ZAHTJEVI - LEGALIZACIJA 2023


 

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA