URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2020


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "TISA"

KO Bijelo Polje-1933/6, 1933/1 i 1967/1

31. decembar 2020. god. 06/2-332/20-6015/2-73
Softić Jakup

KO Resnik-559/1

29. decembar 2020. god. 06/4-332/20-7256/1
DOO "CEDIS"

KO Bijelo Polje-73

23. decembar 2020. god. 06/4-332/20-7018/2
DOO "CEDIS"

KO Resnik-531/28

23. decembar 2020. god. 06/4-332/20-7017/2
Banda Rešad KO Resnik-136/4 17. decembar 2020. god. 06/5-332/20-5143-52/5
Ljuca Šefka KO Bijelo Polje-1787 16. decembar 2020. god. 06/5-332/20-5577-53/5
Vojinović Miloš KO Bijelo Polje-792/5 23. novembar 2020. god. 06/4-332/20-5846/2
Vojinović Miloš KO Bijelo Polje-792/2 23. novembar 2020. god. 06/4-332/20-5845/2
Vojinović Aleksandar KO Bijelo Polje-792/17 30. novembar 2020. god. 06/2-332/20-5844/3-70
Ljuca Malić KO Ravna Rijeka-65/3 30. novembar 2020. god. 06/2-332/20-5804/4-69
Hodžić Armin KO Rasovo-397/4 20. novembar 2020. god. 06/5-332/20-5843-58/4
Hodžić Armin KO Rasovo-396/4 20. novembar 2020. god. 06/5-332/20-5841-57/4
Grbović Muradif KO Resnik-321 i 322 18. novembar 2020. god. 06/4-332/20-5852/1
Zvrko Elvir KO Gubavač-158/12 12. novembar 2020. god. 06/5-332/20-5666-56/4
Alilović Muzafer KO Potkrajci-267/3 09. novembar 2020. god. 06/5-332/20-5062-45/4
Varagić Nikola KO Lješnica-1201/2 02. novembar 2020. god. 06/2-332/20-5609/3-65
Dervović Denis KO Metanjac-826 i 826/1 28. oktobar 2020. god. 06/5-332/20-5129-55/3
DOO "Njogo" KO Babajići-721/1 27. oktobar 2020. god. 06/4-332/20-4882/1
Hodžić Raif KO Nedakusi-82/13 27. oktobar 2020. god. 06/4-332/20-5217/1
Jovanović Ljiljana KO Lješnica-dio kp 1617 i 1616 22. oktobar 2020. god. 06/2-332/20-5386/4-64
Ljuca Kenan KO Ravna Rijeka-66 21. oktobar 2020. god. 06/2-332/20-5031/7-57
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-2244/1 14. oktobar 2020. god. 06/5-354/20-4938-44/3
Toković Ferida KO Poda-777/1 07. oktobar 2020. god. 06/5-332/20-5233-50/2
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1619/1 i 1618/2 07. oktobar 2020. god. 06/4-354/20-5144/1
Čelebić Ešef KO Kradenik-295, 299 i 1228 07. oktobar 2020. god. 06/2-332/20-5107/5-59
DOO "CG PROMET" KO Bijelo Polje-dio kp 4/2 06. oktobar 2020. god. 06/2-332/20-5061/4-58
Hajdarpašić Mevludin KO Bijelo Polje-2877 01. oktobar 2020. god. 06/2-332/20-5172/2-61
Bašić Samir KO Rasovo-564/3 22. septembar 2020. god. 06/2-332/20-4753/4-53
Banda Ruždija KO Potkrajci-655/7 16. septembar 2020. god. 06/2-332/20-4894/2-56
Zvrko Jasmin KO Resnik-450/5 02. septembar 2020. god. 06/2-332/20-4337/4-49
DOO "TELENOR" KO Resnik-576-615 02. septembar 2020. god. 06/2-332/20-4257/4-47
Direkcija za izgradnju i investicije KO Poda-1736 21. avgust 2020. god. 06/4-334/20-4447/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Crnča-Laholo-1776/2 21. avgust 2020. god. 06/4-334/20-4446/1
Dlakić Čeba KO Resnik-512/5 i dio kp 512/4 20. avgust 2020. god. 06/4-332/20-4347/1
