URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2023


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Hamzić Edis KO Resnik-432/7 29. decembar 2023. god. 06/5-332/23-532/4-138
Drobnjak Velimir KO Resnik-dio kp 485 28. decembar 2023. god. 06/5-332/23-508/4-131
Idrizović Esad KO Resnik-456/15 28. decembar 2023. god. 06/5-332/23-516/4-130
Radović Miloš KO Ravna Rijeka-dio kp 117/1 28. decembar 2023. god. 06/5-332/23-524/3-135
Radović Miloš KO Ravna Rijeka-dio kp 117/1 28. decembar 2023. god. 06/5-332/23-525/3-134
Radović Miloš KO Ravna Rijeka-dio kp 117/1 28. decembar 2023. god. 06/5-332/23-526/3-133
Radović Miloš KO Ravna Rijeka-117/1 i 111/1 28. decembar 2023. god. 06/5-332/23-527/3-132
Balić Ernad KO Resnik-440/5 i 441/2 26. decembar 2023. god. 06/5-332/23-504/5-128
Čopić Anica KO Poda-474/2 19. decembar 2023. god. 06/5-332/23-471/4-117
Dobardžić Azmo KO Bijelo Polje-1719  12. decembar 2023. god.  06/5-332/23-478/3-121

Čopić Anica

KO Poda-474/1 i 473/1

08. decembar 2023. god. 06/5-332/23-472/6-118

Tafić Idriz

KO Nedakusi- dio kp 636

30. novembar 2023. god. 06/5-332/23-468/4-119

Šabović Fuad

KO Bijelo Polje-1608

28. novembar 2023. god. 06/2-332/23-470/4-60

D.O.O. "IMPERIJAL"

KO Kostenica-38/1, 39/1 i 40/1

28. novembar 2023. god. 06/5-332/23-473/6-116

Šabović Fuad

KO Crnča-Laholo-2043/2

27. novembar 2023. god. 06/4-332/23-469/2-61

Sekretarijat za izgradnju

KO Godijevo-644/1, 645, 656, 288, 2199, 277, 273

KO Ivanje-12

KO Kostenica-1791/1, 1789

KO Boljanina-239, 234, 265, 267, 269, 268, 241, 240, 242, 231/1, 2382 i 2304

17. novembar 2023. god. 06/5-332/23-422/9-106

Vreva Edin

KO Crnča-Laholo-1716 16. novembar 2023. god. 06/2-332/23-424/5-56

Kajević Amir

KO Bistrica-725/2 09. novembar 2023. god. 06/5-332/23-440/4-110

Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje 

KO Bijelo Polje-362 08. novembar 2023. god.  06/4-332/23-442/2 

Sijarić Asima

KO Rasovo-281/6 08. novembar 2023. god. 06/2-332/23-452/4-58

Kanalić Nedžad

KO Resnik-92/8 27. oktobar 2023. god. 06/5-332/23-383/5-92

Drobnjak Dojčilo

KO Bijelo Polje-1628 24. oktobar 2023. god. 06/5-332/23-426/4-107

Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje

KO Radulići-269/1 20. oktobar 2023. god. 06/4-332/23-163-22/12

Kanalić Azem

KO Nedakusi-82/27 12. oktobar 2023. god. 06/5-332/23-384/6-94

Klapija Rasim

KO Nedakusi-779 10. oktobar 2023. god. 06/5-332/23-370/3-93

Leković Vukić

KO Pavino Polje-252/1 06. oktobar 2023. god.

