ZAHTJEVI - GODINA 2017


 

INVESTITOR

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1111/1

08. decembar 2017. god.

06/6-4260

DOO "AGROKOOPERATIVA"

Zaton-1176

11. oktobar 2017. god.

06/6-3585

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1619

27. decembar 2017. god.

06/2-4758

DOO "PUT-GROSS"

Bijelo Polje-1599

20. novembar 2017. god.

06/5-4051

Karišik Stanomirka

Bijelo Polje-1487/1

27. septembar 2017. god.

06/5-3382

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1449/1, 1453/4, 1453/3, 1453/19 i 1453/2

22. septembar 2017. god.

06/1-3322

Bulatović Slavica

Bijelo Polje-363

06. septembar 2017. god.

06/2-3165

Begović Iso

Rasovo-544/6 i 552/2

13. oktobar 2017. god.

06/6-3652

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1113

26. decembar 2017. god.

06/6-4722

Direkcija za izgradnju i investicije

Ravna Rijeka-4428

26. decembar 2017. god.

06/6-4721

DOO "Merkator Internacional"

Nedakusi-90/13

01. decembar 2017. god.

06/5-4167

DOO "INTESA"

Bijelo Polje-392

07. novembar 2017. god.

06/5-3930

Milošević Milovan

Bijelo Polje-22/1, 22/2 i 22/3

3. novembar 2017. god.

06/5-3905

Međedović Fuad

Bijelo Polje-3739/4

13. septembar 2017. god.

06/5-3246

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-više kat.parcela

09. oktobar 2017. god.

06/6-3524

Rudić Časlav

Ravna Rijeka-840

10. oktobar 2017. god.

06/2-3552

Bošković Đurđa

Bijelo Polje-2096/8

13. septembar 2017. god.

06/6-3243

Konatar Novo

Bijelo Polje-530/2

23. novembar 2017. god.

06/6-4077

Đaković Milisav

Njegnjevo-207

02. oktobar 2017. god.

06/2-3441

Muzurović Raza

Resnik-539/9 i 539/10

03. oktobar 2017. god.

06/6-3473

Erović Šućro

Voljavac-647/1

03. oktobar 2017. god.

06/6-3466

Vreva Mujo

Crnča-Laholo-1802

13. oktobar 2017. god.

06/6-3650

Vojinović Vukašin

Lješnica-1938

12. oktobar 2017. god.

06/6-3617

Konatar Dragan

Unevina-659

28. septembar 2017. god.

06/6-3413

Direkcija za izgradnju i investicije

Pavino Polje-273/2, 273/3, 271/2, 272/2 i 273/3

29. septembar 2017. god.

07/1-3431

Bošković Slavko

Bliškovo-69

09. oktobar 2017. god.

06/6-3526

Kujović Halil

Metanjac-16/1

28. septembar 2017. god.

06/6-3414

Šebek Žarko

Njegnjevo-948

13. oktobar 2017. god.

06/6-3653

Zajmović Armin

Bijelo Polje-1003

22. avgust 2017. god.

06/6-2954

Perović Slađana

Njegnjevo-1307/1

14. septembar 2017. god.

06/6-3251

Janković Spasoje

Zaton-749/1

24. jul 2017. god.

06/6-2684

Mujanović Emira

Gubavač-644/4

12. septembar 2017. god.

06/6-3236

Karličić Milutin

Bijelo Polje-1081 i 1083

13. oktobar 2017. god.

06/6-3657

Dizdarević Murat

Gubavač-302/2 i 303/2

09. oktobar 2017. god.

06/5-3535

Mehović Rešad

Resnik-518/3

02. oktobar 2017. god.

06/5-3458

DOO "Put company"

Ravna Rijeka-950/1 i 947/4

29. septembar 2017. god.

06/4-3427

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

Bijelo Polje-1799, 836 i 840/2

26. septembar 2017. god.

06/1-3360

Muratović Edin

Potkrajci-117

27. septembar 2017. god.

06/4-3388

Eparhija Budimljansko-Nikšićka

Majstorovina-2703

25. septembar 2017. god.

06/5-3348

Bošković Željko

Bijelo Polje-2233/5 i 2234/1

22. septembar 2017. god.

06/4-3321

Osmanović Mirsad

Gubavač-109/1

22. avgust 2017. god.

06/2-2966

Perišić Svetislav

Resnik-509/4

10. oktobar 2017. god.

06/4-3540

Mrdak Branislav

Bijelo Polje-3262/3

10. oktobar 2017. god.

