ZAHTJEVI - GODINA 2019


 

INVESTITOR

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

Vlaović Milomir KO Majstorovina-3885 30. decembar 2019. god. 06/2-5763
Kadić Idriz KO Bijelo Polje-864/2 04. decembar 2019. god. 06/1-5054
Mekić Samir KO Bijelo Polje-978/2 i 979/2 23. decembar 2019. god. 06/1-5671
Mekić Samir KO Bijelo Polje-978/1, 978/2 i 979/2 23. decembar 2019. god. 06/1-5672
Direkcija za izgradnju i investicije  KO Majstorovina-4151/1, 4267, 3886, 3885, 4151/1, 3881, 3882, 3884  23. decembar 2019. god.  06/1-13656
Direkcija za izgradnju i investicije KO Potkrajci-1091, 1098, 1093, 1106 19. decembar 2019. god. 06/1-5619
Višnjić Muzafer KO Nedakusi-634/1 10. decembar 2019. god. 06/1-5253
JU OŠ "Šukrija Međedović" KO Godijevo-1103 09. decembar 2019. god. 06/2-5107
Bećirbašić Hajrudin KO Bijelo Polje-1268 09. decembar 2019. god. 06/1-5148
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-4263/2, 4265/3, 2245/2, 2245/1, 4519, 4595/2, 4594, 4592, 4731, 4591, 2341, 4612, 4707 25. novembar 2019. god. 06/1-4848
Čopić Petar KO Bijelo Polje-1490/2 19. novembar 2019. god. 06/1-4738
DOO "Pelengić Trade" KO Nedakusi-91/10 19. novembar 2019. god. 06/1-4736
DOO "IZO" KO Bijelo Polje-842/1 06. novembar 2019. god. 06/1-4528
Lukač Rizo KO Resnik-140/12 29. oktobar 2019. god. 06/1-4420
Bogavac Saša KO Poda-1749/1 i 1749/2 28. oktobar 2019. god. 06/1-4392
Eparhija budimljansko-nikšićka KO Srednje Brdo-335/2 25. oktobar 2019. god. 06/1-4366
Direkcija za izgradnju i investicije KO Ravna Rijeka-219 i 220 23. oktobar 2019. god. 06/1-4334
Pućurica Suad KO Resnik-92/21 22. oktobar 2019. god. 06/1-4313
Lukač Munir KO Bijelo Polje-165 22. oktobar 2019. god. 06/1-4316
Direkcija za izgradnju i investicije KO Ravna Rijeka-218 22. oktobar 2019. god. 06/1-4301
Direkcija za izgradnju i investicije KO Ravna Rijeka-219 22. oktobar 2019. god. 06/1-4302
Osmanović Ekrem KO Orahovica-222 18. oktobar 2019. god. 06/1-4255
Bećirović Vejsil KO Potkrajci-199/5 03. oktobar 2019. god. 06/1-4009
Direkcija za izgradnju i investicije KO Korita-više kat.parcela 27. septembar 2019. god. 06/1-2845
Direkcija za izgradnju i investicije KO Ravna Rijeka-239 23. septembar 2019. god. 06/1-3783
Grubović Živojin KO Resnik-1024 23. septembar 2019. god. 06/1-3771
Ljuca Hajro KO Bijelo Polje-1102/2, 1100, 1099 20. septembar 2019. god. 06/1-3745
Direkcija za izgradnju i investicije KO Pavino Polje-više kat.parcela 19. septembar 2019. god. 06/1-3636
Direkcija za izgradnju i investicije KO Korita-više kat.parcela 18. septembar 2019. god. 06/1-3638
Direkcija za izgradnju i investicije KO Korita-više kat.parcela 17. septembar 2019. god. 06/1-3637
Šukurica Nermin KO Potkrajci-156 17. septembar 2019. god. 06/1-3613
Hadžimuhović Alan KO Pećarska-1796/7 05. septembar 2019. god. 06/1-3415
Knežević Miodrag KO Bijelo Polje-1634, 1635 i 10016/23 03. septembar 2019. god. 06/1-3384
Adrović Fadila KO Nedakusi-90/104 26. avgust 2019. god. 06/1-3182
Kočović Marinko KO Bijelo Polje-3762/2 22. avgust 2019. god. 06/1-3140
Vuković Miodrag KO Nedakusi-615 21. avgust 2019. god. 06/1-3133
Jelić Mijomir KO Bijelo Polje-2273/4 16. avgust 2019. god. 06/1-3034
Mekić Elmin KO Rasovo-286 14. avgust 2019. god. 06/1-2942
Cmiljanić Nebojša KO Resnik-477/3 12. avgust 2019. god. 06/1-2899
DOO "Meso-Promet" KO Bijelo Polje-1032, 1033 i 1034 05. avgust 2019. god. 06/1-2760
Ljuca Malić KO Ravna Rijeka-65/2 01. avgust 2019. god. 06/1-2686
