GRAĐEVINSKE DOZVOLE - GODINA 2011


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Ljuca Muzafer KO Ravna Rijeka-62/1 28. april 2011. god. 06/6-123/3-10
Ljuca Muzafer KO Ravna Rijeka-dio kp 62/1 i 61/2 28. april 2011. god. 06/6-123/2-10
Ljuca Muzafer KO Ravna Rijeka-dio kp 62/1 i 61/2 28. april 2011. god. 06/6-123/1-10
Luković Miladin  KO Resnik-523/3  13. jun 2011. god.  06/6-25/1
Sadiković Mirsad KO Metanjac-202 27. maj 2011. god. 06/6-6/6-24/1
Malović Divna KO Rasovo-362 27. maj 2011. god. 06/6-6/6-23/1
Crnovršanin Sabir  KO Poda-1190/1  14. april 2011. god.  06/6-6/1-19/1
Rovčanin Radun KO Bijelo Polje-2086/8 20. april 2011. god. 06/6-6/1-17/1
DOO "M-TEL" KO Bijelo Polje-1010/1 27. jun 2011. god. 06/6-15/1
Radio difuzni centar CG KO Godijevo-30/66/1 16. mart 2011. god. 06/6-14/1
Ljuca Bernad KO Ravna Rijeka-61/1 12. april 2011. god. 06/6-12/1
Uprava policije - PJ Bijelo Polje KO Bijelo Polje-1355/2 04. april 2011. god. 06/6-11/1
Uprava policije - PJ Bijelo Polje  KO Bijelo Polje-1355/1  15. april 2011. god.  06/06-10/1
Babajić Nimeta i Senad KO Bijelo Polje-913 10. februar 2011. god. 06/6-7/1-154/10
Pilavac Almir  KO Potkrajci-792/3  12. april 2011. god.  06/6-6/1-153/10
Demić Ramiz  KO Nedakusi-74/16  05. decembar 2011. god.  06/6-3/1-143/10
Hasanagić Šećo KO Poda-719 20. decembar 2011. god. 06/6-109/1
Petrić Ratko KO Bijelo Polje-1863/5 21. novembar 2011. god. 06/6-100/1
DOO "VOLI TRADE" KO Bijelo Polje-12/3 i 15/4 21. jun 2011. god. 06/6-20/1
DOO "EKI-KOMERC" KO Bojišta-1331 i 1332 19. decembar 2011. god. 06/6-94/1
NVO "Vratimo život selu" KO Ravna Rijeka-918/2 29. decembar 2011. god. 06/6-93/1
Joksimović Goran KO Bijelo Polje-723/20 07. oktobar 2011. god. 06/6-92/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Ravna Rijeka-219 i 220 28. decembar 2011. god. 06/6-105/1
Guberinić Faruk KO Bijelo Polje-16/2 26. oktobar 2011. god. 06/6-90/1
Sijarić Alija KO Bijelo Polje-2184/5 28. decembar 2011. god. 06/6-79/1
Kajević Emin KO Bijelo Polje-1144 15. novembar 2011. god. 06/6-77/1
Jevrić Milorad KO Ravna Rijeka-1341/2 04. oktobar 2011. god. 06/6-72/1
"Elektroprivreda CG" AD Nikšić KO Prijelozi-1119/2 29. septembar 2011. god. 06/6-70/1
Gođirov Ratko KO Bijelo Polje-821/2 30. avgust 2011. god. 06/6-66/1
Gredić Besim KO Potkrajci-757/1 21. novembar 2011. god. 06/6-6/6-64/1
Karličić Milutin i Đukan KO Bijelo Polje-1081 05. septembar 2011. god. 06/6-63/1
Eparhija Budimljansko-nikšićka KO Resnik-886/1, 886/2 i 880/3 30. decembar 2011. god. 06/6-62/1
Zulović Ersin KO Bijelo Polje-106 29. avgust 2011. god. 06/6-6/1-59/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Ravna Rijeka-218  08. avgust 2011. god.  06/6-57/1
Kojović Borislav KO Njegnjevo-1183/4 18. jul 2011. god. 06/6-52/1
Hasanović Ibrahim KO Potkrajci-208/3 25. oktobar 2011. god. 06/6-6/6-51/1
DOO "Merkator International"  KO Bijelo Polje-214/2  21. jun 2011. god.  06/6-6/6-43/1
Kurćehajić Kemal  KO Bijelo Polje-271/2  23. jun 2011. god.  06/6-6/6-42/1
Popović Saša KO Bijelo Polje-2350 12. jul 2011. god. 06/6-6/6-41/1
Asanagić Smail KO Poda-501 09. jun 2011. god. 06/6-6/6-39/1
Omerović Jasmin  KO Potkrajci-916/2 06. jun 2011. god.  06/6-6/6-36/1
Ećo Ramo  KO Bijelo Polje-3734  07. jun 2011. god.  06/6-34/1
Ćetković Milan KO Bijelo Polje-3682 10. jun 2011. god. 06/6-6/6-32/1
Gojačanin Bajo KO Bijelo Polje-1925 23. jun 2011. god. 06/6-6/6-30/1
Luković Milan  KO Bijelo Polje-2164/8  13. jun 2011. god.  06/6-26/1