ZAHTJEVI - GODINA 2016


 

INVESTITOR

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

Nišavić Mara

Bijelo Polje-2052, 2053

21. decembar 2016. god.

06/5-5894

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1111/1

14. decembar 2016. god.

06/1-5651

Eparhija Budimljansko-Nikšićka

Potkrajci-391/2 i 391/3

30. novembar 2016. god.

06/6-5188

Gorčević Salko

Bijelo Polje-508

26. decembar 2016. god.

06/6-6012

Brčvak Mensur

Bijelo Polje-1018

05. decembar 2016. god.

06/6-5314

Direkcija za izgradnju i investicije

Pavino Polje-1243-926

11. novembar 2016. god.

06/6-4862

Ćatović Salem

Potkrajci-276/1

02. novembar 2016. god.

06/6-4672

DOO "Naš Dom Simpo"

Nedakusi-77/4

26. jul 2016. god.

06/5-2764

Joksimović Radenko

Bijelo Polje-2102/13 i 2102/14

07. decembar 2016. god.

06/2-5357

Mulić Hadžo

Resnik-953/3

31. septembar 2016. god.

06/2-3862

Popara Džemal

Bijelo Polje-2480/6

23. novembar 2016. god.

06/2-5042

Žujović Mijodrag

Bijelo Polje-1853/2

29. novembar 2016. god.

06/2-5150

Durović Husnija

Resnik-425/7

16. novembar 2016. god.

06/6-4946

Međedović Munir

Bijelo Polje-3789/2

08. decembar 2016. god.

06/6-5393

Crnovršanin Šefko

Boljanina-46/2

31. oktobar 2016. god.

06/6-4618

DOO "Ekopromet"

Bijelo Polje-4712

21. novembar 2016. god.

06/5-5026

Idrizović Mirsad

Bistrica-922/2

14. novembar 2016. god.

06/5-4907

Lakićević Bojan

Resnik-526/6

11. novembar 2016. god.

06/4-4863

Čabarkapa Radomir

Bijelo Polje-2046

29. septembar 2016. god.

06/2-4007

Međedović Šaban

Bijelo Polje-3707

15. novembar 2016. god.

06/4-4918

Muzurović Emina

Bijelo Polje-382

03. novembar 2016. god.

06/6-4688

DOO "CEDIS"

Nedakusi-86/4

28. oktobar 2016. god.

06/6-4608

Kljajević Laleta

Bliškovo-1186/1

11. novembar 2016. god.

06/4-4880

DOO "Pelengić Trade"

Nedakusi-91/7

15. novembar 2016. god.

06/1-4928

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1113

03. novembar 2016. god.

07/1-4676

Hasanović Nedžad

Gubavač-645/3

06. oktobar 2016. god.

06/4-4158

Čelebić Medo

Kradenik-286

28. oktobar 2016. god.

06/6-4609

Božović Milan

Zaton-1279

18. oktobar 2016. god.

06/6-4392

Jokić Željko

Bijelo Polje-2099/30

01. novembar 2016. god.

06/4-4633

Čelebić Džemo

Kradenik-300

28. oktobar 2016. god.

06/6-4610

DOO "CEDIS"

Bijelo Polje-1843/2

27. oktobar 2016. god.

06/1-4545

Direkcija za izgradnju i investicije

Ravna Rijeka-221

11. jul 2016. god

07/1-2444

Šabanović Edin

Resnik-523/8

14. oktobar 2016. god.

06/6-4321

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1113

02. novembar 2016. god.

07/1-4663

Bećirović Sead

Potkrajci-199/2

07. oktobar 2016. god.

06/6-4195

Adrović Fadila

Nedakusi-199/2

07. oktobar 2016. god.

06/6-4187

Ličina Hazbo

Bijelo Polje-1639/1

30. septembar 2016. god.

06/2-4060

Drpljanin Ćemal

Resnik-555/1

10. oktobar 2016. god.

06/6-4209

Crnovršanin Selman

Resnik-200/3

18. oktobar 2016. god.

