslav KO Barice-2299 26. mart 2019. god. 06/1-1160
Dulović Zorica KO Bijelo Polje-4240/2 26. mart 2019. god. 06/1-1159
Mjesna zajednica Lozna KO Poda-728 25. mart 2019. god. 06/1-1158
Bajčeta Milovan KO Lekovina-629 25. mart 2019. god. 06/1-1145
Jutišević Novica KO Mojstir-973 19. mart 2019. god. 06/1-1094
Zlajić Ljubo KO Zaton-1960 18. mart 2019. god. 06/1-1079
Piper Novica  KO Radulići-288   15. mart 2019. god.  06/1-1059
Sošić Milija KO Majstorovina-1679 15. mart 2019. god. 06/1-1053
Sošić Milija KO Bijelo Polje-2080/8 15. mart 2019. god. 06/1-1052
Bećirović Ejup KO Kukulje-857 14. mart 2019. god. 06/1-1018
Simović Danko KO Bijelo Polje-1329/4 13. mart 2019. god. 06/1-1011
Mjesna zajednica Sutivan KO Potkrajci-1392 12. mart 2019. god. 06/1-990
Balić Damir KO Boljanina-16/9/2 12. mart 2019. god. 06/1-989
Bošković Periša KO Potrk-1044 11. mart 2019. god. 06/1-900
Avdić Hajriz KO Ravna Rijeka-69/4 08. mart 2019. god. 06/1-892
Rutović Branislav KO Pali-24 07. mart 2019. god. 06/1-859
Knežević Milorad KO Bijelo Polje-723/6 06. mart 2019. god. 06/1-845
Adrović Vehbija KO Korita-2809 01. mart 2019. god. 06/1-801
Vasiljević Milisav KO Jablanovo-437 28. februar 2019. god. 06/1-766
Kanalić Fuad KO Orahovica-1000 26. februar 2019. god. 06/1-742
Bošković Petko KO Lješnica-1727/5 i 1729/14 25. februar 2019. god. 06/1-705
Bubanja Ranko KO Crnča-Laholo-1888 22. februar 2019. god. 06/1-687
Ličina Anel KO Korita-3452 22. februar 2021. god. 06/1-686
Gojačanin Radoje KO Lješnica-1751 21. februar 2019. god. 06/1-678
DOO "Omniauto" KO Bijelo Polje-395 21. februar 2019. god. 06/1-675
Konjević Miloš KO Bliškovo-1873 19. februar 2019. god. 06/1-640
Dautović Rifat KO Nedakusi-717/6 19. februar 2019. god. 06/1-628
Kujović Elmin KO Metanjac-339/1 18. februar 2019. god. 06/1-621
Šestović Budimir KO Stožer-1759 15. februar 2019. god. 06/1-585
Božović Miljan KO Lješnica-693 12. februar 2019. god. 06/1-520
Šćekić Radovan KO Bijelo Polje-90/23, 90/24 08. februar 2019. god. 06/1-486
Alilović Almin KO Bijelo Polje-6 05. februar 2019. god. 06/1-412
Nedović Vuko KO Prijelozi-1143 04. februar 2019. god. 06/1-400
Kolić Hajro KO Bijelo Polje-570 04. februar 2019. god. 06/1-381
Medenica Božidar KO Majstorovina-480/3 04. februar 2019. god. 06/1-376
Rakočević Ranko KO Orahovica-1415 01. februar 2019. god. 06/1-370
Dangubić Danijela KO Zaton-965/1 01. februar 2019. god. 06/1-368
Nedović Veliša KO Pećarska-8/11/2 30. januar 2019. god. 06/1-330
Šćepanović Nikola KO Bijelo Polje-3519 29. januar 2019. god. 06/1-321
Jeremić Vukašin KO Majstorovina-1523 23. januar 2019. god. 06/1-256
Knežević Miljan KO Orahovica-2988 21. januar 2019. god. 06/1-199
Rutović Ćiro KO Potrk-2562 21. januar 2019. god. 06/1-198
Striković Rafet KO Kukulje-941 21. januar 2019. god. 06/1-197
DOO "ELMONT" KO Potkrajci-762/1  21. januar 2019. god.  06/1-182 
Damjanović Rajko KO Lijeska-1731/3 17. januar 2019. god. 06/1-128
Stešević Dalibor KO Ravna Rijeka-1356/5 09. januar 2019. god. 06/1-28
Softić Almir   KO Korita-1369/3 04. januar 2019. god.  06/1-6 

 


ZAHTJEVI - LEGALIZACIJA 2017-2018


 

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA
Knežević Krsto KO Orahovica-3060 28. decembar 2018. god. 06/1-6542
Nedović Radomir KO Prijelozi-1445 28. decembar 2018. god. 06/1-6530
Avdić Elzan KO Goduša-73 28. decembar 2018. god. 06/1-6529
Rakočević Vanja KO Ravna Rijeka-854/1 27. decembar 2018. god. 06/1-6505
Dautović Mulaz KO Korita-2325 26. decembar 2018. god. 06/1-6499
Muratović Adnan KO Boljanina-1826 26. decembar 2018. god. 06/1-6486
Lalević Stanko KO Orahovica-1899 26. decembar 2018. god. 06/1-6470
Pepeljak Mehdija KO Godijevo-488/1 25. decembar 2018. god. 06/1-6457
Drpljanin Adnan KO Dubovo-1585 25. decembar 2018. god. 06/1-6443
Ličina Esad KO Bijelo Polje-2769 25. decembar 2018. god. 06/1-6446
Zoronjić Fahrudin KO Pećarska-905/4 25. decembar 2018. god. 06/1-6454
Drpljanin Armin KO Dubovo-1931 25. decembar 2018. god. 06/1-6442
Ostojić Vukota KO Bijelo Polje-723/21 25. decembar 2018. god. 06/1-6430
Radič Muzafer KO Korita-2026 24. decembar 2018. god. 06/1-6353
Bošković Miraš KO Grab-3508 24. decembar 2018. god. 06/1-6352
Martinović Meho KO Njegnjevo-1185/17 24. decembar 2018. god. 06/1-6334
Dautović Muniba KO Korita-2325 21. decembar 2018. god. 06/1-6327
Radič Mensud KO Korita-2122 21. decembar 2018. god. 06/1-6311
Španjević Milovan KO Potkrajci-959 21. decembar 2018. god. 06/1-6310
Božović Mileta KO Zaton-805/4 20. decembar 2018. god. 06/1-6273
Ganihodžić Džemila KO Bijelo Polje-4280 19. decembar 2018. god. 06/1-6257
Radič Refik KO Korita-2126 18. decembar 2018. god. 06/1-6227
Lazović Slaviša KO Orahovica-1834 17. decembar 2018. god. 06/1-6173
Jeftić Antonije KO Bijelo Polje-1623/1 17. decembar 2018. god. 06/1-6174
Šukurica Sabit KO Korita-1693 17. decembar 2018. god. 06/1-6172
Crnovršanin Selman KO Resnik-200/3 14. decembar 2018. god. 06/1-6103
Spahić Mevludin KO Bistrica-1984 12. decembar 2018. god. 06/1-6066
Pačariz Ramo KO Poda-1258/1 11. decembar 2018. god. 06/1-6038
Kuč Nermin KO Resnik-230/2 10. decembar 2018. god. 06/1-6024
Lalević Stanoje KO Orahovica-1901 06. decembar 2018. god. 06/1-5895
Sijarić Armin KO Resnik-1070 06. decembar 2018. god. 06/1-5893
Krgović Dalibor KO Muslići-39 05. decembar 2018. god. 06/1-5856
Pačariz Naso KO Poda-1367 04. decembar 2018. god. 06/1-5841
Vuković Milovan KO Lekovina-1485 i 1479 03. decembar 2018. god. 06/1-5807
Durović Nedžad KO Goduša-24/14 03. decembar 2018. god. 06/1-5817
Erović Rasim KO Korita-2854 30. novembar 2018. god. 06/1-5779
Mulić Ramiz KO Sipanje-160   30. novembar 2018. god.  06/1-5778
Sošić Novo KO Bijelo Polje 29. novembar 2018. god. 06/1-5770
Simović Zorka KO Lijeska-417/2 29. novembar 2018. god. 06/1-5769
Hasanović Zaim KO Dobrakovo-532 29. novembar 2018. god. 06/1-5768
Jelić Nenad KO Kostenica-457 29. novembar 2018. god. 06/1-5767
Međedović Alden KO Bijelo Polje-4113 29. novembar 2018. god. 06/1-5747
Rakočević Novak KO Orahovica-1416 28. novembar 2018. god. 06/1-5742
Mulić Muhamed KO Goduša-154 28. novembar 2018. god. 06/1-5725
Varagić Perko KO Kovren-1117 27. novembar 2018. god. 06/1-10715
Kovačević Radoje KO Orahovica-1400 27. novembar 2018. god. 06/1-5710
Mučić Ibro KO Goduša 26. novembar 2018. god. 06/1-5687
Bibuljica Jusuf KO Crhalj-54 15. novembar 2018. god. 06/1-5576
Durović Nedžad KO Guduša-1735 13. novembar 2018. god. 06/1-5532
Nišavić Vukola KO Bijelo Polje-2079/4 i 2079/28 13. novembar 2018. god. 06/1-5531
Franca Adis KO Resnik-247/2 05. novembar 2018. god. 06/1-5393
Pepeljak Mirsad KO Bijelo Polje-113/1 01. avgust 2018. god. 06/4-4243
Minić Velibor KO Bijelo Polje-3036 01. avgust 2018. god. 06/1-4227
Kalezić Milovan KO Bijelo Polje-1930/3 30. jul 2018. god. 06/1-4198
Balić Etem KO Bijelo Polje-29 27. jul 2018. god. 06/1-4124
Sijarić Zufer KO Bijelo Polje-3872  25. jul 2018. god. 06/1-4018
Radulović Rajko KO Nedakusi-352/1 18. jul 2018. god. 06/1-3900
Šabović Arslan KO Bijelo Polje-869/1 18. jul 2018. god. 06/1-3899
Šabović Vehbo KO Bijelo Polje-869/1 18. jul 2018. god. 06/1-3898
Mušović Bilsen KO Bijelo Polje-869/1 18. jul 2018. god. 06/1-3897
Gredić Refik KO Rasovo-308/5 i 309/1 16. jul 2018. god. 06/1-3450
Veličković Vladimir KO Resnik-566 16. jul 2018. god. 06/1-3570
Veličković Petar KO Resnik-565/1 16. jul 2018. god. 06/1-3569
Batilović Ibrahim KO Bijelo Polje-864/3 16. jul 2018. god. 06/1-3234
Jovanović Ljiljana KO Lješnica-1616 i 1617 16. jul 2018. god. 06/1-3183
Jokić Petko i Jokić Tanja KO Bijelo Polje-723/17 16. jul 2018. god. 06/1-3476
Jokić Srećko KO Ravna Rijeka-146/3 16. jul 2018. god. 06/1-3213
Čavić Rosanda KO Bijelo Polje-1606/1 16. jul 2018. god. 06/1-3296
Peruničić Momir KO Bijelo Polje-2102 16. jul 2018. god. 06/1-3322
Hodžić Rasim KO Bijelo Polje-307 16. jul 2018. god. 06/1-3460
Kolić Esad KO Poda-1488/3 i 1492/2 16. jul 2018. god. 06/1-3543
Ćorović Ćerim KO Bijelo Polje-3844 16. jul 2018. god. 06/1-3675
Mekić Senad KO Korita-2456 16. jul 2018. god. 06/1-3581
Hodžić Ibrahim KO Nedakusi-215/2 16. jul 2018. god. 06/1-3181
Čoković Vehbo KO Potkrajci-1089/17 16. jul 2018. god. 06/1-3362
Medojević Srđan KO Cerovo-197 16. jul 2018. god. 06/1-3777
Medojević Vinka KO Cerovo-192 16. jul 2018. god. 06/1-3776
Šehović Fuad KO Bijelo Polje-167 16. jul 2018. god. 06/1-3652
Dervišević Mevludin KO Nedakusi-703/6 16. jul 2018. god. 06/1-3847
Begović Zećo KO Rasovo-401 16. jul 2018. god. 06/1-3326
Knežević Savo KO Potkrajci-44/3 16. jul 2018. god. 06/1-3478
Mehović Rešad KO Bijelo Polje-4347/3 16. jul 2018. god. 06/1-3835
Brajković Ankica KO Ravna Rijeka-185/17 16. jul 2018. god. 06/1-3739
Jevrić Goran KO Nedakusi-244/1 16. jul 2018. god. 06/1-3707
Mušović Hamo  KO Resnik-564/10  16. jul 2018. god.  06/1-3682
Crnovršanin Avdo KO Boljanina-13/41/2 16. jul 2018. god. 06/1-3538
Kosović Milivoje i Kosović Angelina KO Bijelo Polje-723/15 16. jul 2018. god. 06/1-3420
Gačević Radivoje KO Zaton-1509 16. jul 2018. god. 06/1-3417
Šćekić Dušanka KO Bijelo Polje-1494/3 16. jul 2018. god. 06/1-3603
DOO "LEJLA-ĆUKOVAC" KO Bijelo Polje-561/3 16. jul 2018. god. 06/1-3300
Bošković Petar KO Bijelo Polje-3424/13 16. jul 2018. god. 06/1-3273
Pilica Enis KO Bistrica-1322 16. jul 2018. god. 06/1-3802
Jeremić Jovan KO Majstorovina-4271/1 16. jul 2018. god. 06/1-3305
Jeremić Radovan KO Majstorovina-4271/1 16. jul 2018. god. 06/1-3304
Lalević Željko KO Potkrajci-84 i 1094/2 16. jul 2018. god. 06/1-3811
Ljuca Almir KO Ravna Rijeka-110 16. jul 2018. god. 06/1-3735
Pešterac Milivoje KO Ravna Rijeka-185/1 16. jul 2018. god. 06/1-3704
Delić Rifat KO Bijelo Polje-1002 16. jul 2018. god. 06/1-3694
Balazo Rajko KO Bijelo Polje-3000/5 16. jul 2018. god. 06/1-3685
Mušović Ismet KO Resnik-564/10 16. jul 2018. god. 06/1-3683
Radević Milo KO Ravna Rijeka-249/6 16. jul 2018. god. 06/1-3649
Šabanović Zaim KO Resnik-10 16. jul 2018. god. 06/1-3559
Đukić Mika KO Bijelo Polje-415/3 16. jul 2018. god. 06/1-3544
Bojadžić Mujesira KO Voljavac-509 16. jul 2018. god. 06/1-3486
Bojović Vukalica KO Bijelo Polje-811/7 16. jul 2018. god. 06/1-3447
Đukić Sreten KO Bijelo Polje-534 16. jul 2018. god. 06/1-3419
Rudić Časlav KO Bijelo Polje-1/1 16. jul 2018. god. 06/1-3418
Hajdarpašić Fekrim KO Bijelo Polje-1290 16. jul 2018. god. 06/1-3382
Omerović Denis KO Potkrajci-831 16. jul 2018. god. 06/1-3531
Hasković Mensud KO Bijelo Polje-869/1 16. jul 2018. god. 06/1-3896
Gusinjac Šaban KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3895
Hodžić Hamzo KO Resnik-127/7 16. jul 2018. god. 06/1-3894
Mekić Rifat KO Bijelo Polje-1741 16. jul 2018. god. 06/1-3893
Hasković Zika KO Bijelo Polje-869/1 16. jul 2018. god. 06/1-3891
Hasković Ibrahim KO Bijelo Polje-869/1 16. jul 2018. god. 06/1-3890
Kijamet Alija KO Bijelo Polje-103/2 16. jul 2018. god. 06/1-3858
Sijarić Denis KO Resnik-1013/2 16. jul 2018. god. 06/1-3857
Kljajević Vladan KO Bijelo Polje-1808/15 16. jul 2018. god. 06/1-3856
Živković Radisav KO Bijelo Polje-1616 16. jul 2018. god. 06/1-3855
Nišić Hako KO Bijelo Polje-163 16. jul 2018. god. 06/1-3854
Obradović Milan KO Bijelo Polje-1625 16. jul 2018. god. 06/1-3853
Ličina Sulejman KO Resnik-457/1 16. jul 2018. god. 06/1-3852
Radović Branko KO Bijelo Polje-2134/2 16. jul 2018. god. 06/1-3851
Šukurica Juso KO Potkrajci-1038 i 1039 16. jul 2018. god. 06/1-3850
Sijarić Mevludin KO Rasovo 16. jul 2018. god. 06/1-3849
Perošević Nenad KO Bijelo Polje-1913/2 16. jul 2018. god. 06/1-3848
Perošević Ljubiša i Perošević Nenad KO Bijelo Polje-1913/2 16. jul 2018. god. 06/1-3846
Šćekić Miloje KO Resnik-802/1 16. jul 2018. god. 06/1-3845
Mahmutović Šefkija KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3844
Piper Nebojša KO Bijelo Polje-723/11 16. jul 2018. god. 06/1-3843
Kuč Željko KO Bijelo Polje-1997 16. jul 2018. god. 06/1-3842
Međedović Bahtijar   KO Bijelo Polje-844/2  16. jul 2018. god.  06/1-3841
Guberinić Milisav KO Bijelo Polje-644/3 16. jul 2018. god. 06/1-3840
Cmiljanić Savo KO Bijelo Polje-3441 16. jul 2018. god. 06/1-3839
Milićević Vladimir KO Bijelo Polje-3424/31 16. jul 2018. god. 06/1-3838
Rovčanin Savo KO Resnik-155/5 16. jul 2018. god. 06/1-3837