Dokara Nijaz i Arnela KO Potkrajci-254/12 30. jul 2019. god. 06/1-2639
Šebek Dragoljub KO Njegnjevo-773 24. jul 2019. god. 06/1-2555
DOO "DEKO LINE" KO Resnik-531/6 19. jul 2019. god. 06/1-2469
Kuruglić Samir KO Bijelo Polje-1359/2 18. jul 2019. god. 06/1-2458
Šćepanović Gordana KO Resnik-545 18. jul 2019. god. 06/1-2462
Ćorović Žarko KO Rasovo-366/1 16. jul 2019. god. 06/1-2430
Humanitarni fond "Hilal" KO Resnik-449/5 16. jul 2019. god. 06/1-2429
Ćorović Mladen KO Rasovo-365 12. jul 2019. god. 06/1-2397
Direkcija za izgradnju i investicije KO Nedakusi-513, 514/1 i 812 05. jul 2019. god. 06/1-2299
Božović Milan KO Bijelo Polje-2329/1 26. jun 2019. god. 06/1-2198
Ministarstvo rada i socijalnog staranja KO Bijelo Polje-1490/5 24. jun 2019. god. 06/1-2151
DOO "S-Gradnja-Komerc" KO Bijelo Polje-dio kp 1449/2, 1449/3 i 1449/6 20.jun 2019. god. 06/1-2114
Direkcija za izgradnju i investicije KO Kostenica-1796 19. jun 2019. god. 06/1-2095
Bulatović Veljko KO Bijelo Polje-402/2 19. jun 2019. god. 06/1-2106
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja KO Crnča-Laholo 18. jun 2019. god. 06/2-2078
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja KO Metanjac, Voljavac, Unevina, Gubavač, Potkrajci, Njegnjevo, Nedakusi, Rasovo 18. jun 2019. god. 06/1-2076
Minić Zdravko KO Bojišta-1795/2 14. jun 2019. god. 06/5-2036
Odbor Islamske zajednice Bijelo Polje KO Bijelo Polje-dio kp 1771 14. jun 2019. god. 06/4-2037
Mulić Jasmin KO Gubavač-673/4 14. jun 2019. god. 06/2-2033
Bubanja Vukan KO Nedakusi-90/28 12. jun 2019. god. 06/2-2008
Šćepanović Vojislav KO Jabučno-1046 11. jun 2019. god. 06/2-1987
Gušmirović Mervan KO Bijelo Polje-1767 10. jun 2019. god. 06/1-2358
Obradović Slobodan KO Bijelo Polje-228 07. jun 2019. god. 06/5-1954
Kajević Hajro KO Nedakusi-129 07. jun 2019. god. 06/2-1957
Lalević Željko KO Potkrajci-360 07. jun 2019. god. 06/5-1955
Direkcija za izgradnju i investicije KO Nedakusi-262 05. jun 2019. god. 06/2-1926
Direkcija za izgradnju i investicije KO Nedakusi-262 04. jun 2019. god. 07/1-5180
Madžgalj Milorad  KO Bijelo Polje-1859/4  30. maj 2019. god.  06/5-1870
Gorčević Salko KO Gubavač-615/1 29. maj 2019. god. 06/5-1863
Knežević Ranko KO Orahovica-3710/1 28. maj 2019. god. 06/5-1847
Vreva Aldis KO Crnča-Laholo-1728/4 17. maj 2019. god. 06/5-1753
Vreva Haris KO Crnča-Laholo-1728/5 17. maj 2019. god. 06/5-1752
Vreva Edis KO Crnča Lakolo-1728/1 17. maj 2019. god. 06/5-1751
Tvrdišić Dragoslav KO Njegnjevo-20/2 17. maj 2019. god. 06/5-1750
Direkcija za izgradnju i investicije KO Gubavač, KO Njegnjevo, KO Strojtanica, KO Rasovo 15. maj 2019. god. 06/2-1714
Direkcija za izgradnju i investicije KO Resnik-342 14. maj 2019. god. 06/1-1697
Rahović Branislav KO Nedakusi-718 13. maj 2019. god. 06/2-1692
Munevera Abazović KO Resnik-450/3 10. maj 2019. god. 06/2-1656
Šabanović Džemal KO Resnik-450/2 10. maj 2019. god. 06/2-1655
Mucević Samir KO Poda-836/2 30. april 2019. god. 06/2-1554
Ćorović Hazbo KO Lozna-1377 25. april 2019. god. 06/1-2566
Drpljanin Enesa KO Potkrajci-488/3 24. april 2019. god. 06/5-1529
Konatar Nađa KO Jabučno-221 17. april 2019. god. 06/2-1458
Gredić Mujo KO Resnik-dio kp 329/2 16. april 2019. god. 06/5-1438
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-151, 152 i 3813 09. april 2019. god. 06/2-1357
DOO "PRIMA R" KO Bijelo Polje-1148/1 05. april 2019. god. 06/5-1304
Ljuca Ćamil KO Ravna Rijeka-69/5 05. april 2019. god. 06/5-1303
DOO "Damjanović CO"

