Kako se mogu dobiti informacije o DUP-u

Kompletna teritorija opštine  obuhvaćena  je Prostorno-urbanističkim planom opštine Bijelo Polje („Sl.list Crne Gore“,br.7/14). U okviru PUP-a definisanog Generalnog urbanističkog rješenja za opštinski centar  urađeno je 13 Detaljnih urbanističkih planova, a za područja GUR-a za koja nije planirano donošenja DUP-ova date su direktne smjernice za propisivanje urbanističko – tehničkih uslova odnosno za izgradnju objekata. Osim Generalnog urbanističkog rješenja za opštinski centar, sastavni dio PUP-a su i generalna urbanistička rješenja mjesnih  centara: Bistrica, Lozna, Pavino Polje, Tomaševo,Zaton i Kanje.Izuzev mjesnih centara PUP-om su propisane smjernice za izgradnju za sva naselja u zahvatu, kao i uslovi za izgradnju izvan građevinskih područja naselja.

Uvid u prostorno plansku dokumentaciju može se izvršiti na web sajtu Opštine i u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, a informacije vezano za mogućnost izgradnje na konkretnim parcelama mogu se dobiti putem elektronske pošte ili telefona (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; tel.050 432 921).

Izvod iz planskih dokumenata u pisanoj formi izdaje se na osnovu zahtjeva. Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 3,00€, na račun budžeta Opštine Bijelo Polje br.550-7016777-13. Zahtjev se podnosi Sekretarijatu za uređenje prostora.


Detaljne urbanističke planove opštine Bijelo Polje možete preuzeti u dolje navedenoj listi:

DETALJNI URBANISTIČKI PLANOVI DATUM PREUZIMANJE
Detaljni urbanistički plan "NEDAKUSI" Decembar 2018 rar
Detaljni urbanistički plan "CENTRALNE ZONE" Maj 2018 rar
Detaljni urbanistički plan "LJEŠNICA" Maj 2018 rar
Detaljni urbanistički plan "CIGLANA" Decembar 2017 rar
Detaljni urbanistički plan "NIKOLJAC" Decembar 2016 rar
Detaljni urbanistički plan "INDUSTRIJSKE ZONE I PODRUČJA TERMINALA" Novembar 2016 rar
Detaljni urbanistički plan "MEDANOVIĆI" Jul 2016 rar
Detaljni urbanistički plan "LOZNICE" Novembar 2015 rar
Detaljni urbanistički plan "KISJELE VODE" Septembar 2015 rar
Detaljni urbanistički plan "KRUŠEVO" Septembar 2015 rar
Detaljni urbanistički plan "RAKONJE" Septembar 2015 rar
Detaljni urbanistički plan "RESNIK" Jul 2012 rar
Detaljni urbanistički plan "GORNJE LOZNICE" Jul 2012 rar

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za izvod iz plana