GRAĐEVINSKE DOZVOLE - GODINA 2012


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Bulatović Milić KO Nedakusi-245/6 18. januar 2012. god. 06/6-6/6-18/1
Ećo Rafet KO Bijelo Polje-296 22. avgust 2012. god. 06/6-14/1-112/11
Radović Nenad KO Radulići-297 12. decembar 2012. god. 06/6-157/1
JZU "Dom zdravlja" KO Bijelo Polje-155 i 156 21. novembar 2012. god. 06/6-148/1
JZU "Dom zdravlja" KO Bijelo Polje-155 15. novembar 2012. god. 06/6-147/1
Dnevni centar "TISA" KO Bijelo Polje-1933/2 08. novembar 2012. god. 06/6-139/1
Knežević Vukojica  KO Lekovina-2239/1  21. decembar 2012. god.  06/6-134/1
DOO "FIBERNET" KO Bijelo Polje-11/1 06. decembar 2012. god. 06/6-131/1
Sošić Vukman KO Majstorovina-1680 28. novembar 2012. god. 06/6-129/1
"Elektroprivreda CG" AD Nikšić KO Nedakusi-86/4 19. septembar 2012. god. 06/6-122/1
Knežević Ljubiša KO Potkrajci-297/3 i 302/3 05. novembar 2012. god. 06/6-121/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-974/3 01. novembar 2012. god. 06/6-114/1
Bošnjak Mervan KO Bijelo Polje-561/3 24. oktobar 2012. god. 06/6-115/1
Idrizović Mirsad KO Bistrica-12/98/2/1 01. februar 2012. god. 06/6-13/1-110/11
Mrdović Marko  KO Ravna Rijeka-248/6  21. novembar 2012. god.  06/6-109/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje 06. avgust 2012. god. 06/6-105/1
Mešić Šećo KO Resnik-16/2 i 17 19. deembar 2012. god. 06/6-97/1
DOO "Farma Franca" KO Radulići-741 15. avgust 2012. god. 06/6-95/1
Marković Sonja KO Bijelo Polje-3425/5 05. februar 2012. god. 06/6-94/2-12
DOO "Taurus Farm" KO Babajići-165 26. jul 2012. god. 06/6-91/1
DOO "Taurus Farm" KO Babajići-165 26. jul 2012. god. 06/6-90/1
Beganović Kemal KO Resnik-215/5 05. novembar 2012. god. 06/6-89/1
Nasufović Muradija KO Potkrajci-259/3 07. novembar 2012. god. 06/6-88/1
Bubanja Dragić KO Zaton-1291 30. novembar 2012. god. 06/6-86/1
Orović Pavle KO Majstorovina-3153 16. avgust 2012. god. 06/6-85/1
Kalić Sead KO Bijelo Polje-489 09. avgust 2012. god. 06/6-83/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje 31. avgust 2012. god. 06/6-82/1
Rovčanin Vukojica KO Njegnjevo-1283 04. jun 2012. god. 06/6-3/1-78/11
Drobnjak Blagoje KO Bijelo Polje-1504/1 03. oktobar 2012. god. 06/6-76/1
Veličković Slobodan KO Bijelo Polje-3719 18. septembar 2012. god. 06/6-74/1
Šehović Murat KO Bijelo Polje-1258 26. jun 2012. god. 06/6-73/1
DOO "Novoprevoz" KO Bijelo Polje-530 29. jun 2012. god. 06/6-70/1
DOO "S Gradnja-Komerc" KO Bijelo Polje-1000 10. avgust 2012. god. 06/6-70/1
Omerović Ćamil  KO Potkrajci-844/3  07. jun 2012. god.  06/6-64/1
Gačević Miloje KO Zaton-1844/2 28. decembar 2012. god. 06/6-62/1
Zeković Asim KO Nedakusi-783/2 02. avgust 2012. god. 06/6-61/1
DOO "AMI" KO Resnik-192 07. jun 2012. god. 06/6-57/1
Idrizović Bahra  KO Bijelo Polje-1284  31. jul 2012. god.  06/6-55/1
Rovčanin Radivoje KO Njegnjevo-1292 i 1293 08. avgust 2012. god. 06/6-54/1
Destanović Avdulah KO Gubavač-619/2 18. jul 2012. god. 06/6-52/1
Vukojičić Slobodan KO Bijelo Polje-1459/4 07. decembar 2012. god. 06/6-50/1-11
Suljević Nevko KO Bijelo Polje-1269 14. jun 2012. god. 06/6-50/1
Ćetković Milan KO Ravna Rijeka-145 31. maj 2012. god. 06/6-45/1
Kijamet Elez KO Nedakusi-519/7 i 519/16 12. jun 2012. god. 06/6-40/1
Kuč Spaho KO Potkrajci-272/7 15. avgust 2012. god. 06/6-37/1
Destanović Hankuša  KO Gubavač-561  04. februar 2012. god. 06/6-36/12
Muslić Nadira KO Bijelo Polje-1088 20. april 2012. god. 06/6-35/1
Bošković Radomir KO Lekovina-1873 27. april 2012. god. 06/6-34/1
Erović Fehim KO Poda-479 18. april 2012. god. 06/6-33/1
Cvijović Predrag  KO Ravna Rijeka-212  23. april 2012. god.  06/6-29/1
Softić Rahim  KO Resnik-561/6  03. april 2012. god.  06/6-26/1
Karličić Milutin  KO Bijelo Polje-1081 i 1083  24. april 2012. god.  06/6-25/1
Aličković Feko KO Bistrica-11/1/1 15. mart 2012. god. 06/6-23/1
Džogović Abaz KO Ravna Rijeka-185/16 26. april 2012. god. 06/6-22/1
AD "Jekon" KO Bijelo Polje-1065/1, 1074/1 i 1051/1 09. april 2012. god. 06/6-20/1
Hot Ruždija KO Dubovo-2236 i 2237 23. januar 2012. god. 06/6-17/1-116/11
"Elektroprivreda CG" AD Nikšić KO Cerovo-1345/2 17. januar 2012. god. 06/6-16/1-114/11
 Hodžić Senad KO Nedakusi-714/2  31. januar 2012. god.  06/6-10/1-99/11
Gredić Ferdin KO Potkrajci-297/1, 298/2 i 301/3 20. februar 2012. god. 06/6-6/1-85/11
Gredić Ernad KO Potkrajci-297/2 i 302/2 20. februar 2012. god. 06/6-5/1-84/11
Knežević Radule KO Potkrajci-299/1 i 300/2 05. mart 2012. god. 06/6-7/1-86/11
Durović Husnija  KO Resnik-425/3  07. februar 2012. god.  06/6-8/1-87/11