06/2-4399

Gogić Nemanja

Zaton-807

07. oktobar 2016. god.

06/2-4189

DOO "Telenor"

Bijelo Polje-3794/2

20. oktobar 2016. god.

06/1-4420

Damjanović Danilo

Resnik-526/1 i 526/3

03. oktobar 2016. god.

06/4-4078

Mešter Nikola

Bijelo Polje-1858

29. septembar 2016. god.

06/2-4000

Avdić Hajriz

Ravna Rijeka-69/4

06. oktobar 2016. god.

06/4-4157

Đurović Milosav

Bijelo Polje-1841/3

22. avgust 2016. god.

06/5-3150

Stijović Arso

Poda-1310

14. oktobar 2016. god.

06/4-4327

DOO "Okov"

Bijelo Polje-825/4

25. avgust 2016. god.

06/6-3263

Brčvak Mustafa

Bijelo Polje-3713/3

21. oktobar 2016. god.

06/6-4439

Softić Omer

Resniik-84/2

07. oktobar 2016. god.

06/6-4188

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje- 1790, 1772, 1694/1, 1659, 1113, 1293, 1353, 189/1, 304 i 25

28. septembar 2016. god.

07/1-3976

Eparhija Budimljansko-Nikšićka

Bijelo Polje-1503

21. septembar 2016. god.

06/6-3861

Beganović Rifat

Unevina-694/1

02. septembar 2016. god.

06/2-3460

Sijarić Muhedin

Resnik-92/17

23. septembar 2016. god.

06/6-3893

DOO "P.ex-Imp.6"

Boljanina-23/20/1

18. oktobar 2016. god.

06/6-4388

Suljević Mirzet

Sutivan-259/4

05. oktobar 2016. god.

06/2-4144

Ćatović Salem

Potkrajci-276/1

15. septembar 2016. god.

06/2-3669

DOO "R-Rirex"

Čokrlije-128/2

14. oktobar 2016. god.

06/6-4320

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1113

12. oktobar 2016. god.

06/1-4234

Beganović Rifat

Unevina-694/1

21.oktobar 2016. god.

06/4-51/3

Suljević Mirzet

Potkrajci-259/4

18. oktobar 2016. god.

06/5-151/1-16

Ćatović Salem

Potkrajci-276/1

18. oktobar 2016. god.

06/5-136/1-16

AD "Crnogorski Telekom"

Bijelo Polje-2968

06. oktobar 2016. god.

06/2-4149

AD "Crnogorski Telekom"

Barice-2703

06. oktobar 2016. god.

06/2-4152

Hašanin Ramija

Bijelo Polje-1092

04. oktobar 2016. god.

06/4-4112

Korać Predrag

Bijelo Polje-1883/1

21. septembar 2016. god.

06/2-3812

DOO "M-tel"

Njegnjevo-10

14. septembar 2016. god.

06/2-3663

Nišavić Vukola

Bijelo Polje-2079/4

29. avgust 2016. god.

06/2-3291

Hot Šefkija

Resnik-670/2

25. avgust 2016. god.

06/6-3213

Nedović Ljubica

Bijelo Polje-2102/3

08. septembar 2016. god.

06/4-3583

Rakonjac Božidar

Bijelo Polje-2088 i 2087

25. avgust 2016. god.

06/2-3262

Balić Sabahudin

Boljanina-5/2/3

16. septembar 2016. god.

06/2-3759

Brzać Almir i Rašid

Bijelo Polje-864/25

30. avgust 2016. god.

06/6-3012

DOO "CEDIS"

Kovren-978

23. septembar 2016. god.

06/1-3901

DOO "Auto Centar DAS"

Bijelo Polje-2350/2

07. septembar 2016. god.

06/4-3567

Božović Željko

Bijelo Polje-1885/5

01. septembar 2016. god.

06/2-3362

Demović Rešad i Rasim

Bijelo Polje-524

09. septembar 2016. god.

