URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2015


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Mehonjić Edin Resnik-509/8 28. decembar 2015.god. 06/5-173/1-15
Rabrenović Panto Srednje Brdo- 945 29. decembar 2015.god. 06/2-163/2-15
Đogović Dušan i Đorđije Majstorovina-462/2 16. decembar 2015.god. 06/2-162/2-15
Smolović Mile Jabučno-422 23. decembar 2015.god. 06/5-171/1-15
Erović Šeha Voljavac-647/6 23. decembar 2015.god. 06/5-170/1-15
Petrić Aleksandar Bijelo Polje-4711/6 23. decembar 2015.god. 06/4-133
KBV Datacom Bijelo Polje-1010/1 21. decembar 2015.god. 06/2-159/7-15
Višnjić Sead Bijelo Polje-2032/2 09. decembar 2015.god. 06/2-158/2-15
Međedović Šukrija Bijelo Polje-1291 17.decembar 2015.god. 06/2-157/3-15
Drpljanin Ćemal Resnik-555/1 10.decembar 2015.god. 06/2-146/6-15
Direkcija za izgradnju i investicije Grab-3456 10.decembar 2015.god. 06/2-153/5-15
Bahović Feriz Bijelo Polje-625/2 08.decembar 2015.god. 06/2-152/6-15
Damjanović Zoran Lijeska-2197 04.decembar 2015.god. 06/2-145/6 15
Ružić Rajko Bijelo Polje-1138/11 22.oktobar 2015.god. 06/5-145/1-15
Kolić Osman Resnik-188 28.oktobar 2015.god. 06/5-149/1-15
Hot Šefkija Resnik-670/2 08.septembar 2015.god. 06/5-103/1-15
Muhović Asmir Poda-1303/2 31.avgust 2015.god. 06/5-107-15
Žujović Tanja Nedakusi-443/23 19.jun 2015.god. 06/5-91/1-15
Mustajbašić Šefka Resnik-793/1 22.jun 2015.god. 06/5-93/1-15
Idrizović Ermin i Sead Bijelo Polje-192 11.novembar 2015.god. 06/5-156/1-15
Trubljanin Rahim Bijelo Polje-4125 24.novembar 2015.god. 06/5-163/1-15
Mešihat Islamske zajednice CG Bijelo Polje-3788/8,3789/1 25.novembar 2015.god. 06/4-126
Balić Tahir Resnik-373/1 28.septembar 2015.god. 06/5-126/1-15
Đalović Saša Bijelo Polje-1429 16.novembar 2015.god. 06/2-134/3-15
Kuč Miljan Bijelo Polje-2129/6 20.novembar 2015.god. 06/2-136/5-15
Banda Izet Bijelo Polje-974/1 09.oktobar 2015.god. 06/2-140/2-15
Bošković Željko Bijelo Polje-2202/3 22.septembar 2015.god. 06/2-97/6-15
Elektroprivreda CG AD Nikšić Medanovići-1843/2 03.jul 2015.god. 06/2-92/1-15
Krgović Željko Bijelo Polje-1120 02.jul 2015.god. 06/2-88/1-15
Salemović Eldin Resnik-563/5 23.jun 2015.god. 06/2-86/1-15
DOO "Sanpetrol" Ravna Rijeka-1009/2 22.jun 2015.god. 06/2-82/7-15
Erović Mulaz Resnik-409/8 17.jun 2015.god. 06/2-80/2-15
Bubanja Dragan Zaton-805/6 27.maj 2015.god. 06/2-75/1-15
Mekić Rafet Resnik-543/1 11.maj 2015.god. 06/2-66/1-15
Ilić Saša Njegnjevo-935/2 15.april 2015.god. 06/2-56/1-15
Elektroprivreda CG AD Nikšić Rasovo-Strojtanica, 398 30.april 2015.god. 06/2-51/6-15
DOO "MTEL" Tomaševo-167 19.oktobar 2015.god. 06/2-126/5-15
Omerović Refadil Potkrajci-869 12.oktobar 2015.god. 06/2-128/3-15