Femić Milosav KO Bijelo Polje-2116/9 16. jul 2018. god. 06/1-3836
Dobardžić Ismet KO Bijelo Polje-862 16. jul 2018. god. 06/1-3834
Balić Semir KO Bijelo Polje-1436/10 16. jul 2018. god. 06/1-3833
Skenderović Almir KO Crnča-Laholo-211/2 16. jul 2018. god. 06/1-3832
Sejfić Rafet KO Crnča-Laholo-119/2 16. jul 2018. god. 06/1-3831
Sejfić Refik KO Crnča-Laholo-120/4 16. jul 2018. god. 06/1-3830
Sejfić Ferid KO Bijelo Polje-344 16. jul 2018. god. 06/1-3829
Šarčević Zoran KO Bijelo Polje-2353/2 16. jul 2018. god. 06/1-3828
Šarčević Zoran KO Bijelo Polje-3827 16. jul 2018. god. 06/1-3827
Veljović Mihailo KO Bijelo Polje-1802/5 16. jul 2018. god. 06/1-3826
Karalić Muamer KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3825
Numanović Samir KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3824
Numanović Sakib  KO Bijelo Polje   16. jul 2018. god.  06/1-3823
Krgović Rajko KO Bijelo Polje-2516 16. jul 2018. god. 06/1-3822
Nišić Sulejman KO Bijelo Polje-28/2 16. jul 2018. god. 06/1-3821
Konatar Gavro KO Bijelo Polje-1438 16. jul 2018. god. 06/1-3820
Konatar Gavro KO Potkrajci-978 16. jul 2018. god. 06/1-3819
Bradić Metodije KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3818
Zejnilović Amel KO Resnik 16. jul 2018. god. 06/1-3817
Numanović Fuad KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3816
Kuburović Muhedin KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3815
Đurović Darko  KO Voljavac   16. jul 2018. god.  06/1-3814
Ljuca Kefajet KO Bijelo Polje-801/2 16. jul 2018. god. 06/1-3813
Čoković Adis  Ko Resnik-830   16. jul 2018. god.  06/1-3812
Idrizović Kemal KO Bijelo Polje-396/1 16. jul 2018. god. 06/1-3810
Kapetanović Alija KO Voljavac-197 16. jul 2018. god. 06/1-3809
Kapetanović Alija KO Voljavac-201 i 199 16. jul 2018. god. 06/1-3808
Šarčević Relja KO Bijelo Polje-1322/1 16. jul 2018. god. 06/1-3807
Đukić Mika  KO Bijelo Polje-415/2   16. jul 2018. god.  06/1-3806
Tomović Milosav KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3805
Zejnilović Elis KO Resnik-328/1 16. jul 2018. god. 06/1-3804
Zejnilović Ramija KO Resnik-580 16. jul 2018. god. 06/1-3803
Radović Miloš KO Nedakusi-514/1 16. jul 2018. god. 06/1-3801
Kolić Esad KO Resnik-187/4 16. jul 2018. god. 06/1-3800
Bikić Almir KO Bijelo Polje-427 16. jul 2018. god. 06/1-3799
Bikić Arslan KO Bijelo Polje-427 16. jul 2018. god. 06/1-3798
Bikić Almir KO Potkrajci-266/1 16. jul 2018. god. 06/1-3797
Zulović Refadija KO Bijelo Polje-359 16. jul 2018. god. 06/1-3796
Zulović Sanija KO Bijelo Polje-3725/1 16. jul 2018. god. 06/1-3795
Rakočević Vukadin KO Bijelo Polje-455 16. jul 2018. god. 06/1-3794
Žarić Hajrudin KO Bijelo Polje-505/3 16. jul 2018. god. 06/1-3793
Zulović Sanija KO Bijelo Polje-3725/1 16. jul 2018. god. 06/1-3792
Mekić Ćemal KO Resnik-388/11 16. jul 2018. god. 06/1-3791
Mehović Mirsad KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3790
Konatar Mirko KO Potkrajci-978 16. jul 2018. god. 06/1-3789
Obradović Vojislav KO Bijelo Polje-368 16. jul 2018. god. 06/1-3788
Obradović Veselin KO Bijelo Polje-368 16. jul 2018. god. 06/1-3787
Zejnilović Malića KO Resnik-328/1 16. jul 2018. god. 06/1-3786
Lazović Branko KO Potkrajci-202/1 16. jul 2018. god. 06/1-3785
Barać Dragan KO Zaton-1172/2 16. jul 2018. god. 06/1-3784
Perošević Nebojša KO Bijelo Polje-1913/2 16. jul 2018. god. 06/1-3782
Raičević Radojka KO Potkrajci-317/3 i 318/1 16. jul 2018. god. 06/1-3781
Hodžić Dragan KO Bijelo Polje-2182/3 16. jul 2018. god. 06/1-3780
Brzać Muharem KO Bijelo Polje-901/5 16. jul 2018. god. 06/1-3779
Šutović Ljubiša KO Bijelo Polje-658/2 16. jul 2018. god. 06/1-3778
Hot Ismet KO Resnik-675/7 16. jul 2018. god. 06/1-3775
Hot Ćemal KO Resnik-684/4 16. jul 2018. god. 06/1-3774
Knežević Radoje KO Potkrajci-299/1 i 300/2 16. jul 2018. god. 06/1-3773
Martinović Numan KO Bijelo Polje-937/1 16. jul 2018. god. 06/1-3772
Rakočević Bojan KO Ravna Rijeka-911 16. jul 2018. god. 06/1-3771
Beganović Senad KO Gubavač-653/3  16. jul 2018. god.  06/1-3770
Beganović Senad  KO Gubavač-653/2  16. jul 2018. god.  06/1-3769
Beganović Senad KO Gubavač-649/2 16. jul 2018. god. 06/1-3768
Rakonjac Rade KO Potkrajci-25/1 16. jul 2018. god. 06/1-3767
Ramović Tufik KO Unevina-694/3 16. jul 2018. god. 06/1-3766
Konjević Vladimir KO Bijelo Polje-1946/3 16. jul 2018. god. 06/1-3765
Božanović Nenad KO Bijelo Polje-2099/16 16. jul 2018. god. 06/1-3764
Nišavić Milinko KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3763
Balšić Radoman KO Bijelo Polje-3716 16. jul 2018. god. 06/1-3762
Hamidović Ahmet KO Resnik-216/23 16. jul 2018. god. 06/1-3761
Nišavić Dejan KO Bijelo Polje-4490/2 16. jul 2018. god. 06/1-3760
Nišavić Slavka KO Bijelo Polje-4490/2 16. jul 2018. god. 06/1-3759
Kljajević Petar KO Bijelo Polje-4263/1 16. jul 2018. god. 06/1-3758
Kljajević Petar KO Bijelo Polje-2169/1 16. jul 2018. god. 06/1-3757
Rudić Saša KO Bijelo Polje-2272 16. jul 2018. god. 06/1-3756
Rudić Aleksa KO Bijelo Polje-2252 16. jul 2018. god. 06/1-3755
Kljajević Dobrivoje KO Bijelo Polje-2095/2 16. jul 2018. god. 06/1-3754
Martinović Ferhan KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3753
Lopušina Zoran KO Bijelo Polje-833/1 16. jul 2018. god. 06/1-3752
Mustajbašić Rešmo KO Bijelo Polje-864/9 16. jul 2018. god. 06/1-3744
Simović Bogoljub KO Bijelo Polje-2102/1 16. jul 2018. god. 06/1-3742
Milićević Radosav KO Nedakusi 16. jul 2018. god. 06/1-3741
Mahmutović Bajram KO Resnik-241  16. jul 2018. god.  06/1-3740
Vuković Danko KO Resnik-95/3 16. jul 2018. god. 06/1-3738
Šukurica Ekrem KO Potkrajci-1038 i 1039 16. jul 2018. god. 06/1-3737
Međedović Nurija KO Resnik-80/9 16. jul 2018. god. 06/1-3736
Zejak Slavka KO Bijelo Polje-49 16. jul 2018. god. 06/1-3734
Hasanagić Senada KO Bijelo Polje-1436/27 16. jul 2018. god. 06/1-2733
Balić Semija  KO Resnik-791/2   16. jul 2018. god.  06/1-3732
Lamežević Zekija KO Bijelo Polje-897/2 16. jul 2018. god. 06/1-3731
Čindrak Senad KO Bijelo Polje  16. jul 2018. god. 06/1-3730
Balić Zekrija   KO Nedakusi-253/6 16. jul 2018. god. 06/1-3729
Bibuljica Ernad KO Korita-2109 16. jul 2018. god. 06/1-3728
Bibuljica Enver KO Korita-2109 16. jul 2018. god. 06/1-3727
Balić Mirsad KO Resnik-798/6 16. jul 2018. god. 06/1-3726
Zoronjić Nedžad KO Gubavač-31/3 16. jul 2018. god. 06/1-3725
šehović Samka KO Bijelo Polje-185 16. jul 2018. god. 06/1-3724
Rečković Anisa KO Bijelo Polje-185 16. jul 2018. god. 06/1-3723
Milićević Jovan KO Bistrica-12/3/7 16. jul 2018. god. 06/1-3722
Veličković Ratko KO Njegnjevo-110 16. jul 2018. god. 06/1-3721
Zulević Ramiz KO Bijelo Polje-521/5 16. jul 2018. god. 06/1-3720
Merdović Radisav KO Bijelo Polje-1269/5 16. jul 2018. god. 06/1-3719
Vreva Bajro KO Resnik-714/7 16. jul 2018. god. 06/1-3718
Pepeljak Munirka KO Bijelo Polje-585 16. jul 2018. god. 06/1-3717
Čabarkapa Miljan KO Lješnica-1216 16. jul 2018. god. 06/1-3716
Femić Ljubisav KO Nedakusi-447/9 16. jul 2018. god. 06/1-3715
Hodžić Kemal KO Nedakusi-556 16. jul 2018. god. 06/1-3714
Popović Dragomir KO Bijelo Polje-1526 16. jul 2018. god. 06/1-3713
Kalić Seat KO Bijelo Polje-974/1 16. jul 2018. god. 06/1-3712
Demović Jusuf KO Bijelo Polje-524 16. jul 2018. god. 06/1-3711
Đukić Savić KO Bijelo Polje-534 16. jul 2018. god. 06/1-3710
Milošević Milovan KO Lješnica-1604 16. jul 2018. god. 06/1-3709
Milošević Milovan KO Lješnica-1604 16. jul 2018. god. 06/1-3708
Crnovršanin Dževad KO Rakonje-2062 16. jul 2018. god. 06/1-3706
Međedović Besalet KO Bijelo Polje-431 16. jul 2018. god. 06/1-3705
Balić Nedžib KO Bijelo Polje-36 16. jul 2018. god. 06/1-3703
Vukadinović Zorica KO Ravna Rijeka-981/8 16. jul 2018. god. 06/1-3702
Franca Enis KO Resnik-402 16. jul 2018. god. 06/1-3701
Vojinović Radovan KO Lješnica-1746 16. jul 2018. god. 06/1-3700
Bulatović Uglješa KO Bijelo Polje-2164/4 16. jul 2018. god. 06/1-3699
Bulatović Janko KO Lješnica-1872 i 1873 16. jul 2018. god. 06/1-3698
Bulatović Zarija KO Bijelo Polje-625/15 16. jul 2018. god. 06/1-3697
Franca Hilmija KO Resnik-256/1 16. jul 2018. god. 06/1-3695
Čujović Ankica, Olja, Nataša, Sanja i Pavle KO Bijelo Polje-1460 16. jul 2018. god. 06/1-3693
Hodžić Mevludin KO Potkrajci-1027/4 16. jul 2018. god. 06/1-3692
Zaimović Samir KO Bijelo Polje-1780 16. jul 2018. god. 06/1-3691
Čabarkapa Novica KO Bijelo Polje-3742/2 16. jul 2018. god. 06/1-3690
Nišavić Sava KO Bijelo Polje-1911 16. jul 2018. god. 06/1-3689
Lukač Elvir KO Bijelo Polje-49 16. jul 2018. god. 06/1-3688
Dervišević Asmir KO Poda-478 16. jul 2018. god. 06/1-3687
Balazo Veselin KO Bijelo Polje-3000/10 16. jul 2018. god. 06/1-3686
Nasufović Rizo KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3684
Nedović Radomir KO Bijelo Polje-2095/8 16. jul 2018. god. 06/1-3681
Babić Drago KO Bijelo Polje-3362/9 16. jul 2018. god. 06/1-3680
Kljajević Petar KO Bijelo Polje-190 16. jul 2018. god. 06/1-3679
Kajić Hulusija KO Bijelo Polje-1231 16. jul 2018. god. 06/1-3678
Zulović Mulaz KO Bijelo Polje-587/1 16. jul 2018. god. 06/1-3677
Kljajević Vlatko KO Bijelo Polje-1370/3 16. jul 2018. god. 06/1-3674
Trubljanin Ruždija KO Bijelo Polje-103/5 16. jul 2018. god. 06/1-3673
Slavković Dragoslav  KO Ravna Rijeka-630/1  16. jul 2018. god.  06/1-3672
Slavković Senka KO Bijelo Polje-2164/3 16. jul 2018. god. 06/1-3671
Crnovršanin Jasmin KO Potkrajci-953 16. jul 2018. god. 06/1-3670
Drobnjak Čedomir KO Prijelozi-2906 16. jul 2018. god. 06/1-3669
Šebek Dragoslav KO Bijelo Polje-1497/11 16. jul 2018. god. 06/1-3668
Kučević Semija KO Bijelo Polje-780/13 16. jul 2018. god. 06/1-3667
Krlović Miloica KO Bijelo Polje-1260 16. jul 2018. god. 06/1-3666
Trubljanin Rasim KO Resnik-365/4 16. jul 2018. god. 06/1-3665
Bučan Mevludin KO Gubavač-121/3 16. jul 2018. god. 06/1-3664
Raičević Radoslav KO Potkrajci-317/5 16. jul 2018. god. 06/1-3663
Kijamet Rasim KO Resnik-947/2 i 949/2 16. jul 2018. god. 06/1-3662
Sijarić Ramiz KO Bijelo Polje-1782 16. jul 2018. god. 06/1-3661
Sijarić Ramiz KO Bijelo Polje-1782 16. jul 2018. god. 06/1-3660
Veličković Ratka, Milovan i Jelena KO Resnik-107/1 16. jul 2018. god. 06/1-3659
Zoronjić Mevludin KO Bistrica-508 16. jul 2018. god. 06/1-3658
Rakonjac Miroljub KO Rasovo 16. jul 2018. god. 06/1-3657
Maslovarić Milan KO Bijelo Polje-1623/1 16. jul 2018. god. 06/1-3656
Juković Sabaheta  KO Bijelo Polje-16/16  16. jul 2018. god.  06/1-3655
Pelengić Ratko KO Bijelo Polje-1924 16. jul 2018. god. 06/1-3654
Vuković Miladin KO Zaton-1253 16. jul 2018. god. 06/1-3653
Čabarkapa Tomislav KO Potkrajci 16. jul 2018. god. 06/1-3651
Smakić Suljo KO Bijelo Polje-898/3 16. jul 2018. god. 06/1-3650
Kolić Alja KO Bijelo Polje-2427/2 16. jul 2018. god. 06/1-3648
Međedović Šukrija KO Nedakusi-77/24 i 77/25 16. jul 2018. god. 06/1-3647
Ljujić Božidar KO Nedakusi-238/2 16. jul 2018. god. 06/1-3646
Rakočević Nada KO Resnik-483/1 16. jul 2018. god. 06/1-3645
Šćepanović Milovan KO Bijelo Polje-1733/1 16. jul 2018. god. 06/1-3644
Rakočević Milić KO Potkrajci-253/7 16. jul 2018. god. 06/1-3642
Mrdak Vladan KO Tomaševo-396/1 16. jul 2018. god. 06/1-3641
Femić Dragoslav KO Bijelo Polje-2102/1 16. jul 2018. god. 06/1-3640
Ustić Jasmin, Ustić Nermin, Ustić Edin KO Bijelo Polje-3799/1 16. jul 2018. god. 06/1-3639
Konatar Zoran KO Bijelo Polje-2132/1 16. jul 2018. god. 06/1-3638
Šukurica Mirsad Ko Potkrajci-1071/3 i 1072/2 16. jul 2018. god. 06/1-3637
Hodžić Ćemal KO Bijelo Polje-517 16. jul 2018. god. 06/1-3636
Adžibulić Seid KO Potkrajci-1046/16 16. jul 2018. god. 06/1-3635
Slavković Senka KO Bijelo Polje-2164/3 16. jul 2018. god. 06/1-3634
Slavković Senka KO Bijelo Polje-2164/6 i 2164/3 16. jul 2018. god. 06/1-3633
Džanković Behija KO Bijelo Polje-313/1 16. jul 2018. god. 06/1-3632
Džanković Behija KO Bijelo Polje-313/1 16. jul 2018. god. 06/1-3631
Krivošić Elver KO Potkrajci-269/7 16. jul 2018. god. 06/1-3630
Krivošić Nermin KO Potkrajci-269/7 16. jul 2018. god. 06/1-2629
Obradović Veselin KO Bijelo Polje-368 16. jul 2018. god. 06/1-3628
Obradović Savka KO Bijelo Polje-368 16. jul 2018. god. 06/1-3627
Kradžić Ivan KO Gubavač-229 16. jul 2018. god. 06/1-3626
Taruh Muzafer  KO Bijelo Polje-91/2   16. jul 2018. god.  06/1-3625
