URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2023


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA

D.O.O. "BRAVERA" Bijelo Polje

D.O.O. "DULOVIĆ" Mojkovac

KO Bijelo Polje-8/1 16. maj 2023. god. 06/5-332/23-144/6-37
Mahmutović Kemal KO Bistrica-658 i 659 10. maj 2023. god. 06/5-332/23-161/2-41
D.O.O. "Montenegroput" KO Poda-dio kp 1548/1 09. maj 2023. god. 06/2-332/23-5138/8-79
Martinović Besim KO Bijelo Polje-1285 09. maj 2023. god. 06/2-332/23-143/4-25
Balić Bajram KO Rasovo-180/4 08. maj 2023. god. 06/5-332/23-128/4-31
Šehović Medenica Amela KO Bijelo Polje-1005/1 i 1006 08. maj 2023. god. 06/5-332/23-154/4-39
Čelebić Ešef KO Kradenik-1065 27. april 2023. god. 06/5-332/23-129/4-32
Ciriković Zamir KO Resnik-539/3 26. april 2023. god. 06/5-332/23-112/4-29
Međedović Senad KO Bijelo Polje-400 25. april 2023. god. 06/2-332/23-85/4-12
Damjanović Ranko KO Lijeska-1249 24. april 2023. god. 06/2-332/23-132/2-23
Sekretarijat za izgradnju KO Bijelo Polje-4726, 2404 24. april 2023. god. 06/2-332/23-149/2-27
D.O.O. "AUTO centar DAS" KO Bijelo Polje-1263 20. april 2023. god. 06/2-332/23-111/6-16
Popović Ljiljana i Popović Ranislav KO Bijelo Polje-3779/1 i 3780/1 18. april 2023. god. 06/5-332/23-9/5-1
Bulatović Jakov KO Ravna Rijeka-dio kp 282/3 i 282/2 18. april 2023. god. 06/5-332/23-40/7-10
Rutović Rajka KO Majstorovina-2248 i 2249 31. mart 2023. god. 06/5-332/23-88/4-23
Sekretarijat za investicije KO Bijelo Polje-3206/1, 793 i 1800 28. mart 2023. god. 06/2-332/23-86/5-13
Mahmutović Kemal KO Bistrica-659 27. mart 2023. god. 06/5-332/23-107/2-26
Nikolić Veselin KO Bijelo Polje-1583 i 1617 23. mart 2023. god. 06/5-332/23-100/4-25
Dulović Igor KO Pali-1326/1 19.mart 2023. god. 06/5-332/23-45/4-12
Rakočević Branko KO Potkrajci-96/9 i 86/10 10. mart 2023. god. 06/4-332/23-76-12/4
Mekić Nedžad KO Pećarska-1896/1 10. mart 2023. god. 06/4-332/23-69-11/3
Pepeljak Aldin KO Resnik-dio kp 791/8 07. mart 2023. god. 06/4-332/23-53/2-6
Sekretarijat za investicije KO Cerovo-dio kp 2036 7. mart 2023. god. 06/5-332/23-84/2-22
Bektašević Ekrem KO Rasovo-324/1 06. mart 2023. god. 06/5-332/23-75/4-20
AD "Crnogorski elektroprenosni sistem" KO Bijelo Polje-dio kp 326 03. mart 2023. god.  06/4-332/23-78-13/3
Zejnilović Asim KO Resnik-dio kp308 03. mart 2023. god. 06/2-332/23-27/4-8
Bakić Radoje KO Nedakusi-260/1 02. mart 2023. god. 06/5-332/23-26/5-8
Ljušković Emir KO Bijelo Polje-218 i 219 02. mart 2023. god. 06/5-332/23-59/4-17
D.O.O. "Elas" KO Pećarska-dijelovi kp 536 i 545/1 01. mart 2023. god. 06/4-332/23-5164/22-1/1
Slavković Miroslav KO Zaton-1476 27. februar 2023. god. 06/4-332/23-54-7/2
Vuković Luka KO Bijelo Polje-1441/1 i 1441/2 24. februar 2023. god. 06/5-332/23-65/4-18
Tadić Jelena KO Zaton-1859/1 i 1860 24. februar 2023. god. 06/5-332/23-51/4-14
Salipur Novka KO Unevina-434 22. februar 2023. god. 06/4-332/23-60/1
Sekretarijat za investicije KO Bijelo Polje-1814 22. februar 2023. god. 06/4-332/23-50/1
Dulović Igor KO Pali-1325/1 21. februar 2023. god. 06/5-332/23-44/3-11
Omerović Mersid KO Potkrajci-223/5 i dio kp 221 20. februar 2023. god. 06/5-332/23-30/6-7
Omerović Mersid KO Potkrajci-160 14. februar 2023. god. 06/2-332/23-17/2-3
Halilović Enis KO Potkrajci-dio kp 67 13. februar 2023. god. 06/2-332/23-5108/3-75/22
Sekretarijat za investicije KO Kanje-1164 10. februar 2023. god. 06/4-332/23-49/1
Sijarić Mensur KO Bijelo Polje-89/2 07. februar 2023. god. 06/2-332/23-29/2-7
Međedović Munir KO Majstorovina-3915/2 03. februar 2023. god. 06/2-332/23-43/1-10
DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" KO Kanje-504 03. februar 2023. god. 06/4-332/23-20/1
Udruženej penzionera Bijelo Polje KO Ravna Rijeka-218/1, 218/4 i 219/1  03. februar 2023. god.  06/5-332/23-21/4-4 
Trubljanin Mevludin KO Bijelo Polje-3764/2 31. januar 2023. god. 06/2-332/23-11/4-2
Vuković Dejan KO Bijelo Polje-1383/1 31. januar 2023. god. 06/2-332/23-24/4-5
Sekretarijat za investicije KO Mioče-1058 31. januar 2023. god. 06/5-332/23-1/2-5
Ahmetović Almir KO Resnik-509/9 25. januar 2023. god. 06/5-332/23-13/4-2
Šabanović Enis KO Rasovo-569/12 23. januar 2023. god. 06/5-332/23-5171/6-114