Obavještavamo vlasnike bespravno izgrađenih objekata da je Zakon o planiranju i izgradnji objekata (“Sl.list Crne Gore”, br.64/17) stupio na snagu 16.10.2017.godine i da mogu u roku od 9 mjeseci (zaključno sa 17.7.2018.godine)  da pokrenu postupak legalizacije.

Postupak legalizacije se pokreće podnošenjem zahtjeva, Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, na posebnom obrascu koji se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine ili na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.

Uz zahtjev je obavezno priložiti:

- Elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, izrađenog od strane licencirane geodetske organizacije, ovjeren u Katastru

- Dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno izvoda iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti
  

  
SEKRETARIJAT   ZA   UREĐENJE   PROSTORA


Obrazac 1 - Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta

Obrazac 2 - Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta