images/2021/utu/55.pdf


URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2021


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Džanković Osman KO Bijelo Polje-312/1 i 312/2

29. decembar 2021. god.

06/2-332/21-8460/4-89
DOO "ALMONT-KM" KO Pećarska-1472/1, 1472/2, 1472/3, 1472/4 i 1472/5

09. decembar 2021. god.

06/2-332/21-8296/3-88
Pepeljak Fikret KO Resnik-679 i 684

22. novembar 2021. god.

06/2-332/21-7432/4-82
Kosović Novo KO Njegnjevo-40/9

17. novembar 2021. god.

06/5-332/21-7329-111/4
Lovačka organizacija Bijelo Polje KO Majstorovina-375

16. novembar 2021. god.

06/5-332/21-7105-109/5
Suljević Ansela KO Bijelo Polje-2231/1, 2231/3 i 2231/2

16. novembar 2021. god.

06/2-332/21-7201/5-78
Čelebić Sevda KO Kradenik-1166/1

05. novrmbar 2021. god.

06/5-332/21-7406-113/2
Spahić Sabahet KO Resnik-518/2

05. novembar 2021. god.

06/2-332/21-7082/4-74
Halilović Muratka KO Resnik-517/1

18. oktobar 2021. god.

06/2-332/21-6766/4-70
Hot Sanida KO Bistrica-1354/1

06. oktobar 2021. god.

06/2-332/21-6814/2-71
Karišik Dimitrije KO Bijelo Polje-1449/9

29. septembar 2021. god.

06/2-332/21-6189/4-64
Nišavić Rade KO Ravna Rijeka-25/1

28. septembar 2021. god.

06/4-332/21-6153-48/4
Hajdarpašić Jasmin KO Gubavač-156/3

13. septembar 2021. god.

032-332/21-6003/3-44
Borančić Izet KO Resnik-520/3

13. septembar 2021. god.

06/4-332/21-6002/3-45
DOO "ERAJ" KO Potkrajci-925

13. septembar 2021. god.

06/5-332/21-6012/3-46
Šabotić Sanija KO Resnik-416

08. septembar 2021. god.

06/5-332/21-5213-79/4
Hajdarpašić Kenan KO Bijelo Polje-1705

07. septembar 2021. god.

06/2-332/21-5694/4-60
Denko Rada KO Potkrajci-44/7

07. septembar 2021. god.

06/2-332/21-5579/4-57
Šipkar Mervan KO Bistrica-166/2, 164/2, 2094, 330, 339 i 329

07. septembar 2021. god.

06/2-332/21-5449/5-53
Mehović Džemo KO Nedakusi-444/7

07. septembar 2021. god.

06/2-332/21-4897/4-47
Šemović Ismet KO Bijelo Polje-1744/1, 1744/2 i 1744/3

06. septembar 2021. god.

06/2-332/21-2052/7-29
Agić Ekrem KO Resnik-559/3

03. septembar 2021. god.

06/5-332/21-5393-82/4
Balić Besim KO Resnik-351

03. septembar 2021. god.

06/5-332/21-5448-83/4
Perošević Nenad KO Grančarevo-2626 03. septembar 2021. god. 06/4-332/21-6152-49/2
Božović Slavko KO Bojišta-1750/2 02. septembar 2021. god. 06/4-332/21-5566-42/4
Dulović Dimitrije KO Ravna Rijeka-740 i 741 26. avgust 2021. god. 06/5-332/21-5695-87/3
Brčvak Šahin KO Resnik-223/2 19. avgust 2021. god. 06/4-332/21-5586-43
Međedović Sead KO Resnik-92/19 i 92/20 16. avgust 2021. god. 06/4-332/21-5560/1
Pavićević Blagoje Ko Resnik-514/4 05. avgust 2021. god. 06/4-332/21-5537/1
Grbović Damir KO Bistrica-861/1 i 862 02. avgust 2021. god. 06/2-332/21-5567/2-56
DOO "PAKCENTAR" KO Potkrajci-655/70 23. jul 2021. god. 06/4-332/21-5446/1-38
DOO "PAKCENTAR" KO Potkrajci-655/50 23. jul 2021. god. 06/4-332/21-5447/1-37
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-153/1, 156/1, 156/2, 154/1, 154/2, 154/3, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 2348/3 i 157 KO Bijelo Polje 19. jul 2021. god. 06/2-332/21-5034/6-50
DOO "BRAVERA" KO Bijelo Polje-dio kp 8/1 15. jul 2021. god. 06/4-332/21-4995-34/2
DOO "BRAVERA" KO Bijelo Polje-8/1, 8/6, 5 i 6 15. jul 2021. god. 06/4-332/21-4318-30/3
JU OŠ "Risto Ratković" KO Bijelo Polje-1618/1 i 1641/1 15. jul 2021. god. 06/4-332/21-4319-31/1
DOO "PRIMA R" KO Bijelo Polje-3632/1 07. jul 20201. god. 06/2-332/21-4357/2-40
Hadžibulić Rahim KO Resnik-691/6 29. jun 2021. god. 06/5-332/21-3225-68/4
Čoković Hakija KO Bijelo Polje-1450/1 25. jun 2021. god. 06/4-332/21-3156-28/1
Stambene zadruge sindikalne organizacije UIKS-a KO Bijelo Polje-1452/1, 1452/5 i 1451/2 24. jun 2021. god. 06/4-332/21-4359-32/1
Madžgalj Radovan KO Bijelo Polje-2099/22 i dio kp 2099/23 22. jun 2021. god. 06/2-332/21-4242/4-39
DOO "SCHWEIZER" KO Kostenica-685 i 687/1 16. jun 2021. god. 06/2-332/21-3358/4-37
Hadžimuhović Refik KO Bijelo Polje-410 11. jun 2021. god. 06/4-332/21-3134-27/2
Šipkar Hedija KO Resnik-539/13 01. jun 2021. god. 06/4-332/21-2528-26/3
Kos Murat KO Pećarska-2365 25. maj 2021. god. 06/5-332/21-2617-64/2
Rakonjac Đuka KO Bijelo Polje-1082 19. maj 2021. god. 06/2-332/21-2117/4-30
Toković Ferida KO Poda-850/1 12. maj 2021. god. 06/5-332/21-2116-58/4
Šabotić Mehdija KO Resnik-716/7 12. maj 2021. god. 06/4-332/21-2078/3
Barudžija Samir KO Bistrica-1346 05. maj 2021. god. 06/5-332/21-2320-59/2
Mekić Dževad KO Potkrajci-655/53 29. april 2021. god. 06/2-332/21-2149-56/2
Sekulić Velibor KO Bijelo Polje-825/1 i 829/1 28. april 2021. god. 06/2-332/21-1889/5-27
Gredić Ismet KO Nedakusi-167/1 20. april 2021. god. 332/21-1665-46/3
Brčvak Semir KO Bistrica-951/1 15. april 2021. god. 06/2-332/21-1919/4-20
Konatar Zoran KO Unevina-663 13. april 2021. god. 06/4-332/21-1329/1
Đalović Saša KO Bijelo Polje-1432 09. april 2021. god. 06/2-332/21-1602/4-19
Lukač Fadil KO Resnik-508/1 i 509/2 09. april 2021. god. 06/4-332/21-1625/3
Šabanović Ibro KO Bijelo Polje-1983 02. april 2021. god. 06/2-332/21-1330/4-14
Softić Rahim KO Resnik-560/8 i 560/4 30. mart 2021. god. 06/2-332/21-1300/4-13
DOO "MD TRANS" KO Zaton-1879/1, 1880/1 i 1881/1 29. mart 2021. god. 06/5-332/21-674-23/4-1
Brčvak Semir KO Potkrajci-655/6 24. mart 2021. god. 06/2-332/20-1564/1-17
Simonović Nikola KO Zaton-1819/4 24. mart 2021. god. 06/2-332/21-1447/2-15
Spahić Seid KO Resnik-521/2 23. mart 2021. god. 06/2-332/21-1227/4-11
Obradović Miodrag i Mirjana KO Bijelo Polje-1417/7 23. mart 2021. god. 06/2-332/21-1139/4-10
Suljević Ferhat KO Kanje-498/1 22. mart 2021. god. 332/21-1218-35/2
AD "Željeznička infrastruktura Crne Gore" KO Nedakusi-262/1, 113, 112 i 114/1 19. mart 2021. god. 06/2-332/21-1281/5-12
Rakočević Vanja KO Ravna Rijeka-854/4 19. mart 2021. god. 06/2-332/21-995/5-9
Vreva Jasmin KO Crnča-Laholo-1727/2 16. mart 2021. god. 332/21-987-28/4
Hodžić Armin KO Rasovo-396/3 16. mart 2021. god. 06/5-332/21-1017-30/4
Hodžić Armin KO Rasovo-397/3 16. mart 2021. god. 06/5-332/21-1018-31/4
Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori KO Metanjac-123 15. mart 2021. god. 06/5-332/21-809-24/5
Sijarić Hasnija KO Resnik-1002 09. mart 2021. god. 06/4-332/21-986/1
Smolović Miško KO Ravna Rijeka-12, 5/3, 4/1 i 4/2 09. mart 2021. god. 06/4-332/21-1112/2
Tvrdišić Ognjen KO Njegnjevo-1345/1 09. mart 2021. god. 06/2-332/21-780/4-6
Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/1, 219/1 i 219/3 11. februar 2021. god. 06/4-332/21-212/5
Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/2 i 219/2 11. februar 2021. god. 06/4-332/21-267/5
Međedović Rajif KO Bijelo Polje-145/9 11. februar 2021. god. 06/2-332/21-265/3-3
Radovi9ć Vuk KO Čeoče-332 08. februar 2021. god. 06/2-332/21-188/4-1
AD TUP "Brskovo" KO Bijelo Polje-1010/1 08. februar 2021. god. 06/4-332/21-187/2
Radović Žarko KO Bijelo Polje-3053/1 02. februar 2021. god. 06/5-332/21-185-12/4
Sajfić Ernad KO Resnik-136/7 18. januar 2021. god. 06/5-332/20-7238-64/5-11/21
Mahmutović Semir  KO Gubavač-644/7  20. januar 2021. god.  06/5-332/20-7147-60/4-14/21