ZAHTJEVI - GODINA 2018


 

INVESTITOR

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

Direkcija za izgradnju i investicije

Grab-3456

09. oktobar 2017. god.

06/6-3525

Rovčanin Hamdija

Ravna Rijeka-68/7

12. oktobar 2017. god.

06/6-3619

Rovčanin Hamdija

Ravna Rijeka-68/8

12. oktobar 2017. god.

06/6-3618

DOO "PUT GROSS"

Nedakusi-133

28. decembar 2017. god.

06/4-4763

Direkcija za izgradnju i investicije

Ravna Rijeka-915, 917/1, 917/2, 918/1, 918/2, 918/3, 918/5, 918/6, 919 i Majstorovina- 353/1, 360/1, 360/2, 361, 362, 1093/1

09. oktobar 2017. god.

07/1-3523

DOO "MIKRO-MONT"

Ravna Rijeka-63

12. oktobar 2017. god.

06/6-3631

Omerović Zihno

Potkrajci-901

13. oktobar 2017. god.

06/6-3665

Veličković Vasko

Njegnjevo-967/1

22. decembar 2017. god.

06/5-4599

DOO "S Gradnja Komerc"

Bijelo Polje-1809/2, 1809/4, 1809/5 i dio kp 1809/1

04. januar 2018. god.

06/6-10

Konatar Dragoslava

Unevina-321

10. januar 2018. god.

06/5-47

Direkcija za izgradnju i investicije

Bijelo Polje-1524

29. januar 2018. god.

06/6-293

DOO "Veritas"

Bijelo Polje-1885/1 i 1885/2

13. oktobar 2017. god.

06/6-3663

DOO "ELKOS"

Bijelo Polje-1374/1, 1374/2, 1374/3, 1374/7 i 1374/8

11. avgust 2017. god.

06/6-2870