Taruh Murat KO Bijelo Polje-91/2 16. jul 2018. god. 06/1-3624
Šćekić Velimir KO Resnik 16. jul 2018. god. 06/1-3751
Nišavić Dragoje KO Bijelo Polje-2079/5 16. jul 2018. god. 06/1-3750
Nišavić Dragoljub, Dragoje, Miodrag i Tadiša KO Bijelo Polje-2079/5 16. jul 2018. god. 06/1-3749
Mešter Nikola KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3748
Joksimović Branko KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3747
Sadiković Mevludin KO Potkrajci 16. jul 2018. god. 06/1-3746
Popović Milenko KO Resnik-155/2 16. jul 2018. god. 06/1-3745
Hot Šemso KO Resnik-671/2 16. jul 2018. god. 06/1-3623
Trubljanin Elvedin KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3266
Trubljanin Hajradin KO Bijelo Polje-103/3 16. jul 2018. god. 06/1-3621
Spahić Aiša KO Bijelo Polje-2184/1 16. jul 2018. god. 06/1-3620
Andrić Ranko KO Bijelo Polje-1090 16. jul 2018. god. 06/1-3619
Crnovršanin Esad KO Resnik-165/9 16. jul 2018. god. 06/1-3618
Radanović Dragomir KO Bijelo Polje-254 16. jul 2018. god. 06/1-3617
Radanović Dragomir KO Bijelo Polje-254 16. jul 2018. god. 06/1-3616
Šabanović Ermin Ko Resnik-791/3 i 791/4 16. jul 2018. god. 06/1-3615
Šabanović Elvir KO Resnik-791/3 i 791/4 16. jul 2018. god. 06/1-3614
Šabanović Enver KO Resnik-791/3 i 791/4 16. jul 2018. god. 06/1-3613
Sijarić Zemira KO Resnik-716/8 16. jul 2018. god. 06/1-3612
Omerović Medžid KO Potkrajci-837 i  838 16. jul 2018. god. 06/1-3611
Zeković Muamer KO Potkrajci 16. jul 2018. god. 06/1-3892
Drndar Meho KO Nedakusi-126/4 16. jul 2018. god. 06/1-3586
Kljajević Sreten KO Bijelo Polje-1946/15 16. jul 2018. god. 06/1-3585
Bojadžić Tufik KO Bijelo Polje-791/10, 791/11, 791/12 i 791/13 16. jul 2018. god. 06/1-3584
Ličina Hasib KO Korita-2761/2 16. jul 2018. god. 06/1-3583
Ličina Hasib KO Korita-2761/2 16. jul 2018. god. 06/1-3582
Ličina Fako KO Korita-2803 16. jul 2018. god. 06/1-3580
Ličina Fako KO Korita-2803 16. jul 2018. god. 06/1-3579
Vuković Mlađenka KO Bijelo Polje-1496/15 16. jul 2018. god. 06/1-3578
Kolić Hajro KO Bijelo Polje-3170 16. jul 2018. god. 06/1-3577
Begović Nedžad KO Rasovo-541/1 16. jul 2018. god. 06/1-3576
Bahović Mirzeta KO Rasovo-327/9 16. jul 2018. god. 06/1-3575
Ećo Selmo, Ećo Sabro i Ećo Nedžad KO Bijelo Polje-2182/1 16. jul 2018. god. 06/1-3574
Bahović Ismet KO Resnik-240/2 16. jul 2018. god. 06/1-3573
Radović Vojislav KO Bijelo Polje-140 16. jul 2018. god. 06/1-3572
Bahović Alija KO Bijelo Polje-135 16. jul 2018. god. 06/1-3571
Konatar Dragiša KO Bijelo Polje-3761/22 16. jul 2018. god. 06/1-3568
Kočović Pero KO Bijelo Polje-3761/1 16. jul 2018. god. 06/1-3567
Beganović Avdulah KO Bijelo Polje-30 16. jul 2018. god. 06/1-3566
Hajdarpašić Šefto KO Bijelo Polje-2250 16. jul 2018. god. 06/1-3565
Hajdarpašić Asim KO Bijelo Polje-2250 16. jul 2018. god. 06/1-3564
Mekić Feko KO Resnik-456/5 16. jul 2018. god. 06/1-3563
Minić Radisav KO Bojišta 16. jul 2018. god. 06/1-3562
Jovanović Vojislav KO Bijelo Polje-3450/7 i 3464/1 16. jul 2018. god. 06/1-3561
Mujanović Edin KO Rasovo 16. jul 2018. god. 06/1-3560
Luković Dragan KO Resnik-524/4 i 532 16. jul 2018. god. 06/1-3558
Mujanović Hakija i Mujanović Šaban KO Bijelo Polje-144/4 16. jul 2018. god. 06/1-3556
Brčvak Smail i Brčvak Nedžad KO Rasovo-307/3 16. jul 2018. god. 06/1-3555
Gredić Džemal KO Rasovo-307/3 16. jul 2018. god. 06/1-3554
Jevrić Novica KO Nedakusi-232/1 16. jul 2018. god. 06/1-3553
Nišavić Janko KO Majstorovina-411/1 16. jul 2018. god. 06/1-3552
Nišavić Janko KO Bijelo Polje-2079/7 16. jul 2018. god. 06/1-3551
Hot Edis KO Resnik-686/3 16. jul 2018. god. 06/1-3550
Leković Stanislava KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3549
Stevović Valentina i Stevović Violeta KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3548
Adamović Dimitrije KO Kostenica-106 16. jul 2018. god. 06/1-3547
Čuljković Veselin KO Bijelo Polje-1509 16. jul 2018. god. 06/1-3546
Martinović Anes KO Bijelo Polje-63/1 16. jul 2018. god. 06/1-3545
Pepeljak Sabit KO Bijelo Polje-145/5 16. jul 2018. god. 06/1-3542
Kasumović Safet KO Resnik-93/4 16. jul 2018. god. 06/1-3541
Međedović Tale KO Bijelo Polje-145/1 16. jul 2018. god. 06/1-3540
Konatar Milunka KO Bijelo Polje-1675 16. jul 2018. god. 06/1-3539
Dizdarević Bajram KO Bijelo Polje-505 16. jul 2018. god. 06/1-3537
Jevrić Vučina KO Nedakusi-244/3 16. jul 2018. god. 06/1-3536
Radović Dragoje KO Bijelo Polje-2131/2 16. jul 2018. god. 06/1-3535
Rosić Branko KO Bijelo Polje-2152 16. jul 2018. god. 06/1-3534
Bošković Tadija KO Ravna Rijeka-41/1 16. jul 2018. god. 06/1-3533
Šćekić Radenko KO Bijelo Polje-2164/10 16. jul 2018. god. 06/1-3532
Kolić Sakib  KO Bijelo Polje-774/1  16. jul 2018. god. 06/1-3526
Damjanović Igor KO Bijelo Polje-1859/8 16. jul 2018. god. 06/1-3497
Knežević Mira KO Kostenica 16. jul 2018. god. 06/1-3496
Obradović Nebojša KO Bijelo Polje-368 16. jul 2018. god. 06/1-3495
Obradović Nebojša KO Bijelo Polje-368 16. jul 2018. god. 06/1-3494
Bećirović Ferhan KO Potkrajci-272/4 16. jul 2018. god. 06/1-3493
Femić Miraš KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3492
Begović Ruždija KO Rasovo 16. jul 2018. god. 06/1-3491
Hamzić Murat KO Rasovo 16. jul 2018. god. 06/1-3490
Hodžić Paša KO Nedakusi 16. jul 2018. god. 06/1-3489
Pavićević Obrad KO Bijelo Polje-729/1 16. jul 2018. god. 06/1-3488
Pavićević Obrad KO Bijelo Polje-729/1 16. jul 2018. god. 06/1-3487
Kurgaš Hajruša KO Nedakusi-576/1 16. jul 2018. god. 06/1-3485
Knežević Dragoje KO Bijelo Polje-1414/4 16. jul 2018. god. 06/1-3484
Kuč Zoran KO Bijelo Polje-2080/9 16. jul 2018. god. 06/1-3483
Kolić Demir KO BIjelo Polje-484 16. jul 2018. god. 06/1-3482
Dizdarević Elvir KO Gubavač-296/1 16. jul 2018. god. 06/1-3481
Kolić Safet KO Bijelo Polje-1809/4 16. jul 2018. god. 06/1-3480
Kolić Safet KO Bijelo Polje-1809/2  16. jul 2018. god. 06/1-3479
Sošić Dragan KO Bijelo Polje-2078 16. jul 2018. god. 06/1-3477
Zajmović Remzo KO Bijelo Polje-577 16. jul 2018. god. 06/1-3475
Vojinović Milivoje KO Lješnica-1935 16. jul 2018. god. 06/1-3474
Radošević Milenka KO Bijelo Polje-2220/1, 2220/2 i 2217/2 16. jul 2018. god. 06/1-3473
Femić Aleksandar KO Ravna Rijeka-935/1 16. jul 2018. god. 06/1-3472
Radošević Milenka KO Bijelo Polje-2142 16. jul 2018. god. 06/1-3471
Radošević Milenka KO Bijelo Polje-2219/3 16. jul 2018. god. 06/1-3470
Smolović Dražen KO Ravna Rijeka-60/2 i 60/5 16. jul 2018. god. 06/1-3469
Idrizović Edin KO Potkrajci-690 i 962 16. jul 2018. god. 06/1-3468
Rebronja Fehima KO Bijelo Polje-580/3 16. jul 2018. god. 06/1-3467
Kujović Milka KO Tomaševo-384 16. jul 2018. god. 06/1-3466
Trubljanin Senad KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3465
Kolić Dženit KO Potkrajci-269/2 16. jul 2018. god. 06/1-3464
Čoković Rasim KO Bijelo Polje-1748/2 16. jul 2018. god. 06/1-3463
Škrijelj Rizvan Ko Bijelo Polje-742 16. jul 2018. god. 06/1-3462
Škrijelj Emina  KO Bijelo Polje-394   16. jul 2018. god.  06/1-3461
Sošić Aleksandar KO Bijelo Polje-2261/3 16. jul 2018. god. 06/1-3459
Drpljanin Esad KO Resnik-216/44 16. jul 2018. god. 06/1-3458
Martinović Anel KO Resnik-531/24 16. jul 2018. god. 06/1-3457
Martinović Zuhdija  KO Bijelo Polje-937/1  16. jul 2018. god.  06/1-3456
Martinović Zuhdija KO Bijelo Polje-974/1 16. jul 2018. god. 06/1-3455
Martinović Anel  KO Bijelo Polje-934/1   16. jul 2018. god.  06/1-3454
DOO "S-DESIGN" KO Bijelo Polje-1090 16. jul 2018. god. 06/1-3453
Šebek Radenko KO Njegnjevo-942 16. jul 2018. god. 06/1-3452
Papović Sejo KO Bijelo Polje-1298/1 16. jul 2018. god. 06/1-3451
Čoković Rasim KO Bijelo Polje-1748/3 16. jul 2018. god. 06/1-3449
Fetić Zećo KO Bijelo Polje-779/10 16. jul 2018. god. 06/1-3448
Mujanović Harun KO Bijelo Polje-20/4 16. jul 2018. god. 06/1-3446
Pilica Ferid KO Bijelo Polje-388/17 16. jul 2018. god. 06/1-3445
Sijarić Šefko KO Resnik-174/4 16. jul 2018. god. 06/1-3444
Vuković Obrad KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3443
Vuković Predrag KO Pape 16. jul 2018. god. 06/1-3442
Bugarin Radoica KO Bijelo Polje-1903 16. jul 2018. god. 06/1-3441
Ličina Gano KO Bijelo Polje-2997/1 16. jul 2018. god. 06/1-3440
Anđelić Zoran KO Bijelo Polje-4269 16. jul 2018. god. 06/1-3439
Rakočević Verica i Rakočević Darko KO Bijelo Polje-1616 16. jul 2018. god. 06/1-3438
Mujović Šaban KO Gubavač-591 16. jul 2018. god. 06/1-3437
Kolić Nedžad KO Bijelo Polje-484 16. jul 2018. god. 06/1-3436
Ljuca Dino i Ljuca Admir KO Resnik-84/1 16. jul 2018. god. 06/1-3435
Živković Branko KO Bijelo Polje-794/14 16. jul 2018. god. 06/1-3434
Dautović Mujo KO Bijelo Polje-1251 16. jul 2018. god. 06/1-3433
Pavićević Obrad KO BIjelo Polje-729/2 16. jul 2018. god. 06/1-3432
Raičević Milovan KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3431
Karahmetović Izet KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3430
Obradović Miodrag KO Bijelo Polje-368 16. jul 2018. god. 06/1-3429
Bajčeta Miodrag KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3428
Mahmutović Šefket KO Resnik-433/1 16. jul 2018. god. 06/1-3427
Balijagić Bahrudin KO Bijelo Polje-2679 16. jul 2018. god. 06/1-3426
Balijagić Elsan KO Bijelo Polje-2679 16. jul 2018. god. 06/1-3425
Balijagić Džemo KO Bijelo Polje-2679 16. jul 2018. god. 06/1-3424
Tomašević Zoran KO Nedakusi 16. jul 2018. god. 06/1-3423
Adamović Koviljka KO Nedakusi-243 16. jul 2018. god. 06/1-3422
Raičević Momir KO Nedakusi 16. jul 2018. god. 06/1-3421
Milikić Mileva KO Bijelo Polje-2013 16. jul 2018. god. 06/1-3416
Ćatović Džemal KO Bijelo Polje-919 16. jul 2018. god. 06/1-3415
Furundžić Radivoje KO Rasovo-167 16. jul 2018. god. 06/1-3414
Sošić Milojica i Sošić Vukojica KO Bijelo Polje-1680 16. jul 2018. god. 06/1-3413
Ljuca Fahrudin KO Ravna Rijeka-107/3 16. jul 2018. god. 06/1-3412
Balić Edin KO Bijelo Polje-100 16. jul 2018. god. 06/1-3411
Španjević Sava KO Pripčići-2246/6 16. jul 2018. god. 06/1-3410
Rakočević Mladen KO Ravna Rijeka-916 16. jul 2018. god. 06/1-3409
Grandov Toma KO Majstorovina-726, 725, 727 i 728 16. jul 2018. god. 06/1-3408
Vujičić Jezdimir KO Bijelo Polje-50 16. jul 2018. god. 06/1-3407
Čindrak Hamza KO Resnik 16. jul 2018. god. 06/1-3406
Cmiljanić Radule KO Rasovo 16. jul 2018. god. 06/1-3405
Bajramspahić Anis KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3404
Drpljanin Fehim KO Bijelo Polje-1436/12, 1436/22 i 1421/2 16. jul 2018. god. 06/1-3403
Damjanović Dobrija KO Potrk-1850 16. jul 2018. god. 06/1-3402
Kanalić Džemal KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3401
Hasanović Hilmo KO Dobrakovo-336 16. jul 2018. god. 06/1-3400
Borančić Delija KO Resnik-800/1 16. jul 2018. god. 06/1-3399
Vreva Džemal KO Resnik-795/1 16. jul 2018. god. 06/1-3398
Vreva Husno KO Resnik-795/1 16. jul 2018. god. 06/1-3397
Pavićević Petrana KO Resnik-495 16. jul 2018. god. 06/1-3396
Cvijović Vladan KO Nedakusi-731/2 16. jul 2018. god. 06/1-3395
Krgović Momir KO Bijelo Polje-2041/2 16. jul 2018. god. 06/1-3394
Kljajević Vojislav KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3393
Kljajević Velibor KO Čeoče 16. jul 2018. god. 06/1-3392
Martinović Nermin KO Resnik-343  16. jul 2018. god. 06/1-3391
Šćekić Zoran KO Resnik-965 16. jul 2018. god. 06/1-3390
Durović Semir KO Loznice-3804/2 16. jul 2018. god. 06/1-3389
Obradović Milić KO Bijelo Polje-1625 16. jul 2018. god. 06/1-3388
Drndar Ernad KO Nedakusi-203 16. jul 2018. god. 06/1-3387
Bećirović Samir KO Potkrajci-281/4 16. jul 2018. god. 06/1-3783
Ćirović Milko KO Bijelo Polje-2233/4 16. jul 2018. god. 06/1-3642
Vuković Dragomir KO Bijelo Polje-152/1 i 1362 16. jul 2018. god. 06/1-3557
Knežević Vuko KO Potkrajci-149 i 150 16. jul 2018. god. 06/1-3610
Burdžović Husein KO Bijelo Polje-1720 16. jul 2018. god. 06/1-3386
Drndar Rijad KO Nedakusi-203 16. jul 2018. god. 06/1-3385
Burdžović Sulejman KO Bijelo Polje-974/1 16. jul 2018. god. 06/1-3384
Burdžović Sulejman KO Bijelo Polje-345 16. jul 2018. god. 06/1-3383
DOO "RADIO DIFUZNI CENTAR" KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3381
DOO "RADIO DIFUZNI CENTAR" KO Lozna 16. jul 2018. god. 06/1-3380
DOO "RADIO DIFUZNI CENTAR" KO Radulići 16. jul 2018. god. 06/1-3379
DOO "RADIO DIFUZNI CENTAR" KO Majstorovina 16. jul 2018. god. 06/1-3378
