ZAHTJEVI - GODINA 2013


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Kajević Emin Bijelo Polje - 1144 09. januar 2013. god. 06/5-9
Šukurica Sabit Crnča - 1751/1 10. januar 2013. god. 06/2-120-12
Softić Mirsad Poda - 486 11. januar 2013. god. 06/5-13
AD "MADŽGALJ COMPANY" Bijelo Polje - 1117/3 13. januar 2013. god. 06/4-35
Čopić Miloš Bijelo Polje - 1487/4 17. januar 2013. god. 06/5
Pepeljak Bajram Potkrajci - 692 21. januar 2013. god. 06/5
Bektašević Ćamil Rasovo - 324/1 28. januar 2013. god. 06/2-13/2-13
Direkcija za izgradnju i investicije - 28. januar 2013. god. 06/5-16/13
Mulalić Mirsad Bijelo Polje - 1788 29. januar 2013. god. 06/5-73
Duborija Dragomir, Božo i Dragoljub Bijelo Polje - 419 30. januar 2013. god. 06/5-19/13
Dulović Dražen Bijelo Polje - 1801/1 30. januar 2013. god. 06/2-7/3
Franca Šefko Resnik - 1206 04. februar 2013. god. 06/5-99
Malović Zorica Rasovo - 363/2 04. februar 2013. god. 06/6-36/1
Šehović Murat Bijelo Polje - 1258 05. februar 2013. god. 06/6-37/1
Dizdarević Smajo Bijelo Polje - 1265 05. februar 2013. god. 06/5-108
Damjanović Sekule Bijelo Polje - 1268 08. februar 2013. god. 06/6-129
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 75 14. februar 2013. god. 06/5-27/13
Odbor Islamske zajednice Gubavač - 417/2 14. februar 2013. god. 06/5-29/13
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 19. februar 2013. god. 06/2
Šehović Murat Bijelo Polje - 1258 20. februar 2013. god. 06/6-39/1
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 21. februar 2013. god. 06/6-40/1
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje 25. februar 2013. god. 06/2
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje 25. februar 2013. god. 06/2
Bojović Veselin Bijelo Polje - 407 27. februar 2013. god. 06/5-189
Marković Veselin Bijelo Polje - 1089 27. februar 2013. god. 06/2-187
Pućurica Zaim Boljanina - 13/16/4 27. februar 2013. god. 06/5-188
Pućurica Zaim Boljanina - 13/16/1 28. februar 2013. god. 06/5-191
Ministarstvo zdravlja
JZU Opšta Bolnica
Bijelo Polje - 1933/1 01. mart 2013. god. 06/6-41/1
Sošić Goran Ravna Rijeka - 1290 04. mart 2013. god. 06/5-201
Sijarić Rasim Resnik - 935 05. mart 2013. god. 06/5-206
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 1803 05. mart 2013. god. 06/2
Višnjić Esmir Crniš - 3/12/1 06. mart 2013. god. 06/5-264
Omerović Mevludin Potkrajci - 828/11 07. mart 2013. god. 06/6-43/1
Knežević Vukojica Lekovina - 2239/1 07. mart 2013. god. 06/6-42/1
AD Crnogorski Telekom Potkrajci - 555/1 07. mart 2013. god. 06/6-44
Kajević Emin Bijelo Polje - 1144 07. mart 2013. god. 06/6-45/1
Kosović Bogoljub Mioče - 1044 08. mart 2013. god. 06/2
Halilović Mervan Bijelo Polje - 203/1 10. mart 2013. god. 06/6-46/1
Ustić Latif Bijelo Polje - 306 11. mart 2013. god. 06/5-39/13
