ZAHTJEVI - GODINA 2023


 

INVESTITOR

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

Mahmutović Kemal KO Bistrica-658 i 659 28. april 2023. god. 06-332/23-161
Šehović Medenica Amela KO Bijelo Polje-1005/1 i 1006 25. april 2023. god. 06-332/23-154
Sekretarijat za izgradnju KO Bijelo Polje-4726 20. april 2023. god. 06-332/23-149

D.O.O. "Bravera" Bijelo Polje

D.O.O. "Dulović " Mojkovac

KO Bijelo Polje- dio kp 8/1 18. april 2023. god. 06-332/23-144
Martinović Besim KO Bijelo Polje-1285 12. april 2023. god. 06-332/23-143
Čelebić Ešef KO Kradenik-1065 04. april 2023. god. 06-332/23-129
Damjanović Ranko KO Lijeska-1249 04. april 2023. god. 06-332/23-132
Balić bajram KO Rasovo-180/4 03. april 2023. god. 06-332/23-128
Ciriković Zamir KO Resnik-539/3 23. mart 2023. god. 06-332/23-112
D.O.O. "AUTO centar DAS" KO Bijelo Polje-1263 22. mart 2023. god. 06-332/23-111
Mahmutović Kemal KO Bistrica-659 17. mart 2023. god. 06-332/23-107
Nikolić Veselin KO Bijelo Polje-1583 13. mart 2023. god. 06-332/23-100
Međedović Senad KO Bijelo Polje-400 06. mart 2023. god. 06-332/23-85
Rutović Rajka KO Majstorovina-2248 i 2249 06. mart 2023. god. 06-332/23-88
Sekretarijat za investicije KO Bijelo Polje-793 i dio kp 3206 06. mart 2023. god. 06-332/23-86
Sekretarijat za investicija KO Cerovo-2036 01. mart 2023. god. 06-332/23-84
Rakočević Branko KO Potkrajci-86/9 i 86/10 20. februar 2023. god. 06-332/23-76
Bektašević Ekrem KO Rasovo-324/1 17. februar 2023. god. 06-332/23-75
Mekić Nedžad KO Pećarska-1896/1 15. februar 2023. god. 06-332/23-69
Vuković Luka KO Bijelo Polje-1441/1 i 1441/2 10. februar 2023. god. 06-332/23-65
AD"Crnogorski elektroprenosni sistem" KO Bijelo Polje-326 09. februar 2023. god. 06-332/23-78
Salipur Novka KO Unevina-434 08. februar 2023. god. 06-332/23-60
Ljušković Emir KO Bijelo Polje-219 08. februar 2023. god. 06-332/23-59
Pepeljak Aldin KO Bijelo Polje-791/8 06. februar 2023. god. 06-332/23-53
Slavković Miroslav KO Zaton-1476 06. februar 2023. god. 06-332/23-54
Sekretarijat za investicije KO Bijelo Polje-1814 03. februar 2023. god. 06-332/23-50
Tadić Jelena KO Zaton-1859/1 03. februar 2023. god. 06-332/23-51
Sekretarijat za investicije KO Kanje-1164 03. februar 2023. god. 06-332/23-49
Dulović Igor KO Pali-1326/2 30. januar 2023. god. 06-332/23-45
Dulović Igor KO Pali-1325/1 30. januar 2023. god. 06-332/23-44
Međedović Munir KO Majstorovina-3915/2 30. januar 2023. god. 06-332/23-43
Bulatović Jakov KO Ravna Rijeka-282/3 27. januar 2023. god. 06-332/23-40
Zejnilović Asim KO Resnik-308 23. januar 2023. god. 06-332/23-27
Bakić Radoje KO Nedakusi-260/1 23. januar 2023. god. 06-332/23-26
Sijarić Mensur KO Bijelo Polje-89/2 23. januar 2023. god. 06-332/23-29
Omerović Mersid KO Potkrajci-221 i 223/5 23. januar 2023. god. 06-332/23-30
Sekretarijat za investicije KO Mioče-1058 18. januar 2023. god. 06-332/23-1
Vuković Dejan KO Bijelo Polje-1383/1 i 1383/2 18. januar 2023. god. 06-332/23-24
Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/2, 218/1, 218/4 i 219/1  16. januar 2023. god.  06-332/23-21 
DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" KO Kanje-504 16. januar 2023. god. 06-332/23-20
Omerović Mersid KO Potkrajci-160 13. januar 2023. god. 06-332/23-17
Ahmetović Almir KO Resnik-509/5 i 510/8 11. januar 2023. god. 06-332/23-13
Trubljanin Mevludin KO Bijelo Polje-3764/2 i 3765/2 11. januar 2023. god. 06-332/23-11
Popović Ljiljana i Popović Ranislav KO Bijelo Polje-3779 i 3780 10. januar 2023. god. 06-332/23-9