URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2022


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
       
Ćetković Vladislav i Ćetković Predrag KO Bijelo Polje-3685, 3693/1, 3686 i 3692 24. maj 2022. god. 06/5-332/22-2244/5-32
Simović Veljo KO Ravna Rijeka-1009/1 19. maj 2022. god. 06/5-332/22-2676/2-39
Erović Hazbija KO Resnik-521/1 19. maj 2022. god. 06/2-332/22-2120/2-31
Sekretarijat za investicije KO Dobrakovo-667 19. maj 2022. god. 06/2-332/20-2054/1-30
Puhović Faruk KO Resnik-dio kp 798/7 09. maj 2022. god. 06/5-332/22-1686/4-29
Sekretarijat za investicije KO Boljanina-2381/1 i 635 26. april 2022. god. 06/2-332/22-1517/4-29
DOO " S-Design" KO Kanje-498/1 i 498/2 21. april 2022. god. 06/5-332/22-1543/4-26
Mušović Bilsen KO Ravna Rijeka-dio kp 184/3 19. april 2022. god. 06/5-332/22-1448/4-22
Tomović Novak KO Bijelo Polje-2542 i dio kp 2541 13. april 2022. god. 06/2-332/22-1494/4-27
DOO "CEDIS" KO Majstorovina-3018 i 3019 12. april 2022. god. 06/4-332/22-3271/5
Sekretarijat za investicije KO Boljanina-dio kp 1402/1 12. april 2022. god. 06/5-332/22-1519/2-24
Sekretarijat za investicije KO Rasovo-dio kp 608 12. april 2022. god. 06/5-332/22-1518/2-25
Sekretarijat za investicije KO Bijelo Polje 11. april 2022. god. 06/2-332/22-1274/4-25
Suljević Aldin KO Bijelo Polje-2231/1, 2231/3 i 2232/2 11. april 2022. god. 06/2-332/22-1195/5-24
Kujović Mervan KO Gubavač-478 07. april 2022. god. 06/4-332/22-1259/2-10
Bubanja Veliša KO Zaton-805/7 i 805/11 06. april 2022. god. 06/5-332/22-1014/4-18
Vlaović Snežana KO Majstorovina-2349 31. mart 2022. god. 06/4-332/22-1374/2-11
Ilić Slaviša KO Ravna Rijeka-dio kp 185/18 28. mart 2022. god. 06/2-332/22-1668/4-20
Omerović Admir KO Potkrajci-843/1, 842/2 i dio kp 842/1 28. mart 2022. god. 06/2-332/22-831/4-16
Kovačević Boško KO Potkrajci-123, 124/1 i 124/2 28. mart 2022. god. 06/2-332/22-895/5-18
Timotijević Marko KO Njegnjevo-219/2 28. mart 2022. god. 06/2-332/22-967/4-19
Pepeljak Fikret KO Crnča-Laholo-1727/3 28. mart 2022. god. 06/5-332/22-846/4-15
Malović Rajko KO Bijelo Polje-1899 23. mart 2022. god. 06/5-332/22-924/4-16
NU Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-219/1 23. mart 2022. god. 06/4-332/22-845/1-9/1
NU Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/4 23. mart 2022. god. 06/4-332/22-844/1-8/1
NU Udruženje penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/1 23. mart 2022. god. 06/4-332/22-843/1-7/1
Softić Mevludin KO Potkrajci-821/4 21. mart 2022. god. 06/5-332/22-736/5-13
Kuč Radosav KO Bijelo Polje-2226/1 i 2226/2 10. mart 2022. god. 06/5-332/22-675/5-11
DOO "PNP Perošević" KO Ravna Rijeka-56/1 10. mart 2022. god. 06/2-332/22-594/5-9
DOO "PNP Perošević" KO Ravna Rijeka-56/1 10. mart 2022. god. 06/2-332/22-622/4-10
Jovanović Milosav KO Bijelo Polje-4220/2 22. februar 2022. god. 06/5-332/22-457-6/4
DOO "AGRO PROMET PP" KO Njegnjevo-dio kp 245 21. februar 2022. god. 06/4-332/22-482/2
Mulabegović Hasenad KO Bijelo Polje-1140/2 i djelovi kp 1141 i 1131/1 21. februar 2022. god. 06/2-332/22-461/4-8
Đalović Damjan KO Njegnjevo-788/3 17. februar 2022. god. 06/2-332/22-342/4-4
Šabanović Elvir KO Bijelo Polje-1194/2 i dio kp 1195 15. februar 2022. god. 06/4-332/22-306-2/1
Begović Latif KO Rasovo-85 14. februar 2022. god. 06/4-332/22-322/3
Kujović Mervan KO Gubavač-478 14. februar 2022. god. 06/2-332/22-388/5-7
Erović Ismir KO Ravna Rijeka-185/20 07. februar 2022. god. 06/2-332/22-55/3-1
Nikolić Sandra KO Ravna Rijeka-dio kp 196/5, 193/4 i 196/1 07. februar 2022. god. 06/2-332/22-9374/4-98
Tvrdišić Julija KO Bijelo Polje-1117/6 04. februar 2022. god. 06/4-332/22-57-1/2
DOO "Komunalno-Lim" KO Bijelo Polje-1498, 1499, 1500/1, 1500/2, 1501, 1502/1, 1502/2, 1502/3 i 1503 04. februar 2022. god. 06/2-332/22-9000/4-92
Kuč Emela KO Gubavač-79/4 02. februar 2022. god. 06/5-332/22-8300/21-1
Međedović Uma KO Dobrakovo-737/1 31. januar 2022. god. 06/5-332/22-9175/21-2
Eparhija budimljansko-nikšićka KO Resnik-886/3 21. januar 2022. god. 06/2-332/22-73/4-2
Numanović Mirza KO Voljavac-515/2 18. januar 2022. god. 06/2-332/22-9274/4-96