URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2019


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Direkcija za izgradnju i investicije KO Majstorovina-4151/1, 4267, 3886, 3885, 3881, 3882 i 3884 24. decembar 2019. god. 06/2-107/1
Čopić Petar KO Bijelo Polje-1490/2 24. decembar 2019. god. 06/2-85/5
Eparhija Budimljansko-nikšićka KO Srednje Brdo-335/2 17. decembar 2019. god. 06/4-83/6
DOO "Pelengić Trade" KO Nedakusi-91/10 13. decembar 2019. god. 06/2-98/5
DOO "IZO" KO Bijelo Polje-dio kp 842/1 06. decembar 2019. god. 06/2-95/5
Lukač Rizo KO Resnik-dio kp 140/12 05. decembar 2019. god. 06/4-84/5
Pućurica Suad KO Resnik-92/21 02. decembar 2019. god. 06/2-85/5
Bogavac Saša KO Poda-1749/1 i 1747 28. novembar 2019. god. 06/2-92/5
Lukač Munir KO Bijelo Polje-165 25. novembar 2019. god. 06/4-81/4
Direkcija za izgradnju i investicije KO Ravna Rijeka-218 15. novembar 2019. god. 06/4-80/5
Direkcija za izgradnju i investicije KO Ravna Rijeka-219 15. novembar 2019. god. 06/4-79/5
Osmanović Ekrem KO Orahovica-222 12. novembar 2019. god. 06/2-84/2
Direkcija za izgradnju i investicije KO Ravna Rijeka-239 16. oktobar 2019. god. 06/4-73/5
Ljuca Hajro KO Bijelo Polje-1099, 1100, 1102/2 i 1101 16. oktobar 2019. god. 06/4-71/4
Vuković Miodrag KO Nedakusi-615 11. oktobar 2019. god. 06/2-68/6
Grubović Živojin KO Resnik-1024 08. oktobar 2019. god. 06/4-72
Šukurica Nermin KO Potkrajci-156 08. oktobar 2019. god. 06/4-3613-68
Bećirović Vejsil KO Potkrajci-199/5 04. oktobar 2019. god. 06/4-76/1
Hadžimuhović Alan KO Pećarska-1796/7 03. oktobar 2019. god. 06/2-71/4
Direkcija za izgradnju i investicije KO Kradenik-110 02. oktobar 2019. god. 06/2-77/4
Direkcija za izgradnju i investicije KO KO Grab-3456 02. oktobar 2019. god. 06/2-76/6
Direkcija za izgradnju i investicije KO Korita-3032/1 02. oktobar 2019. god. 06/2-75/5
Direkcija za izgradnju i investicije KO Korita-3032/1 02. oktobar 2019. god. 06/2-74/5
Knežević Miodrag  KO Bijelo Polje-1635, 1634, 1633 i 1620  01. oktobar 2019. god.  06/2-70/5
Mekić Elmin  KO Rasovo-286  18. septembar 2019. god.  06/4-66/4
Kočović Marinko

KO Bijelo Polje-3762/2

13. septembar 2019. god. 06/4-3140-67
DOO "Meso-Promet"

KO Bijelo Polje-1032, 1033 i 1034

09. septembar 2019. god. 06/2-65/6
Dokara Nijaz i Arnela

KO Potkrajci-254/12

04. septembar 2019. god. 06/4-64/5
Ljuca Malić

KO Ravna Rijeka-dio kp 65/2 i 65/1

03. septembar 2019. god. 06/2-63/5
DOO "DEKO LINE"

KO Resnik-dio kp 531/6

22. avgust 2019. god.  06/4-60/5
Ćorović Hazbo

KO Lozna-1377

20. avgust 2019. god. 06/4-2566-62
Ćorović Žarko

KO Rasovo-366/1

20. avgust 2019. god. 06/2-60/8
Ćorović Mladen

KO Rasovo-365

07. avgust 2019. god. 06/2-59/5
Jelić Mijomir

KO Bijelo Polje-2273/4

06. septembar 2019. god. 06/2-67/5
Šebek Dragoljub

KO Njegnjevo-773

19. avgust 2019. 06/4-63/3
Šćepanović Gordana

KO Resnik-545/1

19. avgust 2019. god. 06/4-58
Kuruglić Samir

KO Bijelo Polje-1359/1, 1359/2, 1360 i dijelovi kp 1361

14. avgust 2019. god. 06/2-59/4
Direkcija za izgradnju i investicije

KO Nedakusi-812

06. avgust 2019. god. 06/2-56/3
Humanitarni fond "Hilal"

KO Resnik-449/5

02. avgust 2019. god. 06/4-2429-57
Minić Zdravko

KO Bojišta-1795/2

01. avgust 2019. god. 06/4-2036-48
Ministarstvo rada i socijalnog staranja

KO Bijelo Polje-1490/5

22. jul 2019. god. 06/4-51/5
Božović Milan

KO Bijelo Polje-dio kp 2329/1

22. jul 2019. god. 06/2-52/3
DOO "S-Gradnja-Komerc"

