UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2015


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-974/3 30. decembar 2015.god. 06/6-149/1
Idrizović Ermin i Sead Bijelo Polje-192 25. decembar 2015.god. 06/6-151/1
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-974/3 17. decembar 2015.god. 06/6-146/1
Ćetković Milan Ravna Rijeka-145 18.novembar 2015.god. 06/6-135
Krgović Željko Bijelo Polje-1120 20.novembar 2015.god. 06/6-134
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7, 91/18 26.novembar 2015.god. 06/6-140/1
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-221 17.novembar 2015.god. 06/6-117
Bučan Almin Gubavač-503/3 17.novembar 2015.god. 06/6-137
DOO "S Gradnja" Bijelo polje -1000 26.avgust 2015.god. 06/6-76/1
Direkcija za izgradnju i investicije Džafića Brdo 17.jul 2015.god. 06/6-57/1
Vukojičić Slobodan Bijelo Polje 1459/4

16.januar 2015.god.

06/6-179
Šahman Mervin Bijelo polje-1117/3 17.mart 2015.god. 06/6-25/1
Pantović Čedomir Jabučno-554 27.maj 2015.god. 06/6-56/1
Elektroprivreda CG Njegnjevo-1293/2 05.maj 2015.god. 06/6-55