Varagić Blažo Bliškovo - 1645 11. mart 2013. god. 06/5
Čabarkapa Miloš Lijeska - 673 14. mart 2013. god. 06/5
Direkcija za izgradnju i investicije - 15. mart 2013. god. 07/1
Drobnjak Đorđije Bijelo Polje - 1801/1 15. mart 2013. god. 06/4
Halilović Remzad Resnik - 511/5 19. mart 2013. god. 06/5-269
Bakija Ajdin Poda - 1787 21. mart 2013. god. 06/5-278
Erović Fehim Poda - 479 25. mart 2013. god. 06/6-54
Adamović Milan Zaton - 2010/1 25. mart 2013. god. 06/5-288
Avdić Ile Mojstir - 18/28/7 25. mart 2013. god. 06/5
Radović Petar Bijelo Polje - 686/1 25. mart 2013. god. 06/5
Dulović Dražen Bijelo Polje - 1801/1 26. mart 2013. god. 06/6-53
Hot Ruždija Dubovo - 2236 27. mart 2013. god. 06/6-55
Radović Milan Bijelo Polje - 1801/1 28. mart 2013. god. 06/5
Kolić Safet Bijelo Polje - 1809/2 01. april 2013. god. 06/5-340
DOO "Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 02. april 2013. god. 06/5
Franca Haris Resnik - 30/10 02. april 2013. god. 06/5
Ramović Šefik Orahovica - 2266 05. april 2013. god. 06/5-549
Ćorović Ćerim Bijelo Polje - 132 05. april 2013. god. 06/5-59/13
Došljak Radovan Ivanje - 1232 05. april 2013. god. 06/2
Udruženje poljoprivrednika "Vratimo život selu" Majstorovina - 3156 08. april 2013. god. 06/2
Damjanović Mihailo Bojišta - 1375 08. april 2013. god. 06/5-62/13
Konatar Slobo Voljavac - 513 09. april 2013. god. 06/5-60/13
Petrić Milić Zaton - 2546/1 17. april 2013. god. 06/5-439
Bećirović Safet Kukulje - 1405/1 22. april 2013. god. 06/5-66/13
Mahmutović Mirsad Nedakusi - 674/4 22. april 2013. god. 06/5-69/13
Timotijević Darko Lješnica - 886 23. april 2013. god. 06/5-64/13
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 540 25. april 2013. god. 06/5-68/13
Šahman Nermin Lozna - 6/15/3 25. april 2013. god. 06/5-498
Muradbašić Zaim Bijelo Polje - 864/12 26. april 2013. god. 06/5-72/13
DOO" Bomer-inženjering" Bijelo Polje - 1057 26. april 2013. god. 06/6-67
DOO" Bomer-inženjering" Bijelo Polje - 1057 26. april 2013. god. 06/2
Raković Tomislav Potkrajci - 808 26. april 2013. god. 06/5-78/13
Grebović Mlađen Bijelo Polje - 825/2 26. april 2013. god. 06/5-491
Lješnjak Zvonko i Svetozar Bijelo Polje - 365 29. april 2013. god. 06/5-79/13
Stožinić Nenad Ravna Rijeka - 1336 30. april 2013. god. 06/5-80/13
Hadžajlić Redžo Bijelo Polje - 3755 09. maj 2013. god. 06/2
Ramović Šefik Orahovica - 2266 09. maj 2013. god. 06/6-74
DOO "Montenegroput" Nedakusi - 90/104 13. maj 2013. god. 06/5-88/13
Sadiković Sehadi Bijelo Polje - 1088 20. maj 2013. god. 06/6-78
Pavlović Milan Resnik - 345/2 20. maj 2013. god. 06/5-44/13
Raičević Radomir Potkrajci - 541/1 23. maj 2013. god. 06/5
Bradić Petar Njegnjevo - 299/1 27. maj 2013. god. 06/5-91/13
Klapija Ćerim Poda - 1741 29. maj 2013. god. 06/5-92/13
Klapija Ćerim Poda - 1741 03. jun 2013. god. 06/5-100/13