KO Bijelo Polje-dio kp 1449/2, 1449/3 i 1449/6

22. jul 2019. god. 06/2-51/4
Gušmirović Mervan

KO Bijelo Polje-1767

19. jul 2019. god. 06/2-57/4
Vreva Aldis

KO Crnča-Laholo, dio kp 1728/4

18. jul 2019. god. 06/5-31/5-19
Vreva Haris

KO Crnča-Laholo, dio kp 1728/5

18. jul 2019. god. 06/5-30/5-19
Vreva Edis

KO Crnča-Laholo, dio kp 1728/1

18. jul 2019. god. 06/5-29/5-19
Bulatović Veljko

KO Bijelo Polje-402/2

16. jul 2019. god. 06/4-2106-53
Bubanja Vukan

KO Nedakusi-90/28 i 90/30

16. jul 2019. god. 06/4-2008-41
Mulić Jasmin

KO Gubavač-dio kp 673/4

16. jul 2019. god. 06/4-2033-42
Odbor Islamske zajednice Bijelo Polje

KO Bijelo Polje-dio kp 1771

12. jul 2019. god. 06/4-46
Direkcija za izgradnju i investicije

KO Nedakusi-116/1, 118, 119, 120, 121 i dijelovi kp 115, 117/1, 117/2 i 262/1

10. jul 2019. god. 06/4-1926-38
Kajević Hajro

KO Nedakusi-262/1

10. jul 2019. god. 06/2-48/6
Direkcija za izgradnju i investicije

KO Kostenica-1796

08. jul 2019. god. 06/4-47/2
Šćepanović Vojislav

KO Jabučno-1046

08. jul 2019. god. 06/2-49/4
Lalević Željko

KO Potkrajci-360

02. jul 2019. god. 06/2-47/6
Direkcija za izgradnju i investicije

KO Nedakusi-112, 113, 114/1, 116/4, 114/2 i 264

02. jul 2019. god. 06/2-43/7
Madžgalj Milorad

KO Bijelo Polje-1859/4

02. jul 2019. god. 06/2-41/5
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

KO Crnča Laholo-1727/2

01. jul 2019. god. 06/4-45/2
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

KO Metanjac, Voljavac, Unevina, Gubavač, Potkrajci, Njegnjevo, Nedakusi i Rasovo

01. jul 2019. god. 06/4-44/2
Direkcija za izgradnju i investicije 

KO Resnik-342

KO Rasovo-496, 606 i 483/1 

24. jun 2019. god.  06/4-35/3
Obradović Slobodan KO Bijelo Polje-228 21. jun 2019. god. 06/4-1954-39
Gorčević Salko KO Gubavač-dio kp 615/1 20. jun 2019. god. 06/4-37
Knežević Ranko KO Orahovica-dio kp 3710/1 17. jun 2019. god. 06/2-39/4
Mucević Samir KO Poda-dio kp 836/2 14. jun 2019. god. 06/2-33/4
Tvrdišić Dragoslav KO Njegnjevo-dio kp 20/2 13. jun 2019. god. 06/2-37/5
Direkcija za izgradnju i investicije KO Resnik-575 13. jun 2019. god. 06/2-36/5
Rahović Branislav KO Nedakusi-718 13. jun 2019. god. 06/4-32/4
Abazović Munevera KO Resnik-450/3 10. jun 2019. god. 06/4-1656-34
Šabanović Džemal KO Resnik-450/2 10. jun 2019. god. 06/4-1655-33
DOO "PRIMA R" KO Bijelo Polje-1148/1 30. maj 2019. god. 06/2-29/5
DOO "Damjanović CO" KO Bijelo Polje-dio kp 2236/1 30. maj 2019. god. 06/2-27/7
Konatar Nađa KO Jabučno-221 28. maj 2019. god. 06/5-23/4-19
Gredić Mujo KO Resnik-dio kp 329/2 29. maj 2019. god. 06/5-22/5-19
Drpljanin Enesa KO Potkrajci-dio kp 488/3 27. maj 2019. god. 06/2-32/4
Brajković Svetozar KO Muslići-71 20. maj 2019. god. 06/5-14/4-19
Kanalić Mirnesa KO Resnik-92/12 20. maj 2019. god. 06/5-12/5-19
Softić Asmir KO Kradenik-786 17. maj 2019. god 06/5-9/4-19
Direkcija za izgradnju i investicije

