Poštovani građani,

Odluke Sekretrarijata za uređenje prostora možete pogledati u dolje navedenoj listi:

 

 • Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista za bespravne objekte
 • Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista
 • Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Ciglana
 • Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana ''Centralne zone'' Bijelo Polje
 • Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Lješnica ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 019/18)
 • Odluka o nepreuzimanju izrade strateške procjene uticaja lokalne studije lolacije mHE "Stubljanska" na životnu sredinu...pdf
 • Odluka o izradi Lokalne studije lolacije mHE "Stubljanska" ...pdf
 • Odgovori na primedbe DUP Nikoljac...pdf
 • Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu DUP-a Nikoljac možete pogledati ovdje...pdf
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o  izradi izmjena i dopuna DUP-a za naselje Loznice možete preuzeti ovdje...pdf
 • Odgovori i stavovi obrađivača na dostavljene primjedbe sa javne rasprave o nacrtu dup-a kisjele  vode...pdf
 • Odgovori i stavovi obrađivača na dostavljene primjedbe sa javne rasprave o nacrtu dup-a kruševo...pdf
 • Odluku o izradi detaljnog urbanističkog plana  Ciglana možete preuzeti ovdje…pdf
 • Progrramski zadatak za izradu  detaljnog urbanističkog plana  Ciglana možete preuzeti ovdje…pdf
 • Odluka o izradi detaljnog urbanističkog plana  Lješnica možete preuzeti ovdje…pdf
 • Progrramski zadatak za izradu detaljnog urbanističkog plana  Lješnica možete preuzeti ovdje…pdf
 • Odluka o izradi detaljnog urbanističkog plana  Nedakusi možete preuzeti ovdje…pdf
 • Progrramski zadatak za izradu detaljnog urbanističkog plana Nedakusi možete preuzeti ovdje…pdf
 • Odluka o izradi detaljnog urbanističkog plana  Nikoljac možete preuzeti ovdje…pdf
 • Progrramski zadatak za izradu detaljnog urbanističkog plana  Nikoljac možete preuzeti ovdje…pdf
 • Odluku o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja detaljnog urbanističkog plana Kisjele vode na životnu sredinu možete preuzeti ovdje…pdf
 • Odluku o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja detaljnog urbanističkog plana Kruševo na životnu sredinu možete preuzeti ovdje…pdf
 • Odluku o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja detaljnog urbanističkog plana Medanovići na životnu sredinu možete preuzeti ovdje…pdf
 • Odluku o  nepreduzimanju  izrade  strateške  procjene  uticaja izmjena  i  dopuna  detaljnog  urbanističkog  plana centralne  zone  na  zivotnu  sredinu možete preuzeti ovdje…pdf
 • Odluku o  nepreduzimanju  izrade  strateške  procjene  uticaja izmjena  i  dopuna  detaljnog  urbanističkog  plana Industrijske zone i područija terminal na  zivotnu  sredinu možete preuzeti ovdje…pdf
 • Odluku o  nepreduzimanju  izrade  strateške  procjene  uticaja izmjena  i  dopuna  detaljnog  urbanističkog  plana naselja Rakonje na  zivotnu  sredinu možete preuzeti ovdje…pdf
 • Odluku o  nepreduzimanju  izrade  strateške  procjene  uticaja Lokalne studije lokacija "Piramida" na  zivotnu  sredinu možete preuzeti ovdje…pdf