Poštovani građani,

Zahtjeve i obrasce koji se tiču Sekretarijata za uređenje prostora možete preuzeti na linkovima ispod

 


Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova


Zahtjev za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte


Prijava građenja objekta


Prijava početka građenja objekta


Prijava radova adaptacije


Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole


Zahtjev za uklanjanje dotrajalog objekta


Prijava za uklanjanje objekta


Zahtjev za otkup zemljišta


Izjava vlasnika bespravnog objekta, da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta


Zahtjev za izvod iz plana