Knežević Dragiša Bijelo Polje - 187 04. jun 2013. god. 06/5-99/13
Rahim Softić Resnik - 561/6 06. jun 2013. god. 06/6-716
Zlajić Goran Zaton - 2447 07. jun 2013. god. 06/5-640
Obradović Saša Bijelo Polje - 244/2 11. jun 2013. god. 06/5-654
Pačariz Senad Crnča - Lahola - 2424/2 11. jun 2013. god. 06/5-651
Karadžić Miško Lješnica - 1628 12. jun 2013. god. 06/5-656
Mekić Fahrudin Rasovo - 143/1 13. jun 2013. god. 06/5
Šahman Hazir Resnik - 953/7 13. jun 2013. god. 06/6
Đogović Nenad Majstorevina - 474 13. jun 2013. god. 06/5
Hasanović Edis Dobrakovo - 259 17. jun 2013. god. 06/5
"Eparhija Budimljansko-Nikšićka" Bliškovo - 1086/2 17. jun 2013. god. 06/5
DOO"Bomer-inženjering" Bijelo Polje - 1056 17. jun 2013. god. 06/6-680
Brčvak Mensur Bijelo Polje - 1018 18. jun 2013. god. 06/5-686
Šutović Velibor Lješnica - 1967 20. jun 2013. god. 06/5-689
Hasanović Hedim Bijelo Polje - 780/5 26. jun 2013. god. 06/4-678
DOO "Fibernet" Bijelo Polje - 11/1 26. jun 2013. god. 06/6-730
Medojević Radomir Bijelo Polje - 314 26. jun 2013. god. 06/5-676
Martinović Damir Unevina - 692 27. jun 2013. god. 06/5-720
Dangubić Darko List - 213 - 185/13 28. jun 2013. god. 06/5-722
Ljujić Božidar Bijelo Polje - 1645/1 01. jul 2013. god. 06/4
Leković Dragica Cerovo - 298/3 01. jul 2013. god. 06/4-728
Kujović Samira Potkrajci - 258/4 01. jul 2013. god. 06/4-723
DOO "Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 02. jul 2013. god. 06/5-95/1
Hajdarpašić Ismet Bijelo Polje - 1288/2 02. jul 2013. god. 06/4-738
Čikić Hajrudin Bijelo Polje - 174 03. jul 2013. god. 06/6-739
Mekić Ersin Rasovo - 143/1 03. jul 2013. god. 06/6-741
Mekić Fahrudin Rasovo - 143/1 03. jul 2013. god. 06/6-740
Franca Ruždija Resnik - 211/2 05. jul 2013. god. 06/5-747
Kuruglić Aida Bijelo Polje - 1359/2 05. jul 2013. god. 06/5-748
Kandić Blagomir Bijelo Polje - 49/4 08. jul 2013. god. 06/5-753
Obradović Božidar Zaton - 1431/1 09. jul 2013. god. 06/5-769
Kujović Samira Potkrajci - 258/4 09. jul 2013. god. 06/6-763
Dervović Safet Bijelo Polje - 1695/1 10. jul 2013. god. 06/5-773
Bošnjak Ibrahim Rasovo - 278/2 10. jul 2013. god. 06/5-774
Direkcija za izgradnju i investicije - 12. jul 2013. god. 06/6-816
Bučan Hamdija Gubavač - 573 12. jul 2013. god. 06/5-788
Šiljak Marko Sokolac - 708/1 12. jul 2013. god. 06/5-787
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1115/1 16. jul 2013. god. 06/6-790
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1115/1 16. jul 2013. god. 06/6-791
Zejak Nikica Bijelo Polje - 625/9 23. jul 2013. god. 06/6-819
Sadik Skoko Resnik - 10/2 24. jul 2013. god. 06/5-821
Hasanović Hedin Bijelo Polje - 780/5 25. jul 2013. god. 06/5-827
Damjanović Ranko Bijelo Polje - 1801 27. jul 2013. god. 06/4-933
Joksimović Željko Potkrajci - 86/7 30. jul 2013. god. 06/5-840
DOO"Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 30. jul 2013. god. 06/4-841
