GRAĐEVINSKE DOZVOLE - GODINA 2013


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 05. februar 2013. god. 06/6-2/1-51/12
Omerović Mevludin Potkrajci - 828/1 14. februar 2013. god. 06/6-19/1-145/12
Ministarstvo zdravlja
JZU Opšta bolnica
Bijelo Polje - 1933/1 21. februar 2013. god. 06/6-27/1-155/12
Muradbašić Zaim Bijelo Polje - 864/12 05. mart 2013. god. 06/6-4/1-72/12
Kajević Emin Bijelo Polje - 1144 06. mart 2013. god. 06/6-39/1
Mušović Ruždija Ravna Rijeka - 68/1 15. mart 2013. god. 06/6-26/1-154/12
AD Crnogorski Telekom Potkrajci - 555/1 02. april 2013. god. 06/6-44/1
Jovović Saša Majstorovina - 481/3 08. april 2013. god. 06/6-31/1-160/12
Brčvak Mensur Bijelo Polje - 1018 08. april 2013. god. 06/6-22/1-150/12
Mučić Behudin Bijelo Polje - 1098 11. april 2013. god. 06/6-34/1-164/12
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 18. april 2013. god. 06/6-40/1
Nišavić Novica Majstorovina - 1646 24. april 2013. god. 06/6-24/1-152/12
Bikić Izeta Potkrajci - 266/1 24. april 2013. god. 06/6-9/1-113/12
Malović Zorica Rasovo - 363/2 25. april 2013. god. 06/6-36/1
Dulović Dražen Bijelo Polje - 1801/1 29. april 2013. god. 06/6-53/1
Sadiković Sehada Bijelo Polje - 1088 28. maj 2013. god. 06/6-78/1
DOO "Bomer-inženjering" Bijelo Polje - 1057 30. maj 2013. god. 06/6-67/1
DOO "Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 24. jun 2013. god. 06/6-69/1
Franca Daut Bijelo Polje - 1434/1 26. jun 2013. god. 06/2-21/1-149/2
Radio Difuzni centar CG Grančarevo - 2727/3 28. jun 2013. god. 06/6-75/1
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 11. jul 2013. god. 06/6-99/1
Dječji vrtić "Dušo Basekić" Bijelo Polje - 1240 11. jul 2013. god. 0503-189/15
Lješnjak Zvonko i Svetozar Bijelo Polje - 365 17. jul 2013. god. 06/6-93/1
"Eling CG" DOO - 17. jul 2013. god. 0503-564/3
Direkcija za izg.i investicije Ravna Rijeka - 219 26. jul 2013. god. 06/6-143/12
Ćorović Ćerim Bijelo Polje - 132 26. jul 2013. god. 06/6-79/1
Hurić Sefer Bijelo Polje - 837/2 05. avgust 2013. god. 06/6-107/1
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1117/3 06. avgust 2013. god. 06/6-69/1
Gušmirović Sead Bijelo Polje - 839 08. avgust 2013. god. 06/6-115/1
DOO"Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 12. avgust 2013. god. 06/6-110/1
Trubljanin Elvis i Sanela Bijelo Polje - 1161 13. avgust 2013. god. 06/6-70/1
JU Centar za socijalni rad Bijelo Pokje - 1933/4 16. avgust 2013. god. 0503-641/6
Mahmutović Mirsad Nedakusi - 674/4 16. avgust 2013. god. 06/6-81/1
Franca Šefko Resnik - 1206 19. avgust 2013. god. 06/6-71/1
Čikić Hajrudin Bijelo Polje - 174 19. avgust 2013. god. 06/6-96/1
AD Elektroprivreda Bijelo Polje - 625 19. avgust 2013. god. 06/6-124/1
Crveni krst Crne Gore Bijelo Polje - 1737 19. avgust 2013. god. 06/6-51/1
Mulić Rafet Bijelo Polje - 2420/1 27. avgust 2013. god. 06/6-17/1
