UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2019


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Direkcija za izgradnju i investicije KO Ravna Rijeka-219 i 220 12. decembar 2019. god. 06/6-13/2
Adrović Fadila KO Nedakusi-90/104 11. septembar 2019. god. 06/6-10/2
Cmiljanić Nebojša KO Resnik-477/3 05. septembar 2019. god. 06/6-9/3
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-156/2, 157 i 189/1 03. jul 2019. god. 06/6-2018-28/1-3/2
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje, KO Nedakusi, KO Potkrajci 03. jul 2019. god. 06/6-2018/28/1-2/2
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1790, 1772, 1694, 1659, 1113, 1923, 1353, 189/1, 189, 304 i 25 03. jul 2019. god. 06/6-2018-28/1-1/2
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1451/3, 1451/2, 1449/11, 1453/36, 1452/35, 1453/4 i 1453/26 18. april 2019. god. 06/6-5/1-27/2018
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1113 08. april 2019. god. 06/6-2018/29-1/2
DOO "AGROKOOPERATIVA" Zaton-1176  09. januar 2019. god.  06/6-2018-26/2