06/2-3612

Radojević Miloica

Muslići-622

19. avgust 2016. god.

06/4-3123

Šabanović Edin

Resnik-523/8

09. septembar 2016. god.

06/2-3609

Bošković Danijela

Bijelo Polje-1593

30. maj 2016. god.

06/1-1778

Softić Omer

Resnik-84/2

07. septembar 2016. god.

06/2-3562

Knežević Dragiša

Potkrajci-187

06. septembar 2016. god.

06/5-3544

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-2244, 1918, 1917, 1885/1, 1855/2, 2045, 2045/2, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052 i 2069

06. septembar 2016. god.

06/2-3546

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1113

16. septembar 2016. god.

06/2-3766

Bojović Branko

Mioče-455 i 456

05. septembar 2016. god.

06/6-3518

Avdić Senad

Kradenik-1127

09. septembar 2016. god.

06/6-3606

DOO "M-tel"

Bijelo Polje-1113 i 1138/8

29. avgust 2016. god.

06/6-3290

Kasumović Adis

Resnik-93/22

24. avgust 2016. god.

06/6-3194

Knežević Milan

Potkrajci-32/1

22. avgust 2016. god.

06/6-3152

Kujović Halil

Metanjac-17/1 i 18

12. avgust 2016. god.

06/6-2524

Erović Osman

Voljavac-647/2

12. avgust 2016. god.

06/6-2519

Knežević Miodrag

Pavino Polje-1090

25. avgust 2016. god.

06/5-3214

DOO "Pelengić Trade"

Nedakusi-91/7

26. avgust 2016. god.

06/6-3277

DOO "Milkraft Leche"

Pavino Polje-280/1

12. avgust 2016. god.

06/2-2312

Mehonjić Edin

Resnik-509/8

06. septembar 2016. god.

06/6-3548

Zoronjić Edina

Gubavač-650

03. avgust 2016. god.

06/6-2880

Šebek Slavoljub

Njegnjevo-709

28. jul 2016. god.

06/6-2800

Kuč Safet

Potkrajci-232/4

02. avgust 2016. god.

06/6-2866

Direkcija za izgradnju i investicije

Rakonje-2004, 1989, 1988, 1986, 1982/2 i 1982

18. jul 2016. god.

06/5-2497

Musić Smail

Bijelo Polje-51/4

27. jul 2016. god.

06/6-2781

Sijarić Muhedin

Resnik-92/17

28. jul 2016. god.

06/4-2793

Cmiljanić Stanica

Resnik-477/3

08. avgust 2016. god.

06/4-2958

Višnjić Amer

Bijelo Polje-91/5

18. jul 2016. god.

06/5-2505

Ćorović Senad

Bijelo Polje-1530

19. jul 2016. god.

06/5-2524

Mekić Rifat

Rasovo-486

01. avgust 2016. god.

06/2-2852

DOO "CEDIS"

Zaton-1131/3

05. avgust 2016. god.

06/4-2922

Idrizović Ermin

Bijelo Polje-192

12. jul 2016. god.

06/5-2456

DOO "Omniauto"

Bijelo Polje-1254

08. avgust 2016. god.

06/6-2944

Mehović Fatima

Bijelo Polje-1275

21. jul 2016. god.

06/6-2678

Damjanović Miloje

Bijelo Polje-2236/1

12. jul 2016. god.

06/6-2446

Petrić Aleksandar

Bijelo Polje-4711/6

08. jul 2016. god.

06/6-2423

Zejnilović Suljo

Resnik-318

19. jul 2016. god.

06/6-2525

Lukač Dženita

Ravna Rijeka-68/4

18. jul 2016. god.

06/5-2500

Direkcija za izgradnju i investicije

Potkrajci-1089/18, 1089/17, 1089/16, 1089/15, 1089/14, 1089/13, 1089/29, 1089/11, 1089/26, 1089/25, 1089/23, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4 i 1087/2

04. avgust 2016. god.

