UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2014


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Hadžajlić Mirzeta Resnik-UP 783 23.decembar 2014.god. 06/6-171/1
Elektroprivdeda CG AD Nikšić,Elektrodistribucija Prijelozi-1119/2 02.decembar 2014.god. 06/6-163/1
DOO Pex imp. Boljanina-23/20/1 02.decembar 2014.god. 06/6-157/1
Damjanović Ranko Bijelo Polje - 1801 30. januar 2014. god. 06/1-81/2
Radović Milan Bijelo Polje - 1801/1 30. januar 2014. god. 06/1-82/2
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 24. februar 2014. god. 06/6-15/2
"Elektronika Komerc" DOO Bijelo Polje - 444/1 10. mart 2014. god. 06/6-40/2
"M-tel" doo Bijelo Polje - 1010/1 11. mart 2014. god. 06/6-189/13
DOO "Vesković" Bijelo Polje - 1965/2 18. mart 2014. god. 06/6-131/3-13
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 22. april 2014. god. 06/6-52/2
Sotiroski Miloš Bijelo polje - 1115/1 19. maj 2014. god. 06/6-67/1
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 29. maj 2014. god. 06/6-84
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 09. jun 2014. god. 06/6-51/2
JU Centar za socijalni rad Bijelo Pokje - 1933/4 04. jul 2014. god. 06/6-96/2
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 07. jul 2014. god. 06/6-97/1
Mahmutović Mirsad Nedakusi - 674/4 09. jul 2014. god. 032-362-06/6-92