Predsjednik Opštine Bijelo Polje, zaključkom broj 01-291 od 15.01.2018. godine utvrdio je nacrt Odluke o  naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i nacrt Odluke stavlja na javnu raspravu, te obavezao Sekretarijat za uređenje prostora da shodno Odluci o o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (‘’Sl.list CG –opštinski propisi, br.34/11), sprovede javnu raspravu


PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

Javna rasprava će se održati od 16.01.2018 do 30.01.2018.godine.

Nacrt odluke će se:
• Objaviti na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me
• U štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora (kancelarija broj 32)

Centralna javna rasprava povodom nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta održaće se u  sali SO-e Bijelo Polje dana 25.01.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Program javne rasprave objavit će se na sajtu Opštine Bijelo Polje, TV SUN  i na  Radiju Bijelo Polje.

Pozivaju se građani, zainteresovani organi i organizacije, nevladine organizacije i dr. da učestvuju u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije na nacrt Odluke dostavljaju se u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, Ulica slobode br. 5, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 30.01.2018 godine.

Sekretarijat za uređenje prostora, razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će biti dostupan javnosti na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje.

 

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA


Zaključak odluke o  naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta možete preuzeti ovdje ...pdf

Nacrt odluke o  naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta možete preuzeti ovdje ...pdf