URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2018


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
DOO "Bravera" KO Nedakusi-82/3 20. jun 2018. god. 06/4-28/4
Bošković Đoko Majstorovina-520, 521 i 522 28. decembar 2018. god. 06/4-78/2
Kovačević Mervan Gubavač-597 14. decembar 2018. god. 06/4-73/3
ZIKS-Zatvor Bijelo Polje Bijelo Polje-dijelovi kp 1394/1, 1394/2 i 1395 30. novembar 2018. god. 06/4-72/4
Konatar Zoran Bijelo Polje-dio kp 530/1 27. novembar 2018. god. 06/4-69/4
Hajdarpašić Ševal Bijelo Polje-dio kp 2082/5 16. novembar 2018. god. 06/4-68/4
DOO "Pavgord CG" Nedakusi-91/28 26. novembar 2018. god. 06/4-67/4
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-od kp 1918 do kp 1921 05. novembar 2018. god. 06/4-66/5
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-dijelovi kp 1976/1, 2024 i 2045 28. oktobar 2018. god. 06/4-5028-65
Direkcija za izgradnju i investicije Bistrica-461/1 05. novembar 2018. god. 06/4-64/3
AD TUP "Brskovo" u stečaju Bijelo Polje-1010/2 i dio kp 1010/1 12. septembar 2018. god. 06/4-61/4
Radič Nihad Korita-2060 04. jul 2018. god. 06/5-81/3-18
Mucević Džemal Poda-1720 10. decembar 2018. god. 06/2-87/4
Kajević Hajro Nedakusi-130 i 131 05. decembar 2018. god. 06/2-85/6
DOO "Kale Trade MNE" Majstorovina-3153 19. novembar 2018. god. 06/2-83/4
Ustić Jasmin Bijelo Polje-dio kp 3799/1 14. novembar 2018. god. 06/2-78/5
DOO "CEDIS" Bijelo Polje-1146, 1131, 1134, 1132, 1037, 1293, 1202, 1258, 1247, 1250, 1123, 1014/2, 1342, 1343, 1353, 1345/1 i 1351 06. novembar 2018 god. 06/2-77/6
Medenica Božidar Majstorovina-dio kp 480/3 i 481/8 16. novembar 2018. god. 06/2-76/7
DOO "WATER GROUP" Bijelo Polje-14/1 30. oktobar 2018. god. 06/2-74/6
Filipović Petar Ujniče-523/1 16. jul 2018. god. 06/5-75/2-18
Bučan Fahrudin Gubavač-481/6 31. maj 2018. god. 06/5-53/4-18
DOO "Farma Franca" Gubavač-700 17. jul 2018. god. 06/5-94-18
DOO "Farma Franca" Gubavač-700 17. jul 2018. god. 06/5-95-18
Joksimović Branislav Grab-2796 15. avgust 2018. god. 06/5-91/3-18
DOO "AKA TRADE" Bijelo Polje-dijelovi kp 1124/1, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129 i 1293 02. jul 2018. god. 06/5-82/2-18
Radič Nihad Korita-2060 04. jul 2018. god. 06/5-81/3-18
Obradović Saša Bijelo Polje-244/2 i dio kp 244/1 17. avgust 2018. god. 06/5-70/4-18
Ćatović Ramo Potkrajci-246/3 16. avgust 2018. god. 06/5-68/3-18
Ćorović Ismar Bijelo Polje-1726 05. jul 2018. god. 06/5-63/4
Šćekić Dragiša Poda-484 12. septembar 2018. god. 06/4-58/3
Mihailović Milorad Bijelo Polje-dio kp 250 27. avgust 2018. god. 06/4-57
DOO "Imperijal" i DOO "S-Gradnja komerc" Bijelo Polje-dio kp 197 21. avgust 2018. god. 06/4-56
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1111/1 03. septembar 2018. god. 06/4-55
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1660 14. septembar 2018. god. 06/4-54
Maslovarić Marko, Drndar Albin i Kasumović Adnan Bijelo Polje-dio kp 190 21. avgust 2018. god. 06/4-53
Alomerović Adnan Resnik-93/20 21. avgust 2018. god. 06/4-52
Lazović Aleksandar Bijelo Polje-1036 13. avgust 2018. god. 06/4-51/4
Bećirović Vejsil Potkrajci-199/2 24. avgust 2018. god. 06/4-50/5
Šušić Ivan Lješnica-dio kp 1615 18. jul 2018. god. 06/4-48
SPZ "CENTAR 1" Bijelo Polje-1117/3 18. jul 2018. god. 06/4-47/4
Mešihat Islamske zajednice u CG Bijelo Polje-dijelovi kp 458 i 459 23. jul 2018. god. 06/4-46/5
Ćatović Fikret Bijelo Polje-912 19. jul 2018. god. 06/4-45
Suljević Semedin Kanje-109 18. jul 2018. god. 06/4-43/2
