URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2021


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/1, 219/1 i 219/3 11. februar 2021. god. 06/4-332/21-212/5
Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/2 i 219/2 11. februar 2021. god. 06/4-332/21-267/5
Međedović Rajif KO Bijelo Polje-145/9 11. februar 2021. god. 06/2-332/21-265/3-3
AD TUP "Brskovo" KO Bijelo Polje-1010/1 08. februar 2021. god. 06/4-332/21-187/2
Radović Žarko KO Bijelo Polje-3053/1 02. februar 2021. god. 06/5-332/21-185-12/4
Sajfić Ernad KO Resnik-136/7 18. januar 2021. god. 06/5-332/20-7238-64/5-11/21
Mahmutović Semir  KO Gubavač-644/7  20. januar 2021. god.  06/5-332/20-7147-60/4-14/21