ZAHTJEVI - GODINA 2020


 

INVESTITOR

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

Sajfić Ernad KO Resnik-136/7 21. decembar 2020. god. 06-332/20-7238
Softić Jakup KO Resnik-559/1 21. decembar 2020. god. 06-332/20-7256
Mahmutović Semir KO Gubavač-644/7 16. decembar 2020. god. 06-332/20-7147
DOO "CEDIS" KO Bijelo Polje-73 14. decembar 2020. god. 06-332/20-7018
DOO "CEDIS" KO Resnik-531/28 14. decembar 2020. god. 06-332/20-7017
JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "TISA" KO Bijelo Polje-1933/6 19. novembar 2020. god. 06-332/20-6015
Hodžić Armin KO Rasovo-397/4 10. novembar 2020. god. 06-332/20-5843
Hodžić Armin KO Rasovo-396/4 10. novembar 2020. god. 06-332/20-5841
Vojinović Miloš KO Bijelo Polje-792/5 10. novembar 2020. god. 06-332/20-5846
Vojinović Miloš KO Bijelo Polje-792/2 10. novembar 2020. god. 06-332/20-5845
Vojinović Aleksandar  KO Bijelo Polje-792/17 10. novembar 2020. god.  06-332/20-5844
Grbović Muradif KO Resnik-321 i 322 10. novembar 2020. god. 06-332/20-5852
Ljuca Malić KO Ravna Rijeka-65/3 09. novembar 2020. god. 06-332/20-5804
Zvrko Elvir KO Gubavač-158/12 29. oktobar 2020. god. 06-332/20-5666
Varagić Nikola KO Lješnica-1201/2 27. oktobar 2020. god. 06-322/20-5609
Ljuca Šefka KO Bijelo Polje-1787 23. oktobar 2020. god. 06-332/20-5577
Jovanović Ljiljana KO Lješnica-1617 12. oktobar 2020. god. 06-332/20-5386
Alilović Almir KO Potkrajci-268/3 05. oktobar 2020. god. 06-332/21-5308
Toković Ferida KO Poda-777/1 30. septembar 2020. god. 06-332/20-5233
Hodžić Raif KO Nedakusi-82/13 29. septembar 2020. god. 06-332/20-5217
Hajdarpašić Mevludin KO Bijelo Polje-2877 25. septembar 2020. god. 06-332/20-5172
Banda Rešad KO Resnik-136/4 24. septembar 2020. god. 06-332/20-5143
Dervović Denis KO Metanjac-826 i 826/1 24. septembar 2020. god. 06-332/20-5129
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1618 24. septembar 2020. god. 06-354/20-5144
Čelebić Ešef KO Kradenik-295, 299 i 1228 22. septembar 2020. god. 06-332/20-5107
Alilović Muzafer KO Potkrajci-267/3 18. septembar 2020. god. 06-332/20-5062
DOO "CG PROMET" KO Bijelo Polje-dio kp 4/2 18. septembar 2020. god. 06-332/20-5061
Ljuca Kenan KO Ravna Rijeka-66 17. septembar 2020. god. 06-332/20-5031
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-2244/1 i 1917 15. septembar 2020. god. 06-354/20-4938
Banda Ruždija KO Potkrajci-655/7 11. septembar 2020. god. 06-332/20-4894
DOO "Njogo" KO Babajići-735/1 10. septembar 2020. god. 06-332/20-4882
Bašić Samir KO Rasovo-564/3 31. avgust 2020. god. 06-332/20-4753
Direkcija za izgradnju i investicije KO Poda-1736 18. avgust 2020. god. 06-334-4447
Direkcija za izgradnju i investicije KO Crnča-Laholo-1776/2 18. avgust 2020. god. 06-334-4446
Dlakić Čeba KO Resnik-512/5 i 512/6 13. avgust 2020. god. 06-332-4347
Zvrko Jasmin KO Resnik-450/1 12. avgust 2020. god. 06-332/20-4337
DOO "TELENOR" KO Resnik-576-615 07. avgust 2020. god. 06-332/20-4257
Kajević Adi KO Bijelo Polje-901/1 28. jul 2020. god. 06-332-4042
Ćorović Mirko KO Rasovo-368/1 27. jul 2020. god. 06-332-3942
Kolić Esad KO Bijelo Polje-217 23. jul 2020. god. 06-332-3914
Opštinska organizacija Crvenog krsta KO Bijelo Polje-1737 22. jul 2020. god. 06-332-3874
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1113 15. jul 2020. god. 07-334-3769
Bibuljica Šaip KO Bijelo Polje-4239/1 29. jun 2020. god. 06-332-3416
MZ Kovren KO Bliškovo-2175 i 318 22. jun 2020. god. 06-332-3222
Čindrak Sakib KO Bistrica-802/2 15. jun 2020. god. 06-332-2866
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje 05. jun 2020. god. 06-332-4569
DOO "Farma Gorice" KO Kovren-1004, 1005 i 1040 04. jun 2020, god. 06-332-2229
Omerhodžić Jasmin KO Bijelo Polje-283/1, 283/2 i 283/3 02. jun 2020. god. 06-332-2167