06/2-332/23-373/4-49

Novović Timošenko

KO Bijelo Polje-dio kat.parcele 1427/1 06. oktobar 2023. god. 06/2-332/23-405/4-53

Sekretarijat za izgradnju

KO Voljavac-687

KO Gubavač-734

05. oktobar 2023. god. 06/2-332/23-377/4-50

Sekretarijat za izgradnju

KO Bijelo Polje-2245/1, 2350/1 i 4263/1 09. oktobar 2023. god. 06/4-332/23-342/1

Sekretarijat za izgradnju

KO Bijelo Polje-2244/1, 1799/1, 441/1 i 25

KO Nedakusi-264

26. septembar 2023. god. 06/4-332/23-343/1

Ćorović Džemil

KO Gubavač-158/13 25. septembar 2023. god. 06/5-332/23-329/4-86

Radović Milka

KO Bijelo Polje-2075, 2077 i 2078 14. septembar 2023. god. 06/4-332/23-333/2

Pešić Vučko

KO Muslići-609/4 i 613/2 13. septembar 2023. god. 06/4-332/23-306-39/4

Sekretarijat za izgradnju

KO Resnik-289, 371, 574 i 575 11. septembar 2023. god. 06/2-332/23-213/5-38

Čindrak Bajram

KO Bistrica-503/3 i 504/3 06. septembar 2023. god. 06/4-332/23-308/3

Softić Belma

KO Bijelo Polje-1156/3, 1156/4, 1156/5, 1156/7i dio kp 1156/1 31. avgust 2023. god. 06/4-332/23-274/4

D.O.O. "Crnogorski elektrodistributivni sistem"

KO Bliškovo-920, 2181, 1094, 2176, 1117 31. avgust 2023. god. 06/4-332/23-1056/2

D.O.O."Novoprevoz"

KO Bijelo Polje-530/2 i 530/3  30. avgust 2023. god.  06/4-332/23-278/2 

Alić Emira

KO Metanjac-141 31. avgust 2023. god. 06/5-332/23-290/5-69

Radič Muamer

KO Potkrajci-297/5 28. avgust 2023. god. 06/5-332/23-265/6-58

Ahmetović Almir

KO Resnik-509/5 i 509/6 18. avgust 2023. god. 06/5-332/23-282/4-64

Kogler Lejla

KO Bijelo Polje-1695 i 1696 17. avgust 2023. god. 06/5-332/23-294-70/1

Dizdarević Dino

KO Bijelo Polje-1367 17. avgust 2023. god. 06/5-332/23-285/4-65

Puhović Elvir

KO Resnik-514/4 16. avgust 2023. god. 06/5-332/23-276/4-63

Šunjevarić Vladimir

KO Nedakusi-dio kp 71 14. avgust 2023. god. 06/5-332/23-280/3

Nikolić Goran

KO Bijelo Polje-1483/3 i 1484/1 14. avgust 2023. god. 06/5-332/23-272/4-60

Perović Boris

KO Bijelo Polje-229 09. avgust 2023. god. 06/5-332/23-268/4

Perović Boris

KO Bijelo Polje-228 09. avgust 2023. god. 06/4-332/23-267/4

Borančić Izet

KO Resnik-520/3 09. avgust 2023. god. 06/5-332/23-269/4-57

Hadžikić Murat

KO Bijelo Polje-1763 07. avgust 2023. god. 06/2-332/23-157/5-29

Agović Reko

KO Bijelo Polje- dio kp 2032/1 03. avgust 2023. god. 06/5-332/23-255/4-54

Šemović Sabahudin

KO Bijelo Polje-dio kp 1658 01. avgust 2023. god. 06/2-332/23-208/5-37

Banda Hajriz

KO Potkrajci-dio kp 966/1 i dio kp 966/2 01. avgust 2023. god. 06/2-332/23-248/4-46

Aleksandar Vojinović

KO Bijelo Polje-dio kp 792/16 12. jul 2023. god. 06/4-332/23-240/1
Vemić Rade KO Pavino Polje-703     07. jul 2023. god.  06/5-332/23-238/3-52 

Ćeranić Ermin

KO Rasovo-327/13 07. jul 2023. god. 06/5-332/23-219/4-51

Sekretarijat za izgradnju

KO Radulići-334 i 390 i KO Kradenik-809 04. jul 2023. god. 06/4-332/23-216/2

D.O.O. "Mikro S&E"

