ZAHTJEVI - GODINA 2018


 

INVESTITOR

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

Balić Edin KO Resnik-675/8 14. decembar 2018. god. 06/4-6128
Merdović Bojan KO Zaton-1176 27. novembar 2018. god. 06/6-5711
Ljušković Džemal  KO Bijelo Polje-239  24. avgust 2018. god.  06/4-4502
Hodžić Sabina Ko Poda-1303/3 15. avgust 2018. god.  06/4-4435
Ćatović Munib  KO Potkrajci-267/2  08. avgust 2018. god.  06/4-4370
Šćekić Dragiša KO Poda-484 06. avgust 2018. god. 06/4-4304
Mihailović Milorad KO Bijelo Polje-250 03. avgust 2018. god. 06/4-4276
DOO "Martinović Auto centar" KO Resnik-531/24 i 531/7  03. avgust 2018. god.  06/4-4284
Mekić Mevludin KO Bijelo Polje-1324/1 i 1325/1  12. jul 2018. god.  06/1-3162
DOO "Imperijal" i DOO "S-Gradnja-Komerc" KO Bijelo Polje-197 31. jul 2018. god. 06/4-4215
DOO "SIOL" KO Unevina-691/1 i 686  31. jul 2018. god.  06/4-4206

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Bijelo Polje-1111/1

31. jul 2018. god.

06/4-4208

Maslovarić Marko

KO Bijelo Polje-dio kp 190

26. jul 2018. god.

06/4-4060

Raičević Radoslav

KO Potkrajci-147/1, 148/1 i 148/3

25. jul 2018. god.

06/4-4032

Alomerović Adnan

KO Resnik-93/20

24. jul 2018. god.

06/4-4014

Pešić Borka

KO Resnik-531/6 i 531/17

24. jul 2018. god.

06/4-4010

Dervišević Hamdija

KO Poda-471

20. jul 2018. god.

06/4-3918

Dobardžić Esad

KO Bijelo Polje-1015

12. jul 2018. god.

06/5-3168

Lazović Aleksandar

KO Bijelo Polje-1036

11. jul 2018. god.

06/2-2790

Bećirović Vejsil

KO Potkrajci-199/2

10. jul 2018. god.

06/2-2694

Uprava za imovinu CG

KO Bijelo Polje-1355/2

25. jun 2018. god.

06/4-2204

Sijarić Armin

KO Resnik-1070

22. jun 2018. god.

06/2-2176

Šušić Ivan

KO Lješnica-1615

22. jun 2018. god.

06/2-2177

Madžgalj Milorad-upravnik stambeno-poslovne zgrade "CENTAR 1"

KO Bijelo Polje-1117/3

21. jun 2018. god.

06/5-2165

Mešihat Islamske zajednice u CG

KO Bijelo Polje-458 i 459

20. jun 2018.god.

06/2-2141

Ćatović Fikret

KO Bijelo Polje-912

20. jun 2018. god.

06/4-2131

Suljević Semedin

KO Kanje-109

14. jun 2018. god.

06/4-1971

Radović Miodrag

KO Bijelo Polje-1802/1

13. jun 2018. god.

06/4-1897

Šuša Bojana

KO Bijelo Polje-876 i 877/2

12. jun 2018. god.

06/4-1876

AD TUP "Brskovo" u stečaju

KO Bijelo Polje-1010/1

11. jun 2018. god.

06/4-1851

Sijarić Hašin

KO Bijelo Polje-1247

11. jun 2018. god.

06/2-1821

Ljuca Jusuf

KO Bijelo Polje-1697

07. jun 2018. god.

06/5-1794

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Bistrica-1326

07. jun 2018. god.

06/2-1792

DOO "Meso-promet"

KO Bijelo Polje-90/105

01. jun 2018. god.

06/1-1739

DOO "Meso-promet"

KO Bijelo Polje-10/1

01. jun 2018. god.

06/1-1738

DOO "EKO-MESO"

KO Bijelo Polje-9/1 i 11/1

01. jun 2018. god.

06/2-1737

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Bijelo Polje-dio kp 156

31. maj 2018. god.

06/5-7110

DOO "Auto centar DAS"

KO Bijelo Polje-303/1

29. maj 2018. god.

06/2-1683

Dulović ranko

KO Bijelo Polje-1089

24. maj 2018. god.

06/5-1602

Perišić Miloš

KO Resnik-137

24. maj 2018. god.

06/2-1590

       

DOO "AKA TRADE"

KO Bijelo Polje-1125, 1126, 1127, 1128 i 1129

23. maj 2018. god.

06/5-1581

Radič Nihad

KO Korita-2060

23. maj 2018. god.

06/2-1578

Burdžović Omer

KO Bijelo Polje-1111/4

18. maj 2018. god.