Hurić Sefer Bijelo Polje - 837/2 30. jul 2013. god. 06/6-834
Hasković Dževad Potkrajci - 552/3 30. jul 2013. god. 06/5-837
Čopić Miloš Bijelo Polje - 1487/4 31. jul 2013. god. 06/6-842
AD Elektrodistribucija Ravna Rijeka - 218 31. jul 2013. god. 06/6-847
AD Elektrodistribucija Nedakusi - 86/4 31. jul 2013. god. 06/6-846
Lalević Boško Potkrajci - 86/6 31. jul 2013. god. 06/5-843
DOO"Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 01. avgust 2013. god. 06/6-853
Balić Sabahudin Boljanina - 14/20 01. avgust 2013. god. 06/5-852
Šabotić Elvisa Resnik - 523/4 05. avgust 2013. god. 06/2-866
Ustić Latif Bijelo Polje - 3798 05. avgust 2013. god. 06/6-864
Rovčanin Željko Bijelo Polje - 2086/8 05. avgust 2013. god. 06/6-863
Nedović Milivoje Bijelo Polje - 2213 05. avgust 2013. god. 06/2-867
Begović Džafer Rasovo - 542 06. avgust 2013. god. 06/6-872
Bećirović Samir Potkrajci - 281/4 06. avgust 2013. god. 06/6-875
Bradić Petar Njegnjevo - 299/1 07. avgust 2013. god. 06/6-876
Zlajić Goran Zaton - 2447 07. avgust 2013. god. 06/6-878
Gredić Edin Nedakusi - 253/1 07. avgust 2013. god. 06/6-877
Slobodan Malović Rasovo - 363/2 11. avgust 2013. god. 06/6-992
DOO "Vesković" Bijelo Polje - 1965/2 11. avgust 2013. god. 06/6-991
Kljajević Vukoman Pavino Polje - 40 11. avgust 2013. god. 06/5-993
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 13. avgust 2013. god. 06/6-1008
Međedović Tale Bijelo Polje - 145/1 13. avgust 2013. god. 06/4-890
Hadžajlić Mirzeta Resnik - 453 14. avgust 2013. god. 06/5-893
Lalević Boško Potkrajci - 86/6 15. avgust 2013. god. 06/6-896
Softić Omer Resnik - 84/2 16. avgust 2013. god. 06/5-898
Ranko Damjanović Bijelo Polje - 1801/1 17. avgust 2013. god. 06/6-1014
Konatar Milić Unevina - 677 19. avgust 2013. god. 06/6-1042
Bučan Hamdija Gubavač - 573 19. avgust 2013. god. 06/6-900
Ljaljević Abaz Sutivan - 43 19. avgust 2013. god. 06/4-899
Filipović Siniša Njegnjevo - 173 19. avgust 2013. god. 06/6-1041
Suljević Selman Bijelo Polje - 590/2 20. avgust 2013. god. 06/6-1051
Kljajević Mile Bliškovo - 1156 20. avgust 2013. god. 06/5-910
DOO "Veritas" Ravna Rijeka - 146/1 22. avgust 2013. god. 06/4-923
DOO "Fibernet" Bijelo Polje - 11/1 22. avgust 2013. god. 06/6-94/2
Radović Milan Bijelo Polje - 1801/1 22. avgust 2013. god. 06/5-922
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1115/1 22. avgust 2013. god. 06/6-920
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1115/1 23. avgust 2013. god. 06/6-925
Brčvak Mensur Bijelo Polje - 1018 23. avgust 2013. god. 06/5-926
Bajramspahić Mirasd Bijelo Polje - 2186/1 24. avgust 2013. god. 06/4-1066
Martinović Damir Unevina - 692 28. avgust 2013. god. 06/5-936
Bojović Veselin Bijelo Polje - 407 28. avgust 2013. god. 06/6-937
Bradić Petar Njegnjevo - 299/1 29. avgust 2013. god. 06/6-876