KO Nedakusi-130 i 131 21. jun 2023. god. 06/4-332/23-176/1

Mucević Menan

KO Poda-818/1, 819 i 820/1 16. jun 2023. god. 06/5-332/23-198/3-48

Bošnjak Meho

KO Korita-dio kp 3072 08. jun 2023. god. 06/4-332/23-202/1-26

Demić Arijan

KO Gubavač-38 i 39 01. jun 2023. god. 06/5-332/23-194/3-46

Sekretarijat za izgradnju

KO Bijelo Polje-1112/1, 1109 i 1110 01. jun 2023. god. 06/2-332/23-185/5-33

Memović Enesa

KO Potkrajci-244/3 i 245/3 31. maj 2023. god. 06/5-332/23-183/4-44

Hajdarpašić Mevludin

KO Bijelo Polje-dijelovi kp 1289/1, 1289/2, 1289/3, 1289/4 i 2350/12 25. maj 2023. god. 06/4-332/23-182/1-20

Pilavac Fehima

KO Potkrajci-dio kp 861/4 25. maj 2023. god. 06/2-332/23-164/4-31

Ljuca Emir

KO Ravna Rijeka-99/2 24. maj 2023. god. 06/4-332/23-160/1

Balević Petar

KO Zaton-1249/1 i 1249/2 19. maj 2023. god. 06/2-332/23-121/5-18

Raičević Mirko

KO Lekovina-1865/1 19. maj 2023. god. 06/5-332/23-137/4-35

Sekretarijat za izgradnju

KO Nedakusi-811 i 319 17. maj 2023. god. 06/2-332/23-184/2-32

Minić Slobodan

KO Bijelo Polje-1808/4 16. maj 2023. god. 06/2-332/23-145/4-26

D.O.O. "BRAVERA" Bijelo Polje

D.O.O. "DULOVIĆ" Mojkovac

KO Bijelo Polje-8/1 16. maj 2023. god. 06/5-332/23-144/6-37
Mahmutović Kemal KO Bistrica-658 i 659 10. maj 2023. god. 06/5-332/23-161/2-41
Joksimović Stefan KO Kovren-1461 10. maj 2023. god. 06/2-332/23-159/2-30
D.O.O. "Crnogorski elektrodistributivni sistem" KO Bijelo Polje-dio kp 1129/3 09. maj 2023. god. 06/4-332/23-141/1
D.O.O. "Montenegroput" KO Poda-dio kp 1548/1 09. maj 2023. god. 06/2-332/23-5138/8-79
Martinović Besim KO Bijelo Polje-1285 09. maj 2023. god. 06/2-332/23-143/4-25
Balić Bajram KO Rasovo-180/4 08. maj 2023. god. 06/5-332/23-128/4-31
Šehović Medenica Amela KO Bijelo Polje-1005/1 i 1006 08. maj 2023. god. 06/5-332/23-154/4-39
Čelebić Ešef KO Kradenik-1065 27. april 2023. god. 06/5-332/23-129/4-32
Ciriković Zamir KO Resnik-539/3 26. april 2023. god. 06/5-332/23-112/4-29
Radović Vuk KO Čeoče-334 i dio kp 333 25. april 2023. god. 06/2-332/23-130/2-22
Međedović Senad KO Bijelo Polje-400 25. april 2023. god. 06/2-332/23-85/4-12
Damjanović Ranko KO Lijeska-1249 24. april 2023. god. 06/2-332/23-132/2-23
Sekretarijat za izgradnju KO Bijelo Polje-4726, 2404 24. april 2023. god. 06/2-332/23-149/2-27
D.O.O. "AUTO centar DAS" KO Bijelo Polje-1263 20. april 2023. god. 06/2-332/23-111/6-16
Popović Ljiljana i Popović Ranislav KO Bijelo Polje-3779/1 i 3780/1 18. april 2023. god. 06/5-332/23-9/5-1
Bulatović Jakov KO Ravna Rijeka-dio kp 282/3 i 282/2 18. april 2023. god. 06/5-332/23-40/7-10
Rutović Rajka KO Majstorovina-2248 i 2249 31. mart 2023. god. 06/5-332/23-88/4-23
Sekretarijat za investicije KO Bijelo Polje-3206/1, 793 i 1800 28. mart 2023. god. 06/2-332/23-86/5-13
