ZAHTJEVI - GODINA 2024


 

INVESTITOR

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

Destanović Nermin KO Resnik-62 i 63 18. mart 2024. god. 06-332/24-179
Mekić Fadil KO Rasovo-298/1 12. mart 2024. god. 06-332/24-152
Salković Besim KO Gubavač-158/14 11. mart 2024. god. 06-332/24-151
Pilavac Ermin KO Gubavač-103/3 i 104/2 06. mart 2024. god. 06-332/24-141
Sekretarijat za izgradnju KO Bijelo Polje-1933/6 05. mart 2024. god. 06-332/24-136
Kovačević Veselin KO Orahovica-1622 04. mart 2024. god. 06-332/24-128
Balić Ernad KO Resnik-440/4 04. mart 2024. god. 06-332/24-131
Grebović Slaviša KO Pećarska-270, 271, 269/1 i 269/2 29. februar 2024. god. 06-332/24-118
Drašković Danijela KO Nedakusi-302 29. februar 2024. god. 06-332/24-119
Prebiračević Branka KO Pape-1057/1 27. februar 2024. god. 06-332/24-114
Femić Nenad KO Cerovo-1065/2 22. februar 2024. god. 06-332/24-103
Radulović Veselin KO Nedakusi-333/1 22. februar 2024. god. 06-332/24-102
Trubljanin Adela KO Bijelo Polje-1606/1 22. februar 2024. god. 06-332/24-104
Čepić Branko KO Pape-173 22. februar 2024. god.  06-332/24-101 
Bahović Elsan KO Rasovo-327/9 21. februar 2024. god. 06-332/24-99
Leković Gavrilo KO Bijelo Polje-3317 20. februar 2024. god. 06-332/24-98
Begović Avdulah KO Rasovo-390 i 391/1 19. februar 2024. god. 06-332/24-93
Rakonjac Radisav KO Metanjac-830 19. februar 2024. god. 06-332/24-94
Ramović Amir KO Potkrajci-686/2 16. februar 2024. god. 06-332/24-65
Mrdak Miljan KO Bijelo Polje-2209/2 i 2210/3 16. februar 2024. god. 06-332/24-88

Đalović Milomir

KO Bistrica-1831 15. februar 2024. god. 06-332/24-87

Zejak Dragomir

KO Barice-2344/2 i 2341/2 15. februar 2024. god. 06-332/24-86

Salković Besim

KO Gubavač-158/2 12. februar 2024. god. 06-332/24-75

Islamska zajednica u Crnoj Gori

Medžlis Bijelo Polje

KO Radulići-236/2 12. februar 2024. god. 06-332/24-73
Osmanović Vehbija KO Orahovica-730 12. februar 2024. god. 06-332/24-72
D.O.O. "BUS" KO Potkrajci-139 i 140/2 09. februar 2024. god. 06-332/24-71
Mahmutović Semir KO Gubavač-644/7 09. februar 2024. god. 06-332/24-70
Obradović Dragoslav KO Crnča-Laholo-1421/1 09. februar 2024. god. 06-332/24-66
Ramović Amir KO Potkrajci-686/2 08. februar 2024. god. 06-332/24-65
Gredić Džemal KO Rasovo-397/11 05. februar 2024. god. 06-332/24-60
Krgović Dragan KO Bijelo Polje-147/1 i 146/2 02. februar 2024. god. 06-332/24-59
Obradović Ivan KO Zaton-1477/1 01. februar 2024. god. 06-332/24-54
Čepić Branko KO Pape-173 31. januar 2024. god. 06-332/24-52
Smailović Adnan KO Bijelo Polje-13/33 30. januar 2024. god. 06-332/24-49
D.O.O. "CEDIS" KO Pali-Bijelo Polje-1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1, 1445/4 29. januar 2024. god. 06-332/24-46
Grbić Dragana KO Lješnica-1650 29. januar 2024. god. 06-332/24-45
Karišik Velimir KO Bijelo Polje-1452/1 25. januar 2024. god. 06-332/24-40
Trubljanin Adela KO Bijelo Polje-1606/1 23. januar 2024. god. 06-332/24-36
Eparhija budimljansko-nikšićka KO Bistrica-1795/3 23. januar 2024. god. 06-332/24-35
Rutović Vasilije KO Majstorovina-2251, 2252, 2253, 2254 i 2255 22. januar 2024. god. 06-332/24-29
Golubović Dejan KO Lješnica-1978/61 19. januar 2024. god. 06-332/24-26
Radulović Veselin KO Nedakusi 333/1 15. januar 2024. god. 06-332/24-11
Konatar Dragan KO Pavino Polje-LN 296 15. januar 2024. god. 06-332/24-10
Femić Stefan KO Bijelo Polje-2010/4   10. januar 2024. god.  06-332/24-6 
Husović Nedžad  KO Poda-1769 i 1770   10. januar 2024. god.  06-332/24-4