GRAĐEVINSKE DOZVOLE - GODINA 2015


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Šabanović Rasim Srednje Brdo-1710 31. decembar 2015.god. 06/6-145
Minić Velibor Jablanovo-444 09. novembar 2015.god. 06/6-121
Čabarkapa Novica Bijelo Polje-3742/3 26. oktobar 2015.god. 06/6-116
Alilović Almir Potkrajci-268/3 04.decembar 2015.god. 06/6-129
Idrizović Ermin i Sead Bijelo Polje-192 14.decembar 2015.god. 06/6-141
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1235 07.decembar 2015.god. 06/6-143
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1453/19 30.novembar 2015.god. 06/6-138
Balić Tahir Resnik-373/1 30.novembar 2015.god. 06/6-128
Šećerović Sead Bijelo Polje-1176 20.novembar 2015.god. 06/6-122
Brajković Svetozar Muslići-70 12.novembar 2015.god. 06/6-132
Muhović Asmir Poda-1303/2 09.novembar 2015.god. 06/6-123
Brahaj Blerim i Nezmi Bijelo Polje-829/2, 829/3 01.oktobar 2015. 06/6-105
Međedović Esad Resnik-541/3 26.avgust 2015.god. 06/6-99
Imamović Šefkija Rasovo-594/1 16.septembar 2015.god. 06/6-108
Erović Mulaz Resnik-409/8 15. septembar 2015.god. 06/6-103
Eparhija Budimljansko-Nikšićka Pavino Polje-45/2 18.septembar 2015.god. 06/6-97
Sadiković Refik BijeloPolje-1253/2 07.avgust 2015.god. 06/6-77
Mešić Elvir Gubavač-269 03.avgust 2015.god. 06/6-91
Mekić Rafet Resnik-543/ 07.avgust 2015.god. 06/6-83
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Bijelo Polje-1843/2 03.avgust 2015.god. 06/6-92
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Kovren-978 16.jul 2015.god. 06/6-74
Veličković Bogoljub Njegnjevo-51 15.jul 2015.god. 06/6-73
Međedović Alema Resnik-543/3 03.jul 2015.god. 06/6-78
Zejnilović Smajo Resnik-UP 1168 19.mart 2015.god. 06/6-31
Šćekić Ranko Bijelo Polje-2209/3 31.mart 2015.god. 06/6-34
Šahman Mervin Bijelo Polje-1117/3 19.januar 2015.god. 06/6-1/15-160/14
Radivojević Milenko Njegnjevo-1308/1 01.april 2015.god. 06/6-30
Popović Petar Njegnjevo-265/2 01.april 2015. god. 06/6-33-15
Kujović Samira Potkrajci-258/4 23.januar 2015. god. 06/6-5/15-175/14
Konatar Sreto Ravna Rijeka-938 04.maj 2015.god. 06/6-44
Knežević Vuk Ptkrajci-149 20.maj 2015.god. 06/6-51
Hodžić Samir Resnik 93/16 26. februar 2015.god. 06/6-26
DOO PRIMA R Bijelo Polje, 1148/1 15.maj 2015.god. 06/6-61
DOO S GRADNJA KOMERC Bijelo Polje, 1000 24.april 2015.god. 06/6-40
DOO Milkraft 2 Pavino Polje-279, 281, 277, 280/1 18.maj 2015.god. 06/6-65
DOO Milkraft 1 Pavino Polje-279, 281, 277, 280/1 18.maj 2015.god. 06/6-64
Bubanja Mladen Njegnjevo-40/6 21.april 2015 06/6-38
Direkcija za izgradnju Bijelo Polje-461, 458, 459 23.januar. 2015.god. 06/6-7/15-178/14
Bučan Almin Gubavač-503/3 23.januar 2015.god. 06/6-6/15-177/14
DOO Milkraft Pavino Polje-279, 281, 277, 280/1 18.maj 2015.god. 06/6-63
Burić Dragan Pavino Polje-279, 281, 277, 280/1 19.februar 2015.god. 06/6-14/1
Burić Dragan 2 Pavino Polje-279, 281, 277, 280/1 19.februar 2015.god. 06/6-14/2
Bošković Božo Potkrajci-86/3 20. februar 2015.

06/6-24

Bojović Branko Mioče - 455, 456 13. januar 2015. god. 06/6-23-15