DOO "RADIO DIFUZNI CENTAR" KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3377
DOO "RADIO DIFUZNI CENTAR" ko Grančarevo 16. jul 2018. god. 06/1-3376
DOO "RADIO DIFUZNI CENTAR" KO Lijeska 16. jul 2018. god. 06/1-3375
DOO "RADIO DIFUZNI CENTAR" KO Grab 16. jul 2018. god. 06/1-3374
DOO "RADIO DIFUZNI CENTAR" KO Femića Krš 16. jul 2018. god. 06/1-3373
DOO "RADIO DIFUZNI CENTAR" KO Poda 16. jul 2018. god. 06/1-3372
Bahović Sabahudin KO Resnik-2915 16. jul 2018. god. 06/1-3371
Zoronjić Omer KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3370
Dizdarević Sulejman KO Gubavač-605/2 16. jul 2018. god. 06/1-3369
Zvrko Lejla KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3368
DOO "RADIO DIFUZNI CENTAR" KO Dobrakovo 16. jul 2018. god. 06/1-3367
DOO "RADIO DIFUZNI CENTAR" KO Kostenica 16. jul 2018. god. 06/1-3366
Skoko Sadik KO Resnik-10/2 16. jul 2018. god. 06/1-3365
Đurović Ljubica Ko Bijelo Polje-1177 16. jul 2018. god. 06/1-3609
Gačević Dobroslav KO Zaton-1289 16. jul 2018. god. 06/1-3608
Bučan Sinan KO Gubavač-110 16. jul 2018. god. 06/1-3607
Korać Željko KO Bijelo Polje-1946/36 16. jul 2018. god. 06/1-3606
Bugarin Vukašin KO Bijelo Polje-1497/2 16. jul 2018. god. 06/1-3605
Jurišević Jezdimir KO Bijelo Polje-1497/8 16. jul 2018. god. 06/1-3604
Bošković Milan KO Bijelo Polje-2116/6 16. jul 2018. god. 06/1-3602
Kovačević Himo KO Gubavač-87 16. jul 2018. god. 06/1-3601
Šukurica Sead KO Crnča-Laholo-468 16. jul 2018. god. 06/1-3600
Kijamet Daut KO Resnik-427 16. jul 2018. god. 06/1-3599
Nišavić Nikola KO Bijelo Polje-1980/1 16. jul 2018. god. 06/1-3598
Bošnjak Ismet KO Bijelo Polje-869/2 16. jul 2018. god. 06/1-3597
Lakić Pero KO rasovo-600/1 i 600/2 16. jul 2018. god. 06/1-3596
Balšić Željko KO Resnik-474 16. jul 2018. god. 06/1-3595
Jeremić Miomir KO Resnik 16. jul 2018. god. 06/1-3594
Zeković Zulfo KO Bijelo Polje-2995 16. jul 2018. god. 06/1-3593
Hadžajlić Mustafa KO Bijelo Polje-1387/2 16. jul 2018. god. 06/1-3592
Kuč Slavko KO Bijelo Polje-2151/2 16. jul 2018. god. 06/1-3591
Softić Sulejman KO Kradenik-702 16. jul 2018. god. 06/1-3590
Softić Sulejman KO Kradenik-702 16. jul 2018. god. 06/1-3589
Bahović Elsan KO Rasovo-327/9 16. jul 2018. god. 06/1-3588
Bahović Elsan KO Rasovo-327/9 16. jul 2018. god. 06/1-3587
Vuković Viktor KO Bijelo Polje-1322/1 16. jul 2018. god. 06/1-3530
Đukić Dana KO Bijelo Polje-415/1 16. jul 2018. god. 06/1-3529
Pavićević Zdravko KO Bijelo Polje-414 16. jul 2018. god. 06/1-3528
Idrizović Ramiz KO Bijelo Polje-396/1 16. jul 2018. god. 06/1-3527
Vuković Velimir KO Bijelo Polje-138/1 16. jul 2018. god. 06/1-3525
Jovančević Božidar KO Bijelo Polje-1736/1 16. jul 2018. god. 06/1-3524
Ličina Edis KO Korita 16. jul 2018. god. 06/1-3523
Jeremić Vukota KO Bijelo Polje-2150/3 16. jul 2018. god. 06/1-3522
Kolić Enes KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3521
Krunić Miloje KO Bijelo Polje-2021/2 16. jul 2018. god. 06/1-3520
Ćorović Esad KO Lozna-1410/1 16. jul 2018. god. 06/1-3519
Mrdak Dragoljub KO Bijelo Polje-1417/2 16. jul 2018. god. 06/1-3518
Mrdak Radoš KO Majstorovina-481/5 16. jul 2018. god. 06/1-3517
Jovanović Vukomir KO Ravna Rijeka-546 16. jul 2018. god. 06/1-3516
Sarić Momčilo KO Mioče-1342 i 1343 16. jul 2018. god. 06/1-3515
Sarić Momčilo KO Nedakusi-710 16. jul 2018. god. 06/1-3514
Dizdarević Refik KO Bijelo Polje-1234/1 16. jul 2018. god. 06/1-3513
Begović Džafer KO Rasovo-543/2 16. jul 2018. god. 06/1-3512
Kijamet Elez KO Nedakusi-698/1 16. jul 2018. god. 06/1-3511
Gačević Snežana KO Zaton-1289 16. jul 2018. god. 06/1-3510
Rakonjac Milan KO Bijelo Polje-1607 16. jul 2018. god. 06/1-3509
Đukić Đoko KO Bijelo Polje-1723/2 16. jul 2018. god. 06/1-3508
Knežević Lazar KO Potkrajci-593/1 16. jul 2018. god. 06/1-3507
Dizdarević Sabina KO Bijelo Polje-1422 16. jul 2018. god. 06/1-3506
Gačević Rade KO Zaton-2010/1 16. jul 2018. god. 06/1-3505
Veličković Darko KO Bijelo Polje-1453/17 16. jul 2018. god. 06/1-3504
Šabanović Vehbo KO Bijelo Polje-2797/4 16. jul 2018. god. 06/1-3503
Hadžibulić Rifat KO Resnik-7 16. jul 2018. god. 06/1-3502
Adžibulić Rešad KO Resnik-7 16. jul 2018. god. 06/1-3501
Dautović Muriz KO Bijelo Polje-1304 16. jul 2018. god. 06/1-3499
Veličković Nenad i Veličković Danilo KO Bijelo Polje-1453/16 16. jul 2018. god. 06/1-3498
Radović Nenad Ko Radulići-297 16. jul 2018. god. 06/1-3364
Šabović Adisa KO Resnik-165/7 16. jul 2018. god. 06/1-3363
Hajdarpašić Murat KO Potkrajci-1027/5 16. jul 2018. god. 06/1-3361
Gurešić Rade KO Nedakusi-514/1 16. jul 2018. god. 06/1-3360
Marašević Slavenko KO Nedakusi-443/7 16. jul 2018. god. 06/1-3359
Drpljanin Muriz KO Bijelo Polje-267/1 16. jul 2018. god. 06/1-3358
Drpljanina Muhedin KO Bijelo Polje-267/1 16. jul 2018. god. 06/1-3357
Drpljanin Fahrudin KO Bijelo Polje-267/1 i 189/2 16. jul 2018. god. 06/1-3356
Idrizović Murat KO Bijelo Polje-186 16. jul 2018. god. 06/1-3355
Rahović Daliborka KO Nedakusi-96 i 97 16. jul 2018. god. 06/1-3354
Rahović Miodrag KO Nedakusi-97 16. jul 2018. god. 06/1-3353
Đurović Darko KO Bijelo Polje-435/1 16. jul 2018. god. 06/1-3352
Đurović Saša KO Bijelo Polje-435/1 16. jul 2018. god. 06/1-3351
Madžgalj Ljiljana KO Bijelo Polje-435/1 16. jul 2018. god. 06/1-3350
Žarić Naser KO Bijelo Polje-2974 16. jul 2018. god. 06/1-3349
Balić Medo KO Resnik-165/8 16. jul 2018. god. 06/1-3348
Ćatović Nedžad KO Bijelo Polje-418 16. jul 2018. god. 06/1-3347
Ćatović Bahrija KO Bijelo Polje-418 16. jul 2018. god. 06/1-3346
Kasumović Mevludin KO Bistrica-1350/1 i 1350/2 16. jul 2018. god. 06/1-3345
Hot Amir KO Bijelo Polje-920 16. jul 2018. god. 06/1-3344
Janković Mirko KO Zaton-2847 16. jul 2018. god. 06/1-3330
Pavićević Slavica KO Resnik-726/3 16. jul 2018. god. 06/1-3329
Bahović Ešef KO Resnik-563/7 16. jul 2018. god. 06/1-3328
Femić Lazar KO Bijelo Polje-4225/3 i 4228/2 16. jul 2018. god. 06/1-3327
Čindrak Sead KO Bijelo Polje-705/5 16. jul 2018. god. 06/1-3325
Grujičić Radović Radmila KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3324
Leković Raduša KO Bijelo Polje-657 16. jul 2018. god. 06/1-3323
Dizdarević Ćamil KO Bijelo Polje-1260/1 16. jul 2018. god. 06/1-3321
Milošević Veselin KO Lješnica-1603 16. jul 2018. god. 06/1-3320
Radović Milica KO Bijelo Polje-1623/1 16. jul 2018. god. 06/1-3319
Mahmutović Spaho KO Bijelo Polje-869/10 16. jul 2018. god. 06/1-3318
Pućurica Edin KO Boljanina 16. jul 2018. god. 06/1-3317
Musić Smail KO Bijelo Polje-51/4 16. jul 2018. god. 06/1-3316
Kovačević Nikica KO Lješnica-1978/16 16. jul 2018. god. 06/1-3315
Zoronjić Mirza KO Bistrica-1368 16. jul 2018. god. 06/1-3314
Adamović Vukojica KO Bijelo Polje-1117 16. jul 2018. god. 06/1-3313
Barać Zoran KO Bijelo Polje-2112/1 16. jul 2018. god. 06/1-3312
Vojinović Tomislav KO Majstorovina-4271/1 16. jul 2018. god. 06/1-3311
Čoković Mensud KO Nedakusi-82/2 16. jul 2018. god. 06/1-3310
Terzić Vuk KO Resnik-107/2 16. jul 2018. god. 06/1-3309
Ličina Hasib KO Korita-2761 16. jul 2018. god. 06/1-3308
Nedović Rade KO Bijelo Polje-608/2 16. jul 2018. god. 06/1-3307
Veličković Vojin KO Njegnjevo-876/2 i 871 16. jul 2018. god. 06/1-3306
Vesković Rifat KO Bijelo Polje-2080/34 16. jul 2018. god. 06/1-3303
Bošnjak Mervan KO Bijelo Polje-503/2 16. jul 2018. god. 06/1-3302
Bošnjak Emir KO Bijelo Polje-502 16. jul 2018. god. 06/1-3301
Hajdaragić Anes KO Bijelo Polje-1101 16. jul 2018. god. 06/1-3299
Baković Blagoje KO Bojišta-301 16. jul 2018. god. 06/1-3298
Radojević Borka KO Ravna Rijeka-854/1 16. jul 2018. god. 06/1-3297
Babajić Ramiz KO Bijelo Polje-738 16. jul 2018. god. 06/1-3295
Kasumović Ramiz KO Bijelo Polje-24 16. jul 2018. god. 06/1-3294
Kasumović Ramiz KO Bijelo Polje-24 16. jul 2018. god. 06/1-3293
Radović Momir KO Bijelo Polje-3195/3 16. jul 2018. god. 06/1-3292
Avdić Himo KO Bijelo Polje-327/4 16. jul 2018. god. 06/1-3291
Memić Ramo KO Njegnjevo-1424/1 16. jul 2018. god. 06/1-3290
Trubljanin Rahman KO BIjelo Polje-4128 16. jul 2018. god. 06/1-3289
Vukojević Predrag KO Bijelo Polje-1749 16. jul 2018. god. 06/1-3288
Kadić Mensur KO Bijelo Polje-849 16. jul 2018. god. 06/1-3287
Simonović Milosav KO Zaton-1846 16. jul 2018. god. 06/1-3286
Simonović Milosav KO Zaton-1846 16. jul 2018. god. 06/1-3285
Kočan Hasan i Kočan Rizo KO Resnik-226/1 16. jul 2018. god. 06/1-3284
Spahić Mehdija KO Crnča-Laholo-209 16. jul 2018. god. 06/1-3283
Burdžović Husein KO Bijelo Polje-1720 16. jul 2018. god. 06/1-3282
Mešić Ramo Ko Resnik-242/2 16. jul 2018. god. 06/1-3281
Mešić Nevzad KO Resnik-242/1 16. jul 2018. god. 06/1-3280
Trubljanin Esnaf KO POtkrajci-1050/1 i 1050/2 16. jul 2018. god. 06/1-3279
Beganović Ramo KO Bioča-1698/1 16. jul 2018. god. 06/1-3278
Šabanović Muhamed KO Rasovo-580 16. jul 2018. god. 06/1-3277
Višnjić Sejfudin KO Bijelo Polje-779/1 16. jul 2018. god. 06/1-3276
Zeković Adis KO Nedakusi-783/20 16. jul 2018. god. 06/1-3275
Vlaović Dalibor KO Bijelo Polje-2130/8 16. jul 2018. god. 06/1-3274
Furundžić Milinko KO Rasovo-164 16. jul 2018. god. 06/1-3272
Bošnjak Asim KO Nedakusi-222/1 16. jul 2018. god. 06/1-3271
Lamežević Ervin KO Bijelo Polje-897 16. jul 2018. god. 06/1-3270
Čelebić Idris KO Rasovo-443 16. jul 2018. god. 06/1-3269
AD "CRNAGORAPUT" KO Poda-709/2 i 710 16. jul 2018. god. 06/1-3268
AD "CRNAGORAPUT" KO Poda-712/2 16. jul 2018. god. 06/1-3267
Popović Ranislav KO Bijelo Polje-3818 i 3819/2 16. jul 2018. god. 06/1-3266
Kijamet Enver KO Bijelo Polje-614 16. jul 2018. god. 06/1-3265
Bojadžić Edin KO Voljavac 16. jul 2018. god. 06/1-3264
Vujošević Milovan Ko Bijelo Polje-1616 16. jul 2018. god. 06/1-3263
Đurović Radojica KO Bojišta 16. jul 2018. god. 06/1-3262
Popović Saša KO Bijelo Polje-3787/1 16. jul 2018. god. 06/1-3261
Hodžić Hazbo KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3259
Čoković Mensud KO Nedakusi-93/1 16. jul 2018. god. 06/1-3258
Madžgalj Petar KO Bijelo Polje-3195 16. jul 2018. god. 06/1-3257
Mekić Rifat KO Rasovo-48/6 16. jul 2018. god. 06/1-3246
Čović Velizar KO Bijelo Polje-794/6 16. jul 2018. god. 06/1-3255
Hodžić Kasim KO Bijelo Polje-2182/1 16. jul 2018. god. 06/1-3254
Mujanović Munir KO Bijelo Polje-2182/1 16. jul 2018. god. 06/1-3253
Adrović Adem KO Rakonje-2031/2 16. jul 2018. god. 06/1-3251
Čović Ljiljana KO Bijelo Polje-1616 16. jul 2018. god. 06/1-3250
Skoko Mevludin KO Resnik-407/11 16. jul 2018. god. 06/1-3249
Kijamet Zeno KO Resnik-954/4 16. jul 2018. god. 06/1-3248
Bektašević Medo KO Nedakusi-237/1 16. jul 2018. god. 06/1-3247
Obradović Zineta KO Bijelo Polje-1392 16. jul 2018. god. 06/1-3246
Šebek Žarko KO Bijelo Polje-300 16. jul 2018. god. 06/1-3245
Medojević Siniša KO Bijelo Polje-49 16. jul 2018. god. 06/1-3244
Hodžić Fadil KO Resnik-127/1 16. jul 2018. god. 06/1-3243
Teržić Ljiljana i Terzić Velimir KO Bijelo Polje-1413/1 16. jul 2018. god. 06/1-3242
Furundžić Kosan KO Rasovo-186 16. jul 2018. god. 06/1-3241
Karalić Mirsad KO Potkrajci-957 16. jul 2018. god. 06/1-3240
Šćekić Goran KO Resnik-469/4 16. jul 2018. god. 06/1-3239
Grbović Bajram KO Resnik-80/5 16. jul 2018. god. 06/1-3238
Brčvak Hajriz KO Nedakusi-94 16. jul 2018. god. 06/1-3237
Veličković Milosav KO Bijelo Polje-1453/15 16. jul 2018. god. 06/1-3236
Bektašević Elmir KO Bijelo Polje-974/1 16. jul 2018. god. 06/1-3235
Maraš Momir KO Bijelo Polje-2099/11 16. jul 2018. god. 06/1-3233
Isović Šefkija  KO Resnik  16. jul 2018. god. 06/1-3232
Lazović Dejan KO Potkrajci-202/7 16. jul 2018. god. 06/1-3231
Furtula Tomo KO Lješnica-1150 16. jul 2018. god. 06/1-3229
Minić Darko KO Potkrajci-195/1 16. jul 2018. god. 06/1-3228
Lukač Fadil KO Resnik-795/1 16. jul 2018. god. 06/1-3227
Nedović Tadiša KO Prijelozi-3259 16. jul 2018. god. 06/1-3226
Idrizović Faik KO Potkrajci-1089/4 16. jul 2018. god. 06/1-3225
Mujović Jaho KO Gubavač-566 16. jul 2018. god. 06/1-3224
Kasumović Esma KO Rasovo-558 16. jul 2018. god. 06/1-3222
Kasumović Halil KO Rasovo-557 16. jul 2018. god. 06/1-3221
Spahić Edmir KO Crnča-Laholo-49 16. jul 2018. god. 06/1-3220
Spahić Mujko KO Crnča-Laholo-211/1 16. jul 2018. god. 06/1-3219
Idrizović Mirsad KO Bistrica-922/2 16. jul 2018. god. 06/1-3218
Radović Radoje KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3217