06/4-2903

Softić Mevludin

Potkrajci-821/3

04. avgust 2016. god.

06/4-2900

Dulović Dragan

Ravna Rijeka-196/1

15. jul 2016. god.

06/6-2487

Božović Milan

Zaton-1279

18. jul 2016. god.

06/5-2512

Radulović Rajko

Nedakusi-352/1

11. jul 2016. god.

06/5-2443

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1453/19

05. jul 2016. god.

07/1-2386

Đalović Saša

Bijelo Polje-1429

25. jul 2016. god.

06/6-2743

Zejnilović Haris

Bijelo Polje-3742/1

24. jun 2016. god.

06/6-2224

Čikić Hajrudin

Bijelo Polje-1003

13. jun 2016. god.

06/2-1984

Srpska Pravoslavna Crkvena Opština Bijelo Polje

Bijelo Polje-1503

04. jul 2016. god.

06/4-2379

Gorčević Salko

Bijelo Polje-508

23. jun 2016. god.

06/2-2171

Višnjić Sead

Bijelo Polje-2032/2

12. jul 2016. god.

06/6-2451

Božović Predrag

Zaton-1231/2, 1232/2 i 1234/2

20. jul 2016. god.

06/6-2111

Crnovršanin Amel

Resnik-93/1

27. jun 2016. god.

06/6-2256

Kljajić Darinka, Kljajić Senka i Joksimović Svetlana

Zaton-1415/2

22. jun 2016. god.

06/6-2165

Kadić Mevludin

Bijelo Polje-153/1

24. maj 2016. god.

06/6-1710

Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori

Bijelo Polje-3788/8 i 3789/1

22. jul 2016. god.

06/6-2703

DOO "Milkraft Leche"

Pavino Polje-276

11. jul 2016. god.

06/6-2442

Ramović hana

Bijelo Polje-1366

04. jul 2016. god.

06/6-2365

Avdić Senad

Kradenik-1127

23. jun 2016. god.

06/6-2214

DOO "Pelengić Trade"

Nedakusi-91/7

13. jun 2016. god.

06/6-1993

Direkcija za izgradnju i investicije

Resnik-576, 607

30. jun 2016. god.

06/4-2325

Miljević Hankija

Potkrajci-266/4

21. jun 2016. god.

06/6-2137

Drobnjak Đorđije

Bijelo Polje-1473/1

15. jun 2016. god.

06/4-2027

DOO "Pelengić Trade"

Nedakusi-91/7

21. jun 2016. god.

06/6-2144

Hasanović Rešad

Dobrakovo-26

07. jun 2016. god.

06/6-1899

Balić Mirsad

Resnik-157/4

22. jun 2016. god.

06/4-2155

Nedović Dragić

Bijelo Polje-95/1

21. jun 2016. god.

06/2-2134

Direkcija za izgradnju i investicije

Ravna Rijeka-239

01. jul 2016. god.

06/2-2345

Direkcija za izgradnju i investicije

Pavino Polje-1243

22. jun 2016. god.

06/2-2152

Konatar Dragoljub

Mioče-4/1,5,3,51,2617

14. jun 2016. god.

06/2-2003

Dulović Dražen

Bijelo Polje-1801/1

04. maj 2016. god.

06/1-1461

Ružić Rajko

Bijelo Polje-1138/11

07. jun 2016. god.

06/6-1898

DOO "Ekopromet"

Bijelo Polje-4712

09. jun 2016. god.

06/6-1955

Međedović Munir

Bijelo Polje-1291

26. maj 2016. god.

06/6-1741

Husović Ifeta

Resnik-956/1

24. maj 2016. god.

06/6-1706

Medojević Ivan

Muslići-629

12. maj 2016. god.

06/6-1573

Kujović Halil

Metanjac-17/1 i 18

31. maj 2016. god.

06/2-1797

Šukurica Senadija

Potkrajci-198/1

14. jun 2016. god.

06/2-2002

Kovačević Senad

Bijelo Polje-3713/3

08. jun 2016. god.