Eparhija Budimljansko-Nikšićka Potkrajci-391/2,391/3 15.oktobar 2015.god. 06/2-124/5-15
Konatar Damjan Unevina-642 20.novembar 2015.god. 06/2-138/5-15
Zejnilović Izet Resnik-543/2 06.oktobar 2015.god. 06/2-123/3-15
Bjelopavlić Vučeta Njegnjevo-40/5 07.oktobar 2015.god. 06/2-122/5-15
Kljajić Darinka,Joksimović Svetlana Zaton-1415/2 04.novembar 2015.god. 06/2-132/5-15
Avdić Senad Kradenik-1127 15.oktobar 2015.god. 06/2-131/2-15
Femić Saša Bijelo Polje-1537 06.oktobar 2015.god. 06/2-120/5-15
Zoronjić Kenan Resnik-509/7 05.oktobar 2015.god. 06/2-118/2-15
Elektroprivreda CG AD Nikšić Zaton-1103 02.septembar 2015.god. 06/2-112/1-15
Alilović Almir Potkrajci-268/3 26.avgust 2015.god. 06/2-104/1-15
Bećirović Elmaz Potkrajci-6 24.jun 2015.god. 06/2-71/2-15
Međedović Alema Resnik-543/3 17.mart 2015.god. 06/2-45/1-15
Bećirović Mensad Kukulje-790 31.mart 2015.god. 06/2-41/5-15
Konatar Sreto Ravna Rijeka-938 05.mart 2015.god. 06/2-38/1-15
AD "Bjelasica Rada" Bijelo Polje-14/3 10.mart 2015.god. 06/2-37/1-15
Direkcija za izgradnju i investicije Vodovod, Sipanje 31.mart 2015.god. 06/2-32/4-15
Kadić Mevludin Bijelo Polje-153/1 27.oktobar 2015.god. 06/2-129/8-15
Rovčanin Hamdija Ravna Rijeka-68/7 14.oktobar 2015.god. 06/4-123
Vuković Miloš Pavino Polje-760 16.septembar 2015.god. 06/4-113
Direkcija za izgradnju i investicije Bistrica-Podvrh 14.septembar 2015.god. 06/4-111
Mucević Fikret Poda-876, 877 01.septembar 2015.god. 06/4-106
Džafović Ilka Potkrajci-472/4 05. jun 2015.god. 06/4-72/1
Veličković Vladimir i Petar Resnik-565/1 07.maj 2015.god. 06/4-62
Dizdarević Elvira Gubavač-296/1, 282 12.maj 2015.god. 06/4-61
Međedović Kemal Potkrajci-232/5,232/11 15.maj 2015.god. 06/4-60/2
DOO "Prima r" Bijelo Polje-1148/1 04.maj 2015.god. 06/4-55
Elektroprivreda CG AD Nikšić Centralna zona 04.maj 2015.god. 06/4-47/1
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7, 91/18 31.mart 2015.god. 06/4-44/1
Ćorović Muzafer Lozna 23.mart 2015.god. 06/4-39
Čabarkapa Siniša Grab-3052 06.mart 2015.god. 06/4-36
Bučan Huso Gubavač-53 09.mart 2015.god. 06/4-33
Medojvić Ivan Muslići-629 18. februar 2015.god. 06/4-22
Grbović Halil Resnik-321 30.septembar 2015.god. 06/2-119/5-15
Bulatović Miraš Ravna Rijeka-282/1 30.septembar 2015.god. 06/2-111/7-15
Balić Tahir Resnik-373/1 28.septembar 2015.god. 06/5-126/1-15
Bošković Željko Bijelo Polje-2202/3 22.septembar 2015.god. 06/2-97/6-15
TUP Brskovo AD Bijelo Polje-1010/1 09.septembar 2015.god. 06/5-132/1-15
Muratović Mersad Resnik-709/3 09.septembar 2015.god. 06/4-108
KBV Datacom Bijelo Polje 08.septembar 2015.god. 06/5-135/1-15