06/4-3543

Dizdarević Muris

Bijelo Polje-1267

03. oktobar 2017. god.

06/5-3468

Radmanović Milan

Majstorovina-3766

02. oktobar 2017. god.

06/4-3454

Zoronjić Safet

Gubavač-644/1

15. septembar 2017. god.

06/5-3266

Hadžibulić Rahim

Resnik-691/2

06. septembar 2017. god.

06/4-3155

Mujović Asim

Gubavač-591

04. maj 2017. god.

06/2-1540

Bučan Rifat

Gubavač-110

26. april 2017. god.

06/2-1464

Kujović Samira

Potkrajci-258/4

26. septembar 2017. god.

06/6-3364

Smailović Kamber

Bijelo Polje-1533

06. jul 2017. god.

06/2-2461

Dobardžić Abdulah

Resnik-521/3

21. septembar 2017. god.

06/4-3313

DOO "CEDIS"

Zaton-1131/3

07. jul 2017. god.

06/6-2467

DOO "Soko Group"

Bijelo Polje-3789/2

25. jul 2017. god.

06/1-2700

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1502/3

21. jun 2017. god.

06/6-2240

DOO "CEDIS"

Nedakusi-86/4

10. jul 2017. god.

06/6-2482

Šćepanović Vladislav

Bijelo Polje-492/2

24. avgust 2017. god.

06/1-8381

DOO "Ekopromet"

Bijelo Polje-4713

17. jul 2017. god.

06/6-2514

DOO "Ekopromet"

Bijelo Polje-4712

31. avgust 2017. god.

06/6-3095

Zemljoradnička zadruga "Zaton BP"

Zaton-1176

28. avgust 2017. god.

06/6-3021

Zemljoradnička zadruga "Zaton BP"

Zaton-1176

28. avgust 2017. god.

06/6-3022

Crnovršanin Amel

Resnik-93/1

21. jun 2017. god.

06/6-2233

Beganović Denis

Resnik-531/23

30. jun 2017. god.

06/6-3073

Mrdović Zvonimir

Bijelo Polje-241/2

03. avgust 2017. god.

06/4-2793

AD "Jugopetrol"

Ravna Rijeka-284/1

10. avgust 2017. god.

06/6-2859

DOO "Telenor"

Bijelo Polje-3794/2

03. jul 2017. god.

06/6-2425

Dervišević Amir

Poda-472/1

04. jul 2017. god.

06/6-2434

Bećirović Seud

Kukulje-554

11. jul 2017. god.

06/6-2491

DOO "Milkraft Leche"

Pavino Polje-280/1

12. jul 2017. god.

06/6-2494

Radojević Milojica

Muslići-622

27. septembar 2017. god.

06/6-3387

Raičević Radoslav

Potkrajci-148/1

05. jun 2017. god.

06/6-1970

DOO "MTEL"

Njegnjevo-10

18. jul 2017. god.

06/6-2537

Dizdarević Muzafer

Bijelo Polje-214/1

24. avgust 2017. god.

06/2-2997

Ramović Rasim

Crnča-Laholo-41/2

16. avgust 2017. god.

06/2-2910

Vreva Mujo

Crnča-Laholo-1802

22. avgust 2017. god.

06/4-2962

Joksimović Radenko

Bijelo Polje-2102/13

03. avgust 2017. god.

06/5-2802

DOO "Veritas"

Bijelo Polje-1885/1 i 1885/2

03. avgust 2017. god.

06/5-2792

Direkcija za izgradnju i investicije

Majstorovina-4371, 4395 i 4370

08. septembar 2017. god.

06/1-8802

Šipkar Safet

Bistrica-941

25. jun 2017. god.

06/4-2999

Drašković Danijela

Voljavac-681/3

03. maj 2017. god.

06/2-1523

Ljuca Almir

Ravna Rijeka-110

23. avgust 2017. god.

06/2-2979

Muhović Asmir

Poda-1303/2

31. avgust 2017. god.

06/4-3119

Šukurica Hamid

Crnča-Laholo-1612

04. septembar 2017. god.

06/2-3128

Šebek Žarko

Njegnjevo-940

07. jul 2017. god.

06/4-2471

Nedović Radisav

Prijelozi-1139

24. jul 2017. god.

06/4-2674

Femić Lidija

Bijelo Polje-1537

20. jul 2017. god.

06/5-2556

DOO "Pelengić Trade"

Nedakusi-91/18

18. jul 2017. god.

