UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2016


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Brčvak Mensur Bijelo Polje-1018 09. decembar 2016. god. 06/6-200
DOO "Naš Dom Simpo" Nedakusi-77/4 21. decembar 2016. god. 06/6-121
Durović Husnija Resnik-425/7 05. decembar 2016. god. 06/6-191
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 22. novembar 2016. god. 06/6-190
DOO "CEDIS" Bijelo Polje-1843/2 10. novembar 2016. god. 06/6-173
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-221 10. novembar 2016. god. 06/6-105
DOO "Okov" Bijelo Polje-825/4 18. oktobar 2016. god. 06/6-135
DOO "P.ex-Imp.6" Boljanina-23/20/1 20. oktobar 2016. god. 06/6-167
DOO "CEDIS" Kovren-978 30. septembar 2016. god. 06/6-152
Bošković Danijela Bijelo Polje-1593 27. septembar 2016. god. 06/6-76/1
Bojović Branko Mioče-455 i 456 22. septembar 2016. god. 06/6-143
Avdić Senad Kradenik-1127 12. septembar 2016. god. 06/6-147
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 07. septembar 2016. god. 06/6-139
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1453/19 25. jul 2016. god. 06/6-99
Višnjić Sead Bijelo Polje-2032/2 01. avgust 2016. god. 06/6-108
Božović Predrag Zaton-1231/2, 1232/2 i 1234/2 22. jul 2016. god. 06/6-114
Dulović Dražen Bijelo Polje-1801/1 21. jun 2016. god. 06/6-62/1
Ružić Rajko Bijelo Polje-1138/11 17. jun 2016. god. 06/6-79/1
Rakonjac Dalibor, Joksimović Ranka, Kovačević Darko Rasovo-376/7, 376/5 i 376/4 19. april 2016.god. 06/6-44/2
DOO "Omniauto" Bijelo Polje-1138/3 12. februar 2016. god. 06/6-15/1
Banda Izet Bijelo Polje-974/1 26. februar 2016. god. 06/6-25/1