ZAHTJEVI - GODINA 2023


 

INVESTITOR

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

Minić Željko KO Bojišta-1804 27. decembar 2023. god. 06-332/23-544
Veličković Vladimir KO Resnik-959/1 21. decembar 2023. god. 06-332/23-538
Bubanja Dražen KO Bliškovo-479/1 19. decembar 2023. god. 06-332/23-536
Sekretarijat za izradnju KO Zaton i KO Crnča 18. decembar 2023. god. 06-332/23-533
Hamzić Edis KO Resnik-432/7 18. decembar 2023. god. 06-332/23-532
Radović Miloš KO Ravna Rijeka-117/1 i 117/2 13. decembar 2023. god. 06-332/23-524
Radović Miloš KO Ravna Rijeke-117/1 i 117/2 13. decembar 2023. god. 06-332/23-525
Radović Miloš KO Ravna Rijeka-117/1 i 117/2 13. decembar 2023. god. 06-332/23-526
Radović Miloš KO Ravna Rijeka-117/1 i 117/2 13. decembar 2023. god. 06-332/23-527
Idrizović Esad KO Resnik-456/15 11. decembar 2023. god. 06-332/23-516
Drobnjak Velimir KO Resnik-485 06. decembar 2023. god. 06-332/23-508
Balić Ernad KO Resnik-440/5 05. decembar 2023. god. 06-332/23-504
Dobardžić Azmo KO Bijelo Polje-1719 20. novembar 2023. god. 06-332/23-478
D.O.O. "IMPERIJAL" KO Kostenica-38/1, 39/1 i 40/1 11. novembar 2023. god. 06-332/23-473
Čopić Anica KO Poda-474/1 i 473/1 10. novembar 2023. god. 06-332/23-472
Čopić Anica KO Poda-474/2 10. novembar 2023. god. 06-332/23-471
Šabović Fuad KO Crnča-Laholo-2043/2 10. novembar 2023. god. 06-332/23-469
Šabović Fuad KO Bijelo Polje-1608 10. novembar 2023. god. 06-332/23-470
Tafić Idriz KO Nedakusi-636 10. novembar 2023. god. 06-332/23-468
Sijarić Asima KO Rasovo-281/6 30. oktobar 2023. god. 06-332/23-452
Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje KO Bijelo Polje-362 24. oktobar 2023. god. 06-332/23-442
Kajević Amir KO Bistrica-725/2 23. oktobar 2023. god. 06-332/23-440
Vreva Edin KO Crnča-Laholo-1716 17. oktobar 2023. god. 06-332/23-424
Novović Timošenko KO Bijelo Polje-1427/1 i 1427/2 02. oktobar 2023. god. 06-332/23-405
Sekretarijat za izgradnju

KO Bijelo Polje-2244/1, 1799/1, 441/1, 25

KO Nedakusi-264

31. oktobar 2023. god. 06-332/23-343
Drobnjak Dojčilo KO Bijelo Polje-1628 17. oktobar 2023. god. 06-332/23-426
Sekretarijat za izgradnju

KO Godijevo-644/1, 645, 656, 288, 2199, 277, 273

KO Ivanje-12

KO Kostenica-1791/1, 1789

KO Boljanina-239, 234, 265, 267, 269, 268, 241, 240, 242, 231/1, 2382 i 2304 

13. oktobar 2023. god.  06-332/23-422
Kanalić Azem KO nedakusi-82/27 22. septembar 2023. god. 06-332/23-384
Kanalić Nedžad