Mahmutović Kemal KO Bistrica-659 27. mart 2023. god. 06/5-332/23-107/2-26
Nikolić Veselin KO Bijelo Polje-1583 i 1617 23. mart 2023. god. 06/5-332/23-100/4-25
Dulović Igor KO Pali-1326/1 19.mart 2023. god. 06/5-332/23-45/4-12
Mulić Esmira KO Rasovo-327/5 14. mart 2023. god. 06/2-332/23-80/4-11
Rakočević Branko KO Potkrajci-96/9 i 86/10 10. mart 2023. god. 06/4-332/23-76-12/4
Mekić Nedžad KO Pećarska-1896/1 10. mart 2023. god. 06/4-332/23-69-11/3
Pepeljak Aldin KO Resnik-dio kp 791/8 07. mart 2023. god. 06/4-332/23-53/2-6
Sekretarijat za investicije KO Cerovo-dio kp 2036 7. mart 2023. god. 06/5-332/23-84/2-22
Bektašević Ekrem KO Rasovo-324/1 06. mart 2023. god. 06/5-332/23-75/4-20
AD "Crnogorski elektroprenosni sistem" KO Bijelo Polje-dio kp 326 03. mart 2023. god.  06/4-332/23-78-13/3
Zejnilović Asim KO Resnik-dio kp308 03. mart 2023. god. 06/2-332/23-27/4-8
Bakić Radoje KO Nedakusi-260/1 02. mart 2023. god. 06/5-332/23-26/5-8
Ljušković Emir KO Bijelo Polje-218 i 219 02. mart 2023. god. 06/5-332/23-59/4-17
D.O.O. "Elas" KO Pećarska-dijelovi kp 536 i 545/1 01. mart 2023. god. 06/4-332/23-5164/22-1/1
Slavković Miroslav KO Zaton-1476 27. februar 2023. god. 06/4-332/23-54-7/2
Vuković Luka KO Bijelo Polje-1441/1 i 1441/2 24. februar 2023. god. 06/5-332/23-65/4-18
Tadić Jelena KO Zaton-1859/1 i 1860 24. februar 2023. god. 06/5-332/23-51/4-14
Salipur Novka KO Unevina-434 22. februar 2023. god. 06/4-332/23-60/1
Sekretarijat za investicije KO Bijelo Polje-1814 22. februar 2023. god. 06/4-332/23-50/1
Dulović Igor KO Pali-1325/1 21. februar 2023. god. 06/5-332/23-44/3-11
Omerović Mersid KO Potkrajci-223/5 i dio kp 221 20. februar 2023. god. 06/5-332/23-30/6-7
Omerović Mersid KO Potkrajci-160 14. februar 2023. god. 06/2-332/23-17/2-3
Halilović Enis KO Potkrajci-dio kp 67 13. februar 2023. god. 06/2-332/23-5108/3-75/22
Sekretarijat za investicije KO Kanje-1164 10. februar 2023. god. 06/4-332/23-49/1
Sijarić Mensur KO Bijelo Polje-89/2 07. februar 2023. god. 06/2-332/23-29/2-7
Međedović Munir KO Majstorovina-3915/2 03. februar 2023. god. 06/2-332/23-43/1-10
DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" KO Kanje-504 03. februar 2023. god. 06/4-332/23-20/1
Udruženej penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/1, 218/4 i 219/1  03. februar 2023. god.  06/5-332/23-21/4-4 
Trubljanin Mevludin KO Bijelo Polje-3764/2 31. januar 2023. god. 06/2-332/23-11/4-2
Vuković Dejan KO Bijelo Polje-1383/1 31. januar 2023. god. 06/2-332/23-24/4-5
Sekretarijat za investicije KO Mioče-1058 31. januar 2023. god. 06/5-332/23-1/2-5
Ahmetović Almir KO Resnik-509/9 25. januar 2023. god. 06/5-332/23-13/4-2
Šabanović Enis KO Rasovo-569/12 23. januar 2023. god. 06/5-332/23-5171/6-114