Radović Ivan Bijelo Polje - 2233/6 29. avgust 2013. god. 06/6-940
Konatar Zoran Unevine - 663 02. septembar 2013. god. 06/6-948
Elektrodistribucija Bijelo Polje - nema 02. septembar 2013. god. 06/6-949
Adrović Fadila Nedakusi - 90/104 02. septembar 2013. god. 06/6-944
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 02. septembar 2013. god. 06/6-947
Kadić Edin Resnik - 160/3 04. septembar 2013. god. 06/5-957
Joksimović Željko Potkrajci - 86/7 04. septembar 2013. god. 06/6-954
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 75,76 06. septembar 2013. god. 06/6-972
Medojević Radomir Bijelo Polje - 314 06. septembar 2013. god. 06/6-978
Šahman Ervin Rasovo - 453/2 09. septembar 2013. god. 06/4-979
Bošnjak Ibrahim Rasovo - 278/2 09. septembar 2013. god. 06/6-985
Softić Safet Resnik - 86/6 09. septembar 2013. god. 06/6-981
Hajdarović Avdija Bijelo Polje - 632 10. septembar 2013. god. 06/5-987
Destanović Mesud Gubavač - 561 10. septembar 2013. god. 06/5-984
Suljević Hevko Bijelo Polje - 1269 12. septembar 2013. god. 06/6-1003
Burić Dragan Pavino Polje - 275 12. septembar 2013. god. 06/5-1005
Burić Dragan Pavino Polje - 275 12. septembar 2013. god. 06/5-1004
Bakija Resmir Poda - 1287 18. septembar 2013. god. 06/5-1031
Ljuca Habib Potkrajci - 1058 18. septembar 2013. god. 06/5-1037
Suljević Besim Metanjac - 915/2/1 18. septembar 2013. god. 06/5-1024
Direkcija za izgradnju i investicije - 18. septembar 2013. god. 06/6-1038
Halilović Refija Bijelo Polje - 2181/3 19. septembar 2013. god. 06/6-1045
Ivan Rakočević Ravna Rijeka - 950/2 20. septembar 2013. god. 06/5-988
Alilović Sanel Potkrajci - 281/1 23. septembar 2013. god. 06/5-1054
Ljaljević Abaz Sutivan - 43 24. septembar 2013. god. 06/5-1070
Destanović Mesud Gubavač - 561 01. oktobar 2013. god. 1100
Šukurica Samir Nedakusi - 74/91 02. oktobar 2013. god. 06/5-1107
AD Crnogorski Telekom - 03. oktobar 2013. god. 06/6-1121
AD Crnogorski Telekom - 03. oktobar 2013. god. 06/6-1120
AD Crnogorski Telekom Potkrajci - 555/1 03. oktobar 2013. god. 06/6-1124
AD Crnogorski Telekom - 03. oktobar 2013. god. 06/6-1123
Rovčanin Radivoje - 03. oktobar 2013. god. 06/6-1119
AD Crnogorski Telekom - 03. oktobar 2013. god. 06/6-1122
ŠIK "LIM" DOO Bijelo Polje - 825 04. oktobar 2013. god. 06/4-1128
Direkcija za izgradnju i investicije - 04. oktobar 2013. god. 06/6-1129
Leković Dragica Cerovo - 298/3 07. oktobar 2013. god. 06/6-1139
Mekić Avdulah Rasovo - 326 07. oktobar 2013. god. 06/6-1142
Joksimović Momir Lješnica - 1703 07. oktobar 2013. god. 06/6-1143
Zajmović Kemal Bijelo Polje - 1753/2 07. oktobar 2013. god. 06/6-1141
Balšić Nebojša Gubavač - 674/4 07. oktobar 2013. god. 06/6-1144
Martinović Damir Unevina - 692 07. oktobar 2013. god. 06/6-1145
Ećo Rafet Metanjac - 103 09. oktobar 2013. god. 06/6-1163