KO Bijelo Polje-151, 152 i 3813

08. maj 2019. god. 06/2-30/5
Direkcija za izgradnju i investicije

KO Gubavač-732

KO Njegnjevo-1462

KO Rasovo-607

06. maj 2019. god. 06/2-26/5
Ljuca Ćamil KO Ravna Rijeka-69/5 30. april 2019. god. 06/4-28
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1626 30. april 2019. god. 06/4-26
Ramović Muslija KO Nedakusi-665/1 25. april 2019. god. 06/2-25/5
Božović Milosava KO Resnik-523/5 25. april 2019. god. 06/2-21/5
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-952 24. april 2019. god. 06/4-25/3
DOO "Pelengić Trade" KO Bijelo Polje-dio kp 825/13 23. april 2019. god. 06/4-22
Omerović Admir KO Potkrajci-843/1, 842/2 i dio kp 842/1 22. april 2019. god. 06/2-23/5
Hasanagić Šećo KO Poda-719 17. april 2019. god. 06/5-8/4-19
Direkcija za izgradnju i investicije  KO Bijelo Polje-1808/9, 1803, 1800, 792/3, 792/2, 792/4, 3169, 3168/1, 10009, 3165/1, 3163/2, 3157, 3144/2  17. april 2019. god.  06/2-24/4
Direkcija za izgradnju i investicije KO Majstorovina-3934, 3932, 3933, 3936, 3938, 3937 i 4151/1 09. april 2019. god. 06/4-23
Popović Saša KO Bijelo Polje-dio kp 1263 03. april 2019. god. 06/4-15
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-2099/1, 2099/21, 2098/1, 1976, 2244, 2104, 1952, 1953, 3420, 3419, 3417/2, 3418, 3423, 3421, 3416, 3412, 3411, 3410  1. april 2019. god.  06/2-18/6
Ličina Fahra KO Bijelo Polje-dio kp 57 08. april 2019. god. 06/4-19/4
Novović Igor KO Bijelo Polje-dio kp 214/1 29. mart 2019. god. 06/2-19/4
Dobardžić Anis KO Nedakusi-dio kp 77/11 29. mart 2019. god. 06/4-14/5
Ćorović Ismar KO Bijelo Polje-1726 27. mart 2019. god. 06/4-17/3
JU OŠ "Dušan Korać" KO Bijelo Polje-364  26. mart 2019. god.  06/4-24
MZ Ravna Rijeka KO Majstorovina-4435, 1236 i 4436/1 25. mart 2019. god. 06/2-22/2
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-780/22  25. mart 2019. god.  06/4-13/4
Erović Nusret KO Resnik-dio kp 449/1 22. mart 2019. god. 06/4-694-12/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-152 12. mart 2019. god. 06/2-17/5
DOO "S-Gradnja-Komerc" KO Bijelo Polje-dijelovi kp 1449/2, 1449/3 i 1449/6 12. mart 2019. god. 06/2-16/5
Obradović Nebojša KO Njegnjevo-dio kp 946 12. mart 2019. god. 06/2-15/3
Direkcija za izgradnju i investicije KO Nedakusi-dio kp 792/2 15. mart 2019. god. 06/4-11
DOO "Agro Promet PP" KO Njegnjevo-245 07. mart 2019. god. 06/4-10/5
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1799   06. mart 2019. god.  06/4-8/4
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-2350, 2353/1, 1347, 1333/1, 1333/2, 1332, 2353/2, 1292, 1234/1, 1233, 1225, 1223, 156, 157, 226, 236/2, 227/4, 236/4 i 303/1 05. mart 2019. god. 06/2-11/5
Direkcija za izgradnju i investicije KO Radulići-776 04. mart 2019. god. 06/4-9/3
Đalović Milan (Upravnik stambene zgrade "60 stanova") KO Bijelo Polje-dio kp 214/1 25. februar 2019. god. 06/2-8/5
Kadić Fahrudin KO Bijelo Polje-dio kp 1156/1 25. februar 2019. god. 06/4-6/4
Bećirović Vejsil KO Potkrajci-199/5 19. februar 2019. god. 06/4-1/7
Bećirović Aledin KO Potkrajci-276/4 i 277/13 18. februar 2019. god. 06/2-6/5
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bistrica-dio kp 461/1 18. februar 2019. god. 06/4-5
Direkcija za izgradnju i investicije KO Poda, KO Lozna, KO Kradenik, KO Godijevo i KO Korita 18. februar 2019. god. 06/4-7
Scheel Sadika KO Rasovo-359/5 18. februar 2019. god. 06/2-5/5
JU OŠ "Pavle Žižić"  KO Njegnjevo-83/1, 83/3, 78/1 i 75  13. februar 2019. god.  06/4-4/4
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-152 12. februar 2019. god. 06/2-3/5
Ustić Latif KO Bijelo Polje-dio kp 3800/4 i 3800/1 12. februar 2019. god. 06/2-1/5
Balić Edin KO Resnik-675/8 08. februar 2019. god. 06/5-132/2-18-1/19
Direkcija za izgradnju i investicije KO Korita-1249 07. februar 2019. god. 06/4-3/2
Direkcija za izgradnju i investicije KO Srednje Brdo-340, 341, 342, 345, 347 i dijelovi kp 339, 348 i 344 07. februar 2019. god. 06/4-2/4
Alić Muradif KO Metanjac-410 04. februar 2019. god. 06/2-94/7
Gušmirović Mervan KO Bijelo Polje-dio kp 1767 24. januar 2019. god. 06/2-95/6
Dulović Ranko KO Potkrajci-139 i 140/2 18. januar 2019. god. 06/2-92/6
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-563/1 i dio kp 569 14. januar 2019. god. 06/2-91/8
Radović Miodrag KO Bijelo Polje-1808/3 14. januar 2019. god. 06/2-93/5