URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2014


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Zejnlović Smajo Resnik-314 01.oktobar 2014.god. 06/2-67/2-14
Vesković Emir Bijelo Polje-Rasveta Rakonje 04.decembar 2014.god. 06/5-203/1-14
Šutović Milorad Bijelo Polje-1191 29.decembar 2014.god. 06/4-155
Šipkar Jusuf Gubavač-310/4 27.oktobar 2014.god. 06/4-119
Šabanović Elvir Bijelo polje-UP 411 12.decembar 2014.god. 06/4-140
Sijarić Zemira Resnik-716/8 13.oktobar 2014.god. 06/2-91/2-14
Selimović Zlatko Resnik-531/3 22.oktobar 2014.god. 06/4-114
Obradović Vukman Zaton-1240 03.novembar 2014.god. 06/2-96/3-14
Nedović Miroljub Prijelozi-2694 26.decembar 2014.god. 06/2-139/2-14
M-Kabl Bijelo Polje-KDS 24.novembar 2014.god. 06/4-137
Međedović Fehim Bijelo Polje-UP 81,83 10.oktobar 2014.god. 06/4-109
Martinović Ismeta Potkrajci-232/6 20.oktobar 2014.god. 06/2-83/2-14
Kuč Džemal Potkrajci-232/2 15.decembar 2014.god. 06/4-149
Knežević Miloš Unevina-317/1 22.oktobar 2014.god. 06/4-103
Kasumović Remzo Bijelo Polje-2819 17.decembar 2014.god. 06/4-148
Joksimović Zoran Resnik-527/1 24.decembar 2014.god. 06/4-150
Gačević Pavle Zaton-2486 21.oktobar 2014.god. 06/4-106
Dopuna Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-Jasikovac-put 19.novembar 2014.god. 06/4-135
Dopuna DOO Gradnja Bijelo Polje-8/4 31.oktobar 2014.god. 06/5-202/1-14
DOO Roster Njegnjevo-1292,1293 17.oktobar 2014.god. 06/5-196/1-14
DOO Rokšped Bijelo Polje -988 14.novembar 2014.god. 06/5-205/1-14
DOO Pelengić trade Nedakusi -91/7 07.novembar 2014.god. 06/4-113
DOO Imperijal Nedakusi-91/1 10.novembar 2014.god. 06/1-1685
DOO Ami Resnik-UP 708,719,721 05.novembar 2014.god. 06/4-118
DOO Abountir 2 Jabučno -508 08.decembar 2014.god. 06/2-115/2-14
DOO Abountir Jabučno -508 24.novembar 2014.god. 06/2-108/3-14
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo POlje-izmještanje 10kV kabla 14.oktobar 2014.god. 06/2-90/3-14
Bučan Almin Gubavač-503/3 18.novembar 2014.god. 06/4-132
Brzać Rašid Bijelo Polje-UP 13 06.novembar 2914.god. 06/4-124
Brzać Almir Bijelo Polje-UP 15 06.novembar 2014.god. 06/4-125
Brzać Admin Bijelo Polje-864/24 06.novembar 2014.god. 06/4-126
Brahaj Nazi i Blerim Bijelo Polje-829/2,829/3 10.oktobar 2014.god. 06/2-78/3-14
Alilović Muzafer Potkrajci-267/3 21.oktobar 2014.god. 06/4-117
DOO"Pex imp 6" Boljanina - 23/20/1 14. januar 2014. god. 06/2-2/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 15. januar 2014. god. 06/2-7/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 20. januar 2014. god. 06/2-7/2-14
"Montefarm" Bijelo Polje - 1147/3 27. januar 2014. god. 06/5-4/1-14
Šukurica Ifet Potkrajci - 198/2 27. januar 2014. god. 06/5-16/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 29.n 07. februar 2014. god. 06/4-5/2014
Bahović Mušo Bijelo Polje - 79/2 10. februar 2014. god. 06/2-6/3-14
Idrizović Ferka Bijelo Polje - 1247 11. februar 2014. god. 06/5-19/1-14
Franca Vahid Resnik - 319 12. februar 2014. god. 06/2-9/3-14
Rakonjac Miroljub Resnik - 115/1 17. februar 2014. god. 06/5-38/1-14
Hot Ruždija Dubovo - 2236 17. februar 2014. god. 06/5-2/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1524 18. februar 2014. god. 06/4-6
"Elektrodistribucija" Kovren - 978 21. februar 2014. god. 06/5-47/1-14
Bošnjak Ibrahim Rasovo - 278/2 24. februar 2014. god. 06/5-3/1-14
Timotijević Darko Bijelo Polje - 884,885 26. februar 2014. god. 06/5-48/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1502/1 06. mart 2014. god. 06/5-60/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Nedakusi - 82, 77, 07. mart 2014. god. 06/5-45/1-14
Sotiroski Miloš Bijelo polje - 1115/1 11. mart 2014. god. 06/5-76/1-14
Rakočević Milan Ravna Rijeka - 883/4 12. mart 2014. god. 06/5-62/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Majstorovina - 4151/1 14. mart 2014. god. 06/2-13/3-14.
