Kako se mogu dobiti informacije o PUP-u

Kompletna teritorija opštine  obuhvaćena  je Prostorno-urbanističkim planom opštine Bijelo Polje („Sl.list Crne Gore“,br.7/14). U okviru PUP-a definisanog Generalnog urbanističkog rješenja za opštinski centar  urađeno je 13 Detaljnih urbanističkih planova, a za područja GUR-a za koja nije planirano donošenja DUP-ova date su direktne smjernice za propisivanje urbanističko – tehničkih uslova odnosno za izgradnju objekata. Osim Generalnog urbanističkog rješenja za opštinski centar, sastavni dio PUP-a su i generalna urbanistička rješenja mjesnih  centara: Bistrica, Lozna, Pavino Polje, Tomaševo,Zaton i Kanje.Izuzev mjesnih centara PUP-om su propisane smjernice za izgradnju za sva naselja u zahvatu, kao i uslovi za izgradnju izvan građevinskih područja naselja.

Uvid u prostorno plansku dokumentaciju može se izvršiti na web sajtu Opštine i u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, a informacije vezano za mogućnost izgradnje na konkretnim parcelama mogu se dobiti putem elektronske pošte ili telefona (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; tel.050 432 921).

Izvod iz planskih dokumenata u pisanoj formi izdaje se na osnovu zahtjeva. Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 3,00€, na račun budžeta Opštine Bijelo Polje br.550-7016777-13. Zahtjev se podnosi Sekretarijatu za uređenje prostora.

 

Prostorno urbanistički plan Opštine Bijelo Polje možete preuzeti u dolje navedenom linku: 


PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN


IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA


 

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za izvod iz plana