GRAĐEVINSKE DOZVOLE - GODINA 2016


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Eparhija Budimljansko-Nikšićka Potkrajci-391/2 i 391/3 27. decembar 2016. god. 06/6-199
Gorčević Salko Bijelo Polje-508 27. decembar 2016. god. 06/6-210
Direkcija za izgradnju i investicije Pavino Polje-1243-926 09. decembar 2016. god. 06/6-188
Ćatović Salem Potkrajci-276/1 21. decembar 2016. god. 06/6-209
Međedović Munir Bijelo Polje-3789/2 08. decembar 2016. god. 06/6-201
Crnovršanin Šefko Boljanina-46/2 30. novembar 2016. god. 06/6-179
Muzurović Emina Bijelo Polje-382 28. novembar 2016. god. 06/6-184
DOO "CEDIS" Nedakusi-86/4 28.novembar 2016. god. 06/6-175
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1113 22. novembar 2016. god. 06/6-182
Čelebić Medo Kradenik-286 21. novembar 2016. god. 06/6-177
Božović Milan Zaton-1279 17. novembar 2016. god. 06/6-168
Čelebić Džemo Kradenik-300 17. novembar 2016. god. 06/6-178
Šabanović Edin Resnik-523/8 14. novembar 2016. god. 06/6-165
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1113 11. novembar 2016. god. 06/6-180
Bećirović Sead Potkrajci-199/2 07. novembar 2016. god. 06/6-160
Adrović Fadila Nedakusi-90/104 07. novembar 2016. god. 06/6-158
Drpljanin Ćemal Resnik-555/1 07. novembar 2016. god. 06/6-161
Brčvak Mustafa Bijelo Polje-3713/3 26. oktobar 2016. god. 06/6-170
Softić Omer Resnik-84/2 26. oktobar 2016. god. 06/6-159
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje- 1790, 1772, 1694/1, 1659, 1113, 1293, 1353, 189/1, 304 i 25 25. oktobar 2016. god. 06/6-153
Eparhija Budimljansko-Nikšićka Bijelo Polje-1503 24. oktobar 2016. god. 06/6-154
Sijarić Muhedin Resnik-92/17 20. oktobar 2016. god. 06/6-151
DOO "R-Rirex" Čokrlije-128/2 18. oktobar 2016. god. 06/6-164
       
Hot Šefkija Resnik-670/2 04. oktobar 2016. god. 06/6-137
Brzać Almir i Rašid Bijelo Polje-864/25 29. septembar 2016. god. 06/6-141
DOO "M-Tel" Bijelo Polje-1113 i 1138/8 21. septembar 2016. god. 06/6-140
Kasumović Adis Resnik-93/22 19. septembar 2016. god. 06/6-136
Knežević Milan Potkrajci-32/1 13. septembar 2016. god. 06/6-133
Kujović Halil Metanjac-17/1 i 18 12. septembar 2016. god. 06/6-132
Erović Osman Voljavac-647/2 12. septembar 2016. god. 06/6-131
Mehonjić Edin Resnik-509/8 06. septembar 2016. god. 06/6-144
Zoronjić Edina Gubavač-650 05. septembar 2016. god. 06/6-127
Šebek Slavoljub Njegnjevo-709 01. septembar 2016. god. 06/6-124
Kuč Safet Potkrajci-232/4 01. septembar 2016. god. 06/6-126
Musić Smail Bijelo Polje-51/4 26. avgust 2016. god. 06/6-122
Mehović Fatima Bijelo Polje-1275 19. avgust 2016. god. 06/6-115
Damjanović Miloje Bijelo Polje-2236/1 12. avgust 2016. god. 06/6-106
Petrić Aleksandar Bijelo Polje-4711/6 12. avgust 2016. god. 06/6-102
Zejnilović Suljo Resnik-318 10. avgust 2016. god. 06/6-112
Dulović Dragan Ravna Rijeka-196/1 08. avgust 2016. god. 06/6-109
Đalović Saša Bijelo Polje-1429 03. avgust 2016. god. 06/6-119
Zejnilović Haris Bijelo Polje-3742/1 26. jul 2016. god. 06/6-93
Crnovršanin Amel Resnik-93/1 27. jul 2016. god. 06/6-94
Kljajić Darinka, Kljajić Senka i Joksimović Svetlana Zaton-1415/2 22. jul 2016. god. 06/6-90
Kadić Mevludin Bijelo Polje-153/1 28. jul 2016. god. 06/6-69
Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori Bijelo Polje-3788/8 i 3789/1 28. jul 2016. god. 06/6-117
DOO "Milkraft Leche" Pavino Polje-276 26. jul 2016. god. 06/6-104
Ramović Hana Bijelo Polje-1366 26. jul 2016. god. 06/6-98
Avdić Senad Kradenik-1127 22. jul 2016. god. 06/6-92
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 19. jul 2016. god. 06/6-82
Miljević Hankija Potkrajci-266/4 19. jul 2016. god. 06/6-86
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 12. jul 2016. god. 06/6-89
Hasanović Rešad Dobrakovo-26 29. jun 2016. god. 06/6-78
DOO "Ekopromet" Bijelo Polje-4712 29. jun 2016. god. 06/6-81/5
Međedović Munir Bijelo Polje-1291 23. jun 2016. god. 06/6-75
Husović Ifeta Resnik-956/1 22. jun 2016. god. 06/6-68
Medojević Ivan Muslići-629/1 21. jun 2016. god. 06/6-65
Višnjić Sead Bijelo Polje-2032/2 08. jun 2016. god. 06/6-73
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 03. jun 2016. god. 06/6-63
Salemović Eldin Resnik-563/5 27. maj 2016. god. 06/6-70
Trubljanin Rahim Bijelo Polje-4125 i 4126 25. maj 2016. god. 06/6-61
Šćepanović Vladislav Bijelo Polje-492/2 16. maj 2016. god. 06/6-51
DOO "M-tel" Tomaševo-167 18. maj 2016. god. 06/6-53
Bjelopavlić Vučeta Njegnjevo-40/5 19. maj 2016. god. 06/6-64
Marašević Vasoje Njegnjevo-965/1 16. maj 2016. god. 06/6-55
Brahaj Blerim i Nazmi Bijelo Polje-840/3, 836 i 1799/1 11. maj 2016. god. 06/6-46
Međedović Kemal Potkrajci-232/5, 232/11 11. maj 2016. god. 06/6-49
AD "Elektroprivreda" Kostenica-12/2 22. april 2016. god. 06/6-45
Direkcija za izgradnju i investicije Voljavac-461/2 09. maj 2016. god. 06/6-56
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 05. maj 2016.god. 06/6-54
Joksimović Zoran Resnik-527/1 04. maj 2016.god. 06/6-43
Đurović Milko Lješnica-1978/47 18. april 2016. god. 06/6-41/4
Zejnilović Izet Resnik-543/2 15. april 2016. god. 06/6-40
DOO "Imperijal" i DOO "S-Gradnja Komerc" Bijelo Polje-197, 198 i dio kp 199 14. april 2016. god. 06/6-50
Mušović Dževahira Bijelo Polje-3172/23 08. april 2016. god. 06/6-42/1
Drobnjak Dragan Bijelo Polje-1487/12 06. april 2016. god. 06/6-37/3
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-279/1, 283/2, 284/1 i 284/2 08. april 2016. god. 06/6-28/2
Gačević Pavle Zaton-2486 01. april 2016. god. 06/6-33/4
Rakonjac Dalibor, Joksimović Ranka, Kovačević Darko Rasovo-376/7, 376/5 i 376/4 21. mart 2016. god. 06/6-31
DOO "Okov" Bijelo Polje-825/1 09. mart 2016.god. 06/6-34/2
Ružić Rajko Bijelo Polje-1138/11 01. mart 2016. god. 06/6-22/5
Zejak Nikica Bijelo Polje-625/9 29. februar 2016. god. 06/6-20/5
Kuč Džemal Potkrajci-232/2 29. februar 2016. god. 06/6-26
Rakočević Ivan Ravna Rijeka-947/3 i 950/2 23. februar 2016.god. 06/6-17
Bošković Danijela Bijelo Polje-1593 24. februar 2016.god. 06/6-21
Mrdak Veselin Grančarevo-135 22. februar 2016. god. 06/6-14
Kovačević Dušan Resnik-1081 i 1082 04. februar 2016.god. 06/6-3
Joksimović Ranka Rasovo-376/5 09. februar 2016.god. 06/6-12
Kolić Safet Bijelo Polje-1809/2, 1809/4, 1809/5 i dio kp 1809/1 27. januar 2016.god. 06/6-5
Rakonjac Dalibor Rasovo-376/7 28. januar 2016.god. 06/6-6
Banda Izet Bijelo Polje-974/1 16. januar 2016.god 06/6-150/15-2/16
Hadžajlić Muhamed Bijelo Polje-3788/1, 3788/3, 3788/5 19. januar 2016.god. 06/6-8