Opštinska organizacija Crvenog krsta KO Bijelo Polje-1737 11. avgust 2020. god. 06/2-332/20-3874/1-43
Kajević Adi KO Bijelo Polje-902/1 10. avgust 2020. god. 06/2-332/20-4042/4-45
MZ Kovren KO Bliškovo-319, 2177 i 2175 10. avgust 2020. god. 06/2-332/20-3222/7-34
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-dijelovi kp 1130/1, 1113 i 1130/2 07. avgust 2020. god. 06/4-334/20-3769/2
Kolić Esad KO Bijelo Polje-217 31. jul 2020. god. 06/4-332/20-3914/1-52
Ćorović Mirko KO Rasovo-368/1 30. jul 2020. god. 06/2-332/20-3942/4-44
Čindrak Sakib KO Bistrica-802/2 03. jul 2020. god. 06/2-332/20-2866/4-30
Bibuljica Šaip KO Bijelo Polje-4239/1 01. jul 2020. god. 06/2-332/20-3416/2-35
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje 19. jun 2020. god. 06/2-332/20-4095/5-26
Omerhodžić Jasmin KO Bijelo Polje-283/1 19. jun 2020. god. 06/4-332/20-2167/2
Mekić Harun KO Rasovo-293/1 16. jun 2020. god. 06/5-332-2094-31/4-20
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja KO Bijelo Polje-dijelovi kp 2350/1, 2351, 73, 74, 75, 76, 2352, 1361/2, 1358 i 1355/1 16. jun 2020. god. 06/4-332/20-2035/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje 08. jun 2020. god. 06/4-332/20-4569/1
Čindrak Amer KO Kostenica-900 08. jun 2020. god. 06/5-332/20-2115-33/3
DOO "Farma Gorice" KO Kovren-1004, 1005 i 1040 05. jun 2020. god. 06/2-332-20-2229/2-28
Pućurica Emina KO Bijelo Polje-dio kp 974/1 02. jun 2020. god. 06/2-332/20-1956/4-25
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1619/1 01. jun 2020. god. 06/4-332/20-2135/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Majstorovina-4430/1 01. jun 2020. god. 06/2-332/20-2122/1-8
FK "Jedinstvo" KO Bijelo Polje-dio kp 1619/1 29. maj 2020. god. 06/4-332/20-2052/1
Mucević Menan KO Bijelo Polje-dijelovi kp 56 26. maj 2020. god. 06/4-332/20-1890/1
Kapetanović Diba KO Potkrajci-826 26. maj 2020. god. 06/4-332/20-1956/1
Sarić Velimir, Knežević Snežana KO Bijelo Polje-1156, 1153 i 1799 14. maj 2020. god. 06/4-332/20-1732/1
Kujović Fehima KO Metanjac-dio kp 154 14. maj 2020. god. 06/4-332/20-1848/2
Cmiljanić Željko KO Bijelo Polje-1076/2 i 1073/2 12. maj 2020. god. 06/4-332/20-1760/2
Spahić Mirsad KO Bistrica-1939/1 11. maj 2020. god. 06/4-332/20-1613/3
Stanić Damir KO Pećarska-1796/3 05. maj 2020. god. 06/4-332/20-1636/1
Mehović Arif KO Nedakusi-444/10 04. maj 2020. god. 06/2-332/20-1531/1-20
Ramović Muslija KO Nedakusi-665/1 29. april 2020. god. 06/2-332/20-1349/3-18
Krunić Milovan KO Bojišta-1343 22. april 2020. god. 06/5-332-777-16/5-20
Popara Džemal KO Bijelo Polje-2480/6 17. april 2020. god. 06/5-332-1065-26/4-20
Međedović Mersudin KO Crnča-Laholo-1727/3 17. april 2020. god. 06/5-332-776-15/4-20
Šehović Hitko KO Bijelo Polje-dio kp 1143/1 10. april 2020. god. 06/4-332/20-1338/2
Vlaović Momir KO Bojišta-1781/3 06. april 2020. god. 06/5-332-947-22/5-20
Brčvak Mersid i Mustajbašić Mevludin KO Resnik-dio kp 262/2 01. april 2020. god. 06/2-332/20-1291/4-17
