URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2024


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Destanović Nermin KO Resnik-61, 62, 63/1 i dio kat. parcele 63/2 01. april 2024. god. 06/5-332/24-179/5-65
Sekretarijat za izgradnju KO Bijelo Polje-dio kat.parcele br. 1933/6 01. april 2024. god. 06/5-332/24-136/4-51
Salković Besim  KO Gubavač-158/14 27. mart 2024. god. 06/5-332/24-151/5-55
Mekić Fadil KO Rasovo-298/1 26. mart 2024. god. 06/5-332/24-152/4-57
Pilavac Ermin KO Gubavač-103/3 i 104/2 25. mart 2024. god. 06/5-332/24-141/4-53
Ramović Amir KO Potkrajci-686/2 21. mart 2024. god. 06/5-332/24-65/4-54
Kovačević Veselin KO Orhovica-1622 21. mart 2024. god. 06/5-332/24-128/4-49
Grebović Slaviša KO Pećarska-270 i 271 21. mart 2024. god. 06/5-332/24-118/6-44
Balić Ernad KO Resnik-440/4 20. mart 2024. god. 06/5-332/24-131/4-47
Đalović Milomir KO Bistrica-1831 19. mart 2024. god. 06/5-332/24-87/7-33
Drašković Danijela KO Nedakusi-302 19. mart 2024. god. 06/5-332/24-119/5-43
Radulović Veselin KO Nedakusi-333/1 18. mart 2024. god. 06/5-332/24-102/4-38
Trubljanin Adela KO Bijelo Polje-1606/1 13. mart 2024. god. 06/5-332/24-104/4-39
D.O.O. "Crnogorski elektrodistributivni sistem" KO Pali-1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1 i 1445/4 11. mart 2024. god. 06/4-332/24-46/6
D.O.O. "BUS" KO Potkrajci-139 i 140/2 07. mart 2024. god.  06/2-332/24-71/5-5
Leković Gavrilo KO Bijelo Polje-3317 07. mart 2024. god. 06/2-332/24-98/4-7
Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje KO Radulići-236/2 06. mart 2024. god. 06/5-332/24-73/5-31
Rakonjac Radisav KO Metanjac-830 06. mart 2024. god. 06/5-332/24-94/4-34
Prebiračević Branka KO Pape-1057/1 05. mart 2024. god. 06/5-332/24-114/2-42
Mahmutović Semir KO Gubavač-644/7 04. mart 2024. god. 06/5-332/24-70/4-30
Mrdak Miljan KO Bijelo Polje-2209/2 i 2210/3 04. mart 2024. god. 06/4-332/24-88/1
Čepić Branko KO Pape-173 29. februar 2024. god. 06/5-332/24-101/2-40
Begović Avdulah KO Rasovo-390 i 391/1 29. februar 2024. god. 06/5-332/24-93/5-35
Bahović Elsan KO Rasovo-327/9 29. februar 2024. god. 06/4-332/24-99/1
Salković Besim KO Gubavač-158/1 28. februar 2024. god. 06/5-332/24-75/4-27
Osmanović Vehbija KO Orahovica-730 28. februar 2024. god. 06/4-332/24-72/1
Femić Nenad KO Cerovo-1065/2 27. februar 2024. god. 06/2-332/24-103/2-8
Zejak Dragomir KO Barice-2344/1 i 2341/2 27. februar 2024. god. 06/5-332/24-86/2-32
Gredić Džemal KO Rasovo-397/11 06. februar 2024. god. 06/5-332/24-60/2-23
Veličković Vladimir KO Resnik-959/1 02. februar 2024. god. 06/5-332/23-538/5-140
Minić Željko KO Bojišta-1804/1 02. februar 2024. god. 06/5-332/23-544/5-141
Krgović Dragan KO Bijelo Polje-147/1 i 146/2 02. februar 2024. god. 06/5-332/24-59/2-22
Sekretarijat za izgradnju KO Zaton 02. februar 2024. god. 06/4-332/23-533/1
Obradović Ivan KO Zaton 1477/1 01. februar 2024. god. 06/5-332/24-54/2-21
Čepić Branko KO Pape-173 01. februar 2024. god. 06/5-332/24-52/2-20
Bubanja Dražen KO Bliškovo-479/1 31. januar 2024. god. 06/5-332/23-536/4-139
Smailovi Adnan KO Bijelo Polje-13/33 31. januar 2024. god. 06/5-332/24-49/2-19
Grbić Dragana KO Lješnica-1650 31. januar 2024. god. 06/5-332/24-45/2-18
Karišik Velimir KO Bijelo Polje-1452/1 31. januar 2024. god. 06/5-332/24-40/2-17
Trubljanin Adela KO Bijelo Polje-1606/1 31. januar 2024. god. 06/5-332/24-36/2-16
Eparhija budimljansko-nikšićka KO Bistrica-1795/3 31. januar 2024. god. 06/5-332/24-35/2-15
Rutović Vasilije KO Majstorovina-2251, 2252, 2253, 2254 i 2255 23. januar 2024. god. 06/5-332/24-29/2-13
Golubović Dejan KO Lješnica-1978/61 22. januar 2024. god. 06/5-332/24-26/2-10
Radulović Veselin KO Nedakusi-333/1 22. januar 2024. god. 06/5-332/24-11/2-9
Konatar Dragaan KO Pavino Polje-LN 296 22. januar 2024. god. 06/5-332/24-10/2-8
Stefan Femić KO Bijelo Polje-2010/4 22. januar 2024. god. 06/5-332/24-6/2-7
Husović Nedžad KO Poda-1769 i 1770 22. januar 2024. god. 06/5-332/24-4/2-6
Prebiračević Branka KO Pape-1057/1 18. januar 2024. god. 06/5-332/23-535/6-137
Sekretarijat za izgradnju KO Zaton 15. januar 2024. god. 06/4-332/24-531/8
Mujanović Admir KO Bijelo Polje-3696/2  15. januar 2024. god.  06/2-332/24-537/4-65