Poštovani građani,

planove i dokumenta koja se tiču Detaljnih urbanističkih planova opštine Bijelo Polje možete preuzeti u dolje navedenoj listi:

 

DETALJNI URBANISTIČKI PLANOVI DATUM PREUZIMANJE
Detaljni urbanistički plan "NEDAKUSI" Decembar 2018 rar
Detaljni urbanistički plan "CENTRALNE ZONE" Maj 2018 rar
Detaljni urbanistički plan "LJEŠNICA" Maj 2018 rar
Detaljni urbanistički plan "CIGLANA" Decembar 2017 rar
Detaljni urbanistički plan "NIKOLJAC" Decembar 2016 rar
Detaljni urbanistički plan "INDUSTRIJSKE ZONE I PODRUČJA TERMINALA" Novembar 2016 rar
Detaljni urbanistički plan "MEDANOVIĆI" Jul 2016 rar
Detaljni urbanistički plan "LOZNICE" Novembar 2015 rar
Detaljni urbanistički plan "KISJELE VODE" Septembar 2015 rar
Detaljni urbanistički plan "KRUŠEVO" Septembar 2015 rar
Detaljni urbanistički plan "RAKONJE" Septembar 2015 rar
Detaljni urbanistički plan "RESNIK" Jul 2012 rar
Detaljni urbanistički plan "GORNJE LOZNICE" Jul 2012 rar