06/5-2529

Perović Slađana

Njegnjevo-1307/5

31. jul 2017. god.

06/5-2755

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-974/3

30. maj 2017. god.

07/1-1858

Gogić Nemanja

Zaton-807/2

12. jun 2017. god.

06/6-2082

Šćekić Marko

Bijelo Polje-2099/37 i dio kp 2101/26

15. jun 2017. god.

06/6-2120

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-više kat.parcela

15. jun 2017. god.

07/1-2113

Spahić Tale

Potkrajci-266/14

25. maj 2017. god.

06/6-1824

Gojačanin Bajo

Lješnica-1925

12. jun 2017. god.

06/6-2075

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1111/1

14. jun 2017. god.

06/4-2111

Lakićević Bojan

Resnik-526/6

06. jun 2017. god.

06/6-1984

Moračanin Alenka i Žujović Mijodrag

Bijelo Polje-1853/2

21. jun 2017. god.

06/6-2241

DOO "Damjanović-CO"

Bijelo Polje-2236/1

29. jun 2017. god.

06/6-2390

Direkcija za izgradnju i investicije

Pavino Polje-1243

21. jun 2017. god.

07/1-2239

DOO "CG Fond za solidarnu stambenu izgradnju"

Bijelo Polje-1453/3, 1453/19, 1453/4 i 1453/2

06. jul 2017. god.

06/6-2462

DOO "CG Fond za solidarnu stambenu izgradnju

Bijelo Polje-1453/3, 1453/19, 1453/4 i 1453/2

17. jul 2017. god.

06/6-2513

Idrizović Aida

Resnik-456/14

14. jun 2017. god.

06/4-2104

Gugać Medo

Lozna-84

20. jul 2017. god.

06/4-2559

Konatar Dragan

Unevina-659

07. jul 2017. god.

06/4-2478

AD "Jugopetrol"

Ravna Rijeka-284/1

06. jul 2017. god.

06/6-2459

Kadić Mevludin

Bijelo Polje-153/1

26. januar 2017. god.

06/6-281

Crnovršanin Šefko

Boljanina-46/2

24. april 2017. god.

06/6-1425

DOO "NEURON"

Bijelo Polje-192

05. jul 2017. god.

06/4-2451

DOO "Meso-promet"

Bijelo Polje-14/3

24. maj 2017. god.

06/6-1788

Radović Goran

Zaton-1445

29. maj 2017. god.

06/6-1854

Omerović Husein

Bijelo Polje-844/3

19. jun 2017. god.

06/6-2181

Vuković Mileva

Bijelo Polje-1808/12

26. jun 2017. god.

06/1-6437

Direkcija za izgradnju i investicije

Ravna Rijeka-279/1 i 151

25. maj 2017. god.

06/4-1815

Muzurović Raza

Resnik-539/9 i 539/10

19. jun 2017. god.

06/4-2180

Balšić Nebojša

Gubavač-678/4 i 679/4

09. jun 2017. god.

06/4-2058

Direkcija za izgradnju i investicije

Gubavač-166

12. jun 2017. god.

06/4-2072

AD "Jugopetrol"

Ravna Rijeka-284/1

29. maj 2017. god.

06/5-1855

Crnovršanin Nedžib

Resnik-369/7

13. maj 2017. god.

06/2-1524

Trublanin Rasim

Resnik-365/4

29. maj 2017. god.

06/6-1853

Zemljoradnička zadruga "Zaton BP"

Zaton-1176

08. maj 2017. god.

06/6-1581

Bošković Đurđa

Bijelo Polje-2096/8

02. jun 2017. god.

06/2-1931

DOO "CEDIS"

Njegnjevo-1408, 1435, 1325

08. jun 2017. god.

06/6-2033

Vuković Mileva

Bijelo Polje-1808/12

09. maj 2017. god.

06/4-1586

Kasumović Omer i Enesa

Gubavač-158/7

15. maj 2017. god.

06/6-1711

Šabotić Elvisa

Resnik-523/4

26. maj 2017. god.

06/6-1827

DOO "TDM mix"

Zaton-1859 i 1860

21. april 2017. god.

06/2-1405

Šćekić Velibor

Zaton-805/2 i 805/3

28. april 2017. god.

06/2-1498

Mekić Nafija

Rasovo-294

19. april 2017. god.

06/2-1365

DOO "PUT GROSS"

Bijelo Polje-1599

05. maj 2017. god.