Trubljanin Enes KO Potkrajci-935 16. jul 2018. god. 06/1-3216
Pavićević Radoš KO Resnik-494/4 16. jul 2018. god. 06/1-3215
Femić Miroljub KO Bijelo Polje-2092/9 16. jul 2018. god. 06/1-3214
Mihailović Velibor KO Prijelozi 16. jul 2018. god. 06/1-3212
Radević Željko KO Ravna Rijeka-1339/1 16. jul 2018. god. 06/1-3211
Karličić Milutin KO Bijelo Polje-1081 i 1082 16. jul 2018. god. 06/1-3210
Peković Bogoljub KO Bijelo Polje-1616 16. jul 2018. god. 06/1-3209
Šandi Vjeran KO Bijelo Polje-1616 16. jul 2018. god. 06/1-3208
Kovačević Ljubisav KO Bijelo Polje-1414 16. jul 2018. god. 06/1-3207
DOO "KOMUNALNO-LIM" KO Bijelo Polje-974/1 16. jul 2018. god. 06/1-3206
Pilica Nuro KO Bistrica-815 16. jul 2018. god. 06/1-3205
Marsenić Vesko KO Bijelo Polje-1623/1 16. jul 2018. god. 06/1-3204
Knežević Momir KO Resnik-719/1 16. jul 2018. god. 06/1-3199
Knežević Milić KO Potkrajci-741/1 16. jul 2018. god. 06/1-3202
Ćorović Safet KO Bijelo Polje-1762 16. jul 2018. god. 06/1-3198
Grandov Aleksandar KO Pavino Polje-843/3 16. jul 2018. god. 06/1-3197
Raonić Marko KO Bijelo Polje-2246/4 16. jul 2018. god. 06/1-3196
Kuč Rešid KO Gubavač-624/4 16. jul 2018. god. 06/1-3195
Suljević Edib KO Bijelo Polje-521/4 16. jul 2018. god. 06/1-3194
Čoković Salko KO Bijelo Polje-1880 16. jul 2018. god. 06/1-3193
Džogović Nihad  KO Rasovo-480/1  16. jul 2018. god.  06/1-3192
Popović Milovan KO BIjelo Polje-148/11 16. jul 2018. god. 06/1-3191
Srdanović Periša KO Bijelo Polje-1964/1 16. jul 2018. god. 06/1-3190
Kolić Irfan KO Bijelo Polje-3177/2 16. jul 2018. god. 06/1-3189
Gojačanin Radmila KO Ciglana-824/1 i 824/2 16. jul 2018. god. 06/1-3260
DOO "MATINO COMPANY" KO Nedakusi-86/5 16. jul 2018. god. 06/1-3188
DOO "MATINO COMPANY" KO Nedakusi-86/5 16. jul 2018. god. 06/1-3187
DOO "MATINO COMPANY" KO Nedakusi-86/5 16. jul 2018. god. 06/1-3186
DOO "MATINO COMPANY"  KO Nedakusi-86/5  16. jul 2018. god.  06/1-3185
DOO "MATINO COMPANY" KO Nedakusi-86/5 16. jul 2018. god. 06/1-3184
Knežević Miodrag KO Pavino Polje-1090   16. jul 2018. god.  06/1-3182 
Rovčanin Hamdija KO Ravna Rijeka-68/7 16. jul 2018. god. 06/1-3180
Rovčanin Hamdija KO Ravna Rijeka-68/8 16. jul 2018. god. 06/1-3179
Burdžović Šućrija KO Bijelo Polje 16. jul 2018. god. 06/1-3178
Drndar Azra KO Bijelo Polje-190 16. jul 2018. god. 06/1-3177
Mirković Goran KO Bijelo Polje-2051 16. jul 2018. god. 06/1-3176
Orović Milovan KO Majstorovina-2733 i 2734 16. jul 2018. god. 06/1-3175
Franca Ziad KO Resnik-280 16. jul 2018. god. 06/1-3174
AD "POLIPAK" KO Nedakusi-82, 101/1, 101/2, 101/3, 87/1 i 88/7 16. jul 2018. god. 06/1-3173
Sijarić Hetko KO Resnik-710/4 12. jul 2018. god. 06/1-3109
Ramović Anis KO Nedakusi-485 12. jul 2018. god. 06/1-3135
Guberinić Fiko KO Bijelo Polje-790/1 12. jul 2018. god. 06/1-3102
Čindrak Šaćira KO Resnik-453/5 12. jul 2018. god. 06/1-3115
Zajmović Muhamed KO Bijelo Polje-1654/1 12. jul 2018. god. 06/1-3129
Vesković Edisa KO Resnik-514/2 12. jul 2018. god. 06/1-3152
Cmiljanić Željko KO Bijelo Polje-1483/1 12. jul 2018. god. 06/1-3163
Franca Samir KO Resnik-266/1 12. jul 2018. god. 06/1-3091
Grbović Suad KO Bijelo Polje-974/1 12. jul 2018. god. 06/1-3120
Rakonjac Božidar KO Bijelo Polje-2091 12. jul 2018. god. 06/1-3500
Nedović Ljubica KO Bijelo Polje-2102/3 12. jul 2018. god. 06/1-3159
Stojanović Milka KO Bijelo Polje-3406/2 12. jul 2018. god. 06/1-3155
Bektašević Iljaz KO Nedakusi-389 12. jul 2018. god. 06/1-3149
Kovačević Ismet KO Rasovo-398 12. jul 2018. god. 06/1-3147
Kovačević Muradija KO Rasovo-398 12. jul 2018. god. 06/1-3145
Mrdak Mlađen KO Bijelo Polje-2095/6 12. jul 2018. god. 06/1-3132
Golubović Dejan KO Lješnica-1840/4 12. jul 2018. god. 06/1-3123
Baltić Rodoljub KO Bijelo Polje-2049 12. jul 2018. god. 06/1-3156
Tomašević Drago KO Bijelo Polje-1946/42 12. jul 2018. god. 06/1-3154
Delić Janko KO Lješnica-1729/7 12. jul 2018. god. 06/1-3151
Heldić Hajrija KO Bijelo Polje-1165 12. jul 2018. god. 06/1-3150
Mahmutović Senid KO Bistrica-739 12. jul 2018. god. 06/1-3148
Mustajbašić Esad KO Resnik-157 12. jul 2018. god. 06/1-3144
Hamzić Rasim KO Resnik-127/4 12. jul 2018. god. 06/1-3143
Osmanović Osman KO Bijelo Polje-323 12. jul 2018. god. 06/1-3142
Ćetković Miro KO BIjelo Polje-3678 12. jul 2018. god. 06/1-3141
Femić Slobodan, Velimir i Dragoljub KO Bijelo Polje-1786 12. jul 2018. god. 06/1-3140
Pilica Asim KO Nedakusi-664/2 12. jul 2018. god. 06/1-3139
Ljuca Bernad KO Ravna Rijeka 12. jul 2018. god. 06/1-3138
Perović Duško KO Rasovo-593/2 12. jul 2018. god. 06/1-3137
Crnovršanin Hasib KO Resnik-388/22 12. jul 2018. god. 06/1-3136
Zajmović Rizah KO Bijelo Polje-1752 12. jul 2018. god. 06/1-3134
Jurišević Zoran KO Potkrajci-354 12. jul 2018. god. 06/1-3133
Striković Smajo KO Nedakusi-502 12. jul 2018. god. 06/1-3131
Spahić Senad KO Voljavac-636/1 12. jul 2018. god. 06/1-3130
Drobnjak Branislav KO Bijelo Polje-1381   12. jul 2018. god.  06/1-3128
Trubljanin Mejrema KO Resnik-388/16 12. jul 2018. god. 06/1-3127
Janković Irena i Šekularac Jadranka KO Resnik-131/6 12. jul 2018. god. 06/1-3124
Bektašević Jasmin KO Nedakusi-706 12. jul 2018. god. 06/1-3122
Šabović Fuad KO Crnča-Laholo-3121 12. jul 2018. god. 06/1-3121
Hodžić Munever KO Bijelo Polje-246 12. jul 2018. god. 06/1-3119
Lutovac Vuksan, Predrag i Nenad KO Bijelo Polje-2164/7 12. jul 2018. god. 06/1-3118
Đurović Slobodan KO Bijelo Polje-2164/7 12. jul 2018. god. 06/1-3117
Spahić Hakija KO Bijelo Polje-494/3 12. jul 2018. god. 06/1-3116
Gordić Spasoje KO Bijelo Polje-2101/20 12. jul 2018. god. 06/1-3114
Sošić Sonja KO Bijelo Polje-4408 12. jul 2018. god. 06/1-3113
JU OŠ "NEDAKUSI" KO Nedakusi-792/2 12. jul 2018. god. 06/1-3112
Hasković Azra KO Resnik-616 12. jul 2018. god. 06/1-3111
Kapetanović Nusret KO Dobrakovo-504 12. jul 2018. god. 06/1-3110
Jeremić Tomislav KO Majstorovina-4271/1 12. jul 2018. god. 06/1-3108
Gušmirović Sead KO Bijelo Polje-843/2 12. jul 2018. god. 06/1-3107
Gušmirović Sead KO Bijelo Polje-843/1 12. jul 2018. god. 06/1-3106
Lamežević Suad KO Bijelo Polje-897/1 12. jul 2018. god. 06/1-3105
Dizdarević Refik KO Bijelo Polje-1234/1 12. jul 2018. god. 06/1-3104
Obradović Vaso KO Bijelo Polje-1439/1  12. jul 2018. god. 06/1-3103
Crnovršanin Sejfo KO Resnik-214/3 12. jul 2018. god. 06/1-3101
Crnovršanin Avdo KO Boljanina-13/41/2 12. jul 2018. god. 06/1-3100
Zaimović Osman KO Bijelo Polje-1775/2 12. jul 2018. god. 06/1-3099
Milatović Borislav KO Bijelo Polje-3369/21 12. jul 2018. god. 06/1-3098
Dobardžić Adem KO Bijelo Polje-1168/2 12. jul 2018. god. 06/1-3097
Hasković Salun KO Bistrica-485 12. jul 2018. god. 06/1-3096
Jovanović Milanka KO Bijelo Polje-1980/1 12. jul 2018. god. 06/1-3095
Drobnjak Cvijeta KO Bijelo Polje-1980/1 12. jul 2018. god. 06/1-3094
Bulatović Andrija KO Bijelo Polje-1684/1 12. jul 2018. god. 06/1-3093
Franca Nermin KO Resnik-262/1 12. jul 2018. god. 06/1-3092
Hasković Nevzad KO Potkrajci-552/1 12. jul 2018. god. 06/1-3090
Jušković Vlado KO Bijelo Polje-2134/7 12. jul 2018. god. 06/1-3088
Međedović Mulaz KO Bijelo Polje-1436 12. jul 2018. god. 06/1-3153
Mahmutović Nurija KO Bijelo Polje-779/8 11. jul 2018. god. 06/1-3023
Milićević Evica KO Nedakusi-717/2 11. jul 2018. god. 06/1-2983
DOO "MESO-PROMET" KO Bijelo Polje-11/4 11. jul 2018. god. 06/1-2864
Hasanović Ćazim KO Resnik-511/1 11. jul 2018. god. 06/1-2945
Jeremić Dragiša KO Majstorovina-4110 11. jul 2018. god. 06/1-3003
Femić Sava KO Bijelo Polje-2096/6 11. jul 2018. god. 06/1-2726
Joksović Ljubiša KO Lješnica-1603 11. jul 2018. god. 06/1-2870
Vojinović Mladen KO Lješnica-1901 11. jul 2018. god. 06/1-2908
Femić Vesko KO Bijelo Polje-2164/11 11. jul 2018. god. 06/1-3016
Kajević Ćazim KO Bijelo Polje-570 11. jul 2018. god. 06/1-2822
Grbović Semedin KO Bijelo Polje-916 11. jul 2018. god. 06/1-2984
Radovanović Radojka KO Bijelo Polje-3380/1 11. jul 2018. god. 06/1-3068
Ećo Rešad KO Resnik-80/2 11. jul 2018. god. 06/1-2980
Joksimović Miladin KO Bijelo Polje-2101/2 i 2101/3 11. jul 2018. god. 06/1-3034
Nedović Dušan i Radosav KO Bijelo Polje-1640 11. jul 2018. god. 06/1-3013
Kovačević Aza KO Gubavač-497 11. jul 2018. god. 06/1-2996
Hajdarpašić Muhedin KO Bijelo Polje-2748 11. jul 2018. god. 06/1-2845
Miljić Milovan KO Bijelo Polje-2164/5 11. jul 2018. god. 06/1-3005 
Rovčanin Siniša KO Njegnjevo-1049/2 11. jul 2018. god. 06/1-3043
Bučan Safet KO Gubavač-79 11. jul 2018. god. 06/1-3038
Pilica Mersudin KO Resnik-511/3 11. jul 2018. god. 06/1-3029
Mrdak Mijat KO Bijelo Polje-3081/2 11. jul 2018. god. 06/1-3004
Sekulić Angelina KO Resnik-500 11. jul 2018. god. 06/1-2990
Ćatović Zećo KO Potkrajci-275/1, 276/2 i 277/10 11. jul 2018. god. 06/1-2978
Ševčenko Aleksandar KO Bijelo Polje-3424/16 11. jul 2018. god. 06/1-2912
Čabarkapa Radomir KO Bijelo Polje-2048 11. jul 2018. god. 06/1-2886
Mehović Rasim KO Bijelo Polje-105 11. jul 2018. god. 06/1-2882
Femić Risto KO Cerovo-1100 11. jul 2018. god. 06/1-2875
Marjanović Blažo KO Bijelo Polje-3424/15 11. jul 2018. god. 06/1-2844
Kočović Miloje KO Resnik-559/2 11. jul 2018. god. 06/1-2843
Vučinić Igor  KO Bijelo Polje-1629/1   11. jul 2018. god.   06/1-2866
Martinović Elvira KO Bijelo Polje-1403 11. jul 2018. god. 06/1-3063
Braič Rolfi KO Bijelo Polje-1496/9 11. jul 2018. god. 06/1-3048
Čelebić Šahza KO Resnik-294/1 11. jul 2018. god. 06/1-3019
Vukićević Stefan KO Bijelo Polje-350 11. jul 2018. god. 06/1-2977
Salković Vahidin KO Potkrajci-934 11. jul 2018. god. 06/1-2971
Kajević Nermina KO Bijelo Polje-1001 11. jul 2018. god. 06/1-2960
Krgović Dragomir KO Bijelo Polje-1623/1 11. jul 2018. god. 06/1-2957
Korać Olivera KO Zaton-1954/3 11. jul 2018. god. 06/1-2952
Balić Dževad KO Resnik-512/2 11. jul 2018. god. 06/1-2946
Vojinović Tomislav KO Majstorovina-383 11. jul 2018. god. 06/1-2929
Maraš Momir KO Bijelo Polje-2099/11 11. jul 2018. god. 06/1-2922
Knežević Vukman KO Bijelo Polje-1616 11. jul 2018. god. 06/1-2919
Smailović Šeko KO Bijelo Polje-2025/8 11. jul 2018. god. 06/1-2907
Erović Vehbo KO Bijelo Polje-145/6 11. jul 2018. god. 06/1-2904
Korać Zoran KO Ravna Rijeka-398 11. jul 2018. god. 06/1-2901
Rovčanin Krsto KO Tomaševo-598 11. jul 2018. god. 06/1-2900
Milosavljević Verica KO Bijelo Polje-295/3 11. jul 2018. god. 06/1-2897
Hasić Raif KO Resnik-460 11. jul 2018. god. 06/1-2895
Hadžimuhović Amir KO Bijelo Polje-295/1 11. jul 2018. god. 06/1-2847
Gašević Dejan KO Bijelo Polje-148/20 i 148/21 11. jul 2018. god. 06/1-3073
Sejfić Amela KO Crnča-Laholo-106 11. jul 2018. god. 06/1-3072
Obradović Slobodan KO Bijelo Polje-1439/1 11. jul 2018. god. 06/1-3071
Čoković Vehbo KO Resnik-383/2 11. jul 2018. god. 06/1-3070
Joksimović Goran KO Bijelo Polja-273/21 11. jul 2018. god. 06/1-3067
Trubljanin Azmir KO Bijelo Polje-3752 11. jul 2018. god. 06/1-3066
Bošković Ranko KO Bijelo Polje-1920/1 11. jul 2018. god. 06/1-3065
Hodžić Nafija KO Nedakuse-213 11. jul 2018. god. 06/1-3064
Varagić Mile KO Bijelo Polje-696/1 11. jul 2018. god. 06/1-3062
Božović Đorđe KO Resnik-165/4 11. jul 2018. god. 06/1-3060
Ružić Violeta KO Resnik-556/1 11. jul 2018. god. 06/1-3059
Hasanović Avdul KO Metanjac 11. jul 2018. god. 06/1-3058
Zejak Vuk KO Bijelo Polje-1321/2 i 2353/2 11. jul 2018. god. 06/1-3057
Tvrdišić Desimir KO Njegnjevo-1408 11. jul 2018. god. 06/1-3056
Dangubić Darko KO Ravna Rijeka-185/13 11. jul 2018. god. 06/1-3055
Janković Petko KO Zaton-2847 11. jul 2018. god. 06/1-3054
Petrović Nebojša KO Bijelo Polje-1616 11. jul 2018. god. 06/1-3053
Pilica Kemal KO Bistrica-914/5 11. jul 2018. god. 06/1-3052
Dizdarević Nusreta KO Bijelo Polje-1262 11. jul 2018. god. 06/1-3051
Đurović Sreten KO BIjelo Polje-1177 i 1178 11. jul 2018. god. 06/1-3050
Kolić Safet KO Bijelo Polje-548, 547/1 i 547/2 11. jul 2018. god. 06/1-3049
Grbović Azra KO Bijelo Polje-915 11. jul 2018. god. 06/1-3047
Bahović Kemal KO Ivanje-791/1 11. jul 2018. god. 06/1-3046
Zejak Zoran KO Ravna Rijeka-954/3 11. jul 2018. god. 06/1-3045
Spahić Ismet KO Crnča-Laholo-65 11. jul 2018. god. 06/1-3044
Hadžajlić Muhamed KO Lješnica-479 11. jul 2018. god. 06/1-3042
Vojinović Nebojša KO Lješnica-1800 11. jul 2018. god. 06/1-3041
Mehović Fehim KO Resnik-240/7 11. jul 2018. god. 06/1-3040