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1619/1 29. maj 2020. god. 06-332-2135
Direkcija za izgradnju i investicije KO Majstorovina-4430/1 29. maj 2020, god. 06-332-2122
Mekić Harun KO Rasovo-293/1 28. maj 2020. god. 06-332-2094
Čindrak Amer KO Kostenica-900 28. maj 2020. god. 06-332-2115
FK "Jedinstvo" KO Bijelo Polje-dio kp 1619/1 27. maj 2020. god. 06-332-2052
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja KO Bijelo Polje-dijelovi kp 2350/1, 2351, 73, 74, 75, 76, 2352, 1361, 1358 i 1355/1 26. maj 2020. god. 06-332-2035
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje 20. maj 2020. god. 06-332-4095
Kapetanović Diba KO Potkrajci-826 18. maj 2020. god. 06-332-1956
Pućurica Emina KO Bijelo Polje-dio kp 974/1 18. maj 2020. god. 06-332-1956
Mucević Menan KO Bijelo Polje-dio kp 56 14. maj 2020. god. 06-332-1890
Kujović Fehima KO Metanjac-dio kp 154 12. maj 2020. god. 06-332-1848
Cmiljanić Željko KO Bijelo Polje-1076/2 i 1073/2 07. maj 2020. god. 06-332-1760
Stanić Damir KO Pećarska-1796/3 29. april 2020. god. 06-332-1636
Spahić Mirsad KO Bistrica-1939/1 27. april 2020. god. 06-332-1613
Mehović Arif KO Nedakusi-444/10 15. april 2020. god. 06-332-1531
Sarić Velimir, Knežević Snežana KO Bijelo Polje-1156, 1153 i 1799 07. maj 2020. god. 06-332-1732
Ramović Muslija KO Nedakusi-665/1 16. mart 2020. god. 06-332-1349
Šehović Hitko KO Bijelo Polje-dio kp 1143/1 13. mart 2020. god. 06-332-1338
Brčvak Mersid i Mustajbašić Mevludin KO Resnik-dio kp 262/2 11. mart 2020. god. 06-332-1291
Ministarstvo prosvjete KO Bijelo Polje-dijelovi kp 1811/1 i 1812/1 09. mart 2020, god. 06-332-1235
Radović Jugoslav KO Lješnica-1260 05. mart 2020. god. 06-332-1159
Pošta Crne Gore AD Podgorica-RCP Bijelo Polje KO Bijelo Polje-1132/1 05. mart 2020. god. 06-332-1073
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-540/2, 570, 571, 588/2, 589, 590/1, 590/2, 590/3, 590/4, 594, 605, 631 i KO Lješnice-1992/1 04. mart 2020. god. 06-332-1075
Direkcija za izgradnju i investicije KO Voljavac-461/2 04. mart 2020. god. 06-332-1005
Popara Džemal KO Bijelo Polje-2480/6 03. mart 2020, god. 06-332-1065
Vlaović Momir KO Bojišta-1781/3 25. februar 2020. god. 06-332-947
Destanović Adel KO Gubavač-348 25. februar 2020, god. 06-332-935
Perović Mladen KO Rasovo-592/3 20. februar 2020. god. 06-332-857
Međedović Mersudin KO Crnča-Laholo-1727/3 14. februar 2020. god. 06-332-776
Ćetković Andrija KO Majstorovina-dijelovi kp 3883, 3884/1 i 4151/1 14. februar 2020. god. 06-332-738
Krunić Milovan  KO Bojišta-1343 i 1336  14. februar 2020. god.  06-332-777
Direkcija za izgradnju i investicije KO Mojstir-1288 12. februar 2020. god. 06-332-673
Direkcija za izgradnju i investicije KO Nedakusi-više kat.parcela 06. februar 2020. god. 06-332-592
DOO "Skijališta Crne Gore" KO Majstorovina-3948 05. februar 2020. god. 06-332-571
Ličina Ekrem  KO Nedakusi-649/3  05. februar 2020. god.  06/5-332-563
DOO "SOKO Group" KO Bijelo Polje-dio kp 3789/2 03. februar 2020. god. 06-332-553
Franca Hilmija KO Resnik-228/1 i 228/3 03. februar 2020. god. 06-332-557
Direkcija za izgradnju i investicije KO Majstorovina-4054, 4055, 4065, 4066, 4064, 4271/1 i 4275 31. januar 2020. god. 06-332-502
Direkcija za izgradnju i investicije KO Majstorovina-4151/1 30. januar 2020. god. 07/1-334/20-506
Potpara Milan KO Ravna Rijeka-201/3 29. januar 2020. god. 06-332-466
Drobnjak Đorđije KO Bijelo Polje-1473/1 24. januar 2020. god. 06-332-349
JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "TISA" KO Bijelo Polje-1933/6 20. januar 2020. god. 06-332-258
Karišik Branko KO Bijelo Polje-1487/2 15. januar 2020. god. 06-332-97
Ćetković Andrija KO Majstorovina-4151/1 i 3881 15. januar 2020. god. 06-332-80
Ljuca Džermin KO Ravna Rijeka-90/2 10. januar 2020. god. 06-332-13