06/5-1558

Ljušković Zlatko

KO Bijelo Polje-1105, 1104

18. maj 2018. god.

06/5-1559

DOO "Bravera"

KO Nedakusi-82/3

17. maj 2018. god

06/5-1521

Dangubić Danijela

KO Zaton-1024

14. maj 2018. god.

06/5-1450

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Bijelo Polje-2244

10. maj 2018. god.

06/4-1415

Merdović Miljan

KO Bijelo Polje-2315/4

10. maj 2018. god.

06/4-1413

DOO "Farma Franca"

KO Gubavač-706/2

07. maj 2018. god.

06/1-1371

DOO "Intesa Group"

KO Bijelo Polje-392

04. maj 2018. god.

06/1-1310

DOO "Intesa Group"

KO Bijelo Polje-392

04. maj 2018. god.

06/2-1309

Obradović Saša

KO Bijelo Polje-244/2

03. maj 2018. god.

06/4-1289

Ćatović Ramo

KO Potkrajci-246/3

03. maj 2018. god.

06/4-1294

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Bijelo Polje-2099/21 i 2085/11

03. maj 2018. god.

06/4-1288

Šćepanović Živojin

KO Bijelo Polje-1869

03. maj 2018. god.

06/2-1299

Ćorović Safet

KO Bijelo Polje-1726

20. april 2018. god.

06/2-1164

Barudžija Avdo

KO Resnik-523/10

20. april 2018. god.

06/4-1158

Stanić Miroslav

KO Bijelo Polje-316

18. april 2018. god.

06/2-1125

Šekularac Desa

KO Zaton-2220

17. april 2018. god.

06/5-1091

Nedović Milovan

KO Prijelozi-2524

18. april 2018. god.

06/2-1124

Franca Safet

KO Bijelo Polje-1055

16. april 2018. god.

06/2-1081

Škrijelj Rizvan

KO Resnik-394/3

16. april 2018. god.

06/5-1080

Hot Refik

KO Bijelo Polje-554/1

13. april 2018. god.

06/2-1059

Ćorović Samir

Ko Resnik-512/7 i 512/8

11. april 2018. god.

06/2-1039

Ćorović Senad

KO Resnik-511/7 i 511/8

11. april 2018. god.

06/2-1038

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Bijelo Polje-više kat.parcela

11. april 2018. god.

06/2-1016

Ličina Enes

KO Korita-2761

10. april 2018. god.

06/5-1003

Hasković Salun

KO Bistrica-145

05. april 2018. god.

06/2-983

Radivojević Zoran

KO Nedakusi-90/22

05. april 2018. god.

06/5-987

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Bijelo Polje-1138/7

03. april 2018. god.

06/2-938

DOO "NO-MI"

KO Bijelo Polje-22/1

03. april 2018. god.

06/2-945

Kljajević Velibor

KO Bijelo Polje-1374/5 i 1374/13

03. april 2018. god.

06/5-949

Mujanović Senad

KO Bijelo Polje-1078

02. april 2018. god.

06/4-931

Mulić Elvira

KO Orahovica-2207 i 2208

02. april 2018. god.

06/5-925

Bučan Fahrudin

Ko Gubavač-481/6

02. april 2018. god.

06/2-930

Mekić Muharem

KO Bijelo Polje-353

02. april 2018. god.

06/4-932

DOO "Imperijal" i DOO "S-Gradnja Komerc"

KO Bijelo Polje-197, 180, 304 i 191

02. april 2018. god.

06/5-922

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1075

30. mart 2018. god.

06/2-912

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Rasovo-606, 468 i 470

30. mart 2018. god.

06/2-905

DOO "Farma Franca"

KO Gubavač-700

29. mart 2018. god.

06/5-898

DOO "Farma Franca"

KO Gubavač-700

29. mart 2018. god.

06/5-897

Omerhodžić Redžep

KO Nedakusi-90/26

28. mart 2018. god.

06/4-881

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Crnča-Laholo-2533

27. mart 2018. god.

06/2-857

šukurica Sabit

KO Crnča-Laholo-1764

21. mart 2018. god.

06/2-815

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Femića Krš-3267 i 2637

21. mart 2018. god.

06/2-813

Nuhodžić Izeta

KO Gubavač-357

20. mart 2018. god.

06/4-810

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Kanje-495/1, 475, 447, 1139, 1206/2 i 1205

19. mart 2018. god.

06/2-801

Perović Željko

KO Njegnjevo-1237/2

19. mart 2018. god.

06/5-792

Kurgaš Mervan

KO Potkrajci-259/4

19. mart 2018. god.

06/5-791

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Bijelo Polje-460, 461, 2556, 529, 4726 i 2532/2

16. mart 2018. god.

06/2-771

Kadić Mevludin

KO Bijelo Polje-153/1

09. mart 2018. god.

