ZAHTJEVI - LEGALIZACIJA 2024


 

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA