URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2021


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Gredić Ismet KO Nedakusi-167/1 20. april 2021. god. 332/21-1665-46/3
Brčvak Semir KO Bistrica-951/1 15. april 2021. god. 06/2-332/21-1919/4-20
Konatar Zoran KO Unevina-663 13. april 2021. god. 06/4-332/21-1329/1
Đalović saša KO Bijelo Polje-1432 09. april 2021. god. 06/2-332/21-1602/4-19
Lukač Fadil KO Resnik-508/1 i 509/2 09. april 2021. god. 06/4-332/21-1625/3
Šabanović Ibro KO Bijelo Polje-1983 02. april 2021. god. 06/2-332/21-1330/4-14
Softić Rahim KO Resnik-560/8 i 560/4 30. mart 2021. god. 06/2-332/21-1300/4-13
DOO "MD TRANS" KO Zaton-1879/1, 1880/1 i 1881/1 29. mart 2021. god. 06/5-332/21-674-23/4-1
Brčvak Semir KO Potkrajci-655/6 24. mart 2021. god. 06/2-332/20-1564/1-17
Simonović Nikola KO Zaton-1819/4 24. mart 2021. god. 06/2-332/21-1447/2-15
Spahić Seid KO Resnik-521/2 23. mart 2021. god. 06/2-332/21-1227/4-11
Obradović Miodrag i Mirjana KO Bijelo Polje-1417/7 23. mart 2021. god. 06/2-332/21-1139/4-10
Suljević Ferhat KO Kanje-498/1 22. mart 2021. god. 332/21-1218-35/2
AD "Željeznička infrastruktura Crne Gore" KO Nedakusi-262/1, 113, 112 i 114/1 19. mart 2021. god. 06/2-332/21-1281/5-12
Rakočević Vanja KO Ravna Rijeka-854/4 19. mart 2021. god. 06/2-332/21-995/5-9
Vreva Jasmin KO Crnča-Laholo-1727/2 16. mart 2021. god. 332/21-987-28/4
Hodžić Armin KO Rasovo-396/3 16. mart 2021. god. 06/5-332/21-1017-30/4
Hodžić Armin KO Rasovo-397/3 16. mart 2021. god. 06/5-332/21-1018-31/4
Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori KO Metanjac-123 15. mart 2021. god. 06/5-332/21-809-24/5
Sijarić Hasnija KO Resnik-1002 09. mart 2021. god. 06/4-332/21-986/1
Smolović Miško KO Ravna Rijeka-12, 5/3, 4/1 i 4/2 09. mart 2021. god. 06/4-332/21-1112/2
Tvrdišić Ognjen KO Njegnjevo-1345/1 09. mart 2021. god. 06/2-332/21-780/4-6
Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/1, 219/1 i 219/3 11. februar 2021. god. 06/4-332/21-212/5
Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/2 i 219/2 11. februar 2021. god. 06/4-332/21-267/5
Međedović Rajif KO Bijelo Polje-145/9 11. februar 2021. god. 06/2-332/21-265/3-3
Radovi9ć Vuk KO Čeoče-332 08. februar 2021. god. 06/2-332/21-188/4-1
AD TUP "Brskovo" KO Bijelo Polje-1010/1 08. februar 2021. god. 06/4-332/21-187/2
Radović Žarko KO Bijelo Polje-3053/1 02. februar 2021. god. 06/5-332/21-185-12/4
Sajfić Ernad KO Resnik-136/7 18. januar 2021. god. 06/5-332/20-7238-64/5-11/21
Mahmutović Semir  KO Gubavač-644/7  20. januar 2021. god.  06/5-332/20-7147-60/4-14/21