GRAĐEVINSKE DOZVOLE - GODINA 2014


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Šukurica Ifet Potkrajci-198/2 25.novembar 2014.god. 06/6-158
Ramović Hidajet Gubavač-310/2 24.oktobar 2014.god. 06/6-137
Ramović Admir Nedakusi-713/3, 714/4 04.decembar 2014.god. 06/6-159
Jovanović Slobodan Zaton-1377 30.oktobar 2014.god. 06/6-146
Franca Haris Resnik-30/10 23.decembar 2014.god. 06/6-162
DOO Pex Boljanina-23/20/1 29.oktobar 2014.god. 06/6-150
DOO Farma Franca Gubavač-700,701,702 25.novembar 2014.god. 06/6-154
Direkcija za izgradnju i investicije Zaton vodovod 18.novembar 2014.god. 06/6-156
Bahović Mušo Bijelo Polje-79/2 12.oktobar 2014.god. 06/6-135
Alilović Muzafer Potkrajci-267/3 05.novembar 2014.god. 06/4-130
Šukurica Sabit Crnča - 1751/1 22. januar 2014. god. 06/6-9-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 10. februar 2014. god. 06/6-11
Ćevapović Amer Bijelo Polje - 1254 19. februar 2014. god. 06/6-179/2-14
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 19. februar 2014. god. 06/6-190/2
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 21. februar 2014. god. 06/6-27
Obradović Nebojša Njegnjevo - 963 21. februar 2014. god. 06/6-16/2-14
"Elektronika Komerc" DOO Bijelo Polje - 444/1 24. februar 2014. god. 06/6-32-14
Međedović Nijaz Bijelo Polje - 26 26. februar 2014. god. 06/5-55/1-14
Konatar Milić Unevina - 677 26. februar 2014. god. 06/6-37
Hasković Nedžad Potkrajci - 552/3 27. februar 2014. god. 06/6-30
Bojović Veselin Bijelo Polje - 407 28. februar 2014. god. 06/6-41-14
Bošnjak Ibrahim Rasovo - 278/2 28. februar 2014. god. 06/6-19/4-14
Sijarić Rafet Resnik - 216/3 03. mart 2014. god. 06/6-12/3-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 10. mart 2014. god. 06/6-22
Šabotić Elvisa Resnik - 523/4 13. mart 2014. god. 06/6-26/3-14
Ećo Rafet Metanjac - 103 17. mart 2014. god. 06/6-44
Ramović Ahmedin Nedakusi - 713/3 20. mart 2014. god. 06/6-28/3-14
Bradić Petar Njegnjevo - 299/1 21. mart 2014. god. 06/6-34
Odbor Islamske zajednice Gubavač - 417/2 27. mart 2014. god. 06/6-39
DOO "Pex-imp.6" Boljanina - 23/20/1 27. mart 2014. god. 06/6-23/7-14
Sotiroski Miloš Bijelo polje - 1115/1 22. april 2014. god. 06/6-45
Femić Vukman Bijelo polje - 2086/2 25. april 2014. god. 06/6-57
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1502/3 28. april 2014. god. 06/6-53
Rudić Drago Rasovo - 178/2 30. april 2014. god. 06/5-104/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1524 05. jun 2014. god. 06/6-69
JU Centar za socijalni rad Bijelo Pokje - 1933/4 13. jun 2014. god. 06/6-75
Zlajić Goran Zaton - 2447 17. jun 2014. god. 06/6-88
Martinović Damir Unevina - 692/2 19. jun 2014. god. 06/6-71
Bašić Kemal Bijelo Polje - 2482/1 20. jun 2014. god. 06/6-83
Omerhodžić Nermin Resnik - 93/8 23. jun 2014. god. 06/6-91
DOO "Veletex" Bijelo Polje - 825/2 26. jun 2014. god. 06/6-85
Zejnilović Nedžad Bijelo Polje - 3742/4 27. jun 2014. god. 06/6-90
Šljivić Rada Bijelo Polje - 698/1 03. jul 2014. god. 06/6-94
Ramović Admir Nedakusi - 714/3 07. jul 2014. god. 06/6-29
Lalević Vladislav Potkrajci - 116 11. jul 2014. god. 06/6-86
Čabarkapa Miloš Lijeska - 673 01. avgust 2014. god. 06/6-99
Božović Božina Zaton - 1452/3 04. avgust 2014. god. 06/6-113
Gurešić Dejan Zaton - 1251/2 08. avgust 2014. god. 06/6-102
Hajdarović Avdija Bijelo Polje - 632 14. avgust 2014. god. 06/6-115