Ustić Latif Bijelo Polje - 3798/1 17. mart 2014. god. 06/5-85/1-14
Leković Jovo Pavino Polje - 9/1 20. mart 2014. god. 06/5-84/1-14
JU Centar za socijalni rad Bijelo Polje - 1117/4 20. mart 2014. god. 06/5-43/2-14
"PNP Perošević" doo Bijelo Polje - 1933/4 25. mart 2014. god. 06/4-11
Mrdak Jovanka Bijelo Polje - 253 03. april 2014. god. 06/2-32/1-14
Balić Adnan Resnik - 155/6 03. april 2014. god. 06/4-21
"Elektrodistribucija" Bijelo Polje - 1843/7 08. april 2014. god. 06/2-33/2-14
DOO "Pex-imp.6" Boljanina - 23/20/1 08. april 2014. god. 06/2-34/1-14
Šćekić Ranko Rakonje - 2209/3 09. april 2014. god. 06/4-15
DOO "Veletex" Bijelo Polje - 825/2 09. april 2014. god. 06/4-26
Joksimović Ranka Rasovo - 376/5 10. april 2014. god. 06/4-22
Bašić Kemal Bijelo Polje - 2482/1 11. april 2014. god. 06/4-20
Zejnilović Nedžad Bijelo Polje - 3742/4 14. april 2014. god. 06/5-94/1-14
Omerhodžić Nermin Rasadnik - 93/2/8 14. april 2014. god. 06/4-31
Direkcija za izgradnju i inves Majstorovina - 4151/1 16. april 2014. god. 06/4-7
Martinović Damir Unevina - 693/1 17. april 2014. god. 06/5-106/1-14
Međedović Šukrija Majstorovina - 3915/2 22. april 2014. god. 06/4-17
Šabanović Muhamel Rasovo - 580/1 23. april 2014. god. 06/5-95/1-14
"Elektrodistribucija" Kostenica - 12/2 25. april 2014. god. 06/5-93/1-14
Odbor Islamske zajednice Bijelo Polje - 527 30. april 2014. god. 06/5-129/1-14
Međedović Šukrija Bijelo Polje - 1291 05. maj 2014. god. 06/5-110/1-14
Zlajić Goran Zaton - 2447 05. maj 2014. god. 06/5-109/1-14
Božović Božina Zaton - 1452/3 06. maj 2014. god. 06/5-103/1-14
DOO "ABOUNTIR" BAR Jabučno - 503 07. maj 2014. god. 06/5-115/1-14
DOO "Pex-imp.6" Boljanina - 23/20/1 07. maj 2014. god. 06/5-134/1-14
"Vratimo život selu" udruželje Majstorovina - 3156 08. maj 2014. god. 06/4-42
Lalević Radoman Potkrajci - 84 08. maj 2014. god. 06/5-112/1-14
Balić Adnan Resnik - 155/6 08. maj 2014. god. 06/5-135/1-14
DOO "Veletex" Bijelo Polje - 825/2 09. maj 2014. god. 06/4-44
Gurešić Dejan Zaton - 1251/2 09. maj 2014. god. 06/5-119/1-14
Dangubić Radojko Zaton - 968 14. maj 2014. god. 06/5-120/1-14
Božović Miljan Zaton - 1231/2 14. maj 2014. god. 06/5-122/1-14
Šahman Mervin Bijelo Polje - 1117/3 15. maj 2014. god. 06/4-39
Kujović Samira Potkrajci - 258/4 15. maj 2014. god. 06/4-47
Lalević Vladislav Potkrajci - 116 16. maj 2014. god. 06/4-18
Burdžović Omer Bijelo Polje - 1111/4 19. maj 2014. god. 06/4-38
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 2738 20. maj 2014. god. 06/4-43
DOO"Gradnja" Bijelo Polje - 8/4 22. maj 2014. god. 06/5-137/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Zaton - 2857 23. maj 2014. god. 06/5-124/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Poda - 733 26. maj 2014. god. 06/4-30
Burić Dragan Pavino Polje - 277 27. maj 2014. god. 06/4-56
Drpljanin Derviš Nedakusi - 300/1 29. maj 2014. god. 06/4-52
Drpljanin Derviš Nedakusi - 300/1 29. maj 2014. god. 06/4-52
Šabanović Suad Potkrajci - 527/6 30. maj 2014. god. 06/4-51
Knežević Veljko Potkrajci - 32/1 09. jun 2014. god. 06/4-57
Beganović Aladin Resnik - 93/12 10. jun 2014. god. 06/2-17/5-14
Osmanović Ago Orahovica - 1040/2 11. jun 2014. god. 06/2-15/2-14
Osmanović Ago Orahovica - 1040/2 11. jun 2014. god. 06/2-15/2-14
Alilović Esmedin Potkrajci - 527/1 11. jun 2014. god. 06/4-61
Šljivić Rada Bijelo Polje - 698/1 11. jun 2014. god. 06/5-152/1-14
Hot Edis Resnik - 686/3 12. jun 2014. god. 06/2-35/1-14
Čabarkapa Miloš Lijeska - 673 13. jun 2014. god. 06/5-151/1-14
Pavićević Obrad Bijelo Polje - 729/1 18. jun 2014. god. 06/5-157/1-14
Rakonjac Dalibor Rasovo - 376/7 18. jun 2014. god. 06/4-65
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 2348 01. jul 2014. god. 06/4-45
Viši sud Bijelo Polje - 1085/1 01. jul 2014. god. 06/2-48/2
Pantović Čedomir Jabučno - 554 02. jul 2014. god. 06/2-49/2-14
Rakočević Ivan Ravna Rijeka - 947/3 03. jul 2014. god. 06/4-69
Bulatović Nikola Bojišta - 277 04. jul 2014. god. 06/4-73
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 07. jul 2014. god. 06/6-97/1
Šćekić Miodrag Femića Krš - 721 09. jul 2014. god. 06/2-47/2-14
"Eko Meduza" DOO Bijelo Polje - 13/2 09. jul 2014. god. 06/4-67
Pajević Ilija Njegnjevo - 921/3 10. jul 2014. god. 06/5-161/1-14
Lazović Dejan Potkrajci - 206/11 16. jul 2014. god. 06/2-51/1-14
Martinović Damir Unevina - 692/2 16. jul 2014. god. 06/5-167/1-14
Zoronjić Salih i Senad Gubavač - 251 17. jul 2014. god. 06/2-40/3-14
Bulatović Milisav Bijelo Polje - 2143/1 18. jul 2014. god. 06/2-39/3-14
Direkcija za izgradnju i inves Nedakusi - 82, 77, 18. jul 2014. god. 06/2-52/2-14
Hodžić Seada Bijelo Polje - 2997/3 24. jul 2014. god. 06/5-165/1-14
Begović Zeno Bijelo Polje - 926 25. jul 2014. god. 06/5-169/1-14
DOO"Farma Franca" Gubavač - 700 08. avgust 2014. god. 06/5-183/1-14
Mucević Ferhan Poda - 836/1 12. avgust 2014. god. 06/4-81
Čindrak Elmaz Bistrica - 19/43 14. avgust 2014. god. 06/5-175/1-14
Šćekić Nebojša Resnik - 539/11 14. avgust 2014. god. 06/5-178/1-14