GRAĐEVINSKE DOZVOLE - GODINA 2017


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
DOO "AGROKOOPERATIVA" Zaton-176 22. decembar 2017. god. 06/6-173/6
Begović Iso Rasovo-544/6 i 522/2 29. decembar 2017. god. 06/6-200/6
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-156/2, 157, 189/1, 354, 1799, 1772, 1764, 1758, 1747, 1730, 1694/1, 904, 470, 441, 409, 405, 397, 1735, 1074, 485, 496 i 494/11 15. decembar 2017. god. 06/6-152/7
Muzurović Raza Resnik-539/9 i 539/10 27. novembar 2017. god. 06/6-150/5
Erović Šućro Voljavac-647/1 27. novembar 2017. god. 06/6-149/5
Vreva Mujo Crnča-Laholo-1802 23. novembar 2017. god. 06/6-198/4
Vojinović Vukašin Lješnica-1938 22. novembar 2017. god. 06/6-181/4
Konatar Dragan Unevina-659 14. novembar 2017. god. 06/6-145/7
Direkcija za izgradnju i investicije Pavino Polje-273/2, 273/3, 271/2, 272/2 i 273/3 10. novembar 2017. god. 06/6-147/7
Bošković Slavko Bliškovo-69 07. novembar 2017. god. 06/6-154/4
Kujović Halil Metanjac-16/1 06. novembar 2017. god. 06/6-146/5
Šebek Žarko Njegnjevo-948 02. novembar 2017. god. 06/6-201/4
Zajmović Armin Bijelo Polje-1003 23. oktobar 2017. god. 06/6-123/5
Perović Slađana Njegnjevo-1307/1 16. oktobar 2017. god. 06/6-137/4
Janković Spasoje Zaton-749/1 13. oktobar 2017. god. 06/6-110/3
Mujanović Emira Gubavač-644/4 12. oktobar 2017. god. 06/6-134/2
Crnovršanin Amel Resnik-93/1 24. jul 2017. god. 06/6-91/3
Beganović Denis Resnik-531/23 25. septembar 2017. god. 06/6-128/1
Mrdović Zvonimir Bijelo Polje-241/2 21. septembar 2017. god. 06/6-116/5
Dervišević Amir Poda-472/1 21. avgust 2017. god. 06/6-105/4
Bećirović Seud Kukulje-554 31. avgust 2017. god. 06/6-103/6
DOO "Milkraft Leche" Pavino Polje-280/1 05. septembar 2017. god. 06/6-104/8
Radojević Milojica Muslići-622 02. oktobar 2017. god. 06/6-144/1
Raičević Radoslav Potkrajci-148/1 25. avgust 2017. god. 06/6-78/4
DOO "MTEL" Njegnjevo-10 06. septembar 2017. god. 06/6-109/1
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-284/1 03. avgust 2017. god. 06/6-102/6
Lakićević Bojan Resnik-526/6 24. jul 2017. god. 06/6-79/6
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1111/1 24. jul 2017. god. 06/6-85/3
Gojačanin Bajo Lješnica-1925 21. jul 2017. god. 06/6-82/6
Spahić Tale Potkrajci-266/14 18. jul 2017. god. 06/6-72/6
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-više kat. parcela 17. jul 2017. god. 06/6-86/3
Šćekić Marko Bijelo Polje-2099/37 i dio kp 2101/26 17. jul 2017. god. 06/6-87/4
Gogić Nemanja Zaton-807/2 12. jul 2017. god. 06/6-83/6
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-974/3 21. jun 2017. god. 06/6-80/2
Radović Goran Zaton-1445 29. jun 2017. god. 06/6-75/5
Trubljanin Rasim Resnik-365/4 15. jun 2017. god. 06/6-74/1
Zemljoradnička zadruga "Zaton BP" Zaton-1176 12. jun 2017. god. 06/6-60/7
DOO "CEDIS" Njegnjevo-1408, 1435, 1325 13. jun 2017. god. 06/6-81/2
Vuković Mileva Bijelo Polje-1808/12 29. maj 2017. god. 06/6-61/3
Kasumović Omer i Enesa Gubavač-158/7 01. jun 2017. god. 06/6-64/2
Damjanović Danilo Resnik-526/1 12. maj 2017. god. 06/6-50/7
Sošić Velizar Bijelo Polje-3496 11. maj 2017. god. 06/6-52/3
Ružić Rajko Bijelo Polje-3632/5 i 3633/2 28. april 2017. god. 06/6-48/4
Cmiljanić Nebojša Resnik-477/3 27. april 2017. god. 06/6-45/5
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje, Nedakusi-više katastarskih parcela 28. april 2017. god. 06/6-43
DOO "Telenor" Bijelo Polje-3794/2 19. april 2017. god. 06/6-37/5
Kolić Muharem, Mujo i Zuma Bijelo Polje-982 18. april 2017. god. 06/6-30/6
Hasanović Nedžad Gubavač-645/3 i 644/5 13. april 2017. god. 06/6-41/4
Idrizović Fariz Resnik-165/3 12. april 2017. god. 06/6-53
DOO "SOKO GROUP" Bijelo Polje-3789/2 30. mart 2017. god. 06/6-46
Kuč Delija Gubavač-96 03. april 2017. god. 06/6-34/3
Zemljoradnička zadruga "Zaton BP" Zaton-1176 07. mart 2017. god. 06/6-24
Zoronjić Kenan Resnik-509/7 21. februar 2017. god. 06/6-26/2
Direkcija za izgradnju i investicije

Ravna Rijeka-4428, 918/1 i 919

Majstorovina-350 i 367

24. mart 2017. god. 06/6-42
Radulović Rajko Nedakusi-352/1 17. mart 2017. god. 06/6-29/4
DOO "CEDIS" Zaton-1131/3 17. februar 2017. god. 06/6-17
PZU "NEURON" Bijelo Polje-192 29. mart 2017. god. 06/6-33/8
Moračanin Alenka i Žujović Mijodrag Bijelo Polje-1853/2 20. mart 2017. god. 06/6-32
DOO "Aka Trade" Boljanina-5/2/3 08. februar 2017. god. 06/6-15
Alilović Fahrudin Potkrajci-527/1 30. januar 2017. god. 06/6-9/216-2016
Jokić Željko Bijelo Polje-2099/31 i dio kp 2099/30 30. januar 2017. god. 06/6-8
Joksimović Radenko Bijelo Polje-2102/13 i 2102/14 23. januar 2017. god. 06/6-4/211-16
Crnovršanin Samir Bijelo Polje-2034/12 23. januar 2017. god. 06/6-6/213-16
Bahović Feriz Bijelo Polje-625/2 25. januar 2017. god. 06/6-11/219-16