Vojinović Vladimir KO Lješnica-1886/1 11. jul 2018. god. 06/1-3039
Bahović Fadil KO Bijelo Polje-48/1 11. jul 2018. god. 06/1-3037
Kos Refik KO Potkrajci-969/8 i 969/9 11. jul 2018. god. 06/1-3036
Kos Rizo KO Pećarska-62/1 i 63/1 11. jul 2018. god. 06/1-3035
Joksimović Stefan KO Bijelo Polje-2099/24 i 2099/45 11. jul 2018. god. 06/1-3033
Šahman Elmin KO Gubavač-503/2 11. jul 2018. god. 06/1-3032
Vujošević Miloje KO Bijelo Polje-1402/3 11. jul 2018. god. 06/1-3031
Arslanović Faik KO Resnik-511/2 11. jul 2018. god. 06/1-3030
Leković Radoman KO Bijelo Polje-1913/4 11. jul 2018. god. 06/1-3028
Lukač Mirsad KO Ravna Rijeka-68/4 11. jul 2018. god. 06/1-3027
Drobnjak Momčilo KO Bijelo Polje-2350/1 11. jul 2018. god. 06/1-3026
Hodžić Almir KO Resnik-127/1 11. jul 2018. god. 06/1-3025
Hodžić Zahir i Hodžić Rafet KO Resnik-127/5 11. jul 2018. god. 06/1-3024
Medojević Tomislav KO Bijelo Polje-2086/4 11. jul 2018. god. 06/1-3022
Joksimović Miloš KO Bijelo Polje-2080/25 11. jul 2018. god. 06/1-3021
Nišavić Bogoslav KO Bijelo Polje-2186/3 11. jul 2018. god. 06/1-3020
Piper Milosav KO Bijelo Polje-3090/1 11. jul 2018. god. 06/1-3018
Demović Rešad KO Bijelo Polje-524 11. jul 2018. god. 06/1-3017
Zlajić Boris KO Zaton-2502 11. jul 2018. god. 06/1-2015
Šutović Goran KO Lješnica-1976/2 11. jul 2018. god. 06/1-3014
Joksimović Vuk KO Bijelo Polje-717/3 11. jul 2018. god. 06/1-3012
Joksimović Slavko KO Bijelo Polje-718/3 11. jul 2018. god. 06/1-3011
Čampar Vladan KO Zaton-2627 11. jul 2018. god. 06/1-3010
Radič Rešit KO Resnik-369/3 11. jul 2018. god. 06/1-3009
Cvijović Željko KO Bijelo Polje-396/1 i 396/3 11. jul 2018. god. 06/1-3008
Ćatović Muriz KO Potkrajci-272/12 11. jul 2018. god. 06/1-3007
Rakočević Vladimir KO Tomaševo 11. jul 2018. god. 06/1-3002
Rakočević Vladimir KO Tomaševo 11. jul 2018. god. 06/1-3001
Šabotić Zenun KO Resnik-791/1 11. jul 2018. god. 06/1-3000
Medojević Manja KO Bijelo Polje 11. jul 2018. god. 06/1-2999
Babajić Mirsad KO Bijelo Polje-910 11. jul 2018. god. 06/1-2998
Bubanja Milenko KO Kovren-3226/3 11. jul 2018. god. 06/1-2997
Ljuca Satka KO Bijelo Polje-2158/3 11. jul 2018. god. 06/1-3006
Stešević Neđeljko KO Zaton-2444/2 11. jul 2018. god. 06/1-2995
Jaćimović Boško KO Resnik-183/6 11. jul 2018. god. 06/1-2994
Jaćimović Bogdan Ko Resnik-183/5 11. jul 2018. god. 06/1-2993
Jaćimović Milija KO Resnik-183/5 11. jul 2018. god. 06/1-2992
Hadžibegović Nevzeta KO Bijelo Polje-2528 11. jul 2018. god. 06/1-2991
Dubljević Radomir KO Bijelo Polje 11. jul 2018. god. 06/1-2989
Franca Rifat KO Rasovo-257 11. jul 2018. god. 06/1-2988
Prebiračević Miro KO Resnik-686/9 11. jul 2018. god. 06/1-2987
Šabotić Ćamil KO Bijelo Polje-864/8 11. jul 2018. god. 06/1-2986
Manning Milena KO Resnik 11. jul 2018. god. 06/1-2985
Matijević Milan KO Bijelo Polje-1350 11. jul 2018. god. 06/1-2982
Šabanović Šefka KO Bijelo Polje-1179 11. jul 2018. god. 06/1-2981
Radović Slavko Ko Bijelo Polje-3532/4 11. jul 2018. god. 06/1-2979
Cvijović Milijana KO Nedakusi-250/2 11. jul 2018. god. 06/1-2976
Velič Nenad KO Resnik-155/1 11. jul 2018. god. 06/1-2975
Luković Mirko KO Resnik-152 i 153 11. jul 2018. god. 06/1-2974
Luković Aleksandar KO Resnik-153 11. jul 2018. god. 06/1-2973
Bikić Branka i Bikić Remzo KO Bijelo Polje-1028 11. jul 2018. god. 06/1-2972
Mulabegović Izet KO Bijelo Polje-1756 11. jul 2018. god. 06/1-2970
Karišik Dimitrije KO Bijelo Polje-1467/1 11. jul 2018. god. 06/1-2969
Jeremić Dragiša Ko Majstorovina-4111/1 11. jul 2018. god. 06/1-2968
Mahmutović Duljko KO Resnik-795/1 11. jul 2018. god. 06/1-2967
Vreva Zito Ko Resnik-795/1 11. jul 2018. god. 06/1-2966
Moračanin Miodrag KO Sokolac 11. jul 2018. god. 06/1-2964
Balić Mujo KO Resnik-710/9 11. jul 2018. god. 06/1-2963
Sekulić Radoman KO Grab-3586 11. jul 2018. god. 06/1-2962
Pućurica Ševko KO Bijelo Polje-192 11. jul 2018. god. 06/1-2961
Šukurica Almira KO Nedakusi-68 11. jul 2018. god. 06/1-2959
Ćatović Faik KO Bijelo Polje-905 11. jul 2018. god. 06/1-2958
Hamidović Ibrahim KO Resnik-407/3 i 407/5 11. jul 2018. god. 06/1-2956
Stešević Slavko KO Zaton-2442/2 11. jul 2018. god. 06/1-2955
Bulatović Igor KO Bijelo Polje-3425/6 11. jul 2018. god. 06/1-2954
Bektašević Hanefija KO Nedakusi-550/1 11. jul 2018. god. 06/1-2953
Džogović Vehbo KO Crnča-Laholo-1648/1 11. jul 2018. god. 06/1-2951
Bubanja Ljubiša KO Zaton-805/6 11. jul 2018. god. 06/1-2950
Čokrlija Hasan Ko Bijelo Polje-2181/5 11. jul 2018. god. 06/1-2949
Furtula Vukomir Ko Bijelo Polje-3437/2 11. jul 2018. god. 06/1-2948
Mitrović Branislav KO Ravna Rijeka-201/1 11. jul 2018. god. 06/1-2947
Trubljanin Senajid KO Resnik-561/9 11. jul 2018. god. 06/1-2944
Pilica Aljko KO Nedakusi-760/3 11. jul 2018. god. 06/1-2943
Rakonjac Vukola KO Nedakusi-760/4 11. jul 2018. god. 06/1-2942
Međedović Mirsad KO Bijelo Polje-1241 11. jul 2018. god. 06/1-2941
Vojinović Saša KO Bijelo Polje-1853/3 11. jul 2018. god. 06/1-2940
Zvrko Iso KO Resnik-213 11. jul 2018. god. 06/1-2939
Karišik Marko KO Bijelo Polje-1467/2 11. jul 2018. god. 06/1-2938
Dlakić Edib KO Resnik-480/4 11. jul 2018. god. 06/1-2937
Mušović Kemal  KO Nedakusi-124  11. jul 2018. god.  06/1-2936
Krgović Stana KO Bijelo Polje-147/2 11. jul 2018. god. 06/1-2935
Furtula Milan KO Lješnica-1150 11. jul 2018. god. 06/1-2934
Šćekić Duška KO Ravna Rijeka-211/1 11. jul 2018. god. 06/1-2933
Martinović Mirsad KO Bijelo Polje-255 11. jul 2018. god. 06/1-2932
Ćorović Senad KO Lozna-1319 i 1378 11. jul 2018. god. 06/1-2931
Ćorović Senad KO Bijelo Polje-1530 11. jul 2018. god. 06/1-2930
Femić Gora KO Bijelo Polje 11. jul 2018. god. 06/1-2928
Sekulić Ana KO Bliškovo-9/2 11. jul 2018. god. 06/1-2927
Sijarić Šaćir KO Resnik-190/4 11. jul 2018. god. 06/1-2926
Simović Sava KO Bijelo Polje-387 11. jul 2018. god. 06/1-2925
Medojević Miodrag KO Bijelo Polje-314 11. jul 2018. god. 06/1-2924
Franca Fadil KO Resnik-401/3 11. jul 2018. god. 06/1-2923
Pućurinac Šako KO Voljavac-516/2 11. jul 2018. god. 06/1-2921
Dubljević Slobodan KO Bijelo Polje 11. jul 2018. god. 06/1-2920
Hamzić Idriz i Hamzić Feriz KO Bijelo Polje 11. jul 2018. god. 06/1-2918
Hodžić Hidajet KO Bijelo Polje 11. jul 2018. god. 06/1-2917
Veličković Radmila, Uglješa i Uroš KO Resnik-570/1 i 570/4 11. jul 2018. god. 06/1-2916
Mustajbašić Esmin KO Nedakusi-639/2 11. jul 2018. god. 06/1-2915
Stefanović Petar KO Bijelo Polje-1804 11. jul 2018. god. 06/1-2914
Joksimović Vele KO Bijelo Polje-1857 11. jul 2018. god. 06/1-2913
Čokrlija Sadika KO Bijelo Polje-869/5 11. jul 2018. god. 06/1-2911
Čokrlija Haris KO Bijelo Polje-869/5 11. jul 2018. god. 06/1-2910
Trubljanin Đulbija KO Bijelo Polje-90/2 11. jul 2018. god. 06/1-2909
Dautović Naila Ko Bijelo Polje-972/2 11. jul 2018. god. 06/1-2906
Erović Šućro KO Bijelo Polje-145/3 11. jul 2018. god. 06/1-2905
Kujović Nusreta KO Nedakusi-768/2 11. jul 2018. god. 06/1-2903
Korać Ivan KO Bijelo Polje-1632 11. jul 2018. god. 06/1-2902
Beganović Alija KO Bioča-1698/2 11. jul 2018. god. 06/1-2899
Trubljanin Elvis KO Bijelo Polje-1161 11. jul 2018. god. 06/1-2898
Kofrc Salko KO Resnik-425/2 11. jul 2018. god. 06/1-2896
Kofrc Mifto KO Resnik-426/11 11. jul 2018. god. 06/1-2894
Kuč Nedžad KO Resnik 11. jul 2018. god. 06/1-2893
Mahmutović Haris KO Bijelo Polje 11. jul 2018. god. 06/1-2892
Banda Džemal KO Bijelo Polje-2638/1 11. jul 2018. god. 06/1-2891
Spahić Arslan KO Resnik-84/1 11. jul 2018. god. 06/1-2890
Čabarkapa Aleksandar KO Tomaševo-403 11. jul 2018. god. 06/1-2889
Dizdarević Nevzat KO Bijelo Polje-1262 11. jul 2018. god. 06/1-2888
Dizdarević Besim KO Bijelo Polje-1262 11. jul 2018. god. 06/1-2887
Dizdarević Safet KO Bijelo Polje-1262 11. jul 2018. god. 06/1-2885
kajabegović Rifat KO Bijelo Polje-993/1 11. jul 2018. god. 06/1-2884
Ružić Rajko KO Bijelo Polje-3632/4 11. jul 2018. god. 06/1-2883
Jelić Relja KO Bliškovo-627/1 11. jul 2018. god. 06/1-2881
Korać Dragomir KO Bijelo Polje-1468/1 11. jul 2018. god. 06/1-2880
Mahmutović Rafet KO Bijelo Polje-779/13 11. jul 2018. god. 06/1-1879
Mahmutović Edin KO Bijelo Polje-779/13 11. jul 2018. god. 06/1-2878
Spahić Enis KO Bijelo Polje-780/16 11. jul 2018. god. 06/1-2877
Mahmutović Jasmin KO Bijelo Polje-779/13 11. jul 2018. god. 06/1-2876
Hodžić Senad KO Resnik-127/2 11. jul 2018. god. 06/1-2874
Hodžić Senad KO Resnik-70/5 11. jul 2018. god. 06/1-2873
Pilica Elifa KO Resnik-388/4 11. jul 2018. god. 06/1-2872
Vuković Ljubisav KO Bijelo Polje-1496/3 11. jul 2018. god. 06/1-2871
DOO "NO-MI" KO Bijelo Polje-22/2 11. jul 2018. god. 06/1-2869
Balić Sead KO Resnik-509 i 510 11. jul 2018.god. 06/1-2868
Barudžija Avdo Ko Resnik-523/10 11. jul 2018. god. 06/1-2867
Franca Hilmija KO Resnik-237 11. jul 2018. god. 06/1-2863
Hasanović Džemal KO Dobrakovo-658/2 11. jul 2018. god. 06/1-2862
Salković Nedžad KO Potkrajci 11. jul 2018. god. 06/1-2861
Čokrlija Ismet KO Bijelo Polje-869/5 11. jul 2018. god. 06/1-2860
Salković Mehmed KO Potkrajci 11. jul 2018. god. 06/1-2859
Veličković Ivan KO Bijelo Polje-1496/17 11. jul 2018. god. 06/1-2858
Bubanja Sonja i Bubanja Slavko KO Bijelo Polje-2101/6 i 2101/7 11. jul 2018. god. 06/1-2857
Ajdarpašić Ismo KO Bijelo Polje-4260 11. jul 2018. god. 06/1-2856
Hajdarpašić Edin KO Bijelo Polje 11. jul 2018. god. 06/1-2855
Međedović Ramo KO Bijelo Polje-131/1 11. jul 2018. god. 06/1-2854
Drobnjak Jovan KO Bijelo Polje-626/2 11. jul 2018. god. 06/1-2853
Kosović Novo KO Potkrajci-202/2 11. jul 2018. god. 06/1-2852
Mulić Hazbo KO Resnik-401/4 11. jul 2018. god. 06/1-2851
Mustajbašić Raif KO Potkrajci-969/10 11. jul 2018. god. 06/1-2850
Spahić Ervin KO BIjelo Polje-314 11. jul 2018. god. 06/1-2849
Banda Rifat KO Bijelo Polje-2638/2 11. jul 2018. god. 06/1-2848
Veličković Branko KO Bijelo Polje-930/2 11. jul 2018. god. 06/1-2846
Nišavić Milojica i Nišavić Slobodan KO Bijelo Polje-2186/2 11. jul 2018. god. 06/1-2842
Đalović Šćepan KO Bijelo Polje-436/1 11. jul 2018. god. 06/1-2841
Adžibulić Hajro KO Potkrajci-959 11. jul 2018. god. 06/1-2840
Rudić Vučić KO Resnik-169/2 11. jul 2018. god. 06/1-2839
Lalević Veselin KO Orahovica-103 11. jul 2018. god. 06/1-2838
Dačić Novak i Vujošević Miladin KO Bijelo Polje-1633 11. jul 2018. god. 06/1-2837
Softić Reho KO Resnik-93/3 11. jul 2018. god. 06/1-2836
Bojadžić Sabahudin KO Voljavac-641/1 i 641/3 11. jul 2018. god. 06/1-2835
Jušković Biljana KO BIjelo Polje-1616 11. jul 2018. god. 06/1-2834
Sijarić Hule KO Bijelo Polje-179/2 11. jul 2018. god. 06/1-2833
Hasić Anes Ko Resnik-126/3 11. jul 2018. god. 06/1-2832
Erović Mevludin KO Poda-707 11. jul 2018. god. 06/1-2831
Musić Hatema KO Bistrica-506/2 i 506/3 11. jul 2018. god. 06/1-2830
Musić Besim KO Bistrica-462 11. jul 2018. god. 06/1-2829
Kolić Meho KO Poda-1192 11. jul 2018. god. 06/1-2828
Balijagić Bešir KO BIjelo Polje-3176/2 11. jul 2018. god. 06/1-2827
Dulović Miloš KO Bijelo Polje-4240/4 11. jul 2018. god. 06/1-2826
Hasanagić Iljaz KO Poda-511/1 11. jul 2018. god. 06/1-2825
Lalević Slavko KO Bijelo Polje-1419/1 11. jul 2018. god. 06/1-2824
Muzurović Rešad KO Bijelo Polje-1712 11. jul 2018. god. 06/1-2823
Prebiračević Uglješa KO Njegnjevo-287 11. jul 2018. god. 06/1-2821
Kajević Hajro i Kajević emin Ko Bijelo Polje-1144 i 1145 11. jul 2018. god. 06/1-2820
Eparhija Budimljansko-Nikšićka KO Njegnjevo-715 11. jul 2018. god. 06/1-2819
Eparhija Budimljansko-Nikšićka KO Potkrajci-391/2 11. jul 2018. god. 06/1-2818
Kolić Ismet KO Bijelo Polje-2000 11. jul 2018. god. 06/1-2817
Mekić Mevludin KO Rasovo-286 11. jul 2018. god. 06/1-2816
Mekić Ahmedin KO Rasovo-304 11. jul 2018. god. 06/1-2815
Pilica Sabro KO Resnik-795/1 11. jul 2018. god. 06/1-2814
Kolić Senad KO Bijelo Polje-1992 11. jul 2018. god. 06/1-2813
Šehović Hitko KO Bijelo Polje-1014 11. jul 2018. god. 06/1-2812
Kujović Rahim KO Kukulje-993/2 11. jul 2018. god. 06/1-2811
Zaimović Izudin KO Bijelo Polje-1777 11. jul 2018. god. 06/1-2810
Spahić Ahmedin KO Bijelo Polje-321 11. jul 2018. god. 06/1-2809
Radonjić Dobrivoje Ko Bijelo Polje-1661/2 11. jul 2018. god. 06/1-2762
Balić Atif KO Resnik-86/2 11. jul 2018. god. 06/1-2759
Balić Hako KO Resnik-86/8   11. jul 2018. god.  06/1-2757
Pepeljak Sadik KO Bijelo Polje-144/5 11. jul 2018. god. 06/1-2740