KO Bijelo Polje-2237 i 2236/1

03. april 2019. god. 06/2-1262
Direkcija za izgradnju i investicije

KO Resnik-575, KO Rasovo-607, KO Njegnjevo-1462 i KO Gubavač-732

01. april 2019. god. 06/2-1227
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1626  01. april 2019. god.  06/5-1223
 JU OŠ "Dušan Korać" KO Bijelo Polje-364 i dio kp 365  26. mart 2019. god.  06/2-1162
Ramović Muslija KO Nedakusi-665/1 25. mart 2019. god. 06/5-1151
Brajković Svetozar KO Muslići-71 25. mart 2019. god. 06/5-1154
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1808/9, 1803, 1800, 792/3, 792/2, 792/4, 3169, 3168/1, 10009, 3165/1, 3163/2, 3164, 3157, 3144/2 22. mart 2019. god. 06/2-1128
Omerović Admir KO Potkrajci-843/1 20. mart 2019. god. 06/1-1103
Kanalić Mirnesa KO Resnik-92/12 18. mart 2019. god. 06/2-1084
DOO "Pelengić Trade" KO Bijelo Polje-825/13 15. mart 2019. god. 06/2-1058
Ličina Fahra KO Bijelo Polje-57 15. mart 2019. god. 06/5-1054
MZ Ravna Rijeka KO Majstorovina-4435, 1236 i 4436/1 14. mart 2019. god. 06/2-1025
Direkcija za izgradnju i investicije KO Majstorovina-3934, 3932, 3933, 3936, 3938, 3937 i 4151/1 12. mart 2019. god. 06/2-993
Ćorović Ismar KO Bijelo Polje-1726 11. mart 2019. god. 06/5-983
Božović Milosava KO Resnik-523/5 06. mart 2019. god. 06/2-847
Softić Asmir KO Kradenik-786 06. mart 2019. god. 06/5-851
Novović Igor KO Bijelo Polje- dio kp 214/1 04. mart 2019. god. 06/4-812
Hasanagić Šećo KO Poda-719 04. mart 2019. god. 06/4-811
Popović Saša KO Bijelo polje-1263 04. mart 2019. god. 06/2-829
Dobardžić Anis KO Nedakusi-dio kp 77/11 01. mart 2019. god. 06/1-796
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-2099/1, 2099/21, 2098/1, 1976, 2244, 2104, 1952, 1953, 3420, 3419, 3417/2, 3418, 3423, 3421, 3416, 3412, 3411 i 3410 28. februar 2019. god. 06/4-774
Erović Nusret KO Resnik-dio kp 449/1 22. februar 2019.god. 06/4-694
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-780/22 19. februar 2019. god. 06/4-641
Direkcija za izgradnju i investicije KO Nedakusi-dio kp 792/2 18. februar 2019. god. 06/4-572
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-152 12. februar 2019. god. 06/4-518
DOO "S-Gradnja-Komerc" KO Bijelo Polje-dijelovi kp 1449/2, 1449/3 i 1449/6 11. februar 2019. god. 06/4-510
Obradović Nebojša KO Njegnjevo-946 11. februar 2019. god. 06/4-497
DOO "Agro Promet PP" KO Njegnjevo-245 08. februar 2019. god. 06/4-482
Direkcija za izgradnju i investicije KO Radulići-776, 759 i 265 07. februar 2019. god. 06/4-457
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-2350, 2353/1, 2353/2, 1292, 2348, 157, 226, 220/2, 227/3, 227/4, 236/2, 236/4, 280, 291, 292/1, 303/1 i 303/2 05. februar 2019. god. 06/4-419
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1799 05. februar 2019. god. 06/2-418
Đalović Milan (Upravnik stambene zgrade "60 stanova") KO Bijelo Polje-214/1 01. februar 2019. god. 06/2-362
Direkcija za izgradnju i investicije KO Poda, KO Lozna, KO Kradenik, KO Godijevo i KO Korita 30. januar 2019. god. 06/2-336
Kadić Fahrudin KO Bijelo Polje-dio kp 1156/1 25. januar 2019. god. 06/4-290
Bećirović Aledin KO Potkrajci-276/4 23. januar 2019. god. 06/4-260
Scheel Sadika KO Rasovo-359/5 22. januar 2019. god. 06/2-246
JU OŠ "Pavle Žižić" KO Njegnjevo-83/1, 83/3, 78/1 i 75 22. januar 2019. god. 06/4-249
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bistrica-461 18. januar 2019. god. 06/2-176
Direkcija za izgradnju i investicije KO Korita-1249 17. januar 2019. god. 06/1-131
Direkcija za izgradnju i investicije KO Srednje Brdo-340, 341, 342, 345, 347 i dijelovi kp 339, 348 i 344 17. januar 2019. god. 06/1-131
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-152 i dio kp 576 KO Resnik 16. januar 2019. god.  06/2-118
Bećirović Vejsil KO Potkrajci-199/5 31. decembar 2018. god. 06/4-6613