Radović Miodrag Bijelo Polje-dio kp 1802/1 17. jul 2018. god. 06/4-42/4
Bojana Šuša i Radisav Delević Bijelo Polje-dijelovi kp 876 i 877/2 09. jul 2018. god. 06/4-41
AD TUP "Brskovo" u stečaju Bijelo Polje-dio kp 1010/1 17. jul 2018. god. 06/4-40/4
Sijarić Hašin Bijelo Polje-1245 i 1246 04. jul 2018. god. 06/4-39
Ljuca Jusuf Bijelo Polje-1697 09. jul 2018. god. 06/5-38/4
DOO "Meso-promet" Nedakusi-90/105 29. jun 2018. god. 06/4-36
DOO "MESO-PROMET" i DOO "EKO-MESO" Bijelo Polje-10/1 i  dijelovi kp 10/2 i 9/1 29. jun 2018. god. 06/4-35
DOO "EKO-MESO" Bijelo Polje-11/1 29. jun 2018. god. 06/4-34
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-156/1 27. jun 2018. god. 06/4-33/4
Ljušković Džemal Bijelo Polje-239 18. septembar 2018. god. 06/2-68/5
Hodžić Sabina Poda-dio kp 1303/3 26. septembar 2018. god. 06/2-65/5
Ćatović Munib Potkrajci-dio kp 627/2 18. septembar 2018. god. 06/2-64/5
DOO "Martinović Auto centar" Resnik-531/24 i 531/7 20. septembar 2018. god. 06/2-62/5
Mekić Mevludin Bijelo Polje-dijelovi kp 1324/1, 1325/1, 1325/2 i 1325/3 18. septembar 2018. god. 06/2-52/6
DOO "SIOL" Unevina-686,700 i 691/1 27. septembar 2018. god. 06/2-60/9
Raičević Radoslav Potkrajci-148/1 i 147/1 17. septembar 2018. god. 06/2-57/6
Pešić Borka Resnik-dio kp 531/6 21. avgust 2018. god. 06/2-56/4
Dervišević Hamdija Poda-dio kp 471 21. avgust 2018. god. 06/2-55/3
Dobardžić Esad Bijelo Polje-1015, 1014 i dijelovi kp 1074/1 i 1051 21. avgust 2018. god. 06/2-53/5
Uprava za imovinu CG Bijelo Polje-1355/2, 1355/2 i dijelovi kp 1355/1, 1354 i 152 23. jul 2018. god. 06/2-51/4
Sijarić Armin Resnik-dio kp 1070 23. jul 2018. god. 06/2-50/4
Direkcija za izgradnju i investicije Bistrica-989 02. jul 2018. god. 06/2-49/5
DOO "AUTO centar DAS" Bijelo Polje-dijelovi kp 303/1, 303/3 i 303/4 02. jul 2018. god. 06/2-47/5
Dulović Ranko Bijelo Polje-1089, 1090, 1092 i dio kp 1093 i 1659 22. jun 2018. god. 06/2-46/5
Perišić Miloš Resnik-135/3 i dijelovi kp 137, 134/3, 134/2 i 135/2 21. jun 2018. god. 06/2-45/7
Burdžović Omer Bijelo Polje-dijelovi kp 1111/4 i 1659 18. jun 2018. god. 06/2-44/5
Dangubić Danijela Zaton-1024 05. jun 2018. god. 06/2-43/6
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-2244/1 06. jun 2018. god. 06/2-42/6
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-2099/21, 2081/15 i 2080/10 06. jun 2018. god. 06/2-41/8
Stanić Miroslav Bijelo Polje-316 18. jun 2018. god. 06/2-39/5
Franca Safet Bijelo Polje-1055 18. jun 2018. god. 06/2-38/5
Hot Refik Bijelo Polje-554/2 11. jun 2018. god. 06/2-36/5
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-više kat. parcela 11. jun 2018. god. 06/2-35/6
Ličina Enes Korita-2761/2 19. april 2018. god. 06/2-33/2
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1138/7 11. jun 2018. god. 06/2-32/5
DOO "NO-MI" Bijelo Polje-22/3 i dio kp 22/1 05. jun 2018. god. 06/2-30/6
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1075 18. maj 2018. god. 06/2-29/2
Omerhodžić Redžep Nedakusi-90/26 05. jun 2018. god. 06/2-27/7
Jovović Saša Bijelo Polje-1380 24. april 2018. god. 06/2-19/7
Perović Pavić Rasovo-279 10. april 2018. god. 06/2-18/5
DOO "SOLARIS" Nedakusi-135 24. april 2018. god. 06/2-17/8
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-2153 27. mart 2018. god. 06/2-16/5
DOO "VERITAS" Ravna Rijeka-146/1 23. april 2018. god. 06/2-15/7
Bubanja Ilija Bijelo Polje-1629/2 24. april 2018. god. 06/2-14/7
Bošković Gavrilo Bijelo Polje-3425/13 18. april 2018. god. 06/2-13/6