Mrdak Danilo KO Bijelo Polje-2102/7 i 2102/8 11. jul 2018. god. 06/1-3061
Kuč Džemal KO Rasovo-369/4 10. jul 2018. god. 06/1-2776
Martinović Damir KO Bijelo Polje-191 10. jul 2018. god. 06/1-2677
Ećo Ahmet   KO Resnik-80/3 10. jul 2018. god. 06/1-2720
Mrdak Marko KO Bijelo Polje-1856/1 10. jul 2018. god. 06/1-2698
Ašanin Zoran KO Bijelo Polje-1453/18 10. jul 2018. god. 06/1-2700
DOO "OKOV" KO Bijelo Polje-825/4 10. jul 2018. god. 06/1-2728
Lukač Ismet, Jonuz i Musa KO Bijelo Polje-864/7 10. jul 2018. god. 06/1-2765
Kasumović Remzo KO Bijelo Polje-2820 10. jul 2018. god. 06/1-2752
Kasumović Jusuf KO Bijelo Polje-72/1 10. jul 2018. god. 06/1-2753
Đalović Nebojša KO Bistrica-1776 10. jul 2018. god. 06/1-2682
Nišić Amer KO Bijelo Polje-1436/1 10. jul 2018. god. 06/1-2704
Krgović Gorica KO Bijelo Polje-723/27 10. jul 2018. god. 06/1-2766
Kuč Ćemal KO Rasovo-369/4 10. jul 2018. god. 06/1-2777
Lukić Savo KO Bijelo Polje-1142 10. jul 2018. god. 06/1-2771
Jočić Ivona KO Zaton-1270/2 10. jul 2018. god. 06/1-2768
Nišavić Milan KO Bijelo Polje-2086/1 10. jul 2018. god. 06/1-2758
Krgović Željko KO Bijelo Polje-3420/3 10. jul 2018. god. 06/1-2724
Femić Nikola  KO Bijelo Polje-1854/3  10. jul 2018. god.  06/1-2722
Omerović Jasmin KO Potkrajci-1019/1  10. jul 2018. god.  06/1-2763
Drobnjak Blagoje KO Bijelo Polje-1522 10. jul 2018. god. 06/1-2755
Marković Veljko KO Bijelo Polje-1822 10. jul 2018. god. 06/1-2773
Ivezić Radomir KO Bijelo Polje-2003/1 10. jul 2018. god. 06/1-2769
Rabrenović Miloš i Milanka KO Bijelo Polje-236/5 10. jul 2018. god. 06/1-2767
Guberinić Vehbija KO Bijelo Polje-846 10. jul 2018. god. 06/1-2723
Vemić Svetislav KO Bijelo Polje-1616 10. jul 2018. god. 06/1-2721
Šahman Erkentin KO Korita-2603 10. jul 2018. god. 06/1-2718
Martinović Murat KO Bijelo Polje-148/17 10. jul 2018. god. 06/1-2706
Raonić Milan KO Bijelo Polje-2101/15 i 2101/16 10. jul 2018. god. 06/1-2702
Trajković Dragoljub KO Bijelo Polje-1058, 1059 10. jul 2018. god. 06/1-3125
Mrdak Velimir KO Bijelo Polje-2086/9 10. jul 2018. god. 06/1-2775
Mucević Ferhan KO Bijelo Polje-1783/1 10. jul 2018. god. 06/1-2774
Marinković Neđeljko KO Lješnica-1976/1 10. jul 2018. god. 06/1-2772
Osmanović Idriz KO Bijelo Polje-344 10. jul 2018. god. 06/1-2770
Šćekić Jelena KO Bojišta-1303/3 10. jul 2018. god. 06/1-2764
Omerović Emir KO Potkrajci 10. jul 2018. god. 06/1-2761
Bojadžić Refik KO Voljavac-607 10. jul 2018. god. 06/1-2760
Drobnjak Blagoje KO Bijelo Polje-1504/1 10. jul 2018. god. 06/1-2755
Tomović Vukosav KO Bijelo Polje-3469 10. jul 2018. god. 06/1-2754
Radojević Veselin KO Bijelo Polje-625/14 10. jul 2018. god. 06/1-2751
Kovačević Senad KO Bijelo Polje-182 10. jul 2018. god. 06/1-2750
Begović Đulbijaza KO Bijelo Polje-1011 10. jul 2018. god. 06/1-2749
Kordić Živko KO Resnik-985 10. jul 2018. god. 06/1-2748
Salković Fahrudin KO Potkrajci-1076 10. jul 2018. god. 06/1-2747
Mehović Džemal KO Bijelo Polje-49 10. jul 2018. god. 06/1-2746
Halilović Sako KO Resnik-716/3 10. jul 2018. god. 06/1-2745
Kadribašić Rešad KO Resnik-715/2 i 716/4 10. jul 2018. god. 06/1-2744
Crnovršanin Salja KO Resnik-714/4 10. jul 2018. god. 06/1-2743
Zulović Ilijaz KO Bijelo Polje-869/16 10. jul 2018. god. 06/1-2742
Zeković Božica KO Bijelo Polje-1137/1 10. jul 2018. god. 06/1-2741
Borančić Kadrija KO Bijelo Polje- 10. jul 2018. god. 06/1-2739
Borančić Amar KO Bijelo Polje- 10. jul 2018. god. 06/1-2738
Drobnjak Đorđije KO Bijelo Polje-1473/1 10. jul 2018. god. 06/1-2736
Martinović Fikret KO Bijelo Polje-1190 10. jul 2018. god. 06/1-2735
Taruh Jusuf  KO Bijelo Polje-3804/3  10. jul 2018. god. 06/1-2734
Taruh Rešad KO Resnik-563/6 i 564/12 10. jul 2018. god. 06/1-2733
Joksimović Milić KO Bijelo Polje-723/26 10. jul 2018. god. 06/1-2732
Krasić Jelena KO Bijelo Polje-111/2 10. jul 2018. god. 06/1-2731
Caković Dragan KO Bijelo Polje-1841 10. jul 2018. god. 06/1-2730
Bugarin Vladimir KO Bijelo Polje-862 10. jul 2018. god. 06/1-2729
Kljajević Petko KO Bijelo Polje-412 10. jul 2018. god. 06/1-2727
Sošić Žarko KO Bijelo Polje-3424/18 10. jul 2018. god. 06/1-2725
Sutović Mersudin KO Rasovo-280/2 10. jul 2018. god. 06/1-2674
Ćorović Ernad  KO Bijelo Polje-1530  10. jul 2018. god.  06/1-2669
Leković Dragić KO Nedakusi-514/1 10. jul 2018. god. 06/1-2672
Leković Dragić KO Nedakusi-760/1 10. jul 2018. god. 06/1-2673
Leković Nenad KO Nedakusi-760/5 10. jul 2018. god. 06/1-2671
Mustafić Osman  KO Bijelo Polje-1616  10. jul 2018. god.  06/1-2670
Radović Ivan KO Bijelo Polje-2233/6 10. jul 2018. god. 06/1-2719
Janković Dragica KO Bijelo Polje-2080/24 10. jul 2018. god. 06/1-2717
Bikić Kimeta KO Bijelo Polje-893 10. jul 2018. god. 06/1-2716
Muzurović Raza KO Resnik-539/9, 539/10 10. jul 2018. god. 06/1-2715
Hadžimuhović Zaim KO Bijelo Polje-145/4 10. jul 2018. god. 06/1-2714
Hadžimuhović Saladin KO Bijelo Polje-2408/9 10. jul 2018. god. 06/1-2713
Fatić Miloš KO Bijelo Polje-1453/1 10. jul 2018. god. 06/1-2712
Kuč Ismeta KO Resnik-230/2 10. jul 2018. god. 06/1-2711
Pućurica Admir KO Bijelo Polje-407/2 10. jul 2018. god. 06/1-2710
Šćekić Nićifor KO Resnik-442 10. jul 2018. god. 06/1-2709
Vojinović Miloš KO Lješnica-1882 10. jul 2018. god. 06/1-2708
Halilović Mervan KO Bijelo Polje-974   10. jul 2018. god.  06/1-2707
Mehović Šefkija KO Bijelo Polje-109/3 10. jul 2018. god. 06/1-2705
Mucević Fikret KO Bijelo Polje-876 i 877 10. jul 2018. god. 06/1-2703
Kosović Milan KO Mioče-1375 10. jul 2018. god. 06/1-2701
Kljajević Đoko KO Bliškovo-2036 10. jul 2018. god. 06/1-2697
Balić Husein KO Rasovo-183/1 10. jul 2018. god. 06/1-2696
Đalović Stoja KO Resnik-107/3 10. jul 2018. god. 06/1-2695
Tomović Milutin KO Bijelo Polje-1859/9 10. jul 2018. god. 06/1-2687
Drobnjak Bogdan KO Prijelozi 10. jul 2018. god. 06/1-2686
Ćetković Vukica KO Resnik-493/3 10. jul 2018. god. 06/1-2683
Mehović Jasmin KO Bijelo Polje-109/3 10. jul 2018. god. 06/1-2680
Pavićević Sava, Saša i Budo  KO Resnik-831  10. jul 2018. god. 06/1-2679
Trubljanin Muradija KO Resnik-418/2 i 415/5 10. jul 2018. god. 06/1-2678
Kolić Fikret KO Bijelo Polje-2000 10. jul 2018. god. 06/1-2675
Janjušević Zoran KO Resnik-568/2 10. jul 2018. god. 06/1-2685
Šabanović Kemal KO Resnik-791/6, 791/11 i 791/12 10. jul 2018. god. 06/1-2684
Mušović Nusret KO Bijelo Polje-1760 10. jul 2018. god. 06/1-2681
Mehović Safet KO Bijelo Polje-104/2 10. jul 2018. god. 06/1-2676
Kučević Suada KO Bijelo Polje-881 09. jul 2018. god. 06/1-2621
Knežević Ivan KO Potkrajci-386/2 09. jul 2018. god. 06/1-2616
Knežević Uroš KO Potkrajci-385/2 09. jul 2018. god. 06/1-2631
Erović Demir KO Poda-1030/2 09. jul 2018. god. 06/1-2634
Vojinović Tomislav KO Majstorovina-383 09. jul 2018. god. 06/1-2619
Salemović Mehmed KO Bijelo Polje-1017 09. jul 2018. god. 06/1-2615
Dizdarević Mesud KO Bijelo Polje-974/1 09. jul 2018. god. 06/1-2606
Čelebić Izet KO Ravna Rijeka-185/19 09. jul 2018. god. 06/1-2610
Mekić Elvir KO Rasovo-298/2 09. jul 2018. god. 06/1-2607
Vuković Svetozar KO Bijelo Polje-2102/9 09. jul 2018. god. 06/1-2618
Kijamet Zehbo KO Resnik-69/3 09. jul 2018. god. 06/1-2648
Šabotić Halit KO Bijelo Polje-2182/9 09. jul 2018. god. 06/1-2647
Bejtić Hurma KO Bijelo Polje-342 09. jul 2018. god. 06/1-2645
Rizvanović Abid KO Bijelo Polje-1734/1 09. jul 2018. god. 06/1-2641
Jeremić Rade KO Ravna Rijeka-931/1 09. jul 2018. god. 06/1-2646
Amidović Sadik KO Resnik-407/9, 407/13 i 410/2 09. jul 2018. god. 06/1-2605
Joksimović Veselin KO Tomaševo-219 i 220 09. jul 2018. god. 06/1-2608
Moračanin Vuka KO Bijelo Polje-723/10 09. jul 2018. god. 06/1-2609
Tomović Velizar KO Bijelo Polje-723/29 09. jul 2018. god. 06/1-2611
Skoko Emina KO Bijelo Polje-2530 09. jul 2018. god. 06/1-2756
Franca Bedrija KO Resnik-20 09. jul 2018. god. 06/1-2652
Franca Bedrija  KO Resnik-20  09. jul 2018. god.  06/1-2651
Franca Bedrija  KO Resnik-425/1  09. jul 2018. god.  06/1-2650
Dizdarević Bekir i Kerim  KO Bijelo Polje-1778/1  09. jul 2018. god.  06/1-2649
Fatić Dragomir  KO Bijelo Polje-1453/7  09. jul 2018. god.  06/1-2644
Brajić Jovanka KO Bijelo Polje 09. jul 2018. god. 06/1-2643
Salković Mirsad  KO Potkrajci-813  09. jul 2018. god.  06/1-2642
Đukić Ranko  KO Bijelo Polje-534  09. jul 2018. god.  06/1-2640
Đukić Radoš  KO Bijelo Polje-542 09. jul 2018. god.  06/1-2639
Muratović Mirsad  KO Resnik-709/3  09. jul 2018. god.  06/1-2638
Višnjić Alija  KO Resnik-232  09. jul 2018. god.  06/1-2637
Višnjić Bisa  KO Resnik-232  09. jul 2018. god.  06/1-2636
Višnjić Hidajet KO Resnik-232  09. jul 2018. god.  06/1-2635
Erović Emir KO Poda-1131/1 09. jul 2018. god. 06/1-2633
DOO "ECOPLOD" KO Lekovina-268/1 09. jul 2018. god. 06/1-2632
Šabović Senudin KO Resnik-710/1 09. jul 2018. god. 06/1-2630
Radović Slavko KO Bijelo Polje-601 09. jul 2018. god. 06/1-2629
Nišavić Vuksan KO Majstorovina-3424 09. jul 2018. god. 06/1-2628
Nišavić Vuksan KO Ravna Rijeka-958/2 09. jul 2018. god. 06/1-2627
Ljujić Dragan KO Lješnica-1978/21 09. jul 2018. god. 06/1-2626
Šćekić Danko KO Bijelo Polje-1964/3 09. jul 2018. god. 06/1-2625
Crnovršanin Hasib KO Rasovo-240/3 09. jul 2018. god. 06/1-2624
Lazarević Branko KO Bijelo Polje-2092/3 09. jul 2018. god. 06/1-2623
Nišavić Rajko KO Bijelo Polje-322 09. jul 2018. god. 06/1-2622
Vuković Vujica KO Lješnica-1978/12 09. jul 2018. god. 06/1-2620
Avdić Pašo KO Bijelo Polje-1421/1 09. jul 2018. god. 06/1-2617
Ćeranić Ćemal KO Resnik 09. jul 2018. god. 06/1-2604
Nedović Verica KO Bijelo Polje-1956/17 09. jul 2018. god. 06/1-2603
Drašković Slavica KO Bijelo Polje-726 09. jul 2018. god. 06/1-2602
Stanić Hajro KO Bijelo Polje-831/1 06. jul 2018. god. 06/1-2578
Ćatović Rifat KO Kukulje-1242 06. jul 2018. god. 06/1-2519
Muratović Idriz KO Bijelo Polje-3890 06. jul 2018. god. 06/1-2570
Begović Fahrudin KO Rasovo-375 06. jul 2018. god. 06/1-2510
Stanišić Radoica KO Nedakusi-447/1 06. jul 2018. god. 06/1-2588
Idrizović Fahrudin KO Bijelo Polje-1283/1 06. jul 2018. god. 06/1-2514
Tvrdišić Slavoljub KO Potkrajci-696/2 06. jul 2018. god. 06/1-2589
Ljujić Obrad KO Lješnica-1842 06. jul 2018. god. 06/1-2587
Čindrak Safet KO Resnik-705/2 06. jul 2018. god. 06/1-2564
Čindrak Izet KO Resnik-705/9 06. jul 2018. god. 06/1-2562
Kasumović Murat KO Bijelo Polje-1171 06. jul 2018. god. 06/1-2560
Pućurica Medo KO Resnik-224/5 06. jul 2018. god. 06/1-2547
Hodžić Džaved KO Resnik-127/5 06. jul 2018. god. 06/1-2513
Begović Avdulah KO Rasovo-391 06. jul 2018. god. 06/1-2557
Musić Kemal KO Rasovo-327/10 06. jul 2018. god. 06/1-2555
Kuč Jagoš KO Bijelo Polje-2101/18 06. jul 2018. god. 06/1-2508
Bučan Elma KO Potkrajci-655/12 06. jul 2018. god. 06/1-2503
Bahović Rifat KO Resnik-29/1 06. jul 2018. god. 06/1-2586
Dizdarević Faruk KO Bijelo Polje-1261 06. jul 2018. god. 06/2-2585
Beganović Safet KO Resnik-512/1 06. jul 2018. god. 06/1-2584
Popović Mira KO Bijelo Polje-195 06. jul 2018. god. 06/1-2583
Kuruglić Samir KO Bijelo Polje-1359/2 06. jul 2018. god. 06/1-2582
Rakonjac Goran KO Bijelo Polje-2101/10 06. jul 2018. god. 06/1-2581
Krsmanović Dejan KO Lješnica-1978/44 06. jul 2018. god. 06/1-2580
Čindrak Enisa KO Bijelo Polje-994/1 06. jul 2018. god. 06/1-2579
Mešić Azem KO Resnik-242/3 06. jul 2018.god. 06/1-2577
Sošić Miljan KO Pape-797/1 06. jul 2018. god. 06/1-2576
Beganović Iljaz KO Resnik-216/30 06. jul 2018. god. 06/1-2575
Mujanović Asmir KO Resnik-374/1 06. jul 2018. god. 06/1-2574
Poljak Senad KO Bijelo Polje-2496 06. jul 2018. god. 06/1-2573
Spahić Sabro KO Resnik-561/5 06. jul 2018. god. 06/1-2572
Nedović Đorđije KO Prijelozi-3151 06. jul 2018. god. 06/1-2571
Idrizović Elvis KO Bijelo Polje-29 06. jul 2018. god. 06/1-2569
Polumenta Muho  KO Bijelo Polje-588  06. jul 2018. god.  06/1-2568
Sošić Duško KO Bijelo Polje-1616/4 06. jul 2018. god. 06/1-2567
Čindrak Meho KO Resnik-705/7 i 705/9 06. jul 2018. god. 06/1-2566
Čindrak Almir KO Resnik-705/8 06. jul 2018. god. 06/1-2565
Čindrak Faruk KO Resnik-710/3 06. jul 2018. god. 06/1-2563
Šabotić Dževad KO Resnik-410/1 06. jul 2018. god. 06/1-2561
Međedović Mehmedalija KO Resnik-563/1 06. jul 2018. god. 06/1-2559
Idrizović Safa KO Bijelo Polje-487 06. jul 2018. god. 06/1-2558