06/2-1915

Gredić Hivzo

Rasovo-359/1

20. jun 2016. god.

06/2-2100

Knežević Veljko

Potkrajci-32/1

09. jun 2016. god.

06/2-1952

DOO "R-Rirex"

Čokrlije-128/2

24. maj 2016. god.

06/6-1700

DOO "Pelengić Trade"

Nedakusi-91/7

08. jun 2016. god.

06/1-5658

Pavlović Miladin

Bijelo Polje-3801/2

24. maj 2016. god.

06/2-1709

Crnovršanin Elvir

Bijelo Polje-1307/2

25. maj 2016. god.

06/5-1715

Višnjić Sead

Bijelo Polje-2032/2

25. maj 2016. god.

06/6-1734

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1504/1

31. maj 2016. god.

06/2-1798

Dizdarević Muris

Bijelo Polje-1267

31. maj 2016. god.

06/4-1800

Direkcija za izgradnju i investicije

Potrk-2816, 2813

04. maj 2016. god.

06/2-1445

Burdžović Husein

Bijelo Polje-1720

13. maj 2016. god.

06/2-1577

Radović Ivan

Bijelo Polje-2233/6

19. april 2016. god.

06/2-1295

DOO "Pelengić Trade"

Nedakusi-91/7

03. maj 2016. god.

06/6-1476

Sarić Momčilo

Mioče-1342, 1343

16. maj 2016. god.

06/2-1604

Salemović Eldin

Resnik-563/5

25. maj 2016. god.

06/6-1717

Ramović Hana

Bijelo Polje-1366

26. maj 2016. god.

06/2-1751

Dervišević Amir

Poda-472/1

25. april 2016. god.

06/2-1378

Šebek Slavoljub

Njegnjevo-709

04. maj 2016. god.

06/2-1462

Mulalić Mirsad

Bijelo Polje-1778/2

05. maj 2016. god.

06/2-1491

Musić Smail

Bijelo Polje-51/4

29. april 2016. god.

06/-1443

Luković Dragan

Resnik-524/4

28. april 2016. god.

06/2-1425

Direkcija za izgradnju i investicije

Ravna Rijeka-220 i 221

26. april 2016. god.

06/2-1390

Trubljanin Rahim

Bijelo Polje-4125 i 4126

29. april 2016. god.

06/6-1442

Šćepanović Vladislav

Bijelo Polje-492/2

12. april 2016. god.

06/6-1200

DOO "Pelengić Trade"

Nedakusi-91/18

11. maj 2016. god.

06/2-1549

DOO "M-tel"

Tomaševo-167

19. april 2016. god.

06/6-1309

Bjelopavlić Vučeta

Njegnjevo-173

12. maj 2016. god.

06/6-1570

Marašević Vasoje

Njegnjevo-965/1

20. april 2016. god.

06/6-1325

Brahaj Blerim i Nazmi

Bijelo Polje-840/3, 836 i 1799/1

12. april 2016. god.

06/6-1213

Dulović Dragan

Ravna Rijeka-196/1

22. april 2016. god.

06/2-1158

Šahman Nermin

Lozna-1279/1

20. februar 2015. god.

06/5-352

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-975/1, 976, 962 i 963/1

21. april 2016. god.

06/5-1136

Kolić Edin

Resnik-519/4

11. april 2016. god.

06/5-1183

Međedović Kemal

Potkrajci-232/5 i 232/11

13. april 2016. god.

06/6-1226

Damjanović Miloje

Bijelo Polje-2236/1

21. april 2016. god.

06/5-1335

AD "Elektroprivreda"

Kostenica-12/2

12. april 2016. god.

06/6-1199

Direkcija za izgradnju i investicije

Voljavac-461/2

21. april 2016. god.

06/6-1137

DOO "Pelengić Trade"

Nedakusi-91/7

20. april 2016. god.

06/6-1316

Međedović Munir

Bijelo Polje-3789/2

26. april 2016. god.