KO Resnik-92/8

21. septembar 2023. god. 06-332/23-383
Sekretarijat za izgradnju

KO Voljavac-686

KO Gubavač-734

19. septembar 2023. god. 06-332/23-377
Leković Vukić KO Pavino Polje-252/1 15. septembar 2023. god. 06-332/23-373
Klapija Rasim KO Nedakusi-779 15. septembar 2023. god. 06-332/23-370
Sekretarijat za izgradnju KO Bijelo Polje-2245/1, 2350/1 i 4263/1 31. avgust 2023. god. 06-332/23-342
Radović Milka KO Bijelo Polje-2075 29. avgust 2023. god. 06-332/23-333
Ćorović Džemil KO Gubavač-158/13 28. avgust 2023. god. 06-332/23-329
Čindrak Bajram KO Bistrica-503/3 i 504/3 14. avgust 2023. god. 06-332/23-308
Pešić Vučko KO Muslići-605, 609/4 i 613/2 11. avgust 2023. god. 06-332/23-306
D.O.O."Crnogorski elektrodistributivni sistem" KO Bliškovo-920 09. avgust 2023. god. 06-332/23-1056
Kogler Lejla KO Bijelo Polje-1696 i 1693 08. avgust 2023. god. 06-332/23-294
Alić Emira KO Metanjac-141 07. avgust 2023. god. 06-332/23-290
Dizdarević Dino KO Bijelo Polje-1367 02. avgust 2023. god. 06-332/23-285
Ahmetović Almir KO Resnik-509/5, 509/6, 510/8 i 510/9 31. jul 2023. god. 06-332/23-282
Šunjevarić Vladimir KO Nedakusi-71 31. jul 2023. god. 06-332/23-280
D.O.O. "Novoprevoz" KO Bijelo Polje-530/2 i 530/3 28. jul 2023. god. 06-332/23-278
Puhović Elvir KO Resnik-514/4 27. jul 2023. god. 06-332/23-276
Softić Belma KO Bijelo Polje-1156/6 25. jul 2023. god. 06-332/23-274
Nikolić Goran KO Bijelo Polje-1483/3 i 1484/1 24. jul 2023. god. 06-332/23-272
Perović Boris KO Bijelo Polje-229 20. jul 2023. god. 06-332/23-268
Perović Boris KO Bijelo Polje-228 20. jul 2023. god. 06-332/23-267
Borančić Izet KO Resnik-520/3 20. jul 2023. god. 06-332/23-269
Radič Muamer KO Potkrajci-297/5 19. jul 2023. god. 06-332/23-265
Agović Reko KO Bijelo Polje-2032/1 11. jul 2023. god. 06-332/23-255
Banda Hajriz KO Potkrajci-966 07. jul 2023. god. 06-332/23-248
Vojinović Aleksandar KO Bijelo Polje-792/16 30. jun 2023. god. 06-332/23-240
Vemić Rade KO Pavino Polje-703 29. jun 2023. god. 06-332/23-238
Ćeranić Ermin KO Rasovo-327/13 16. jun 2023. god. 06-332/23-219
Sekretarijat za izgradnju KO Radulići-334,390 i KO Kradenik-809 15. jun 2023. god. 06-332/23-216
Sekretarijat za izgradnju KO Resnik-289, 371, 574, 575 12. jun 2023. god. 06-332/23-213
Šemović Sabahudin KO Bijelo Polje-1658 02. jun 2023. god. 06-332/23-208
Bošnjak Muho KO Korita-3072 i 3073 29. maj 2023. god. 06-332/23-202
Mucević Menan KO Poda-818/1, 819 i 820/1 26. maj 2023. god. 06-332/23-198
Demić Arijan KO Gubavač-38 i 39 18. maj 2023. god. 06-332/23-194
Sekretarijat za izgradnju KO Nedakusi-811, 319 11. maj 2023. god. 06-332/23-184
Sekretarijat za izgradnju KO Bijelo Polje-1112/1 11. maj 2023. god. 06-332/23-185
Memović Enesa KO Potkrajci-244/3 i 245/3 11. maj 2023. god. 06-332/23-183
Hajdarpašić Mevludin KO Bijelo Polje-1289/2 10. maj 2023. god. 06-332/23-182
D.O.O. "Mikro S&E" KO Nedakusi-130 i 131 08. maj 2023. god. 06-332/23-176
Pilavac Fehima KO Potkrajci-861/4 3. maj 2023. god. 06-332/23-164
Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje KO Radulići-269/1 3. maj 2023. god. 06-332/23-163
Mahmutović Kemal KO Bistrica-658 i 659 28. april 2023. god. 06-332/23-161
Ljuca Emir KO Ravna Rijeka-99/2 26. april 2023. god. 06-332/23-160
Joksimović Stefan KO Kovren-1461 26. april 2023. god. 06-332/23-159
Hadžikić Murat KO Bijelo Polje-1763 25. april 2023. god. 06-332/23-157
Šehović Medenica Amela KO Bijelo Polje-1005/1 i 1006 25. april 2023. god. 06-332/23-154
Sekretarijat za izgradnju KO Bijelo Polje-4726 20. april 2023. god. 06-332/23-149