Erović Šućro Voljavac-647/1 11.septembar 2015. 06/5-123-15
Čabarkapa Novica Bijelo Polje-3742/3 16.septembar 2015.god. 06/2-107/5-15
Begović Šaćir Rasovo-522/1 16.septembar 2015.god. 06/5-142/1-15
Bećirović Ejup Kukulje-857 03.septembar 2015.god. 06/5-129-15
Baltić Ivan Bijelo Polje-2049 07.septembar 2015.god. 06/4-110
Pepeljak Asiba Bijelo Polje-113/1 10.septembar 2015.god. 06/5-133/1-15
Zaimović Ernad Bijelo Polje-3172/20 08.avgust 2015.god. 06/4-102
Madžgalj Radovan Bijelo Polje-2099/22 28.avgust 2015.god. 06/4-103
Muhović Asmir Poda 1303/2 31.avgust 2015.god. 06/5-107-15
Mucević Menan Bijelo Polje-56 04.avgust 2015.god. 06/5-110/1-15
Kovačević Dušan Resnik-1082 02.septembar 2015.god. 06/5-112/1-15
Heldić Šefko Bijelo Polje-1165 22.jul 2015.god. 06/4-95
Hadžajlić Dževad Voljavac-673/1 05.avgust 2015.god. 06/5-99/1-15
Grandov Miloš Majstorovina-590 28.avgust 2015.god. 06/5-100/1-15
Elektroprivreda CG AD Nikšić Voljavac-640 25.avgust 2015.god. 06/4-101
DOO "Elkos" TC Nikoljac 30.jul 2015.god. 06/4-94
Direkcija za izgradnju i investicije Vodovod, Ciglana 01.septembar 2015.god. 06/4-97
Lakić Pero Rasovo-600/1 23.jul 2015.god. 06/4-92
Fetahović Zekrija Bijelo Polje-446 21.jul 2015.god. 06/4-88
Zoronjić Edina Gubavač-650 10.februar 2015.god. 06/2-19/1-15
Varagić Blažo Bliškovo-1540 18.februar 2015.god. 06/5-26/1-15
Šaronjić Rifat Voljavac-572/1 11.februar 2015.god. 06/2-21/1-15
Šabanović Rasim Srednje Brdo-1710 14.maj 2015.god. 06/2-68/1-15
Suljević Almir Kanje-431 18.februar 2015.god. 06/2-26/1-15
S-Gradnja komerc Bijelo Polje-1000 12.mart 2015.god. 06/4-26
Rovčanin Ranko Njegnjevo-1286,1290 04.februar 2015.god. 06/5-9/1-15
Rakočević Milan Ravna Rijeka-883/4 17.februar 2015.god. 06/5-20/1-15
Radivojević Milenko Njegnjevo-1308/1 12.februar 2015.god. 06/5-15/1-15
Premtić Emil Resnik-691/2 05.februar 2015.god. 06/2-20/1-15
Popović Petar Njegnjevo-965/2 02.februar 2015.god. 06/5-8/1-15
Mucević Džemal Poda-1294 23.februar 2015.god. 06/2-30/1-15
Mrdak Veselin Grančarevo-581 20.mart 2015.god. 06/5-39/1-15
Mešić Elvira Gubavač-269 11.maj 2015.god. 06/5-69/1-15
Međedović Esad Resnik-541/3 30.januar 2015.god. 06/4-9
Martinović Meho Bijelo pOlje-3789/2 20.januar 2015.god. 06/2-2/2-15
Martinović Elma,Radojičić Milan Resnik-531/7 30.januar 2015.god. 06/2-17/1-15
Kovačević Risto Ptkrajci-539/4 03. februar 2015.god. 06/5-10/1-15
Kovačević Mersida Nedakusi-90/10,90/20 12.februsr 2015.god. 06/5-16/1-15
Konatar Zoran Unevina-296 18.februar 2015.god. 06/2-29/1-15
Knežević Vuk Potkrajci- 149 11.februar 2015.god. 06/4-7
Kačar Mithad Resnik -165/10 18.februsr 2015.god. 06/5-21/1-15
Jeremić Dragić Majstorovina-2550 19.februar 2015.god. 06/4-25