06/2-1385

Hasanović Rešad

Dobrakovo-26

13. april 2016. god.

06/2-1229

Joksimović Zoran

Resnik-527/1

07. april 2016. god.

06/6-1131

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-152

05. april 2016. god.

06/5-1074

Sredojević Goran

Resnik-712

05. april 2016. god.

06/5-1076

Crnovršanin Amel

Resnik-93/1

25. mart 2016. god.

06/5-940

DOO "Magik-Mont"

Tomaševo-201/1

01. april 2016. god.

06/2-1049

Direkcija za izgradnju i investicije

Lozna-1586, 1577, 2805 i 1402

07. april 2016. god.

06/2-1134

Alilović Fahrudin

Potkrajci-527/1

04. april 2016. god.

06/2-1067

Rakonjac Dalibor, Joksimović Ranka, Kovačević Darko

Rasovo-376/7, 376/5 i 376/4

11. april 2016.god.

06/6-1184

Đurović Milko

Lješnica-1978/47

18. mart 2016. god.

06/6-852

Kljajević Mile

Bliškovo-1156

18. februar 2016. god.

06/6-440

Halilović Emir

Potkrajci-105

29. mart 2016. god.

06/2-972

Zejnilović Izet

Resnik-543/2

17. mart 2016. god.

06/6-798

DOO "Imperijal" i DOO "S-Gradnja Komerc"

Bijelo Polje-197, 198 i dio kp 199

14. april 2016. god.

06/6-1233

Mehović Fatima

Bijelo Polje-1275

21. mart 2016. god.

06/5-874

Dulović Dragan

Ravna Rijeka-193/1

29. mart 2016. god.

06/2-965

Petrić Živan

Bijelo Polje-4712, 4713

28. mart 2016.god.

06/2-945

Franca Asad

Njegnjevo-811,812

28. mart 2016. god.

06/2-943

Mušović Dževahira

Bijelo Polje-3172/23

06. april 2016. god.

06/6-1092

Drobnjak Dragan

Bijelo Polje-1487/12

07. mart 2016. god.

06/6-631

Agić Rasim

Ravna Rijeka-185/15

17. mart 2016. god.

06/5-801

Madžgalj Dragojle

Lješnica-1315/2

30. mart 2016. god.

06/2-1002

Miljević Hankija

Potkrajci-266/4

21. mart 2016. god.

06/5-877

AD "Jugopetrol"

Ravna Rijeka-284

22. februar 2016. god.

06/6-472

Gačević Pavle

Zaton-2486

02. mart 2016. god.

06/6-592

Rahović Milovan

Bijelo Polje-3779

11. mart 2016. god.

06/5-727

Kasumović Adis

Resnik-93/22

03. mart 2016. god.

06/5-608

Čelebić Fehim

Ravna Rijeka- 185/6

22. mart 2016. god.

06/2-888

Čelebić Izet

Ravna Rijeka-185/19

18. mart 2016. god.

06/5-851

Direkcija za izgradnju i investicije

Voljavac-461/2

21. mart 2016. god.

06/2-879

Marašević Vasoje

Njegnjevo-965/1

23. februar 2016. god.

06/5-487

Rakonjac Dalibor, Joksimović Ranka, Kovačević Darko

Rasovo-376/7, 376/5 i 376/4

01. mart 2016. god.

06/6-572

Hadžajlić Mustafa

Bijelo Polje-1387/2

08. februar 2016. god.

06/2-646

Brahaj Blerim i Nazmi

Bijelo Polje-829/2

29. februar 2016. god.

06/2-560

DOO "Mikromont"

Ravna Rijeka-63

29. januar 2016. god.

06/4-217

Brzać Almir i Rašid

Bijelo Polje-864/25

14. mart 2016. god.

06/6-754

DOO "Okov"

Bijelo Polje-825/1

02. mart 2016. god.

06/6-590

Direkcija za izgradnju i investicije

Resnik

16. februar 2016. god.