06/2-1561

Vuković Mileva

Bijelo Polje-1808/12

18. april 2017. god.

06/2-1353

Direkcija za izgradnju i investicije

Nedakusi-17, 16, 15, 12/1, 14/2 i 14/1

12. april 2017. god.

06/2-1317

Ružić Milan

Nedakusi-98/1 i 99/3

25. maj 2017. god.

06/4-1814

DOO "Milkraft Leche"

Pavino Polje-280/1

15. maj 2017. god.

06/2-1714

Damjanović Danilo

Resnik-526/1

30. mart 2017. god.

06/6-1144

Raičević Radoslav

Potkrajci-148/1

05. maj 2017. god.

06/2-1562

Čoković Šefko

Nedakusi-82/2

28. mart 2017. god.

06/2-1104

Sošić Velizar

Bijelo Polje-3496

03. april 2017. god.

06/6-1171

Mekić Nedžad

Potkrajci-655/51

18. april 2017. god.

06/2-1358

Radović Goran

Zaton-1445

18. april 2017. god.

06/2-1357

Ružić Rajko

Bijelo Polje-3632/5 i 3633/2

28. mart 2017. god.

06/6-1106

Lukač Bernad

Nedakusi-82/15 i 82/16

27. februar 2017. god.

06/2-615

Cmiljanić Nebojša

Resnik-477/3

23. mart 2017. god.

06/6-1048

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje, Nedakusi-više katastarskih parcela

21. mart 2017. god.

06/1-1009

DOO "Gradnja"

Bijelo Polje-8/4

30. mart 2017. god.

06/2-1132

DOO "Telenor"

Bijelo Polje-3794/2

07. mart 2017. god.

06/6-820

DOO "Milka-MDK"

Bijelo Polje-9/2 i dio kp 11/2

28. mart 2017. god.

06/2-1105

Mrdović Zvonimir

Bijelo Polje-241/2

06. april 2017. god.

06/2-1228

Kolić Muharem, Mujo i Zuma

Bijelo Polja-982

20. februar 2017. god.

06/6-487

Hasanović Nedžad

Gubavač-645/3 i 644/5

14. mart 2017. god.

06/6-910

Zemljoradnička Zadruga "Zaton BP"

Zaton-1176

17. mart 2017. god.

06/2-976

Rudić Novelja

Resnik-172

27. mart 2017. god.

06/2-1082

Gojačanin Bajo

Lješnica-1925

03. april 2017. god.

06/2-1172

Idrizović Feriz

Resnik-165/3

04. april 2017. god.

06/6-1189

Softić Reho

Resnik-93/3

14. mart 2017. god.

06/2-921

DOO "NORDIC COMPANY"

Unevina-692/1, 692/2 i 692/3

10. mart 2017. god.

06/2-796

DOO "SELEKTOR"

Nedakusi-107

28. februar 2017. god.

06/2-699

DOO "SOKO GROUP"

Bijelo Polje-3789/2

23. mart 2017. god.

06/6-1049

Kuč Delija

Gubavač-96

03. mart 2017. god.

06/6-776

Femić Dragomir

Bijelo Polje-1537

13. mart 2017. god.

06/2-893

Bećirović Nusret

Kukulje-342

17. mart 2017. god.

06/2-979

Mujanović Mujko

Bijelo Polje-869/8

16. mart 2017. god.

06/2-951

Zemljoradnička zadruga "Zaton BP"

Zaton-1176

07. februar 2017. god.

06/6-363

Zoronjić Kenan

Resnik-509/7

14. februar 2017. god.

06/6-430

Direkcija za izgradnju i investicije

Ravna Rijeka-918/9 i 918/2

Majstorovina-4428 i 4458

17. mart 2017. god.

06/6-978

Radulović Rajko

Nedakusi-352/1

17. februar 2017. god.

06/6-474

DOO "CEDIS"

Zaton-1131/3

19. januar 2017. god.

06/6-194

PZU "NEURON"

Bijelo Polje-192

03. mart 2017. god.

06/6-772

Hodžić Asad

Resnik-661

14. mart 2017. god.

06/2-914

Erović Sulejman

Poda-882/1 i 885/1

14. mart 2017. god.

06/2-906

Mekić Muharem

Bijelo Polje-353

24. februar 2017. god.

06/2-1956

Zajmović Armin

Bijelo Polje-1003

02. mart 2017. god.

06/2-751

Spahić Tale

Potkrajci-266/14

13. mart 2017. god.

