UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2013


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
AD "MADŽGALJ COMPANY" Bijelo Polje - 1117/3 23. januar 2013. god. 06/6-35/2
Šehović Murat Bijelo Polje - 1258 26. februar 2013. god. 06/6-37/2
Kajević Emin Bijelo Polje - 1144 15. mart 2013. god. 06/6-45/2
Halilović Mervan Bijelo Polje - 203/1 01. april 2013. god. 06/6-46/2
Omerović Mevludin Potkrajci - 828/11 04. april 2013. god. 06/6-43/2
Ministarstvo zdravlja
JZU Opšta bolnica
Bijelo Polje - 1933/1 15. april 2013. god. 06/6-41/2
Hot Ruždija Dubovo - 2236 30. april 2013. god. 06/6-55/2
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 974/3 08. maj 2013. god. 06/6-58/2
Knežević Vukojica Lekovina - 2239/1 14. maj 2013. god. 06/6-42/2
Božović Goran Resnik - 523/5 24. jun 2013. god. 06/6-68/2
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 28. jun 2013. god. 06/6-65/2
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 28. jun 2013. god. 06/6-60/2
DOO" Bomer-inženjering" Bijelo Polje - 1057 28. jun 2013. god. 06/6-92/2
DOO"Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 11. jul 2013. god. 06/6-95-2
Dom Zdravlja Bijelo Polje - 155 11. jul 2013. god. 06/6-52/2
Hatidža Mulalić Bijelo Polje - 1016 23. jul 2013. god. 06/6-84/2
Erović Fehim Poda - 479 26. jul 2013. god. 06/6-54/2
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1117/3 04. septembar 2013. god. 06/6-120/2
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka - 218 23. septembar 2013. god. 06/6-106/2
AD Elektrodistribucija Nedakusi - 86/4 23. septembar 2013. god. 06/6-109/2
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1115/1 26. septembar 2013. god. 06/6-121/2
Direkcija za izgradnju i inves Ravna Rijeka - 219 11. novembar 2013. god. 06/6-80/2
DOO "Vesković" Bijelo Polje - 1965/2 18. novembar 2013. god. 06/6-131/2
Suljević Nevko Bijelo Polje - 1269 16. decembar 2013. god. 06/6-175/2
"Eling CG" DOO vise - vise 20. decembar 2013. god. 0504-754/7
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1138/1 30. decembar 2013. god. 06/6-187/2