UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2017


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1111/1 29. decembar 2017. god. 06/6-214/2
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1113 29. decembar 2017. god. 06/6-216/2
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-4428 29. decembar 2017. dod. 06/6-215/2
DOO "Novoprevoz" Bijelo Polje-530 04. novembar 2017. god. 06/6-211/2
Karličić Milutin Bijelo Polje-1081 i 1083 06. novembar 2017. god. 06/6-199/2
Kujović Samira Potkrajci-258/4 06. oktobar 2017. god. 06/6-142/1
DOO "CEDIS" Zaton-1131/3 21. septembar 2017. god. 06/6-98/2
DOO "Soko Group" Bijelo Polje-3789/2 23. avgust 2017. god. 06/6-112/2
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1502/3 18. septembar 2017. god. 06/6-93/2
DOO "CEDIS" Nedakusi-86/4 15. septembar 2017. god. 06/6-99/2
Šćepanović Vladislav Bijelo Polje-492/2 13. septembar 2017. god. 06/6-125/2
DOO "Ekopromet" Bijelo Polje-4713 23. avgust 2017. god. 06/6-108/2
DOO "Ekopromet" Bijelo Polje-4712 14. septembar 2017. god. 06/6-129/2
Zemljoradnička zadruga "Zaton BP" Zaton-1176 19. septembar 2017. god. 06/6-126/2
Zemljoradnička zadruga "Zaton BP" Zaton-1176 19. septembar 2017. god. 06/6-127/2
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-284/1 08. septembar 2017. god. 06/6-119/2
DOO "Telenor" Bijelo Polje-3794/2 08. septembar 2017. god. 06/6-101/2
DOO "CG Fond za solidarnu stambenu izgradnju" Bijelo Polje-1453/3, 1453/19, 1453/4 i 1453/2 24. jul 2017. god. 06/6-107/1
DOO "CG Fond za solidarnu stambenu izgradnju" Bijelo Polje-1453/3, 1453/19, 1453/4 i 1453/2 17. jul 2017. god. 06/6-100/1
Direkcija za izgradnju i investicije Pavino Polje-1243 24. jul 2017. god. 06/6-92/2
DOO "Damjanović-CO" Bijelo Polje-2236/1 21. jul 2017. god. 06/6-96/2
Moračanin Alenka i Žujović Mijodrag Bijelo Polje-1853/2 18. jul 2017. god. 06/6-94/2
Kadić Mevludin Bijelo Polje-153/1 06. februar 2017. god. 06/6-19/2
Crnovršanin Šefko Boljanina-46/2 05. maj 2017. god. 06/6-57/2
PZU "NEURON" Bijelo Polje-192 10. jul 2017. god. 06/6-97/2
DOO "Meso-promet" Bijelo Polje-14/3 10. jul 2017. god. 06/6-70/2
Omerović Husein Potkrajci-844/3 29. jun 2017. god. 06/6-89/1
Vuković Mileva Bijelo Polje-1808/12 03. jul 2017. god. 06/6-95/2
Šabotić Elvisa Resnik-523/4 02. jun 2017. god. 06/6-73
Zoronjić Kenan Resnik-509/7 21. mart 2017. god. 06/6-38/2
Muradbašić Zaim Bijelo Polje-864/2 21. mart 2017. god. 06/6-72/1
Joksimović Radenko Bijelo Polje-2102/13 i 2102/14 21. februar 2017. god. 06/6-27/2
Ećo Rafet Bijelo Polje-296 14. februar 2017. god. 06/6-16/2