Pepeljak Bajram Potkrajci - 692 27. avgust 2013. god. 06/6-48/1
Mekić Fahrudin Rasovo - 143/1 03. septembar 2013. god. 06/6-98/1
Mekić Ersin Rasovo - 143/1 03. septembar 2013. god. 06/6-97/1
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 1502/1 12. septembar 2013. god. 06/6-58/1
AD Elektrodistribucija Bijelo Polje - 625 19. septembar 2013. god. 06/6-124/1
Čindrak Murat Nedakusi - 243/1 19. septembar 2013. god. 06/6-49/1
Drobnjak Đorđije Bijelo Polje - 1801/1 23. septembar 2013. god. 06/6-66/1
Radović Milan Bijelo Polje - 1801/1 04. oktobar 2013. god. 06/6-127/1
Petrić Milić Zaton - 2546/1 14. oktobar 2013. god. 06/6-73/1
AD Elektrodistribucija Njegnjevo - 1293/2 16. oktobar 2013. god. 06/6-147/1
Burić Dragan Pavino Polje - 275 24. oktobar 2013. god. 06/6-137/2
Zaimović Mustafa Resnik - 529 28. oktobar 2013. god. 06/6-7/1-100/12
Kadić Edin Resnik - 160/3 30. oktobar 2013. god. 06/6-150/1
Leković Dragica Cerovo - 298/3 04. novembar 2013. god. 06/6-141/1
Joksimović Željko Potkrajci - 86/7 11. novembar 2013. god. 06/6-157/1
Lalević Boško Potkrajci - 86/6 11. novembar 2013. god. 06/6-158/1
Bučan Hamdija Gubavač - 573 25. novembar 2013. god. 06/6-118/1
Džafić Samedin Bijelo Polje - 974/1 26. novembar 2013. god. 06/6-148/1
Martinović Šefko Resnik - 1058 28. novembar 2013. god. 06/6-165/1
Direkcija za izgradnju i inves nema - nema 28. novembar 2013. god. 06/6-154/1
Bećirović Samir Potkrajci - 281/4 02. decembar 2013. god. 06/6-162/1
Ljaljević Abaz Sutivan - 43 03. decembar 2013. god. 06/6-164/1
Damjanović Ranko Bijelo Polje - 1801 03. decembar 2013. god. 06/6-139/1
Marković Veselin Bijelo Polje - 1089 06. decembar 2013. god. 06/6-160/1
Ćevapović Amer Bijelo Polje - 1254 09. decembar 2013. god. 06/6-179/1
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 09. decembar 2013. god. 06/6-182/1
Čopić Miloš Bijelo Polje - 1487/4 09. decembar 2013. god. 06/6-163/1
Hadžajlić Mirzeta Resnik - 453 10. decembar 2013. god. 06/6-185/1
Hadžajlić Redžo Bijelo Polje - 3755 13. decembar 2013. god. 06/6-161/1
Ramović Šefik Orahovica - 2266 16. decembar 2013. god. 06/6-173/1
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1138/1 17. decembar 2013. god. 06/6-163/12
Filipović Siniša Njegnjevo - 40/4 20. decembar 2013. god. 06/6-174/1
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 25. decembar 2013. god. 06/6-190/1
Bakija Resmir Poda - 1287 26. decembar 2013. god. 06/6-155/1
Pajević Ilija Njegnjevo - 935/1 26. decembar 2013. god. 06/6-180/1
Direkcija za izgradnju i inves nema - nema 26. decembar 2013. god. 06/6-176/1
Hasanović Edis Dobrakovo - 259 27. decembar 2013. god. 06/6-159/1
Softić Mirsad Poda - 486 27. decembar 2013. god. 06/6-186/1
Gredić Edin Nedakusi - 253/1 27. decembar 2013. god. 06/6-191/1
Heldić Sabit Voljavac - 672/1 30. decembar 2013. god. 06/6-183/1