06/2-901

Rakonjac Božidar

Bijelo Polje-2091

08. mart 2017. god.

06/2-830

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-974/3

08. mart 2017. god.

06/1-826

Direkcija za izgradnju i investicije

Mojstir, Korita i Srednje Brdo-više kat. parcela

08. februar 2017. god.

06/1-1296

Crnovršanin Amel

Resnik-93/1

06. mart 2017. god.

06/2-794

Kasumović Mirha

Bistrica-1350

10. mart 2017. god.

06/2-874

Zoronjić Kenan

Resnik-509/7

07. mart 2017. god.

06/6-821

Muradbašić Zaim

Bijelo Polje-864/12

26. maj 2016. god.

06/6-1739

Moračanin Alenka i Žujović Mijodarag

Bijelo Polje-1853/2

20. februar 2017. god.

06/6-498

Omerović Zihno

Potkrajci-901

14. februar 2017. god.

06/2-424

Šćekić Marko

Bijelo Polje-2099/37 i dio kp 2101/26

13. februar 2017. god.

06/2-410

Vujičić Danilo

Nedakusi-90/100

20. januar 2017. god.

06/2-215

Martinović Saldin

Nedakusi-82/12 i 82/13

20. februar 2017. god.

06/2-494

Trubljanin Rasim

Resnik-365/4

28. februar 2017. god.

06/2-701

Sošić Velizar

Bijelo Polje-3496

24. februar 2017. god.

06/2-600

Adžibulić Vehbija

Resnik-795/5

15. februar 2017. god.

06/2-445

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-3797/2

16. februar 2017. god.

06/1-469

DOO "ELKOS"

Bijelo Polje-1374/1, 1374/2, 1374/3, 1374/7 i 1374/8

20. februar 2017. god.

06/2-499

Muzurović Muharem

Bistrica-1349/1 i 1349/2

31. januar 2017. god.

06/2-305

Omerović Ruždija

Potkrajci-225/1 i 227/3

03. februar 2017. god.

06/2-337

Joksimović Radenko

Bijelo Polje-2102/13 i 2102/14

15. februar 2017. god.

06/6-450

Ećo Rafet

Bijelo Polje-296

18. januar 2017. god.

06/6-185

Kujović Halil

Metanjac-17/1 i 18

24. februar 2017. god.

06/2-596

Radojević Sandra

Bijelo Polje-4244/5

26. januar 2017. god.

06/2-282

Bahović Rifat

Resnik-519/9

09. februar 2017. god.

06/2-388

DOO "Building Biro"

Bijelo Polje-303/1

24. januar 2017. god.

06/6-242

Međedović Munir

Bijelo Polje-3789/2

09. februar 2017. god.

06/2-384

Milošević Milovan

Ravna Rijeka-56/1

17. januar 2017. god.

06/2-142

DOO "Aka Trade"

Boljanina-5/2/3

17. januar 2017. god.

06/6-141

Burić Dragan

Lekovina-2034

20. decembar 2016. god.

06/4-5850

Alilović Fahrudin

Bijelo Polje-527/1

30. decembar 2016. god.

06/6-6124

Dervišević Sahret

Poda-478

26. januar 2017. god.

06/2-280

Kuč Delija

Gubavač-96

16. januar 2017.god.

06/2-110

Jokić Željko

Bijelo Polje-2099/31 i dio kp 2099/30

30. decembar 2016. god.

06/6-6123

Bećirović Seud

Kukulje-554

23. januar 2017. god.

06/2-231

Beganović Denis

Resnik-531/23

19. januar 2017. god.

06/2-198

Joksimović Radenko

Bijelo Polje-2102/13

27. decembar 2016. god.

06/6-6030

Crnovršanin Samir

Bijelo Polje-2034/12

27. decembar 2016. god.

06/6-6054

Bahović Feriz

Bijelo Polje-625/2

30. decembar 2016. god.

06/6-6141

Kasumović Omer i Enisa

Gubavač-158/7

11. januar 2017. god.

06/2-56

Direkcija za izgradnju i investicije

Majstorovina-4441, 731 i 4453

10. januar 2017. god.

07/1-60

Ružić Rajko

Bijelo Polje-3632/5 i 3633/2

26. decembar 2016. god.

06/5-6011

Mujanović Emira

Gubavač-644/4

09. januar 2017. god.

06/1-40

Direkcija za izgradnju i investicije

Crnča-Laholo-2532

10. januar 2017. god.

07/1-59