ZAHTJEVI - GODINA 2020


 

INVESTITOR

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

Ćetković Andrija KO Majstorovina-dijelovi kp 3883, 3884/1 i 4151/1 14. februar 2020. god. 06-332-738
Krunić Milovan  KO Bojišta-1343 i 1336  14. februar 2020. god.  06-332-777
Direkcija za izgradnju i investicije KO Nedakusi-više kat.parcela 06. februar 2020. god. 06-332-592
DOO "Skijališta Crne Gore" KO Majstorovina-3948 05. februar 2020. god. 06-332-571
Ličina Ekrem  KO Nedakusi-649/3  05. februar 2020. god.  06/5-332-563
Franca Hilmija KO Resnik-228/1 i 228/3 03. februar 2020. god. 06-332-557
Drobnjak Đorđije KO Bijelo Polje-1473/1 24. januar 2020. god. 06-332-349
Karišik Branko KO Bijelo Polje-1487/2 15. januar 2020. god. 06-332-97
Ćetković Andrija KO Majstorovina-4151/1 i 3881 15. januar 2020. god. 06-332-80