URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2019


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Hasanagić Šećo KO Poda-719 17. april 2019. god. 06/5-8/4-19
Direkcija za izgradnju i investicije  KO Bijelo Polje-1808/9, 1803, 1800, 792/3, 792/2, 792/4, 3169, 3168/1, 10009, 3165/1, 3163/2, 3157, 3144/2  17. april 2019. god.  06/2-24/4
Popović Saša KO Bijelo Polje-dio kp 1263 03. april 2019. god. 06/4-15
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-2099/1, 2099/21, 2098/1, 1976, 2244, 2104, 1952, 1953, 3420, 3419, 3417/2, 3418, 3423, 3421, 3416, 3412, 3411, 3410  1. april 2019. god.  06/2-18/6
Ličina Fahra KO Bijelo Polje-dio kp 57 08. april 2019. god. 06/4-19/4
Novović Igor KO Bijelo Polje-dio kp 214/1 29. mart 2019. god. 06/2-19/4
Dobardžić Anis KO Nedakusi-dio kp 77/11 29. mart 2019. god. 06/4-14/5
Ćorović Ismar KO Bijelo Polje-1726 27. mart 2019. god. 06/4-17/3
JU OŠ "Dušan Korać" KO Bijelo Polje-364  26. mart 2019. god.  06/4-24
MZ Ravna Rijeka KO Majstorovina-4435, 1236 i 4436/1 25. mart 2019. god. 06/2-22/2
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-780/22  25. mart 2019. god.  06/4-13/4
Erović Nusret KO Resnik-dio kp 449/1 22. mart 2019. god. 06/4-694-12/1
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-152 12. mart 2019. god. 06/2-17/5
DOO "S-Gradnja-Komerc" KO Bijelo Polje-dijelovi kp 1449/2, 1449/3 i 1449/6 12. mart 2019. god. 06/2-16/5
Obradović Nebojša KO Njegnjevo-dio kp 946 12. mart 2019. god. 06/2-15/3
Direkcija za izgradnju i investicije KO Nedakusi-dio kp 792/2 15. mart 2019. god. 06/4-11
DOO "Agro Promet PP" KO Njegnjevo-245 07. mart 2019. god. 06/4-10/5
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-1799   06. mart 2019. god.  06/4-8/4
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-2350, 2353/1, 1347, 1333/1, 1333/2, 1332, 2353/2, 1292, 1234/1, 1233, 1225, 1223, 156, 157, 226, 236/2, 227/4, 236/4 i 303/1 05. mart 2019. god. 06/2-11/5
Direkcija za izgradnju i investicije KO Radulići-776 04. mart 2019. god. 06/4-9/3
Đalović Milan (Upravnik stambene zgrade "60 stanova") KO Bijelo Polje-dio kp 214/1 25. februar 2019. god. 06/2-8/5
Kadić Fahrudin KO Bijelo Polje-dio kp 1156/1 25. februar 2019. god. 06/4-6/4
Bećirović Vejsil KO Potkrajci-199/5 19. februar 2019. god. 06/4-1/7
Bećirović Aledin KO Potkrajci-276/4 i 277/13 18. februar 2019. god. 06/2-6/5
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bistrica-dio kp 461/1 18. februar 2019. god. 06/4-5
Direkcija za izgradnju i investicije KO Poda, KO Lozna, KO Kradenik, KO Godijevo i KO Korita 18. februar 2019. god. 06/4-7
Scheel Sadika KO Rasovo-359/5 18. februar 2019. god. 06/2-5/5
JU OŠ "Pavle Žižić"  KO Njegnjevo-83/1, 83/3, 78/1 i 75  13. februar 2019. god.  06/4-4/4
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-152 12. februar 2019. god. 06/2-3/5
Ustić Latif KO Bijelo Polje-dio kp 3800/4 i 3800/1 12. februar 2019. god. 06/2-1/5
Balić Edin KO Resnik-675/8 08. februar 2019. god. 06/5-132/2-18-1/19
Direkcija za izgradnju i investicije KO Korita-1249 07. februar 2019. god. 06/4-3/2
Direkcija za izgradnju i investicije KO Srednje Brdo-340, 341, 342, 345, 347 i dijelovi kp 339, 348 i 344 07. februar 2019. god. 06/4-2/4
Alić Muradif KO Metanjac-410 04. februar 2019. god. 06/2-94/7
Gušmirović Mervan KO Bijelo Polje-dio kp 1767 24. januar 2019. god. 06/2-95/6
Dulović Ranko KO Potkrajci-139 i 140/2 18. januar 2019. god. 06/2-92/6
Direkcija za izgradnju i investicije KO Bijelo Polje-563/1 i dio kp 569 14. januar 2019. god. 06/2-91/8
Radović Miodrag KO Bijelo Polje-1808/3 14. januar 2019. god. 06/2-93/5