Hasanović Rešad Dobrakovo-24 28.januar 2015.god. 06/4-8
Halilović Refija Bijelo Polje-2181/3 10.mart 2015.god. 06/5-34/1-15
Hadžajlić Muhamed Bijelo Polje-3788/1 07.juli 2015.god. 06/4-85
Grebović Mikota Voljavac-551/1 20.februar 2015.god. 06/2-22/2-15
Grbović Halil Resnik-322 15.januar 2015. god. 06/2-1/2-15
Farma Franca Gubavač-700 27.februar 2015.god 06/5-32/1-15
Elektroprivreda CG Elektrodistribucija Resnik-527/2 20.april 2015.god. 06/5-47/1-15
Elektroprivreda CG AD NIkšić Nedakusi-Potkrajci 03.april 2015.god. 06/2-34/6-15
Đukić Ivan Nedakusi-325 12.februar 2015.od. 06/5-17/1-15
Drobnjak Milorad Kovren-3248 18.februar 2015.god. 06/5-25/1-15
DOO Solaris Bijelo POlje-135 09.februsr 2015.god. 06/5-11/1-15
DOO Okov Bijelo Polje-825/1 16.januar 2015.god. 06/5-1/1-15
DOO Mesopromet Bijelo Polje-14/3 26.maj 2015.god. 06/4-70
DOO Mesopromet Bijelo Polje-3424 22.januar 2015.god. 06/5-3/1-15
DOO Eko meso Bijelo Polje-3215 22.januar 2015.god. 06/5-2/1-15
Direkcija za izgradnju i invetsticije Resnik-575, 576 02.aprila 2015.god. 06/5-41/1-15
Direkcija za izgradnju i invetsticije ul. Slobode 26.mart 2015.god. 06/4-43
Direkcija za izgradnju i invetsticije Lokalni put 28.januar 2015.god. 06/2-8/2-15
Direkcija za izgradnju i invetsticije Lokalni put 05.februar 2015.god. 06/2-14/2-15
Direkcija za izgradnju i invetsticije Bijelo Polje-511 19.februar 2015.god. 06/5-19/1-15
Direkcija za izgradnju i invetsticije Bijelo Polje-1250/2 12.februar 2015.god. 06/4-5
Direkcija za izgradnju i invetsticije Lokalni put 11.februar 2015.god. 06/4-10
Dangubić Duško Zaton-1176 05.februar 2015.god. 06/4-16
Damjanović Miloje Bijelo Polje-2236/1 29.januar 2015.god. 06/5-7/1-15
Ćatović Suad Kukulje-1004 19.februar 2015.god. 06/5-28/1-15
Cmiljanović Krsman Jablanovo-586 29.april 2015.god. 06/5-65/1-15

Cerović Milutin

Majstorovina-3153 06.april 2015.god. 06/2-61/2-15
Bulatović Miodrag Bijelo Polje-383 20.april 2015.god. 06/5-48/1-15
Bubanja Mladen Njegnjevo-40/6 05.mart 2015.god. 06/5-33/1-15
Bubanja Mladen Njegnjevo-40/1 19.februar 2015.god. 06/5-27/1-15
Božović Nikola Majstorovina-2386 19.februar 2015.god. 06/4-27
Bošković Danijela Bijelo Polje-1593 15.februar 2015.god. 06/4-2
Božović Mlađen Bojišta-504 02.februar 2015.god. 06/5-6/1-15
Bojović Branko

Mioče-455, 456

10.februar 2015.god. 06/5-14/1-15
Bošković Zdravko Cerovo-1851 19.februar 2015.god. 06/2-28/1-15
Bektašević Ćamil Rasovo-324/1 29.januara 2015.god. 06/2-11/2-15
Begović Iso Rasovo-552/2 28.januara 2015.god. 06/4-3
Bećirović Safet Kukulje-1405/1 10.februar 2015.god. 06/5-13/1-15
Alilović Džavid Potkrajci-482/3 07.april 2015.god. 06/4-37