Ministarstvo prosvjete KO Bijelo Polje-dijelovi kp 1811/1 i 1812/1 13. mart 2020. god. 06/4-332/20-1235/2
Direkcija za izgraqdnju i investicije KO Bijelo Polje-570, 571, 588/2, 589, 590/1, 590/2, 590/3, 590/4, 594, 605, 631 i KO Lješnica-1992/1 12. mart 2020. god. 06/4-332/20-1075/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Voljavac-461/2 12. mart 2020. god. 06/4-332/20-1005/3
Radović Jugoslav KO Lješnica-1260 12. mart 2020. god. 06-332/20-1159/2
Destanović Adel KO Gubavač-10/1 10. mart 2020, god. 06/5-332-935-20/4-20
Perović Mladen KO Rasovo - dio kp 592/3 09. mart 2020. god. 06/2-332/20-857/4-13
Pošta Crne Gore AD Podgorica-RCP Bijelo Polje KO Bijelo Polje-1132/1 i 1132/2 06. mart 2020. god. 06/2-332/20-1073/2-16
Potpara Milan KO Ravna Rijeka-201/3 04. mart 2020. god. 06/2-332/20-466/6-7
DOO "SOKO Group" KO Bijelo Polje-dio kp 3789/2 02. mart 2020. god. 06/2-332/20-553/5-10
Direkcija za izgradnju i investicije KO Majstorovina-4054, 4055, 4065, 4066, 4064, 4271/1 i 4275 28. februar 2020. god. 06/2-332/20-502/3-9
Direkcija za izgradnju i investicije KO Mojstir-1288 27. februar 2020. god. 06/2-332/20-673/3-11
Ličina Ekrem KO Nedakusi-649/3 24. februar 2020. god. 06/5-332-563-12/4-20
JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "TISA"  KO Bijelo Polje-1933/6  24. februar 2020. god.  06/2-332/20-258/6-5
Franca Hilmija KO Resnik-dio kp 228/1 24. februar 2020. god. 06/4-332/20-557/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Nedakusi-161 24. februar 2020. god. 06/4-332/20-592/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Majstorovina-4151/1 20. februar 2020. god. 06/2-332/20-506/4-8
Drobnjak Đorđije KO Bijelo Polje-1473/1 20. februar 2020. god. 06/4-332/20-349/1
Ćetković Andrija KO Majstorovina-dijelovi kp 3883, 3884/1 i 4151/1 18. februar 2020. god. 06/4-332/20-738/1
Ljuca Džermin KO Ravna Rijeka-dio kp 90 10. februar 2020. god. 06/2-332/20-13/4-2
Karišik Branko KO Bijelo Polje-dio kp 1487/2 10. februar 2020. god. 06/4-332/20-97/1
Vlaović Milomir KO Majstorovina-dijelovi kp 3885, 4151/1 i 3886 07. februar 2020. god. 06/2-332/20-5763/19/4-1
Kadić Idriz KO Bijelo Polje-dio kp 864/2 03. februar 2020. god. 06/2-101/5
Mekić Samir KO Bijelo Polje-dijelovi kp 978/2 i 979/2 23. januar 2020. god. 06/4-90/3
Mekić Samir KO Bijelo Polje-dijelovi kp 978/1, 978/2 i 979/2 23. januar 2020. god. 06/4-91/4
Ćetković Andrija KO Majstorovina-dijelovi kp 4151/1 i 3881/1 22. januar 2020. god. 06/4-332/20-80/1
Direkcija za izgradnju i investicije  KO Potkrajci-1091, 1089/17 i 1093  21. januar 2020. god.  06/2-106/6
Višnjić Muzafer  KO Nedakusi-634/2 20. januar 2020. god.  06/2-102/5
Bećirbašić Hajro KO Bijelo Polje-1268 14. januar 2020. god. 06/4-89/5
JU OŠ " Šukrija Međedović" KO Godijevo-1103 13. januar 2020. god. 06/4-88/3
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1490/1, 1641, 2245/2, 2245/1, 4519, 4594, 4731, 2341, 4612 i 4707 13. januar 2020. god. 06/2-99/5