Minić Slobodan

KO Bijelo Polje-1808/4 18. april 2023. god. 06-332/23-145

D.O.O. "Bravera" Bijelo Polje

D.O.O. "Dulović " Mojkovac

KO Bijelo Polje- dio kp 8/1 18. april 2023. god. 06-332/23-144
Martinović Besim KO Bijelo Polje-1285 12. april 2023. god. 06-332/23-143
D.O.O. "CEDIS" KO Bijelo Polje-1129/3 10. april 2023. god. 06-332/23-141
Raičević Mirko KO Lekovina-1865/1 10. april 2023. god. 06-332/23-137
Radović Vuk KO Čeoče-333 04. april 2023. god. 06-332/23-130
Čelebić Ešef KO Kradenik-1065 04. april 2023. god. 06-332/23-129
Damjanović Ranko KO Lijeska-1249 04. april 2023. god. 06-332/23-132
Balić Bajram KO Rasovo-180/4 03. april 2023. god. 06-332/23-128
Balević Petar KO Zaton-1249/1 i 1249/2 30. mart 2023. god. 06-332/23-121
Ciriković Zamir KO Resnik-539/3 23. mart 2023. god. 06-332/23-112
D.O.O. "AUTO centar DAS" KO Bijelo Polje-1263 22. mart 2023. god. 06-332/23-111
Mahmutović Kemal KO Bistrica-659 17. mart 2023. god. 06-332/23-107
Nikolić Veselin KO Bijelo Polje-1583 13. mart 2023. god. 06-332/23-100
Međedović Senad KO Bijelo Polje-400 06. mart 2023. god. 06-332/23-85
Rutović Rajka KO Majstorovina-2248 i 2249 06. mart 2023. god. 06-332/23-88
Sekretarijat za izgradnju KO Bijelo Polje-793 i dio kp 3206 06. mart 2023. god. 06-332/23-86
Sekretarijat za izgradnju KO Cerovo-2036 01. mart 2023. god. 06-332/23-84
Mulić Esmira KO Rasovo-327/5 27. februar 2023. god. 06-332/23-80
Rakočević Branko KO Potkrajci-86/9 i 86/10 20. februar 2023. god. 06-332/23-76
Bektašević Ekrem KO Rasovo-324/1 17. februar 2023. god. 06-332/23-75
Mekić Nedžad KO Pećarska-1896/1 15. februar 2023. god. 06-332/23-69
Vuković Luka KO Bijelo Polje-1441/1 i 1441/2 10. februar 2023. god. 06-332/23-65
AD"Crnogorski elektroprenosni sistem" KO Bijelo Polje-326 09. februar 2023. god. 06-332/23-78
Salipur Novka KO Unevina-434 08. februar 2023. god. 06-332/23-60
Ljušković Emir KO Bijelo Polje-219 08. februar 2023. god. 06-332/23-59
Pepeljak Aldin KO Bijelo Polje-791/8 06. februar 2023. god. 06-332/23-53
Slavković Miroslav KO Zaton-1476 06. februar 2023. god. 06-332/23-54
Sekretarijat za izgradnju KO Bijelo Polje-1814 03. februar 2023. god. 06-332/23-50
Tadić Jelena KO Zaton-1859/1 03. februar 2023. god. 06-332/23-51
Sekretarijat za izgradnju KO Kanje-1164 03. februar 2023. god. 06-332/23-49
Dulović Igor KO Pali-1326/2 30. januar 2023. god. 06-332/23-45
Dulović Igor KO Pali-1325/1 30. januar 2023. god. 06-332/23-44
Međedović Munir KO Majstorovina-3915/2 30. januar 2023. god. 06-332/23-43
Bulatović Jakov KO Ravna Rijeka-282/3 27. januar 2023. god. 06-332/23-40
Zejnilović Asim KO Resnik-308 23. januar 2023. god. 06-332/23-27
Bakić Radoje KO Nedakusi-260/1 23. januar 2023. god. 06-332/23-26
Sijarić Mensur KO Bijelo Polje-89/2 23. januar 2023. god. 06-332/23-29
Omerović Mersid KO Potkrajci-221 i 223/5 23. januar 2023. god. 06-332/23-30
Sekretarijat za izgradnju KO Mioče-1058 18. januar 2023. god. 06-332/23-1
Vuković Dejan KO Bijelo Polje-1383/1 i 1383/2 18. januar 2023. god. 06-332/23-24
Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/2, 218/1, 218/4 i 219/1  16. januar 2023. god.  06-332/23-21 
DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" KO Kanje-504 16. januar 2023. god. 06-332/23-20
Omerović Mersid KO Potkrajci-160 13. januar 2023. god. 06-332/23-17
Ahmetović Almir KO Resnik-509/5 i 510/8 11. januar 2023. god. 06-332/23-13
Trubljanin Mevludin KO Bijelo Polje-3764/2 i 3765/2 11. januar 2023. god. 06-332/23-11
Popović Ljiljana i Popović Ranislav KO Bijelo Polje-3779 i 3780 10. januar 2023. god. 06-332/23-9