ZAHTJEVI - GODINA 2019


 

INVESTITOR

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

       
 JU OŠ "Dušan Korać" KO Bijelo Polje-364 i dio kp 365  26. mart 2019. god.  06/2-1162
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1808/9, 1803, 1800, 792/3, 792/2, 792/4, 3169, 3168/1, 10009, 3165/1, 3163/2, 3164, 3157, 3144/2 22. mart 2019. god. 06/2-1128
Ličina Fahra KO Bijelo Polje-57 15. mart 2019. god. 06/5-1054
MZ Ravna Rijeka KO Majstorovina-4435, 1236 i 4436/1 14. mart 2019. god. 06/2-1025
Ćorović Ismar KO Bijelo Polje-1726 11. mart 2019. god. 06/5-983
Novović Igor KO Bijelo Polje- dio kp 214/1 04. mart 2019. god. 06/4-812
Hasanagić Šećo KO Poda-719 04. mart 2019. god. 06/4-811
Popović Saša KO Bijelo polje-1263 04. mart 2019. god. 06/2-829
Dobardžić Anis KO Nedakusi-dio kp 77/11 01. mart 2019. god. 06/1-796
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-2099/1, 2099/21, 2098/1, 1976, 2244, 2104, 1952, 1953, 3420, 3419, 3417/2, 3418, 3423, 3421, 3416, 3412, 3411 i 3410 28. februar 2019. god. 06/4-774
Erović Nusret KO Resnik-dio kp 449/1 22. februar 2019.god. 06/4-694
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-780/22 19. februar 2019. god. 06/4-641
Direkcija za izgradnju i investicije KO Nedakusi-dio kp 792/2 18. februar 2019. god. 06/4-572
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-152 12. februar 2019. god. 06/4-518
DOO "S-Gradnja-Komerc" KO Bijelo Polje-dijelovi kp 1449/2, 1449/3 i 1449/6 11. februar 2019. god. 06/4-510
Obradović Nebojša KO Njegnjevo-946 11. februar 2019. god. 06/4-497
DOO "Agro Promet PP" KO Njegnjevo-245 08. februar 2019. god. 06/4-482
Direkcija za izgradnju i investicije KO Radulići-776, 759 i 265 07. februar 2019. god. 06/4-457
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-2350, 2353/1, 2353/2, 1292, 2348, 157, 226, 220/2, 227/3, 227/4, 236/2, 236/4, 280, 291, 292/1, 303/1 i 303/2 05. februar 2019. god. 06/4-419
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1799 05. februar 2019. god. 06/2-418
Đalović Milan (Upravnik stambene zgrade "60 stanova") KO Bijelo Polje-214/1 01. februar 2019. god. 06/2-362
Direkcija za izgradnju i investicije KO Poda, KO Lozna, KO Kradenik, KO Godijevo i KO Korita 30. januar 2019. god. 06/2-336
Kadić Fahrudin KO Bijelo Polje-dio kp 1156/1 25. januar 2019. god. 06/4-290
Bećirović Aledin KO Potkrajci-276/4 23. januar 2019. god. 06/4-260
Scheel Sadika KO Rasovo-359/5 22. januar 2019. god. 06/2-246
JU OŠ "Pavle Žižić" KO Njegnjevo-83/1, 83/3, 78/1 i 75 22. januar 2019. god. 06/4-249
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bistrica-461 18. januar 2019. god. 06/2-176
Direkcija za izgradnju i investicije KO Korita-1249 17. januar 2019. god. 06/1-131
Direkcija za izgradnju i investicije KO Srednje Brdo-340, 341, 342, 345, 347 i dijelovi kp 339, 348 i 344 17. januar 2019. god. 06/1-131
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-152 i dio kp 576 KO Resnik 16. januar 2019. god.  06/2-118
Bećirović Vejsil KO Potkrajci-199/5 31. decembar 2018. god. 06/4-6613