Madžgalj Radoman KO Bijelo Polje-2226/1 06. jul 2018. god. 06/1-2556
Joksimović Rajo KO Bijelo Polje-1670/2 06. jul 2018. god. 06/1-2554
Šekularac Milan KO Bijelo Polje-1802/3 06. jul 2018. god. 06/1-2553
Gušmirović Sead KO Bijelo Polje-839/1 06. jul 2018. god. 06/1-2552
Pilica Fahra KO Bijelo Polje-509 06. jul 2018. god. 06/1-2551
Zlajić Miloš KO Zaton-2588 i 2590/2 06. jul 2018. god. 06/1-2550
Mešić Edvin KO Resnik-242/5 06. jul 2018. god. 06/1-2549
Leković Jovo KO Pavino Polje-9/1 06. jul 2018. god. 06/1-2548
Dubljević Veljko KO Bijelo Polje-1546 06. jul 2018. god. 06/1-2531
DOO "Milka - MDK" KO Bijelo Polje-11/2 06. jul 2018. god. 06/1-2530
Goljević Andro i Nenad KO Bijelo Polje-1505 06. jul 2018. god. 06/1-2529
Gredić Muhamed KO Resnik-412 06. jul 2018. god. 06/1-2528
Moračanin Ljubislav KO Bijelo Polje-194 06. jul 2018. god. 06/1-2527
Obradović Danijela, Milica i Aleksandar KO Resnik 06. jul 2018. god. 06/1-2526
Radović Ranko KO Resnik-68/2 i 69/2 06. jul 2018. god. 06/1-2525
Cmiljanić Milan KO Bijelo Polje-3424/3 06. jul 2018. god. 06/1-2524
Gojačanin Petar KO Nedakusi-443/29 06. jul 2018. god. 06/1-2523
Mešić Safet KO Resnik-242/5 06. jul 2018. god. 06/1-2522
Zeković Anis KO Nedakusi-783/19 06. jul 2018. god. 06/1-2521
Rakočević Verica i Darko KO Bijelo Polje 06. jul 2018. god. 06/1-2520
Mušović Esma KO Bijelo Polje-1765/1 06. jul 2018. god. 06/1-2518
Alilović Hamdo KO Bijelo Polje-903 06. jul 2018. god. 06/1-2517
Femić Miroljub KO Resnik-544 06. jul 2018. god. 06/1-2516
Ćatović Mevludin KO Bijelo Polje-779/2 06. jul 2018. god. 06/1-2515
Šestović Vučeta KO Bijelo Polje-1946/47 06. jul 2018. god. 06/1-2512
Hasković Senad KO Resnik-216/11 i 216/12 06. jul 2018. god. 06/1-2511
Furtula Milinko KO Lješnica-1978/13 06. jul 2018. god. 06/1-2507
Polumenta Muho KO Bijelo Polje-571 06. jul 2018. god. 06/1-2506
Crnovršanin Almir KO Nedakusi-198/2 06. jul 2018. god. 06/1-2505
Mešić Sait KO Resnik-242 06. jul 2018. god. 06/1-2504
Leković Vesko KO Bijelo Polje-723/25 05. jul 2018. god. 06/1-2496
Janković Stojan KO Bijelo Polje-723/19 05. jul 2018. god. 06/1-2474
Nuhodžić Ekrem KO Resnik-80/4 05. jul 2018. god. 06/1-2494
Dizdarević Rasim KO Bijelo Polje-922/1 05. jul 2018. god. 06/1-2438
Jovović Saša KO Bijelo Polje-1380 05. jul 2018. god. 06/1-2458
Jovović Saša KO Bijelo Polje-1380 05. jul 2018. god. 06/1-2457
Jovović Saša KO Bijelo Polje-1380 05. jul 2018. god. 06/1-2456
Ličina Fahra KO Bijelo Polje-57 05. jul 2018. god. 06/1-2450
Stanić Emir KO Bijelo Polje-831/2 05. jul 2018. god. 06/1-2475
Bahović Sanija KO Resnik-556/2 05. jul 2018. god. 06/1-2499
Balić Mirsad KO Rasovo-137/4 05. jul 2018. god. 06/1-2502
Suljević Semedin KO Kanje-109 05. jul 2018. god. 06/1-2501
Popović Goran KO Ravna Rijeka-144/7 05. jul 2018. god. 06/1-2500
Crnovršanin Avdo  KO Resnik  05. jul 2018. god.  06/1-2498
Vojinović Milanko KO Bijelo Polje-525 05. jul 2018. god. 06/1-2497
Bučkić Velibor KO Bijelo Polje-384 05. jul 2018. god. 06/1-2495
Kolić Sejdo KO Bijelo Polje-3169/4 05. jul 2018. god. 06/1-2493
Kolić Hajro KO Bijelo Polje-3167/1 i 3170 05. jul 2018. god. 06/1-2492
Kolić Hajro KO Bijelo Polje-3170 05. jul 2018. god. 06/1-2491
Muzurović Elsan KO Bijelo Polje-1025 i 1026 05. jul 2018. god. 06/1-2490
Muzurović Mersid KO Bijelo Polje-1025 i 1026 05 jul 2018. god. 06/1-2489
Muzurović Emir KO Bijelo Polje-1025 05. jul 2018. god. 06/1-2488
Mekić Semedin KO Rasovo-302 05. jul 2018. god. 06/1-2487
Raičević Radomir KO Bijelo Polje-1684/1 05. jul 2018. god. 06/1-2486
Kadić Muzafer KO Bijelo Polje-1783/2 05. jul 2018. god. 06/1-2485
Peković Mileta KO Bijelo Polje-3436/2 05. jul 2018. god. 06/1-2476
Bošnjak Vehbija KO Bijelo Polje-2082/1 05. jul 2018. god. 06/1-2473
Jušković Branko KO Bijelo Polje-2134/6 05. jul 2018. god. 06/1-2472
Agić Đulka KO Bijelo Polje-1455/1 05. jul 2018. god. 06/1-2471
Kolić Refik KO Bijelo Polje- 05. jul 2018. god. 06/1-2470
Hasanović Mevludin KO Bijelo Polje-791/13 05. jul 2018. god. 06/1-2469
Novaković Zoran KO Nedakusi-449 05. jul 2018. god. 06/1-2468
Crnovršanin Kenan KO Resnik-78/1 i 77 05. jul 2018. god. 06/1-2467
Čindrak Salem KO Bijelo Polje-780/12 05. jul 2018. god. 06/1-2466
Bošnjak Rasim KO Bijelo Polje-2084/1 05. jul 2018. god. 06/1-2465
Bošnjak Edis KO Bijelo Polje-2084/1 05. jul 2018. god. 06/1-2464
Rakonjac Mileta KO Nedakusi-729/1 05. jul 2018. god. 06/1-2463
Timotijević Srbislav KO Nedakusi-443/11 05. jul 2018. god. 06/1-2462
Trubljanin Ramzija KO Resnik-446/2 05. jul 2018. god. 06/1-2461
Bošnjak Dilaver KO Bijelo Polje-1994/1 05. jul 2018. god. 06/1-2460
Kasumović Nermin KO Bijelo Polje-472 05. jul 2018. god. 06/1-2459
Ćatović Izet KO Lješnica-57 05. jul 2018. god. 06/1-2455
Mrdak Milovan KO Ciglana-794/8 05. jul 2018. god. 06/1-2452
Martinović Safet KO Bijelo Polje-62/1 05. jul 2018. god. 06/1-2451
Popović Dragan KO Bijelo Polje-833/2 05. jul 2018. god. 06/1-2439
Hot Asmir KO Resnik-538/4 i 539/8 04. jul 2018. god. 06/1-2412
Hodžić Asad KO Resnik-661/1 04. jul 2018. god. 06/1-2409
Dizdarević Sefćet KO Bijelo Polje-922/1 04. jul 2018. god. 06/1-2430
Rutović Slavko KO Bijelo Polje-293/1, 293/2 i 293/5 04. jul 2018. god. 06/1-2416
Kolić Edin KO Resnik-519/4 04. jul 2018. god. 06/1-2433
Premtić Edin KO Bijelo Polje-710/2 04. jul 2018. god. 06/1-2428
Drašković Dragoje KO Bijelo Polje-1859/6 04. jul 2018. god. 06/1-2434
Baković Radomir KO Bojišta-337 04. jul 2018. god. 06/1-2431
Mujović Mirsad KO Gubavač-591 04. jul 2018. god. 06/1-2418
Gorčević Avdo KO Bijelo Polje-1784 04. jul 2018. god. 06/1-2417
Bulatović Rajka KO Nedakusi-74/25 i 74/28 04. jul 2018. god. 06/1-2415
Idrizović Kemal KO Bijelo Polje-367 04. jul 2018. god. 06/2-2411
Crnovršanin Abid KO Bijelo Polje-1738 04. jul 2018. god. 06/1-2410
Čelebić Džemal KO Kradenik-1208/1 04. jul 2018. god. 06/1-2406
Femić Momir KO Bijelo Polje-1537 04. jul 2018. god. 06/1-2404
Kajević Feuzin KO Bijelo Polje-885/2, 885/3 04. jul 2018. god. 06/1-2403
Dulović Ranko KO Bijelo Polje-1933/1 03. jul 2018. god. 06/1-2399
Dulović Ranko KO Nedakusi-116/2, 116/5, 262/3 i 262/4 03. jul 2018. god. 06/1-2400
Bulatović Milisav KO Bijelo Polje-2144/1 03. jul 2018. god. 06/1-2391
Nedović Mijat KO Bijelo Polje-794/9 03. jul 2018. god. 06/1-2390
Femić Vladislav KO Bijelo Polje-2130/4 03. jul 2018. god. 06/1-2387
Mekić Nedžad KO Potkrajci-655/51 03. jul 2018. god. 06/1-2386
Erović Ismet KO Poda-1082 03. jul 2018. god. 06/1-2394
Pućurica Medo KO Bijelo Polje-974/1 03. jul 2018. god. 06/1-2383
Radivojević Vladimir KO Njegnjevo-1307/3 03. jul 2018. god. 06/1-2382
Marković Dalibor KO Bijelo Polje-543/2 02. jul 2018. god. 06/1-2380
Sekulić Lazar KO Nedakusi-717/9 02. jul 2018. god. 06/1-2371
Hajrović Damir KO Potkrajci-1028/4 02. jul 2018. god. 06/1-2374
Spahić Mirsad KO Resnik-564/7 02. jul 2018. god. 06/1-2370
Femić Momčilo KO Bijelo Polje-2166/1 02. jul 2018. god. 06/1-2375
Jokić Željko KO Bijelo Polje2099/30 29. jun 2018. god. 06/1-2327
Karišik Srđan KO Bijelo Polje-1346 29. jun 2018. god. 06/6-2343
Moračanin Dragomir KO Majstorovina-481/2 i dio kp 481/1 29. jun 2018. god. 06/6-2344
Šuković Petar KO Bijelo Polje-795/2 28. jun 2018. god. 06/1-2326
Madžgalj Vukalica KO Bijelo Polje-1930/1 28. jun 2018. god. 06/6-2296
Ljiljanić Stanoje KO Pali-449 28. jun 2018. god. 06/1-2299
Ustić Latif KO Bijelo Polje-3800/1 28. jun 2018. god. 06/1-2311
DOO "FOCUS-PRECIS CG" KO Bijelo Polje-717/6 27. jun 2018. god. 06/1-2259
Mulalić Mirsad KO Bijelo Polje-1778/2 27. jun 2018. god. 06/1-2265
Šćekić Nebojša KO Resnik-539/11 27. jun 2018. god. 06/1-2267
Žujović Vukić KO Pali-1081 27. jun 2018. god. 06/1-2266
Nišavić Milo KO Bijelo Polje-2079/4 i 2079/28 29. jun 2018. god. 06/6-2345
Jocović Ranko KO Bijelo Polje-2236/7 29. jun 2018. god. 06/6-2342
Skoko Safet KO Sipanje-58 27. jun 2018. god. 06/1-2258
Hadžimuhović Refik KO Bijelo Polje-410 06. jun 2018. god. 06/1-1771
Biciklistički klub "CIKLOMONT" KO Nedakusi-90/9 26. jun 2018. god. 06/6-2236
Dlakić Mirsad KO Bijelo Polje-1019 26. jun 2018. god. 06/1-2228
Palević Mijomir KO Bijelo Polje-2101/13 25. jun 2018. god. 06/1-2209
Softić Ragip KO Bijelo Polje-1156/1 20. jun 2018. god. 06/4-2132
Burdžović Mirsad KO Potkrajci-1070/3 20. jun 2018. god. 06/4-2124
Bučan Huso KO Gubavač-490 i 491 18. jun 2018. god. 06/4-2088
Stevančević Goran KO Lješnica-1978/52 18. jun 2018. god. 06/4-2080
Crnovršanin Amra KO Resnik-454/1 12. jun 2018. god. 06/2-1873
Čelebić Džemo KO Bijelo Polje-869/13 12. jun 2018. god. 06/1-1870
Hadžimuhović Refik KO Bijelo Polje-410 06. jun 2018. god. 06/1-1771
Kadić Ismet KO Bijelo Polje-848 04. jun 2018. god. 06/1-2414
Ružić Milan KO Nedakusi- 98/1 i 99/3 04. jun 2018. god. 06/1-2413
Mustajbašić Hazbo KO Bijelo Polje-1045 04. jun 2018. god. 06/1-2408
Marković Đurđina KO Bijelo Polje-3584 04. jun 2018. god. 06/1-2402
Čindrak Džemail KO Bijelo Polje-1803/1 25. maj 2018. god. 06/1-1620
Hasanović Feko KO Resnik-564/1 24. maj 2018. god. 06/1-1601
Kučević Muzafer  KO Bijelo Polje-886/1  16. maj 2018. god.  06/1-1513
Kofrc Sabina KO Resnik-426/10 11. maj 2018. god. 06/1-1438
Crnovršanin Munevera KO Bijelo Polje- 1654/1 26. april 2018 god. 06/1-1229
Dizdarević Besim i Safet KO Bijelo Polje 1262 07. maj 2018 god. 06/1-1372
Dobardžić Kemal KO Bijelo Polje -1168/2 26. april 2018 god. 06/1-1240
Hodžić Rafet KO Nedakusi- 125 23. april 2018 god. 06/1-1174
Jokić Siniša KO Bijelo Polje- 2101/8 i 2101/9 10. april 2018 god. 06/1-1008
Ljiljanić Stanoje KO Pali- 630/2, 786, 787, 788 26. april 2018 god. 06/1-1225
Nurković Elvir KO Bistrica- 1896/2 24. april 2018 god. 06/1-1196
Suljević Zula KO Nedakuse- 237/6 13. april 2018 god. 06/1-1060
Janković Slavko KO Lješnica-1218 05. april 2018. god. 06/1-974
Vlahović Milorad KO Ravna Rijeka-952/2 05. april 2018. god. 06/1-975
DOO "Bliškovo" KO Bliškovo-1186/2 05. april 2018. god. 06/1-976
Kajević Hajro KO Nedakusi-128 04. april 2018. god. 06/1-952
Radivojević Milić KO Njegnjevo-1297 03. april 2018. god. 06/1-943
MIZ u CG Džemat Potkrajci KO Potkrajci-1021/1 i 1021/2 02. april 2018. god. 06/1-929
Hajdarpašić Hajrija KO Bijelo Polje-1289 02. april 2018. god. 06/1-934
Hajdarpašić Izet KO Bijelo Polje-1289 02. april 2018. god. 06/1-933
Agović Hajrudin KO Bijelo Polje-3729 28. mart 2018. god. 06/1-882
Spahić Esad KO Resnik-564/8 26. mart 2018. god. 06/1-850
Muratović Mevludin KO Bijelo Polje-144/7 26. mart 2018. god. 06/1-849
Spahić Esad KO Resnik-564/8 26. mart 2018. god. 06/1-850
Adžibulić Vehbija KO Resnik-795/5 16. mart 2018. god. 06/1-776
Atulahović Haris KO Bijelo Polje-291/1 16. mart 2018. god. 06/1-785
Cvišić Julka KO Majstorovina-398 15. mart 2018. god. 06/1-763
Konatar Daniel KO Mioče-1144 08. mart 2018. god. 06/1-680
Guberinić Mensur KO Bijelo Polje-1447/1 27. februar 2018. god. 06/1-573
Veličković Veselin KO Njegnjevo-882 21. februar 2018. god. 06/1-530

Zorić Mihailo

KO Bijelo Polje-650 16. februar 2018. god. 06/1-455
DOO "Pelengić Trade" KO Nedakusi-91/7 19. februar 2018. god. 06/1-477
DOO "Pelengić Trade" KO Nedakusi-91/7 19. februar 2018. god. 06/1-476
Ećo Rafet KO Metanjac-103/1, 103/2 i 104 16. februar 2018. god. 06/1-465
Dizdarević Enes KO Bijelo Polje-164 16. februar 2018. god. 06/1-466
Jokić Duško KO Bijelo Polje-1946/38 06. februar 2018. god. 06/1-372
Idrizović Mevludin KO Bijelo Polje-1252/1 01. februar 2018. god. 06/1-326
Kočović Miroslav KO Resnik-558/15 30. januar 2018. god. 06/1-306
Mehović Zaim KO Bijelo Polje-898/6 25, januar 2018. god. 06/1-205
Kuč Boško KO Bijelo Polje-2225/2 23. januar 2018. god. 06/1-192
Šabanović Ibro KO Bijelo Polje-1983 22. januar 2018. god. 06/1-182
Muzurović Muharem KO Bijelo Polje-1025 25. decembar 2017. god. 06/1-4704
Božović Milinko KO Bijelo Polje-1946/34 13. decembar 2017. god. 06/1-4362
Raičević Darko KO Ravna Rijeka-80/17 06. decembar 2017. god. 06/1-4227
Kasumović Ekrem KO Bijelo Polje-864/13 24. novembar 2017. god. 06/2-4083
Gojačanin Petar KO Bijelo Polje-1803/1 21. novembar 2017. god. 06/1-4064
Mekić Hajrudin KO Bijelo Polje-1702 16. novembar 2017. god. 06/1-4037
Brzać Hata KO Bijelo Polje-780/4 16. novembar 2017. god. 06/1-4038
Kolić Demir KO Bijelo Polje-974/4 06. novembar 2017. god. 06/1-3919