06/5-707

DOO "Eko Meduza"

KO Nedakusi-74

09. mart 2018. god.

06/2-716

Avdić Ile

KO Mojstir-1238

06. mart 2018. god.

06/5-664

Jovović Saša

KO Bijelo Polje-1380

05. mart 2018. god.

06/5-634

Perović Pavić

KO Rasovo-279

05. mart 2018. god.

06/2-625

DOO "SOLARIS"

KO Nedakusi-135

05. mart 2018. god.

06/2-624

DOO "Gradnja"

KO Bijelo Polje-8/2

05. mart 2018. god.

06/2-623

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Bijelo Polje-2244, 2164/3, 2164/6 i 2166/4

02. mart 2018. god.

06/2-615

DOO "VERITAS"

KO Ravna Rijeka-146/1

02. mart 2018. god.

06/5-617

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Unevina-321

02. mart 2018. god.

06/2-616

Bubanja Ilija

KO Bijelo Polje-1629/2

28. februar 2018. god.

06/2-586

Franca Halid

KO Resnik-237

27. februar 2018. god.

06/5-569

Bošković Gavrilo

KO Bijelo Polje-3425/13

23. februar 2018. god.

06/2-546

Pajević Veljko

KO Njegnjevo-dio kp 921/4 i 939/1

20. februar 2018. god.

06/5-484

Begović Medžad

KO Rasovo-544/1

20. februar 2018. god.

06/5-483

Kordić Vukomir

KO Njegnjevo-967/3

14. februar 2018. god.

06/5-439

Avdić Ile

KO Resnik-560/2

14. februar 2018. god.

06/2-441

Ljuca Malić

KO Ravna Rijeka-67/3

29. januar 2018. god.

06/5-287

Ustić Latif

KO Bijelo Polje-dio kp 3800/1 i 3800/4

31. decembar 2018. god.

06/4-6624

Gušmirović Mervan

KO Bijelo Polje-1767

11. decembar 2018. god.

06/1-6052

Dulović Ranko

KO Potkrajci-139 i 140/2

04. decembar 2018. god.

06/4-5829

Radović Miodrag

KO Bijelo Polje-1808/3

07. decembar 2018. god.

06/2-5917

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Bijelo Polje-540/1, 569 i 563/1

28. novembar 2018. god.

06/4-5732

Alić Muradif

KO Metanjac-410

10. decembar 2018. god.

06/4-6015

Balić Edin

KO Resnik-675/8

14. decembar 2018. god.

06/4-6128

DOO "AGROKOOPERATIVA"

KOZaton-1176

27. novembar 2018. god.

06/6-5711

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Grab-3456

09. oktobar 2017. god.

06/6-3525

Rovčanin Hamdija

KO Ravna Rijeka-68/7

12. oktobar 2017. god.

06/6-3619

Rovčanin Hamdija

KO Ravna Rijeka-68/8

12. oktobar 2017. god.

06/6-3618

DOO "PUT GROSS"

KO Nedakusi-133

28. decembar 2017. god.

06/4-4763

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Ravna Rijeka-915, 917/1, 917/2, 918/1, 918/2, 918/3, 918/5, 918/6, 919 i KO Majstorovina- 353/1, 360/1, 360/2, 361, 362, 1093/1

09. oktobar 2017. god.

07/1-3523

DOO "MIKRO-MONT"

KO Ravna Rijeka-63

12. oktobar 2017. god.

06/6-3631

Omerović Zihno

KO Potkrajci-901

13. oktobar 2017. god.

06/6-3665

Rovčanin Siniša KO Njegnjevo-1049/2  16. februar 2018. god.  06/5-464
JPU "Dušo Basekić" KO Bijelo Polje-869/23 19. februar 2018. god. 06/2-479

Veličković Vasko

KO Njegnjevo-967/1

22. decembar 2017. god.

06/5-4599

Hodžić Armin

KO Njegnjevo-397/4

22. januar 2018. god.

06/2-180

Hodžić Armin

KO Rasovo-396/4

22. januar 2018. god.

06/2-181

Hodžić Damir

KO Resnik-92/11

19. januar 2019. god.

06/5-171

DOO "S Gradnja Komerc"

KO Bijelo Polje-1809/2, 1809/4, 1809/5 i dio kp 1809/1

04. januar 2018. god.

06/6-10

Konatar Dragoslava

KO Unevina-321

10. januar 2018. god.

06/5-47

Direkcija za izgradnju i investicije

KO Bijelo Polje-1524

29. januar 2018. god.

06/6-293

DOO "Veritas"

KO Bijelo Polje-1885/1 i 1885/2

13. oktobar 2017. god.

06/6-3663

DOO "ELKOS"

KO Bijelo Polje-1374/1, 1374/2, 1374/3, 1374/7 i 1374/8

11. avgust 2017. god.

06/6-2870