Pajević Veljko Njegnjevo-dio kp 921/4 i 939/1 17. mart 2018. god. 06/2-12/6
Kordić Vukomir Njegnjevo-967/3 27. mart 2018. god. 06/2-8/6
Ljuca Malić Ravna Rijeka-67/3 17. april 2018. god. 06/2-6/7
Nedović Milovan Prijelozi-2524 05. jun 2018. god. 06/5-62/4-18
Škrijelj Rizvan Resnik-394/3 14. jun 2018. god. 06/5-60/4-18
Ćorović Samir Resnik-512/7 i 512/8 30. maj 2018. god. 06/5-59/5-18
Ćorović Senad Resnik-511/7 i 511/8 30. maj 2018. god. 06/5-58/5-18
Hasković Salun Bistrica-145 14. maj 2018. god. 06/5-56/2-18
Mujanović Senad Bijelo Polje-1078 18. jun 2018. god. 06/5-55/4-18
Mulić Elvira Orahovica-2207 i 2208 20. jun 2018. god. 06/5-54/2-18
Bučan Fahrudin Gubavač-481/6 31. maj 2018. god. 06/5-53/4-18
Mekić Muharem Bijelo Polje-353 07. jun 2018. god. 06/5-52/4-18
Direkcija za izgradnju i investicije Crnča-Laholo-2533 23. maj 2018. god. 06/5-51/2-18
DOO "Farma Franca" Gubavač-700 25. april 2018. god. 06/5-50/2-18
DOO "Farma Franca" Gubavač-700 25. april 2018. god. 06/5-49/2-18
Direkcija za izgradnju i investicije Femića Krš-3267 i 2637 23. maj 2018. god. 06/5-45/2-18
Nuhodžić Izeta Gubavač-357 23. maj 2018. god. 06/5-44/2-18
Šukurica Sabit Crnča-Laholo-1764 26. april 2018. god. 06/5-43/2-18
Direkcija za izgradnju i investicije Kanje-495/1, 475, 447, 1139, 1206/2 i 1205 18. maj 2018. god. 06/5-42/2-18
Perović Željko Njegnjevo-1237/2 31. maj 2018. god. 06/5-41/4-18
Kurgaš Mervan Potkrajci-259/4 06. jun 2018. god. 06/5-40/4-18
Avdić Ile Mojstir-1238 06. april 2018. god. 06/5-35/2-18
Direkcija za izgradnju i investicije Unevina-321 16. april 2018. god. 06/5-32/2-18
DOO "Gradnja" Bijelo Polje-8/2 06. jun 2018. god. 06/5-30/4-18
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-460, 461, 2556, 529, 4726 i 2532/2 05. jun 2018. god. 06/5-38/2-18
Begović Medžad Rasovo-544/1 07. maj 2018. god. 06/5-19/2-18
Avdić Ile Resnik-560/2 13. april 2018. god. 06/5-17/5-18
Ljušković Zlatko Bijelo Polje-1104 i 1105 i dijelovi kp 1109 i 1112/1 18. jun 2018. god. 06/4-31
Merdović Miljan Bijelo Polje-2315/4 12. jun 2018. god. 06/4-25/4
DOO "Farma Franca" Gubavač-706/2 08. maj 2018. god. 06/4-24
DOO "Intesa Group" Bijelo Polje-392 14. jun 2018. god. 06/4-22
DOO "Intesa Group" Bijelo Polje-392 14. jun 2018. god. 06/4-21
Šćepanović Živojin Bijelo Polje-1869 05. jun 2018. god. 06/4-20
Barudžija Avdo Bijelo Polje-523/10 28. maj 2018. god. 06/4-18
Šekularac Desa Zaton-2220 15. maj 2018. god. 06/4-17
Radivojević Zoran Nedakusi-90/22 23. maj 2018. god. 06/4-15
Direkcija za izgradnju i investicije Rasovo-470 05. jun 2018. god. 06/4-14/8
Kljajević Velibor Bijelo Polje-1374/5, 1373/1 i 1373/8 04. jun 2018. god. 06/4-13
DOO "Imperijal" i DOO "S-Gradnja Komerc" Bijelo Polje-197, 180 i 191 17. april 2018. god. 06/4-12
Kadić Mevludin Bijelo Polje-153/1, 155/4 i dijelovi kp 155/2, 2348/1 i 304 01. jun 2018. god. 06/4-11
DOO "Eko Meduza" Nedakusi-74/1 25. maj 2018. god. 06/4-10
Franca Halid Resnik-237 08. mart 2018. god. 06/4-9/1
JPU "Dušo Basekić" Bijelo Polje-869/23 27. mart 2018. god. 06/4-7
Hodžić Armin Rasovo-397/4 12. mart 2018. god. 06/2-4/7
Rovčanin Siniša Njegnjevo-1049/2 19. mart 2018. god. 06/2-11/7
Hodžić Armin Rasovo-396/4 12. mart 2018. god. 06/2-5/7
Hodžić Damir Resnik-92/11 12. mart 2018. god. 06/2-3/7
DOO "PUT GROSS" Nedakusi-133 01. mart 2018. god. 06/4-1
Veličković Vasko Njegnjevo-967/1 05. februar 2018. god. 06/2-147/17-1/4
Konatar Dragoslava Unevina-321 02. februar 2018. god. 06/2-2/7