GRAĐEVINSKE DOZVOLE - GODINA 2019


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Erović Sulejman, Erović Ismet, Erović Sakib i Erović Sadik  KO Poda-882/1  31. maj 2019. god.  06/6-179/9