Elektrodistribucija Bijelo Polje - 524 10. oktobar 2013. god. 3682
Elektrodistribucija Njegnjevo - 1293/2 10. oktobar 2013. god. 3683
Gredić Edin Nedakusi - 253/1 10. oktobar 2013. god. 06/6-1165
Kadić Edin Resnik - 160/3 10. oktobar 2013. god. 06/6-1166
Šukurica Sabit Crnča - 1751/1 10. oktobar 2013. god. 06/6-1170
Hot Ruždija Dubovo - 2236 10. oktobar 2013. god. 06/6-1167
Čindrak Sabro Resnik - 93/13 11. oktobar 2013. god. 06/6-1203
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 1543 11. oktobar 2013. god. 06/6-1205
Glušac Ljubo i Zvonko Bijelo Polje - 375 11. oktobar 2013. god. 06/6-1206
Džafić Samedin Bijelo Polje - 974/1 11. oktobar 2013. god. 06/6-1197
Franca Daut Bijelo Polje - 1434/1 15. oktobar 2013. god. 06/5-997
Salković Diba Potkrajci - 479 18. oktobar 2013. god. 06/6-1238
Franca Vahid Resnik - 319 18. oktobar 2013. god. 06/6-1234
Asanagić Smail Poda - 501 18. oktobar 2013. god. 06/6-1240
DOO"Pex imp 6" Boljanina - 23/20/1 22. oktobar 2013. god. 06/6-1246
Direkcija za izgradnju i investicije - 22. oktobar 2013. god. 06/6-1243
Filipović Siniša Njegnjevo - 40/4 22. oktobar 2013. god. 06/8-1244
Pajević Ilija Njegnjevo - 935/1 24. oktobar 2013. god. 06/5-1255
Zejnilović Mustafa Bijelo Polje - 3742/6 24. oktobar 2013. god. 06/5-1256
Pajević Ilija Njegnjevo - 935/1 24. oktobar 2013. god. 06/5-1255
Direkcija za izgradnju i investicije - 28. oktobar 2013. god. 06/6-1266
Hasković Nedžad Potkrajci - 551 28. oktobar 2013. god. 06/5-1264
Šabotić Ismet Rasovo - 548/1 29. oktobar 2013. god. 06/6-1270
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 29. oktobar 2013. god. 06/6-1275
Kolić Demir Bijelo Polje - 974/4 04. novembar 2013. god. 06/6-1296
Bakija Resmir Poda - 1287 04. novembar 2013. god. 06/6-1295
DOO"Pex imp 6" Resnik - 527/4 05. novembar 2013. god. 06/5-1313
DOO"Pex imp 6" Boljanina - 23/20/1 05. novembar 2013. god. 06/5-1314
Kalić Edin i Damir Bijelo Polje - 467 05. novembar 2013. god. 06/6-1307
Nikolić Goran Bijelo Polje - 1483/3 05. novembar 2013. god. 06/6-1309
Lalević Boško Potkrajci - 86/6 06. novembar 2013. god. 06/6-1328
Joksimović Željko Potkrajci - 86/7 06. novembar 2013. god. 06/6-1327
Hasanović Edis Dobrakovo - 259 07. novembar 2013. god. 06/6-1331
Marković Veselin Bijelo Polje - 1089 07. novembar 2013. god. 06/6-1332
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 07. novembar 2013. god. 06/5-1336
Heldić Sabit Voljavac - 672/1 08. novembar 2013. god. 06/5-1351
Hadžajlić Redžo Bijelo Polje - 3755 08. novembar 2013. god. 06/6-1340
Kajević Emin Bijelo Polje - 1144 09. novembar 2013. god. 06/5-9
Bećirović Samir Potkrajci - 281/4 11. novembar 2013. god. 06/6-1355
Ljaljević Abaz Sutivan - 43 11. novembar 2013. god. 06/6-1359
Čopić Miloš Bijelo Polje - 1487/4 11. novembar 2013. god. 06/6-1356
Hasković Nedžad Potkrajci - 552/3 11. novembar 2013. god. 06/5-1360