06/5-413

Zejnilović Suljo

Resnik-318

01. februar 2016. god.

06/5-235

Šćepanović Vladislav

Bijelo Polje-492/2

10. februar 2016. god.

06/2-349

Zejnilović Haris

Bijelo Polje-3742/1

29. januar 2016. god.

06/5-206

DOO "Mikro Grupa"

Bijelo Polje-4/1

19. januar 2016. god.

06/5-127

Hadžajlić Iso

Lješnica-513

17. februar 2016. god.

06/2-423

Ružić Rajko

Bijelo Polje-1138/11

08. februar 2016. god.

06/6-308

DOO "Omniauto"

Bijelo Polje-1138/3

25. januar 2016. god.

06/6-174

Zejak Nikica

Bijelo Polje-625/9

03. februar 2016. god.

06/6-259

Banda Izet

Bijelo Polje-974/1

17. februar 2016. god.

06/6-417

Kuč Džemal

Potkrajci-232/2

18. februar 2016. god.

06/6-422

Crnovršanin Hasib

Resnik-388/22

03. februar 2016. god.

06/5-256

Rakočević Ivan

Ravna Rijeka-947/3 i 950/2

27. januar 2016. god.

06/6-196

Bošković Danijela

Bijelo Polje-1593

04. februar 2016. god.

06/6-269

Husović Ifeta

Resnik-956/1

22. januar 2016.god.

06/5-170

Mrdak Veselin

Grančarevo-135

25. januar 2016. god.

06/6-179

Rovčanin Hamdija

Ravna Rijeka-68/8

08. februar 2016.god.

06/5-319

Erović Rahim

Poda-885/2

29. januar 2016. god.

06/5-208

Suljević Farid

Bijelo Polje1803/1

26. januar 2016. god.

06/4-184

Jocović Ranko

Bijelo Polje-2236/7

24. decembar 2015. god.

06/5-3961

Kovačević Dušan

Resnik-1081 i 1082

04. januar 2016. god.

06/6-4

Erović Osman

Voljavac-647/2

30. decembar 2015. god.

06/5-4037

DOO "Meso-Promet"

Bijelo Polje-9/1 i 10/1

13. januar 2016. god.

06/2-41

DOO "Eko Meduza"

Bijelo Polje-13/2, 12/1 i 14/2

15. januar 2016.god.

06/5-80

Joksimović Ranka

Rasovo-376/5

20. januar 2016.god.

06/6-141

Ćorović Refko

Lozna-2382

15. januar 2016.god.

06/5-84

Crnovršanin Samir

Bijelo Polje-2034/12

03. avgust 2015.god.

06/5-907

Softić Rahim

Resnik-560/4

22. decembar 2015.god.

06/2-3915

Destanović Jupo

Gubavač-335

28. decembar 2015.god.

06/5-4006

Pajović Miodrag, Rakočević Jela, Moračanin Nadežda i Poleksić Milutin

Bijelo Polje-197, 198 i dio kp 199

18. januar 2016.god.

06/5-92

Banda Izet

Bijelo Polje-974/1

16. decembar 2015.god.

06/6-3815

Kolić Safet

Bijelo Polje-1809/1

11. januar 2016.god.

06/6-14

Rakonjac Dalibor

Rasovo-376/7

11. januar 2016.god.

06/6-13

Kosović Milovan

Potkrajci-76/1

15. januar 2016. god.

06/5-81

Mušović Faruk

Bijelo Polje-1069/2

30. novembar 2015.god.

06/4-3631

Korać Đorđije

Zaton-1819/2

12. januar 2016.god.

06/6-30

Hadžajlić Muhamed

Bijelo Polje-3788/1

12. januar 2016.god.

06/6-33

Đurović Milko

Lješnica-1978/47

23. novembar 2015.god.

06/5-3540

AD "Jugopetrol"

Ravna Rijeka-284

22. decembar 2015.god.

06/5-3920

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj

Bijelo Polje-1799

30. decembar 2015.god.

06/5-4039