Povodom sprovođenja odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Ministarstvo održivog razvoja i turizma  u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje organizuje javnu tribinu na temu – Legalizacija bespravno sagrađenih objekata – sa ciljem upoznavanja građana sa pravima i obavezama u postupku legalizacije bespravno sagrađenih objekata.

Javna tribina biće održana u srijedu 06. juna sa početkom u 11 časova u skupštinskoj sali Opštine Bijelo Polje.

Imajući u vidu da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju 15. jul 2018.godine Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje poziva sve zainteresovane građane da prisustvuju tribini.