Martinović Šefko Resnik - 1058 12. novembar 2013. god. 06/6-1367
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1524 12. novembar 2013. god. 06/6-1361
Hasković Nedžad Potkrajci - 551 13. novembar 2013. god. 06/5-177/1-13
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 631 19. novembar 2013. god. 06/6-1413
DOO "Trikon" Bijelo Polje - 1158/1 19. novembar 2013. god. 06/6-1408
DOO "Trikon" Bijelo Polje - 218 19. novembar 2013. god. 06/6-1407
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1524 19. novembar 2013. god. 06/6-1414
Suljević Selman Bijelo Polje - 590/2 22. novembar 2013. god. 06/6-1436
Ramović Šefik Orahovica - 2266 22. novembar 2013. god. 06/6-1420
Filipović Siniša Njegnjevo - 40/4 26. novembar 2013. god. 06/6-1456
Durović Husnija Resnik - 425/3 28. novembar 2013. god. 06/6-1489
Direkcija za izgradnju i inves nema - nema 28. novembar 2013. god. 06/6-1577
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1115/1 29. novembar 2013. god. 06/6-1496
Direkcija za izgradnju i inves nema - nema 29. novembar 2013. god. 06/6-1497
Ćevapović Amer Bijelo Polje - 1254 02. decembar 2013. god. 06/6-1502
Pajević Ilija Njegnjevo - 935/1 03. decembar 2013. god. 06/6-1509
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 03. decembar 2013. god. 06/6-1514
DOO "Ekektronika komerc" Bijelo Polje - 444/1 05. decembar 2013. god. 06/6-1519
Heldić Sabit Voljavac - 672/1 06. decembar 2013. god. 06/6-1544
Šukurica Sabit Crnča - 1751/1 06. decembar 2013. god. 06/6-1534
Hadžajlić Mirzeta Resnik - 453 09. decembar 2013. god. 06/6-1545
"Elektrodistribucija" Bijelo Polje - 1843/7 10. decembar 2013. god. 06/6-1549
Salković Diba Potkrajci - 979 10. decembar 2013. god. 06/6-1550
"Elektrodistribucija" Bijelo Polje - 1843/7 10. decembar 2013. god. 06/2-1549
Odbor Islamske zajednice Poda - 733 10. decembar 2013. god. 06/5-1552
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1009 12. decembar 2013. god. 06/6-1576
Softić Mirsad Poda - 186 12. decembar 2013. god. 06/6-1575
Krgović Željko Bijelo Polje - 1120 12. decembar 2013. god. 06/5-1565
Konatar Milić Unevina - 677 16. decembar 2013. god. 06/6-1589
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 19. decembar 2013. god. 06/6-1619
Čoković Šefko Resnik - 383 19. decembar 2013. god. 06/6-1623
Gredić Edin Nedakusi - 253/1 23. decembar 2013. god. 06/6-1640
Radmanović Milan Majstorovina - 3766 23. decembar 2013. god. 06/5-1643
Bojović Veselin Bijelo Polje - 407 24. decembar 2013. god. 06/6-1645
Bošnjak Ibrahim Rasovo - 278/2 27. decembar 2013. god. 06/5-1681
Hot Ruždija Dubovo - 2236 27. decembar 2013. god. 06/5-1674
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 27. decembar 2013. god. 06/6-1671
"Mešihat islamske zajednice" Bijelo Polje - 458 459 30. decembar 2013. god. 06/5-1687